Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Med anledning av att SvD kör en artikelserie om det som sker i dödens gränsland vill jag påminna om det betydande och omfattande underlag som finns för reinkarnation.

Här är en bloggpost jag skrivit om ämnet utifrån flera olika perspektiv: Nära-döden-upplevelser, blinda med utanför-kroppen-upplevelser, patienter som kan återge detaljer från återupplivningar trots att hjärnaktivitet ej gick att uppmäta osv. Till och med skeptiker som Carl Sagan fann det märkligt att en del barn har minnen från tidigare liv som inte kan förklaras på något annat sätt än just reinkarnation.

SvD1, SvD2, SvD3SvD4

DN skriver om att kreativa människor är överrepresenterade inom vissa typer av psykiska sjukdomar och en forskare drar den potentiella slutsatsen att:

– Den rimligaste tolkningen är att det finns gener som påverkar både kreativitet och sjukdom, säger Paul Lichtenstein.

Skippa det här med gener är mitt förslag. Min tolkning är snarare att det är mer arbetsamt att hitta på eller skapa någonting än att vara passiv. Jag vet själv när man har semester och gör absolut ingenting så mår man oftast helt bra och är lugn och avslappnad. Däremot så fort man skall uträtta någonting, i synnerhet om det handlar om hjärnintensiva projekt, så måste man anstränga sig, fundera, analysera, fatta beslut, oroa sig etc vilket skapar en större påfrestning än att inte göra någonting alls.

Någonting verkar inträffa när en ansträngning kommer in i bilden och jag tror också att det är anledningen till att många psykoser hos en del människor kommer i sena tonår eller tidig vuxenålder när man skall börja ta ansvar, dvs anstränga sig betydligt mer än när man var barn.

I stort är jag övertygad om att det är själva ansträngningen som gör att uppmärksamheten tas bort från att ”skapa inre harmoni” och i stället används till att skapa något annat, varvid energi tas från att skapa ”den inre harmonin” som då blir lidande och i vissa fall utvecklas till någon form av psykiskt besvär.

Sedan kan det givetvis vara så att vissa gener lättare knuffar vissa människor över kanten till någon form av utbrändhet eller liknande, den teorin kan man alltid hålla öppen.

Det finns många studier som visar att just konstnärer etc är överrepresenterade vad gäller psykiska besvär, allra värst var det tydligen för poeter. För en konstnär handlar det om att upprätthålla någon form av elegant jämvikt och detta är givetvis påfrestande.

Revisorer och bankkamrer var underrepresenterade i studien och dessa arbeten kan visserligen vara nog så hjärnintensiva och arbetskrävande, men det handlar inte om att skapa från noll. Det handlar om att lära sig regler, lagar och förordningar och att tillämpa dessa och inte om att skapa från ”scratch”.

Att skapa från ”scratch” är mer arbetsamt än att lära sig utantill och tillämpa.

DN

Läs DETTA om varför reinkarnation är det mest sannolika med anledning av Stephen Hawkings vansinniga utspel om att när vi dör så dör vi.

Läs!

HÄR är länken igen!

LÄS!

HÄR ÄR LÄNKEN FÖR TREDJE GÅNGEN !

L Ä S  OCH TITTA PÅ VIDEOKLIPPEN !

DN

Sommaren är snart här och denna blogg tar ett långt uppehåll fram till hösten. Får se om det blir någon fortsättning efter det.

Bloggen har varit uppe nästan exakt två år och det var nog betydligt längre än vad som ursprungligen var tänkt. Syftet var att föra ut en mer nyanserad bild av scientologin och att uppmärksamma en differentiering mellan Church of Scientology (som i dag styrs av den självutnämnda diktatorn David Miscavige) och den scientologiska filosofin och auditeringsteknikerna.

Jag har lärt mig mycket på vägen i mina diskussioner och debatter med skeptiker och även scientologer på denna blogg och andra forum.

Min nuvarande ståndpunkt vad gäller scientologin är att den fungerar men att man bör ha rimliga förväntningar. Med det i åtanke ser jag gärna att i synnerhet auditeringsteknologierna forskas vidare på under mer vetenskapliga former.

Här är några bloggposter jag skrivit som jag gärna vill framhäva:

Reinkarnation – det mest sannolika

Min första riktiga auditeringsupplevelse

En andlig vändpunkt

CNN 360 Anderson Cooper

Slutsatser granskning OT III

Scientologernas riktiga skapelseberättelse

För övrigt rekommenderar jag följande bloggar:

KSW Sverige – drivs av en svensk scientolog. Kritisk till Miscavige men uppskattar läran.

Marty Rathbun – oberoende scientolog som tidigare arbetat med Miscavige

Leaving Scientology – bra observationer vad gäller kyrkans problematik

Har du huvudvärk eller ont någonstans på kroppen kan du testa denna assist (det står i texten att den ej är lämpad för huvudvärk men detta är helt felaktigt):

Beröringsassist

Hubbard var ett geni i vissa frågeställningar. Samtidigt hade han vissa brister som person. Denna bloggpost är ett försök att kort rationalisera och analysera Hubbard verk. Mycket har skrivits om honom på nätet både från kritikerhåll men även av kyrkan och kanske ännu viktigare av oberoende scientologer som har lättare att prata rakt ut och säga vad de tycker utan hänsyn till någon ledningsgrupp.

Min bedömning blir mer och mer att Hubbards främsta talang var det filosofiska och det teknologiska vad gäller exempelvis auditeringsterapi. Han har skrivit om diverse filosofiska aspekter som påverkat mig mer än någon annan människa gjort och fått mig att inse saker som ingen annan människa har gjort. Detta kan jag säga helt ärligt.

Samtidigt var han inte perfekt, han hade vissa brister. På ett forum har jag läst en intressant mening som löd som följer: (channeled = kanaliserad från en högre makt; tech = teknologi, dvs auditeringstekniker etc)

If Scientology was channeled it got the tech from heaven and the policy letters from hell.

Den som skrev detta menade att Hubbards teknologier vad gäller auditering, assister, processer etc är helt fantastiska, men att själva organisations- och administrationsdelen av scientologin kanske inte var lika lyckad, i synnerhet om den hamnar i felaktiga händer som nu skett via den självutnämnda diktatorn Miscavige som nu styr Church of Scientology.

Organisationsdelen innehåller bland annat en viss statistikhets (sälj mer och mer kurser och auditering), s.k. disconnection där kommunikation med antagonister till scientologin skall brytas även om det gäller anhöriga, s.k. Fair Game där förtal etc mot antagonister till Church of Scientology är okay etc. En av Hubbards brister var att han ibland hade en tendens att polarisera i svart och vitt där kanske en mer nyanserad gråskala hade varit mer lämplig.

Jag tror Hubbard skrev dessa policybrev i all välmening och under en tidsperiod där samhällsklimatet var mycket hårdare. Andra världskriget hade ganska nyligen avslutats, homosexualitet var olagligt, FBI och CIA styrde och ställde, myndigheter ansågs stå över vanliga medborgare, psykisk sjukdom var mycket tabu och psykiatriker använde sig av mycket otrevliga behandlingsmetoder som snarare skadade patienten (elchocker, insulinchocker, Hibernal, lobotomi etc) än hjälpte dem, kommunister jagades och det kalla krigets dagar rådde. Kort sagt en period av intolerans och hård verklighet till skillnad från dagens mjukare värld som accepterar mycket mer.

Tiderna förändras.

Dagens samhälle är inte i samma behov av de relativt hårdföra policybrev som Hubbard skrev på den tiden och därför uppmanar jag till lite tankeverksamhet vad gäller att slaviskt följa Hubbards policybrev.

Samhället har förändrats och om Hubbard levde i dag är jag tveksam till att han hade varit lika hårdför. Han observerade klokt att för mycket snällhet fungerade inte, munkarna i Tibet fick trots sin religiösa stillsamhet mycket stryk och därför insåg han att man måste kunna bjuda på motstånd som i dag inte är lika nödvändigt.

Syftet med denna bloggpost?

Att mer betona teknologin och inte fästa samma vikt vid de organisatoriska policybreven.

DN följer upp sin artikel med att konstatera att föräldrarna till det barn som blivit placerad på en scientologisk förskola nu fått en sekulariserad vanlig förskola. Det verkar som om det finns tendenser till scientologofobi i samhället som okunniga journalister bidrar till.

Har studietekniken redogjorts? Vikten av kommunikation redogjorts? Tonskalan förklarats?

Media har till stor del ett ansvar för att samhället i stort lider av scientologofobi i dag där sakliga värderingar svårligen har nått fram via sensationslystna journalister som slarvar med analysen.

På denna sida har jag exempelvis redogjort för varför jag anser att reinkarnation är det mest sannolika. Läs gärna och titta på videoklippen för en djupare insikt i ämnet. Mycket intressant ur ett helhetsperspektiv, även om ämnet är utsvävande. (Reinkarnationslära ingår inte i Applied Scholastics.)

DN

Jag är scientolog

DN bedriver kritisk journalistik och begagnar sig inte av intellektuell sakframställning av scientologins filosofi på ett för allmänheten begripligt sätt vad gäller scientologiska förskolor.

Skulle en mening av typen ”kommunen gav dem i stället en plats på en muslimsk förskola” användas lika friskt? Allmänhetens okunskap om scientologi är bedrövlig och beror allt som oftast på dålig journalistik.

Studieteknik där fokus ligger på vikten av förståelsen av ord och exempelvis att demonstrera saker och ting med hjälp av lera är ett sätt. Annat centralt är vikten av god kommunikation, tonskalan, förståelse etc. Det finns mycket intressant inom scientologins lära.

DN, DN2

Simon Singh som även skrivit ”Big Bang” har i denna bok (som på engelska fått den fyndiga titeln Trick or treatment) analyserat alternativmedicinen tillsammans med världens första professor i alternativmedicin, Edzard Ernst.

De fyra stora områdena de granskat är akupunktur, homeopati, kiropraktik och örtmedicin. Även trettiosex andra områden (zonterapi, kristallterapi, meditation, blodiglar m.fl.) har granskats översiktligt, en sida per område ungefär.

Begreppet randomiserad dubbelblind placebostudie är återkommande och något jag själv förespråkar. Randomiserad innebär att urvalet är slumpmässigt när indelning i exempelvis två grupper sker, en som får medicin och en som får placebo. Dubbelblind innebär att varken läkare eller patient vet vilket medel som tas (placebo eller medicin).

På så sätt kan man under en längre tid se om det finns några skillnader. Vid det här laget vet läkekonsten att placebo fungerar, dvs ett placebo kan påverka kemiska halter i kroppen. Mind over matter.

Psykiatriker Peter Fenwick har i en video sagt att dopaminhalter i hjärnan kan påverkas endast av placebo. Detta fenomen är alltså oerhört intressant och bevisar att kroppen influeras av själen.

Intressant också att olika typer av placebo ger olika typer av reaktioner. I boken nämns att sprutinjektioner (med koksaltlösning) ger större effekt än sockerpiller, att gröna tabletter dämpar ångest mer, att en läkare som ger piller ger större effekt än om en sjuksköterska ger det, att en snygg förpackning ger bättre effekt än en billig förpackning etc.

Intressant.

Slutsatsen vad gäller de fyra stora områdena inom alternativmedicin är enligt bokens författare att det mesta ger ungefär samma effekt som placebo. Vid akupunktur kan huvudvärk och illamående ge något mer effekt än placebo och kiropraktisk behandling av rygg kan lindra mer än bara placebo. Däremot avråds kraftigt från att kiropraktorn manipulerar nacken eftersom en viss ökad risk för stroke då föreligger.

Homeopati, där medicinen späds ut så mycket att i princip inte en enda molekyl finns kvar i pillret, döms ut som skojerier. Homeopaterna själva menar att vattnet har ett minne och kommer ihåg preparatet, för att sedan användas enligt principen ”lika botar lika”, dvs det medel som gjorde en sjuk används som botemedel. Låter intressant, men jag själv är väldigt tveksam till homeopati och avfärdar det i dagsläget som kvacksalveri.

Johannesört erkänns av etablerade forskare som fungerande mot depression av lättare och medel typ, men författarna menar också att det kan interagera med andra mediciner man tar och uppmanar till försiktighet.

Boken var intressant och det stämmer säkert att mycket är placebo. Dock måste jag säga att jag blir väldigt fundersam när jag hittade följande stycke i boken (fair use):

Dessutom väckte det anstöt hos läkarkåren att en hel del kiropraktorer använde sig av en E-meter, ytterligare en konstig elektrisk diagnosapparat. Den uppfanns på 1940-talet av kiropraktorn Volney Mathison och har en nål som svänger fram och tillbaka längs en skala medan patienten håller ett elektrodhandatag i vardera handen.

Detta anses vara tillräckligt för att avgöra patientens hälsostatus. E-metern används också flitigt av grundaren L. Ron Hubbard. Tråkigt nog är E-metern rent hokus pokus, en teknisk pryl som US Food & Drug Administration 1963 fann sig föranlåten att dra in. Man tog i beslag drygt ett hundratal apparater hos moderförsamlingen Founding Church of Scientology i Washington. E-metern liknar på många sätt den lika bluffartade neurokalometern som konstruerades ett tjugotal år tidigare av Palmer den yngre.

Även om boken var bra och intressant vet jag att E-metern fungerar och ser gärna oberoende vetenskapliga tester för att säkerställa detta. Alltså blir jag något oroad över detta slarv. Om Singh har slarvat men denna information så pass ordentligt kan man undra vad annat han har slarvat med?

Jag har själv en gång varit hos en kiropraktor och sedan utfört ryggövningar för att stärka ryggens muskler, varvid jag blev frisk från svåra ryggsmärtor efter några veckor. I boken står dock följande:

Omvänt finns det starka bevis för att sängläge och särskild ryggträning (styrketräning, rörlighets-, böjnings- och sträckningsövningar, stretching) inte ger effekt.

I mitt enskilda fall är detta helt felaktigt. Det var nog främst promenader och enkla ryggövningar som gjorde att smärtorna försvann i kombination med att jag slutade använda några sneda lyftmoment jag använt mig av. Visserligen är det möjligt att ryggsmärtorna hade försvunnit av sig självt, men jag är tveksam till att det gått lika fort med tanke på skillnaderna jag märkte efter att ha börjat med övningarna.

Boken var trots detta läsvärd och man förstår författarnas övergripande filosofi. Det finns mycket skojerier där ute som inte fungerar så man bör vara på sin vakt, vara skeptisk och försöka se exakt vad det är som fungerar och inte fungerar med hjälp av vetenskaplig metod.

Läs boken med en viss skepticism! 😉

DN skriver om att allt fler barn utreds för ADHD. I slutändan handlar detta endast om att barnen ska få amfetaminliknande preparat som Concerta, Ritalin och Strattera. På 50-talet fanns inte detta curlingbeteende för barn med små avvikelser, utan man lät barn vara barn helt enkelt.

Dessa mediciner ger biverkningar i form av minskad aptit, hämmad tillväxt och en fråga man kan ställa sig är hur barnens hjärnor kommer att se ut när de är vuxna?

Bedrövligt att detta inte debatteras mer. Sluta ADHD-klassificera vart och vartannat barn.

DN

Som ung kan man vara väldigt naiv och godtrogen. Med stigande ålder kan jag säga att jag uppskattar mångfald och differentierade åsikter eftersom jag endast är ute efter sanningen. Intet annat än sanningen.

Det finns extremister åt alla håll och kanter och det är möjligt att ett viktat medelvärde är det som utgör den bästa antagliga förklaringsmodellen? Jag uppskattar extrema skeptiker likväl som extrema paranormalister eftersom de är de bästa på att hitta argument för sin sak.

Ett medelvärde av allt detta utgör antagligen det mest sannolika?

Hubbard hade antaganden och möjligen potentiella fantasier om att vi som andliga varelser skulle uppnå ”exterior with full perception” vilket möjligtvis är helt teoretiskt möjligt.

Dock går det att konstatera efter ca 60 år av scientologisk närvaro att auditering och scientologiska teorier visserligen är intressanta och har lett till många intressanta fenomen, samtidigt som det inte har nått upp till de mål Hubbard har ställt upp.

Hubbard med sin oändliga entusiasm har dock nått längre än många andra filosofer och vetenskapsmän enligt min bedömning.

Jag förespråkar dock mer seriös forskning inom dessa ämnen eftersom det uppenbarligen behövs mer oberoende granskning.

2012?

Sluta polarisera.

Dalai Lama skall föreläsa på Södertörns högskola i morgon fredag. Biljetterna verkar dock vara slut men föreläsningen kommer tydligen att webbsändas.

HÄR finns mer info.

Björn Fries och andra knarkpropagandister skriver om narkomanbehandling och att ”vissa kommuner skickar till exempel fortfarande missbrukare till behandlingshem som drivs enligt scientologernas lära.”

De vill se mera Metadon och knark till patienterna i stället. Detta är en mycket allvarlig utveckling som dessa materialiserade människor står för. Hank von Helvete (som spelade Cornelis Vreeswijk i filmen Cornelis) var alldeles förträffligt nöjd med Narconon och han lyckades avsluta decenniers drogberoende tack var det.

Läs HÄR om Hank von Helvetes (riktiga namn Hans-Erik Dyvik Husby) resa via Narconon.

Exp

Domedagsprofetian för 2012 förefaller som sagt vara något av en skröna om man surfar runt lite.

”December 21, 2012 will be the most important date for all of Humanity. The ancient Mayans created the Long Count calandar to mark this date as the beginning of a new cycle for Mankind.” (Källa)

Nu ska man väl vara skeptisk mot sådana här profetior, mystiska kalendrar, gamla Mayaindianer och liknande men sambanden bör undersökas. Vem vet om det finns någon bortglömd godbit som visar sig innehålla sanning?

Kommer att tänka på filmen Conspiracy Theory där Mel Gibson spelar en gravt neurotisk taxichaufför som är besatt av att försöka hitta konspirationsteorier bland tidningsurklipp och annan information, givetvis på spekulativa grunder. En dag visar det sig dock att han har rätt och filmen är i full gång.

Här är introt till filmen där han rabblar sina konspirationsteorier, hela filmen verkar gå att se på YouTube:

Funderade lite på det här med år 2012, slutet på Mayakalenderns långa cykel (Mesoamerican Long Count calendar) som är ca 5125 år lång, samt att AWARE-projektet antagligen kommer att publiceras samma år. Att år 2012 skulle innebära jordens undergång är tydligen ett populärvetenskapligt påhitt och ej sant enligt Maya-kännare, däremot skulle en ny kalendercykel kunna innebära en ny tidsperiod där högre utveckling och bättre medvetande blir mer framträdande.

Dessa två fenomen sammanfaller åtminstone någorlunda samtidigt för att vara värt att påpeka och eventuellt forska vidare i. Om nu ca 100 st utanför-kroppen-upplevelser (UKU) noteras i AWARE-studien (rent statistiskt bör det bli så baserat på ca 1500 återupplivningar) så är det egentligen den första riktiga forskningsrapporten (vad jag känner till) där det paranormala har bevisats.

Visserligen finns PEAR-studierna där ca 2-3 av 10 000 slumpmässiga utfall påverkats paranormalt, samt även de studier som gjordes på Uri Geller på Stanford Research Institute (som dessutom är kraftigt ifrågasatta av skeptiker), men att få fram en seriös forskningsrapport vad gäller UKU:er får anses vara rätt ordentligt uppseendeväckande, i synnerhet då så många är inblandade och konspirationsteorier följaktligen blir mindre sannolika.

Detta är intressant. Om AWARE förtäljer ett positivt resultat kommer åtminstone jag att intressera mig mer för Mayakalendern, dess kultur och folket eftersom det kanske finns mer intressanta samband att upptäcka.

Visserligen kan många göra anspråk på just år 2012 och anpassa årtalet till deras personliga agenda. En Audiälskare skulle kunna hävda att deras nya otroliga modell år 2012 är ett fantastiskt startskott för en ny era och följdaktligen ett bevis för att Mayakalendern faktiskt är sann. Jag vågar dock påstå att en seriös forskningsstudie som påvisar paranormalitet är av sällan skådat slag och ett första steg mot ett väsentligt senare paradigmsskifte inom frågeställningen Vem är jag? och kärnan för all verksamhet – Livet.

Vissa påstår (ibland även Hubbard) att tiden, eller åtminstone stora viktiga incidenter, redan är förutbestämd. Vi leker på denna spelplan som kallas MEST, men att spelledarna behöver guida oss rätt ibland för att inte spelet ska stanna av allt för mycket.

Alltså slår jag ett löst slag för att AWARE-rapporten kan vara en början på en ny tidsålder där andlighet och reinkarnation kommer att få en mycket större plats hos mänskligheten.

Stargate Project

Den amerikanska staten hade från 1970 till 1995 ett projekt där paranormala fenomen studerades och i synnerhet remote viewing. Det ryktas om att det fortfarande existerar, men i hemlighet.

Ingo Swann, scientologisk OT VII, deltog i programmet och tillhörde tydligen en av de bättre.

Citat från Wikipedia om remote viewing-programmet:

”An analysis conducted by Professor Jessica Utts showed a statistically significant effect, with gifted subjects scoring 5%-15% above chance, though subject reports included a large amount of irrelevant information, and when reports did seem on target they were vague and general in nature.”

Här en video i ämnet (upptäckt på den svenska remote viewern Torbjörn Sasserssons blogg), där David Morehouse berättar om sina erfarenheter:

Mer piller, fler piller. DN skriver om antidepressiva som ökat något i användande. Ca 757 000 människor i Sverige (!) äter någon form av antidepressiv medicin. Enligt de nya siffrorna var det drygt 500.000 kvinnor och 257.000 män som fick antidepressiva mediciner under 2010. Det är rätt mycket det. Kassakor för läkemedelsföretagen och detta borde egentligen granskas och ifrågasättas.

Problemen brukar ploppa upp någon annanstans i stället när de försöker tryckas ner artificiellt. Titta på magsäcksoperationerna exempelvis. Det har blivit något på modet för väldigt överviktiga att magsäcksoperera sig och därmed snabbt förlora i vikt. Dock har andra beroenden (som ersättning för mat) i stället ploppat upp, exempelvis alkoholproblem.

Trycker man ner ett problem på artificiellt vis brukar det ploppa upp någon annanstans i stället.

”Nature finds a way.”

Alltså, var försiktig med att använda antidepressiva läkemedel är mitt budskap. Och den bisarra liknelsen med att diabetiker minsann behöver sitt insulin och med den logiken att deprimerade människor också behöver sina serotoninpreparat håller inte. Depression är en psykisk sjukdom, inte en biologisk.

Skulle du exempelvis försöka ”bota” någon som inte tycker om en viss typ av konstverk med ett piller?

Psyche vs matter.

DN

En gång hörde jag en auditeringsberättelse i andra hand om en kvinna som gått exterior under en auditeringssession. Efter en stund såg hon en liten rund halvgenomskinlig boll och hon undrade vad det var. Efter ett tag insåg hon att det var MEST-universum hon tittade på.

Sant eller falskt? Ingen aning, men lite kul är det.

Med anledning av Uri Gellers show på Kanal 5.

Här ett avslöjande vad gäller hans skedböjarförmåga som alltså kraftfullt bör ifrågasättas.

Däremot vad gäller hans förmåga att rita av vad folk tänker återstår att förklara. Detta är något han lyckats med många gånger vid flera olika tillfällen.

Missa inte Uri Gellers show Fenomen på Kanal 5 där han letar efter Sveriges bästa mentalister. Start den 27 mars. Programformatet har varit på turné i Europa och nu har turen kommit till Sverige. Frågan är givetvis hur mycket som är trolleri och hur mycket som är paranormala fenomen, om nu ens något är det.

Här är webbsidan där en del mysko klipp visas. Tyvärr få man inte se det oklippt vilket försvårar bedömningen.

Onekligen kan det ur ett analytisk perspektiv kännas väldigt konstigt att ”vara medveten om att vara medveten” och att vara en själ utan plats i tid eller rum. Analyserar man det kan det lätt bli förvirrande.

Ett lättare sätt att acceptera detta är att ponera att man har uppstått eller ”came into being” från något fullständigt magiskt oändligt som vi aldrig någonsin kommer att förstå. Det är ett sätt att lösa det rent filosofiskt (åtminstone för mig): Man kommer från någonting annat oändligt mystiskt och då behöver man inte fundera så mycket mer på saken. Man så att säga skjuter över tankeproblematiken till detta oändligt magiska och låter förklaringen ligga där i.

Det är också möjligt att detta oändligt magiska som en gång ”came into being” skapades helt av sig själv från absolut ingenting i sann fantasy-anda.

Jag vet att dataprogrammerare använder sig av liknande förenklingslösningar: Wishful thinking. Det behövs en viss typ av funktion som ännu inte finns, men för att förenkla antar man att funktionen redan finns och kallar det ”wishful thinking” så att man kan börja strukturera upp en lösning ur ett helhetsperspektiv.