Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Med anledning av att SvD kör en artikelserie om det som sker i dödens gränsland vill jag påminna om det betydande och omfattande underlag som finns för reinkarnation.

Här är en bloggpost jag skrivit om ämnet utifrån flera olika perspektiv: Nära-döden-upplevelser, blinda med utanför-kroppen-upplevelser, patienter som kan återge detaljer från återupplivningar trots att hjärnaktivitet ej gick att uppmäta osv. Till och med skeptiker som Carl Sagan fann det märkligt att en del barn har minnen från tidigare liv som inte kan förklaras på något annat sätt än just reinkarnation.

SvD1, SvD2, SvD3SvD4

Annonser

DN skriver om att kreativa människor är överrepresenterade inom vissa typer av psykiska sjukdomar och en forskare drar den potentiella slutsatsen att:

– Den rimligaste tolkningen är att det finns gener som påverkar både kreativitet och sjukdom, säger Paul Lichtenstein.

Skippa det här med gener är mitt förslag. Min tolkning är snarare att det är mer arbetsamt att hitta på eller skapa någonting än att vara passiv. Jag vet själv när man har semester och gör absolut ingenting så mår man oftast helt bra och är lugn och avslappnad. Däremot så fort man skall uträtta någonting, i synnerhet om det handlar om hjärnintensiva projekt, så måste man anstränga sig, fundera, analysera, fatta beslut, oroa sig etc vilket skapar en större påfrestning än att inte göra någonting alls.

Någonting verkar inträffa när en ansträngning kommer in i bilden och jag tror också att det är anledningen till att många psykoser hos en del människor kommer i sena tonår eller tidig vuxenålder när man skall börja ta ansvar, dvs anstränga sig betydligt mer än när man var barn.

I stort är jag övertygad om att det är själva ansträngningen som gör att uppmärksamheten tas bort från att ”skapa inre harmoni” och i stället används till att skapa något annat, varvid energi tas från att skapa ”den inre harmonin” som då blir lidande och i vissa fall utvecklas till någon form av psykiskt besvär.

Sedan kan det givetvis vara så att vissa gener lättare knuffar vissa människor över kanten till någon form av utbrändhet eller liknande, den teorin kan man alltid hålla öppen.

Det finns många studier som visar att just konstnärer etc är överrepresenterade vad gäller psykiska besvär, allra värst var det tydligen för poeter. För en konstnär handlar det om att upprätthålla någon form av elegant jämvikt och detta är givetvis påfrestande.

Revisorer och bankkamrer var underrepresenterade i studien och dessa arbeten kan visserligen vara nog så hjärnintensiva och arbetskrävande, men det handlar inte om att skapa från noll. Det handlar om att lära sig regler, lagar och förordningar och att tillämpa dessa och inte om att skapa från ”scratch”.

Att skapa från ”scratch” är mer arbetsamt än att lära sig utantill och tillämpa.

DN

Läs DETTA om varför reinkarnation är det mest sannolika med anledning av Stephen Hawkings vansinniga utspel om att när vi dör så dör vi.

Läs!

HÄR är länken igen!

LÄS!

HÄR ÄR LÄNKEN FÖR TREDJE GÅNGEN !

L Ä S  OCH TITTA PÅ VIDEOKLIPPEN !

DN

Sommaren är snart här och denna blogg tar ett långt uppehåll fram till hösten. Får se om det blir någon fortsättning efter det.

Bloggen har varit uppe nästan exakt två år och det var nog betydligt längre än vad som ursprungligen var tänkt. Syftet var att föra ut en mer nyanserad bild av scientologin och att uppmärksamma en differentiering mellan Church of Scientology (som i dag styrs av den självutnämnda diktatorn David Miscavige) och den scientologiska filosofin och auditeringsteknikerna.

Jag har lärt mig mycket på vägen i mina diskussioner och debatter med skeptiker och även scientologer på denna blogg och andra forum.

Min nuvarande ståndpunkt vad gäller scientologin är att den fungerar men att man bör ha rimliga förväntningar. Med det i åtanke ser jag gärna att i synnerhet auditeringsteknologierna forskas vidare på under mer vetenskapliga former.

Här är några bloggposter jag skrivit som jag gärna vill framhäva:

Reinkarnation – det mest sannolika

Min första riktiga auditeringsupplevelse

En andlig vändpunkt

CNN 360 Anderson Cooper

Slutsatser granskning OT III

Scientologernas riktiga skapelseberättelse

För övrigt rekommenderar jag följande bloggar:

KSW Sverige – drivs av en svensk scientolog. Kritisk till Miscavige men uppskattar läran.

Marty Rathbun – oberoende scientolog som tidigare arbetat med Miscavige

Leaving Scientology – bra observationer vad gäller kyrkans problematik

Har du huvudvärk eller ont någonstans på kroppen kan du testa denna assist (det står i texten att den ej är lämpad för huvudvärk men detta är helt felaktigt):

Beröringsassist

Hubbard var ett geni i vissa frågeställningar. Samtidigt hade han vissa brister som person. Denna bloggpost är ett försök att kort rationalisera och analysera Hubbard verk. Mycket har skrivits om honom på nätet både från kritikerhåll men även av kyrkan och kanske ännu viktigare av oberoende scientologer som har lättare att prata rakt ut och säga vad de tycker utan hänsyn till någon ledningsgrupp.

Min bedömning blir mer och mer att Hubbards främsta talang var det filosofiska och det teknologiska vad gäller exempelvis auditeringsterapi. Han har skrivit om diverse filosofiska aspekter som påverkat mig mer än någon annan människa gjort och fått mig att inse saker som ingen annan människa har gjort. Detta kan jag säga helt ärligt.

Samtidigt var han inte perfekt, han hade vissa brister. På ett forum har jag läst en intressant mening som löd som följer: (channeled = kanaliserad från en högre makt; tech = teknologi, dvs auditeringstekniker etc)

If Scientology was channeled it got the tech from heaven and the policy letters from hell.

Den som skrev detta menade att Hubbards teknologier vad gäller auditering, assister, processer etc är helt fantastiska, men att själva organisations- och administrationsdelen av scientologin kanske inte var lika lyckad, i synnerhet om den hamnar i felaktiga händer som nu skett via den självutnämnda diktatorn Miscavige som nu styr Church of Scientology.

Organisationsdelen innehåller bland annat en viss statistikhets (sälj mer och mer kurser och auditering), s.k. disconnection där kommunikation med antagonister till scientologin skall brytas även om det gäller anhöriga, s.k. Fair Game där förtal etc mot antagonister till Church of Scientology är okay etc. En av Hubbards brister var att han ibland hade en tendens att polarisera i svart och vitt där kanske en mer nyanserad gråskala hade varit mer lämplig.

Jag tror Hubbard skrev dessa policybrev i all välmening och under en tidsperiod där samhällsklimatet var mycket hårdare. Andra världskriget hade ganska nyligen avslutats, homosexualitet var olagligt, FBI och CIA styrde och ställde, myndigheter ansågs stå över vanliga medborgare, psykisk sjukdom var mycket tabu och psykiatriker använde sig av mycket otrevliga behandlingsmetoder som snarare skadade patienten (elchocker, insulinchocker, Hibernal, lobotomi etc) än hjälpte dem, kommunister jagades och det kalla krigets dagar rådde. Kort sagt en period av intolerans och hård verklighet till skillnad från dagens mjukare värld som accepterar mycket mer.

Tiderna förändras.

Dagens samhälle är inte i samma behov av de relativt hårdföra policybrev som Hubbard skrev på den tiden och därför uppmanar jag till lite tankeverksamhet vad gäller att slaviskt följa Hubbards policybrev.

Samhället har förändrats och om Hubbard levde i dag är jag tveksam till att han hade varit lika hårdför. Han observerade klokt att för mycket snällhet fungerade inte, munkarna i Tibet fick trots sin religiösa stillsamhet mycket stryk och därför insåg han att man måste kunna bjuda på motstånd som i dag inte är lika nödvändigt.

Syftet med denna bloggpost?

Att mer betona teknologin och inte fästa samma vikt vid de organisatoriska policybreven.

DN följer upp sin artikel med att konstatera att föräldrarna till det barn som blivit placerad på en scientologisk förskola nu fått en sekulariserad vanlig förskola. Det verkar som om det finns tendenser till scientologofobi i samhället som okunniga journalister bidrar till.

Har studietekniken redogjorts? Vikten av kommunikation redogjorts? Tonskalan förklarats?

Media har till stor del ett ansvar för att samhället i stort lider av scientologofobi i dag där sakliga värderingar svårligen har nått fram via sensationslystna journalister som slarvar med analysen.

På denna sida har jag exempelvis redogjort för varför jag anser att reinkarnation är det mest sannolika. Läs gärna och titta på videoklippen för en djupare insikt i ämnet. Mycket intressant ur ett helhetsperspektiv, även om ämnet är utsvävande. (Reinkarnationslära ingår inte i Applied Scholastics.)

DN

Jag är scientolog

DN bedriver kritisk journalistik och begagnar sig inte av intellektuell sakframställning av scientologins filosofi på ett för allmänheten begripligt sätt vad gäller scientologiska förskolor.

Skulle en mening av typen ”kommunen gav dem i stället en plats på en muslimsk förskola” användas lika friskt? Allmänhetens okunskap om scientologi är bedrövlig och beror allt som oftast på dålig journalistik.

Studieteknik där fokus ligger på vikten av förståelsen av ord och exempelvis att demonstrera saker och ting med hjälp av lera är ett sätt. Annat centralt är vikten av god kommunikation, tonskalan, förståelse etc. Det finns mycket intressant inom scientologins lära.

DN, DN2