Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Fel riktning

Jahapp, så var det dags för den biologiska psykiatrin att fortsätta sitt korståg. Här är en artikel i Expressen angående centralstimulerande till barn. Personligen skulle jag aldrig ge någon form av narkotikaklassad (metylfenidat är centralstimulerande precis som amfetamin är) medicin till mina barn av typen Ritalin eller Concerta, om inte barnet hade mycket stora och besvärliga problem. Jag har sporadiskt kommit i kontakt med flera barn som har koncentrationssvårigheter och min personliga erfarenhet är att dessa barn avviker marginellt från ”normen”.

Mitt intryck är inte att barnen som får dessa ”koncentrationspiller” (som ett av barnen kallade det) har svåra koncentrationsstörningar, utan väldigt marginella koncentrationsstörningar. Ytterligare en anledning till försiktighet. Barnen får säkerligen en förhöjd koncentration av medicinerna, men är det rätt ändå? Vilka konsekvenser får detta medicinerande på lång sikt? Mutationsförändringar i hjärnan som i sin tur påverkar deras barn och ger långtgående effekter enligt Darwinistisk teori? För tidig död bland amfetaminmissbrukare har rapporterats. Hjärt- och kärlsjukdomar? Jag misstänker att om ett antal decennier så kommer biverkningarna att göra sig gällande vad gäller medicineringen, men då är det försent.

Dessutom blir det en stigmatisering när hyfsat normala barn säger att ”jag har ADHD” (har personligen hört detta).

Min uppmaning är följande till alla föräldrar med barn som lider av koncentrationsstörningar: Var mycket försiktiga med medicinering till era barn som innehåller centralstimulerande medel, de långsiktiga biverkningarna är inte kända än. Testa gärna medicinen själva också för utökad egen erfarenhet.

Hela tiden denna biologiska utångspunkt från psykiatrin. Allt verkar vara biologiska, kemiska halter som skall justeras hit och dit. Varför inte gå på orsaken till dessa ”kemiska obalanser” i stället? Om jag springer ut ur ett brinnande hus, går till doktorn och får en medicin mot för hög adrenalinhalt skulle nog de flesta börja undra vad läkaren håller på med. Adrenalinhalten beror ju på min upplevelse från det brinnande huset skulle de flesta vara övertygade om. Samma sak med depression och många andra psykiska problem enligt min mening.

Låt barn vara barn, de är lite okoncentrerade av sig. De flesta växer upp och skärper sig rejält när de blir vuxna, det har jag sett flera exempel på.

Mycket positivt att flera barnpsykiatriker själva börjar kritisera förskrivningarna. Heder!

Read Full Post »

Good Price!

Alla gnäller över fildelningslagarna och vill ha gratis kultur. ”Svenskar är slöa” hör man då och då och det ligger kanske någon sanning i detta. Magnum Coltrane Price skriver i SvD och skriver faktiskt bra, jag är något imponerad över hans intellektuella argumentation. Blogglänkarna till artikeln gnäller som vanligt då alla vill ha allt gratis utan att betala för sig och just därför känner jag mig manad att kommentera.

Ingen blir skadad när fildelning sker, men å andra sidan så har ”producenten” en utebliven inkomst. Fildelning ligger enligt min mening just därför någonstans mitt emellan stöld och inget brott alls. Det är till 100 % inget brott alls då ingen har förlorat något, men till 100 % stöld då producenten har en utebliven inkomst. Mitt emellan ligger 50 %. Jämför med stöld: Någon har förlorat något till 100 % och någon annan har tjänat på det till 100 %. Det blir 100 % stöld. Fildelning är då 50 % stöld.

Hur som helst, alla förstår innerst inne att fri fildelning inte är moraliskt okej. Lagstiftarna och domstolarna har redan förstått detta, frågan är hur lång tid det kommer att ta innan poletten trillar ner hos allmänheten?

Read Full Post »

…kommentera följande artikel från tidningen Dagen, samt scientologsektens inlägg och även Humanistbloggens inlägg.

Hur många ggr skall jag behöva säga detta: Ingen skall övertygas eller övertalas till att bli scientolog. I långa loppet fungerar det aldrig, utan det måste komma av sig självt.

I Frankrike är debatten het sedan en kvinna stämt den Franska scientologikyrkan efter att hon ansett sig ha blivit övertalad att köpa kurser, böcker, auditering etc för dyra pengar. CoS måste lära sig en gång för alla att aldrig tjata sig till expansion från tvekande individer, det blir bara värre i slutändan med negativa tidningsrubriker och mera medlemmar till Anonymous. Har de inte lärt sig detta än?

Min uppmaning till alla scientologer ”on staff”: Sikta på en fungerande expansion utan missnöjda medlemmar i stället för en missvisande explosiv expansion som inte fungerar i slutändan. Viktigare är att alla medlemmar är nöjda än att uppvisa positiv statistik som egentligen inte betyder någonting.

Den främsta anledningen till att scientologikyrkan vill expandera som jag ser det är följande devis: ”Jag är inte fri förrän du är fri”. Jag tror vi alla djupt innerst inne kan känna att det spelar ingen roll om jag är lycklig och har allt. Så länge a-lagarn på parkbänken dricker en sjuttiofemma om dagen eller barnen i Afrika inte har mat för dagen finns det något att förbättra. Därför definierade Hubbard de åtta dynamikerna som i slutändan handlar om överlevnad för så många som möjligt. Han menar att alla livsformer utgår från följande kommando: Survive!

Jag menar att CoS ska satsa på de som är scientologer självmant, lite lagom tjat och marknadsföring kan dock vara okej för att komma över den inbyggda ”sektstämpelbarriären” som alla (inklusive jag) känner inför något nytt. Ta de största SP:na sist, ingen idé att slösa energi på dom.

Vad gäller religionsfriheten så skulle det givetvis vara helt absurt om Frankrike förbjöd scientologikyrkan. Staten har ingenting att göra med vad medborgarna gör på sin fritid eller vad de tror på överhuvudtaget så länge ingen bryter mot några lagar. Att Frankrike överhuvutaget har en anti-sekt organisation är ett slös med skattepengar enligt min mening och ett förmynderi utan dess like. Historien visar gång på gång att offentliga ”myndigheter” kan ställa till med minst lika stor skada (inkvisationen, lobotomi, tvångssteriliseringar, nazismen etc) som icke-myndigheter. Helt felaktigt att tro att bara för att någonting är en myndighet så innebär det automatiskt att det är skötsamt och bra. Det är en oerhört farlig utveckling vi ser om staten skall lägga sig i vad människor skall tycka och tänka. Däremot skall de via polis och åklagare se till att lagar följs.

Vidare undrar scientologsekten om scientologin är en religion och menar att Tupperware och Hells Angels är lika mycket religion. Nja….?

Bara för att en religion tar betalt innebär det inte att det inte är en religion. Begreppet religion kan inte definieras utifrån hur mycket något kostar eller om det kostar. Andra kriterier krävs för detta. Enligt min mening är det en religion, men jag överlåter denna debatt till religionsforskare.

Scientologsekten hävdar vidare att scientologikyrkan lagt in ”några väl valda ord” om andlighet. *skratt* Scientologsekten får det att låta som om Hubbard har jobbat lite löst på fritiden och kladdat ner lite kludd för att tjäna stora pengar. Här är en länk till en del av Hubbards böcker och föreläsningar i nya, vältryckta och vackert designade senaste utgåva översatta till mängder av språk (klicka på kartan för att zooma in). Förutom detta finns hela uppslagsverk i hur auditering skall bedrivas enligt Standard Tech, dvs. ett mycket precist och hårfint sätt att utöva auditering.

Hubbard gjorde många resor till Asien som ung där han började att forska inom religion, för att sedan utveckla dianetiken och scientologin. Hubbard har mer eller mindre vigt sitt liv åt att utveckla scientologin och det finns ett enormt utbud av böcker, kurser och auditeringsprocedurer för att utveckla ens andlighet, utbilda thetanen, frigöra negativ laddning samt hitta sig själv. Denna helt enorma produktion och livsverk skulle jag inte vilja kalla ”några väl valda ord”.

Sen har det visserligen funnits inslag av trakasserier och liknande från CoS mot vissa före detta medlemmar och stora, kända kritiker och detta är jag den första att beklaga. Bättre att i stället bemöta den kritiken med intellektuell debatt.

Read Full Post »

Om du någon gång har ont i huvudet (eller någon annanstans) rekommenderar jag att du testar denna scientologiska process.

I korthet så innebär den att man via kommunikation och beröring kan lindra eller eliminera smärtan. Processen måste göras om flera gånger, minst tre ggr rekommenderar jag, men gärna mer. Jag brukar ta en värktablett vid lindrig huvudvärk, men om jag någon gång får riktigt svår huvudvärk är denna process alldeles utmärkt.

I länken rekommenderas dock att denna process inte skall användas vid huvudvärk. Märkligt. Jag har använt processen flera gånger vid huvudvärk med mycket gott resultat.

Testa den!

Exp

Read Full Post »

Flera gånger när jag har diskuterat scientologi med kritiker så har jag stött på argument av typen ”även om just detta enskilda moment som scientologerna gör är bra så kommer det ändå från scientologiskt håll”. Alltså, själva det konkreta resultatet (om det nu är droginformation, anti-drog kampanjer, studielära, viss auditering som kritikern anser fungerar etc) är inte det viktigaste, utan vad som förefaller vara viktigare är vem eller vad som har kommit på det eller som står bakom det. Detta är ett något onyanserat och föråldrat sätt att se på sin omgivning enligt min mening.

Jag kan visserligen medge att ursprunget i extrema fall kan vara av betydelse. Exempel: Nazister drar igång gratis körskolor för alla tonåringar. Jag är osäker på om föräldrar rent generellt skulle vilja ha sina barn där, även om det vore gratis och utbildande och nazismen inte nämndes överhuvudtaget.

Vad gäller scientologin så skall den vara förknippad med nyckelord som andlig frihet, en bättre fungerande drogfri värld, icke-aberrerade spel för framtiden etc (ett aberrerat spel är exempelvis krig), dvs någonting bra och positivt. Att sedan organisationerna stundtals har för snabba expansionsplaner är bara att beklaga.

Jag uppmanar kritiker till en mer nyanserad bild helt enkelt. Skilj ut vad som är bra och dåligt i stället för att dra allt över en kam, och våga även ge beröm. Allt som är bra är bra, allt som är dåligt är dåligt. Hur svårt kan det vara?

Read Full Post »

Bra ministern!

Äntligen en minister som vågar tänka högt. Yttrandefrihetsgrundlagen är en grundlag, dvs står över vanliga lagar om konflikt uppstår. Minister Lena Adelsohn Liljeroth har en åsikt och har fullständig rätt att yttra den. I Sverige är allt lite mesigt, ministrar skall inte lägga sig i för då kallas det ministerstyre och så vidare. Vad hände med yttrandefriheten? I regeringsformen, också en grundlag, finns ”ministerstyret” juridiskt reglerat.

RF 11:7

Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.

Att göra ett uttalande är dock inte samma sak som att fatta ett beslut.

Jag vill slå ett slag för rättvisa, moral och etik – samt vår svenska yttrandefrihet. Öppen debatt är alltid eftersträvansvärt.

SvD

Read Full Post »

Nya förslag till vansinnigheter inom offentlig sektor. HSAN är specialiserade på att ta hand om missnöjda patienter som vill utkräva ansvar för misstag begångna av vårdpersonal. Nu vill hovrättsrådet Lars Lundgren tillsammans med sina utredare ta bort denna möjlighet. Ett steg bort från individuellt ansvar vilket enligt min mening kommer att leda till att fler felaktigheter sker eftersom incitamenten för att slippa straff i så fall kommer att finnas.

Lika korkat som när Palme försvårade för offentliganställda att åka dit för tjänstefel.

Vi har redan lärt oss via kommunismen att kollektivt ansvar inte fungerar särskilt bra.

If it ain’t broke, don’t fix it!

SvD

Read Full Post »

Klart upprörande att Dawit Isaak utsatts för tortyr i Eritrea. Ännu mer upprörande är att liknande ”metoder” används under tvång i Sverige. Jag pratar exempelvis om ECT, elektro-konvulsiv behandling av patienter med psykiatriska besvär, vanligtvis djup depression.

Det är väl en sak om en patient som skall genomgå ECT får adekvat information om behandlingen, exempelvis vad gäller risk för omfattande minnesförluster, eventuell intelligenspåverkan, kan påverka inlärningsförmåga etc, och sedan självmant går med på att testa/genomgå behandlingen. Det har jag inga som helst problem med. Här en omfattande wikipedialänk på engelska i ämnet. Läkarna menar att ECT kan användas för att hjälpa patienter ur en djup depression.

Däremot att det förekommer ett visst tvång inom Sverige vad gäller ECT tycker jag är grovt kränkande och helt felaktigt, dessutom när det används på patienter som inte har rätt diagnos för ECT.

Här är en eminent artikel om en förtvivlad kvinna med psykossjukdom (alltså inte djup depression) som tvingades till över 120 st elbehandlingar under ett års tid. I Sverige. På 2000-talet. Citat wikipedia: ”Behandlingen innebär att en elektrisk ström på ca 0,8 A vid 450 V sänds genom patientens hjärna med hjälp av elektroder som anbringats på huvudet.”

Jag har dock läst någon annanstans att spänningen varierar mellan 160-450 V.

Men äsch, det är ju bara psykpatienter? Vem bryr sig va?

SvD

Read Full Post »

Världen över skapas och invigs just nu många s.k. Ideala Orger, väldigt fina och moderna kyrkor som det satsas extra mycket på.

En Ideal Org, beskrivet av LRH, är som följer:

”..an activity where people came to achieve freedom and where they had confidence they would attain it.”

”One could look at this ideal org and know that this was the place a new civilization was being established for this planet.”

”The ideal org is the image one builds toward. It is the product of the causitive actions of many. Anything which is short of an ideal org is an outpoint that can be put right. The end product is not just an ideal org but a new civilization already on its way.”

L. Ron Hubbard, LRH ED 102 INT, THE IDEAL ORG

Här är ett nytt Celebrity Centre i Nashville. I Malmö har en 50 miljoner kronors investering just invigts. Jag har sett bilder från dessa ideala orger och allt ser väldigt väldesignat och fint ut, i princip allt är inhemskt producerat av hårt arbetande Sea Org personal som gjort skyltar, design och inredning där folk sedan kan göra kurser och få auditering.

Read Full Post »

Här är en länk till ett YouTube klipp där den före detta Sea Org medlemmen Pierre Ethier förklarar sina ståndpunkter vad gäller scientologi. Han har kommit så högt upp man kan komma som auditör, Class XII, med över 25 000 auditeringstimmar bakom sig och många år på Flag i Clearwater, Florida. Han har auditerat andra på alla nivåer (bla. L-rundowns, OT IV, OT V, eligibility OT VIII etc) och är själv minst OT VII och har träffat LRH personligen. Han har mycket stor erfarenhet och menar att teknologin fungerar, däremot är han något kritisk till nuvarande ledningen. Hur kan så många gamla auditörer och Sea Org medlemmar vara SP-förklarade undrar han? Personligen tycker jag också det verkar orimligt.

Som vanligt alltså. Många jag talat med, även avhoppade kritiker, menar att de fått ut något av scientologisk auditering, men är kritiska mot delar av organisationen som ibland verkar likna något från gamla östblocket.

Jag menar inte att nuvarande ledning har ondskefulla syften, men däremot måste det finnas utrymme för enskilda misstag bland anställda och ett öppnare klimat inom organisationen vad gäller debatt och kritik, i synnerhet när CoS ledning eller anställda faktiskt gör fel.

Källkritik: Filmen verkar vara viss reklam för honom själv. Som gammal Class XII auditör kan han säkerligen generera intäkter i Freezone eller liknande.

Read Full Post »

Det är bara att inse att ny teknik skapar stora problem för filmskapare, artister och ekonomiskt ansvariga inom dessa områden. Det kan tyckas oskyldigt att någon tonåring laddar ner en liten kopia från nätet och tittar på en film eller lyssnar på musik med sina vänner, men när detta sker i global omfattning blir problematiken och inkomstbortfallet så mycket större.

Läst någonstans att en Hollywoodfilm i snitt kostar flera hundra miljoner kronor. Klart att de reagerar. Skulle du göra stora investeringar för att sedan se andra använda produkten gratis?

Fildelning är inte stöld, men det är olagligt. Och det räcker.

SvD

Read Full Post »

Björn Borg menar att han tror på UFO:n och ett liv efter döden. Det gör jag med.

Vet ej om detta är sant, men någonstans har jag läst att antalet UFO-observationer är som störst när Mars står som närmast Jorden, och detta vore ju ett intressant statistiskt fenomen att forska vidare på om det vore så.

Jag har inga som helst bevis för att det finns UFO:n, men citerar Jodie Foster far från filmen Kontakt: ”I don’t know, but I guess I’d say if it is just us… it seems like an awful waste of space.”

Vad gäller tidigare liv har jag inga konkreta bevis för detta heller, men det finns åtskilliga vittnesmål om detta, inklusive det klassiska tunneln i ljuset. Pierre Ethier (ex-Class XII auditör) hävdar att han har full koll på sina senaste liv de senaste 2 000 åren.

Expressen

Read Full Post »

Mesiga Sverige

Varför är Sverige så mesigt? Varför välter franska bönder lök på gatorna när de är missnöjda? Varför håller svenskarna tyst och undviker konflikter?

När biträdande rektor Bengt Greiff på på Grimstaskolan i Upplands Väsby skall försöka förklara problematiken gällande mobbning på hans skola så börjar han med det klassiska ”jag kommenterar inte enskilda fall”. Då undrar jag om Bengt har lagstöd för detta, eller undviker han bara obekväma frågor? Om anhöriga samt den det gäller anser att det är okey att kommentera sitt eget enskilda fall borde det vara lagstiftat att skatteavlönad personal i detalj förklarar det enskilda fallet. Varför? Jo, annars går det att glida undan ansvaret.

För övrigt måste ansvarig personal ta tag i mobbingen, allra helst genom att flytta de största mobbarna. Utred direkt och splittra mobbargruppen.

Men i mesiga Sverige med världens största offentliga sektor och återkommande topplaceringar vad gäller skattetrycket får vi lära oss att inte ta ansvar. Man slutar aldrig att häpna inför slappheten i kommunala miljöer.

Skärpning. Och börja kommentera enskilda fall (förutsatt anhörigas medgivande) så att skattebetalarna förstår tankegången.

DN

Read Full Post »

Fel med bonus

Även om nu vårdpersonal som svarar i telefon har blivit tillsagda att först och främst sätta patienten främst så skapar ändå möjligheten till en bonus vid kortare samtal en frestelse att inte reda ut frågan ordentligt. Därför är det fel enligt min mening att minsta lilla lockelse skall finnas att avsluta ett samtal innan frågan är ordentligt utredd. Ibland behöver patienter kanske också prata ut lite grann och söka medmänsklig kontakt. Samhället får inte bli för prestationsinriktat.

Citat: ”Socialstyrelsen har en av sjuksköterskorna som gav de felaktiga råden angett att hon kände en ”stress och press att klara av samtalen på kort tid”.”

Bättre att i stället försöka hitta incitament på andra sätt.

DN, AB, SvD

Read Full Post »

Anna Odell iscensatte sin egen psykos. Det väsentliga i denna fråga är enligt min mening att det finns en omfattande rättssäkerhet för patienterna. Som scientolog tänker jag inte gnälla och skrika över att allt inom psykvården är dåligt, men precis som Odell själv säger så är psykiatrin kanske den mest maktfullkomliga myndighetsapparaten i Sverige, dvs det är i princip en bedömningsfråga som några läkare gör vad gäller beslut om en patient. Det är en sluten apparat och just därför måste den vara oerhört rättssäker. Exempelvis öppna journaler om patienten kräver det pga granskningsefterfrågan där varje beslut och behandling noga antecknats och som kan granskas av utomstående.

Min poäng: Om patienten vill ha öppen journal som vissa eller allmänheten ska ha tillgång till så måste psykiatrin ställa upp på detta och eftersätta sekretesslagstiftningen. Jag vet inte hur det juridiska ser ut i dag i denna fråga dock.

Jag anser att svårt psykiskt sjuka människor skall kunna frihetsberövas och ibland t.o.m. bältesspännas, men allt detta måste omfattas av en oerhörd rättssäkerhet pga. kränkningen. Kanske dags att införa en separat psykvårdsombudsman på varje större sjukhus som med sin närvaro kan agera som oberoende granskare?

I dag är tydligen dock endast ca 3 000 personer tvångsvårdade, inte särskilt mycket på en befolkning på ca 9 miljoner.

SvD, DN Kultur, AB

Read Full Post »

Angående följande artikel: http://www.expressen.se/Nyheter/1.1565253/experternas-asikter-gar-i-sar-om-psykvardens-nya-riktlinjer

Positivt att samhället äntligen börjar se den spirituella varelsen bakom problemen i stället för hjärnkemi, dopaminer och serotoniner. Mind over matter är ett välkänt gammalt begrepp.

Finns det någon därute som kan ge mig hänvisning till en vetenskaplig rapport som kan bekräfta att en kemisk imbalans ligger bakom depressioner etc? Om det nu finns något som en kemisk imbalans så är min bedömning att spirituella orsaker ligger bakom, precis som att adrenalinhalten (en kemisk imbalans i kroppen) påverkas av om du är stressad eller inte. Mind over matter.

Från verkliga livet: En väns väninna till mig förlorade sin mor i sena tonår och blev oerhört deprimerad, kunde knappt komma upp ur sängen, orkade inte ens torka bort snoret ur näsan etc. Hon började äta Cipramil och blev möjligen bättre, jag gjorde ingen falluppföljelse. Naturligtvis är orsaken till depressionen förlusten av sin mor och det som behöver bearbetas. Resultat är en depression och möjligen en kemisk imbalans i hjärnan, men med hjälp av medicin kan symptomen endast lindras. En scientologisk flödesprocess hade kanske kunnat lösa upp den psykiska låsningen i detta fall?

Låsningen består av (1) Mor är död och (2) Jag vill inte att mor ska vara död.

Ett enkelt förslag till flödesprocess att testa för dig som har låst dig vid något upprörande, i detta fall sorgen av en förlorad mor.

Vän: Säg mig något som inte har med din mor att göra.
Sörjande: Den där cykeln.
Vän: Tack.

Vän: Säg mig något som inte har med din mor att göra.
Sörjande: Det där trädet där borta.
Vän: Tack

Detta upprepas sedan, minst en kvart, men helst minst en halvtimme.

På detta sätt kan uppmärksamheten riktas bort från det upprörande och luckra upp den ibland oerhört låsta uppmärksamheten. Ovanstående process kan se löjeväckande ut till en början, men jag rekommenderar verkligen att du testar. Ordet ”tack” är viktigt för det avslutar varje kommunikationscykel. Processen kan behöva upprepas många gånger.

Givetvis skall man ”sörja ut” om en närstående går bort, men om det övergår i ett besvärlig låsning vill nog de flesta lindra det.

Dessutom vittnade just Caroline af Ugglas om att antidepressiva hjälpte för stunden, men att vägen tillbaks bort från antidepressiva var lång och jobbig.

Read Full Post »

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas var på besök hos Malou på TV4 och berättade om sina erfarenheter av depression etc. Hon missbrukade bl.a. Cipramil (Prozac) under en tid men har nu tagit sig upp ur svackan, enligt henne tog det ca 9 år med olika mediciner och terapier etc. Hon sa också att den sista vägen man borde ta är den ”kemiska vägen”, men att det självklart är bättre att ta tabletter än att ta livet av sig. Även Socialstyrelsen rekommenderar nu KBT i stället för mediciner vid depressioner etc. Ett steg i rätt riktning.

Read Full Post »

Fair Game

Dags att filosofera lite kring s.k. Fair Game (FG). Här finns en lång diskussion och förklaring till begreppets innebörd. I korthet så innebär det att en person som motarbetar, ljuger om scientologin och försöker förstöra för scientologikyrkan skall motarbetas med alla medel. Ursprungligen kan jag tänka mig att Hubbard hade problem med verkligen ondsinta människor som inte ville förbättra världen, bland annat genom att motarbeta scientologins goda syften vad gäller ökad andlig medvetenhet, drogbekämpning, ökad utbildningsnivå etc. Pga detta tyckte han att eftersom våra fiender ljuger om oss, förstör för oss och motarbetar oss kan vi ju inte bara stå helt handfallna och titta på. Alltså tyckte han att det måste vara ”rättvist spel” (Fair Game) om scientologikyrkan får göra likadant tillbaks. I ett spel/konflikt ska väl samma regler gälla för alla?

FG-begreppet har sedemera kommit att användas på ett felaktigt sätt och missbrukats av enskilda scientologer men även av personer inom ledande ställning inom scientologikyrkan som själva har gjort fel, inte följt Policy Brev ordentligt eller utfört omoraliska handlingar och sedan bli kritiserade för detta. Att då hävda att denna kritik beror på att kritikern är anti-scientolog eller suppressiv blir då enbart pinsamt. Förväxla inte när en riktigt suppressiv person motarbetar scientologins goda syften och när någon faktiskt anmärker på reella brister inom organisationen eller hos enskild personal.

Personligen anser jag att i den utsträckning Fair Game nu pågår så skall den omedelbart upphöra. Låt kritiker ljuga och säga vad dom vill om scientologin, medan scientologerna skall hålla sig till sanningen och i stället låta antagonisterna komma med felaktigheterna. Det är vi scientologer som skall vara etiska och moraliska, medan antagonisterna får stå för lögnerna och förfallet. Fair Game skapar bara mer konflikter och mera bråk.

Att vanliga, praktiserande scientologer som bara lämnar scientologin skulle bli Fair Gamade får dock anses som högst osannolikt och mycket, mycket ovanligt. Fair Game tillämpas som jag förstår det i viss utsträckning på stora antagonister till scientologikyrkan. Jag har inga personliga observationer av detta, utan mina ord baserar sig på det jag läst på nätet. Men det finns många som säger sig ha blivit Fair Gamade och det får jag helt enkelt lita på.

Read Full Post »

Purification rundown, eller Reningsgenomgången som den heter på svenska, är ett program där man tar stora vitamindoser samt oljor och mineraler för att sedan i långa bastubad svetta ut gifter, toxiner, droger, pollutioner etc. Den mest verksamma vitaminen är Niacin, B3, som gör att histamin utsöndras i cellerna. Kapillärer är de minsta blodkärlen vi har i kroppen, de är så små att endast en blodkropp åt gången får plats inuti. Med hjälp av histaminet utvidgas kapillärerna så att flera blodkroppar åt gången får plats och det blir lättare för slaggprodukter etc att lämna kroppen. Utsöndringen av histamin gör att huden oftast rodnar etc.

Jag har själv genomgått Reningsgenomgången och upplevde den som fungerande och positiv. Jag upplevde inga av de biverkningar som vissa kritiker varnar för, exempelvis leverproblem. Alltför stora doser av Niacin kan dock tydligen ge leverproblem, men detta borde inte vara något större problem så länge man kontrollerar doserna.

Jag planerar att återkomma med en mer ordentlig granskning av Reningsgenomgången, både positiv och negativ.

Poliser som har arbetat med att beslagta methamfetamin-utrustning i Utah har ibland fått förgiftningsproblem. Här är en länk till deras program, där Reningsgenomgången används.

Read Full Post »

SP/PTS

SP står för Suppressive Person och innebär kort och gott en person som försöker trycka ner eller förminska sin omgivning, öppet eller dolt. En person som går i effekt av detta, exempelvis mår dåligt, är inte lika mycket ”här och nu” pga. fokus på upprörande mobbing, gör sämre resultat ifrån sig och liknande kallas då för PTS, Potential Trouble Source. Visst kan man använda andra analoga begrepp för SP som exempelvis mobbare, diktator, seriemördare, negativ personlighet, plågoande, översittare etc, men begreppet SP är mer generellt vilket gör att man vet vad man pratar om. Hubbard uppskattade att ca 2 % av befolkningen är riktigt supressiva personer. Jag har träffat på mer eller mindre negativa personligheter i mitt liv, men de som jag bedömt som riktigt återkommande negativa kan jag räkna på båda händernas fingrar.

Jag anser att bara genom att göra dessa begrepp kända minskar man möjligheterna för SP:n att agera och trycka ner sin omgivning.

Scientologikyrkan har något som kallas för SP-förklaring och det innebär i korthet att en person blir stämplad som suppressiv person. Detta har enligt min mening åtminstone tidvis skett alldeles för lättvindigt. Det finns en ex-scientologisk Class XII auditör (högsta möjliga nivå) på nätet, Pierre Ethier, som konstaterar att många ur dåvarande ledningen för gamla Saint Hill (dåvarande Saint Hill ses som ett mycket framgångsrikt föredöme som alla orger nu strävar efter att uppnå med s.k. Saint Hill-size) är SP-förklarade! Av 50 stycken ur gamla ledningen är 42 stycken deklarade SP av nuvarande ledningen. Var alla dessa verkligen Suppressiva Personer? Eller är kriterierna för att bli SP-deklarerad kanske något låga?

Read Full Post »

Older Posts »