Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Fel riktning

Jahapp, så var det dags för den biologiska psykiatrin att fortsätta sitt korståg. Här är en artikel i Expressen angående centralstimulerande till barn. Personligen skulle jag aldrig ge någon form av narkotikaklassad (metylfenidat är centralstimulerande precis som amfetamin är) medicin till mina barn av typen Ritalin eller Concerta, om inte barnet hade mycket stora och besvärliga problem. Jag har sporadiskt kommit i kontakt med flera barn som har koncentrationssvårigheter och min personliga erfarenhet är att dessa barn avviker marginellt från ”normen”.

Mitt intryck är inte att barnen som får dessa ”koncentrationspiller” (som ett av barnen kallade det) har svåra koncentrationsstörningar, utan väldigt marginella koncentrationsstörningar. Ytterligare en anledning till försiktighet. Barnen får säkerligen en förhöjd koncentration av medicinerna, men är det rätt ändå? Vilka konsekvenser får detta medicinerande på lång sikt? Mutationsförändringar i hjärnan som i sin tur påverkar deras barn och ger långtgående effekter enligt Darwinistisk teori? För tidig död bland amfetaminmissbrukare har rapporterats. Hjärt- och kärlsjukdomar? Jag misstänker att om ett antal decennier så kommer biverkningarna att göra sig gällande vad gäller medicineringen, men då är det försent.

Dessutom blir det en stigmatisering när hyfsat normala barn säger att ”jag har ADHD” (har personligen hört detta).

Min uppmaning är följande till alla föräldrar med barn som lider av koncentrationsstörningar: Var mycket försiktiga med medicinering till era barn som innehåller centralstimulerande medel, de långsiktiga biverkningarna är inte kända än. Testa gärna medicinen själva också för utökad egen erfarenhet.

Hela tiden denna biologiska utångspunkt från psykiatrin. Allt verkar vara biologiska, kemiska halter som skall justeras hit och dit. Varför inte gå på orsaken till dessa ”kemiska obalanser” i stället? Om jag springer ut ur ett brinnande hus, går till doktorn och får en medicin mot för hög adrenalinhalt skulle nog de flesta börja undra vad läkaren håller på med. Adrenalinhalten beror ju på min upplevelse från det brinnande huset skulle de flesta vara övertygade om. Samma sak med depression och många andra psykiska problem enligt min mening.

Låt barn vara barn, de är lite okoncentrerade av sig. De flesta växer upp och skärper sig rejält när de blir vuxna, det har jag sett flera exempel på.

Mycket positivt att flera barnpsykiatriker själva börjar kritisera förskrivningarna. Heder!

Annonser

Read Full Post »

Good Price!

Alla gnäller över fildelningslagarna och vill ha gratis kultur. ”Svenskar är slöa” hör man då och då och det ligger kanske någon sanning i detta. Magnum Coltrane Price skriver i SvD och skriver faktiskt bra, jag är något imponerad över hans intellektuella argumentation. Blogglänkarna till artikeln gnäller som vanligt då alla vill ha allt gratis utan att betala för sig och just därför känner jag mig manad att kommentera.

Ingen blir skadad när fildelning sker, men å andra sidan så har ”producenten” en utebliven inkomst. Fildelning ligger enligt min mening just därför någonstans mitt emellan stöld och inget brott alls. Det är till 100 % inget brott alls då ingen har förlorat något, men till 100 % stöld då producenten har en utebliven inkomst. Mitt emellan ligger 50 %. Jämför med stöld: Någon har förlorat något till 100 % och någon annan har tjänat på det till 100 %. Det blir 100 % stöld. Fildelning är då 50 % stöld.

Hur som helst, alla förstår innerst inne att fri fildelning inte är moraliskt okej. Lagstiftarna och domstolarna har redan förstått detta, frågan är hur lång tid det kommer att ta innan poletten trillar ner hos allmänheten?

Read Full Post »

…kommentera följande artikel från tidningen Dagen, samt scientologsektens inlägg och även Humanistbloggens inlägg.

Hur många ggr skall jag behöva säga detta: Ingen skall övertygas eller övertalas till att bli scientolog. I långa loppet fungerar det aldrig, utan det måste komma av sig självt.

I Frankrike är debatten het sedan en kvinna stämt den Franska scientologikyrkan efter att hon ansett sig ha blivit övertalad att köpa kurser, böcker, auditering etc för dyra pengar. CoS måste lära sig en gång för alla att aldrig tjata sig till expansion från tvekande individer, det blir bara värre i slutändan med negativa tidningsrubriker och mera medlemmar till Anonymous. Har de inte lärt sig detta än?

Min uppmaning till alla scientologer ”on staff”: Sikta på en fungerande expansion utan missnöjda medlemmar i stället för en missvisande explosiv expansion som inte fungerar i slutändan. Viktigare är att alla medlemmar är nöjda än att uppvisa positiv statistik som egentligen inte betyder någonting.

Den främsta anledningen till att scientologikyrkan vill expandera som jag ser det är följande devis: ”Jag är inte fri förrän du är fri”. Jag tror vi alla djupt innerst inne kan känna att det spelar ingen roll om jag är lycklig och har allt. Så länge a-lagarn på parkbänken dricker en sjuttiofemma om dagen eller barnen i Afrika inte har mat för dagen finns det något att förbättra. Därför definierade Hubbard de åtta dynamikerna som i slutändan handlar om överlevnad för så många som möjligt. Han menar att alla livsformer utgår från följande kommando: Survive!

Jag menar att CoS ska satsa på de som är scientologer självmant, lite lagom tjat och marknadsföring kan dock vara okej för att komma över den inbyggda ”sektstämpelbarriären” som alla (inklusive jag) känner inför något nytt. Ta de största SP:na sist, ingen idé att slösa energi på dom.

Vad gäller religionsfriheten så skulle det givetvis vara helt absurt om Frankrike förbjöd scientologikyrkan. Staten har ingenting att göra med vad medborgarna gör på sin fritid eller vad de tror på överhuvudtaget så länge ingen bryter mot några lagar. Att Frankrike överhuvutaget har en anti-sekt organisation är ett slös med skattepengar enligt min mening och ett förmynderi utan dess like. Historien visar gång på gång att offentliga ”myndigheter” kan ställa till med minst lika stor skada (inkvisationen, lobotomi, tvångssteriliseringar, nazismen etc) som icke-myndigheter. Helt felaktigt att tro att bara för att någonting är en myndighet så innebär det automatiskt att det är skötsamt och bra. Det är en oerhört farlig utveckling vi ser om staten skall lägga sig i vad människor skall tycka och tänka. Däremot skall de via polis och åklagare se till att lagar följs.

Vidare undrar scientologsekten om scientologin är en religion och menar att Tupperware och Hells Angels är lika mycket religion. Nja….?

Bara för att en religion tar betalt innebär det inte att det inte är en religion. Begreppet religion kan inte definieras utifrån hur mycket något kostar eller om det kostar. Andra kriterier krävs för detta. Enligt min mening är det en religion, men jag överlåter denna debatt till religionsforskare.

Scientologsekten hävdar vidare att scientologikyrkan lagt in ”några väl valda ord” om andlighet. *skratt* Scientologsekten får det att låta som om Hubbard har jobbat lite löst på fritiden och kladdat ner lite kludd för att tjäna stora pengar. Här är en länk till en del av Hubbards böcker och föreläsningar i nya, vältryckta och vackert designade senaste utgåva översatta till mängder av språk (klicka på kartan för att zooma in). Förutom detta finns hela uppslagsverk i hur auditering skall bedrivas enligt Standard Tech, dvs. ett mycket precist och hårfint sätt att utöva auditering.

Hubbard gjorde många resor till Asien som ung där han började att forska inom religion, för att sedan utveckla dianetiken och scientologin. Hubbard har mer eller mindre vigt sitt liv åt att utveckla scientologin och det finns ett enormt utbud av böcker, kurser och auditeringsprocedurer för att utveckla ens andlighet, utbilda thetanen, frigöra negativ laddning samt hitta sig själv. Denna helt enorma produktion och livsverk skulle jag inte vilja kalla ”några väl valda ord”.

Sen har det visserligen funnits inslag av trakasserier och liknande från CoS mot vissa före detta medlemmar och stora, kända kritiker och detta är jag den första att beklaga. Bättre att i stället bemöta den kritiken med intellektuell debatt.

Read Full Post »

Om du någon gång har ont i huvudet (eller någon annanstans) rekommenderar jag att du testar denna scientologiska process.

I korthet så innebär den att man via kommunikation och beröring kan lindra eller eliminera smärtan. Processen måste göras om flera gånger, minst tre ggr rekommenderar jag, men gärna mer. Jag brukar ta en värktablett vid lindrig huvudvärk, men om jag någon gång får riktigt svår huvudvärk är denna process alldeles utmärkt.

I länken rekommenderas dock att denna process inte skall användas vid huvudvärk. Märkligt. Jag har använt processen flera gånger vid huvudvärk med mycket gott resultat.

Testa den!

Exp

Read Full Post »

Flera gånger när jag har diskuterat scientologi med kritiker så har jag stött på argument av typen ”även om just detta enskilda moment som scientologerna gör är bra så kommer det ändå från scientologiskt håll”. Alltså, själva det konkreta resultatet (om det nu är droginformation, anti-drog kampanjer, studielära, viss auditering som kritikern anser fungerar etc) är inte det viktigaste, utan vad som förefaller vara viktigare är vem eller vad som har kommit på det eller som står bakom det. Detta är ett något onyanserat och föråldrat sätt att se på sin omgivning enligt min mening.

Jag kan visserligen medge att ursprunget i extrema fall kan vara av betydelse. Exempel: Nazister drar igång gratis körskolor för alla tonåringar. Jag är osäker på om föräldrar rent generellt skulle vilja ha sina barn där, även om det vore gratis och utbildande och nazismen inte nämndes överhuvudtaget.

Vad gäller scientologin så skall den vara förknippad med nyckelord som andlig frihet, en bättre fungerande drogfri värld, icke-aberrerade spel för framtiden etc (ett aberrerat spel är exempelvis krig), dvs någonting bra och positivt. Att sedan organisationerna stundtals har för snabba expansionsplaner är bara att beklaga.

Jag uppmanar kritiker till en mer nyanserad bild helt enkelt. Skilj ut vad som är bra och dåligt i stället för att dra allt över en kam, och våga även ge beröm. Allt som är bra är bra, allt som är dåligt är dåligt. Hur svårt kan det vara?

Read Full Post »

Bra ministern!

Äntligen en minister som vågar tänka högt. Yttrandefrihetsgrundlagen är en grundlag, dvs står över vanliga lagar om konflikt uppstår. Minister Lena Adelsohn Liljeroth har en åsikt och har fullständig rätt att yttra den. I Sverige är allt lite mesigt, ministrar skall inte lägga sig i för då kallas det ministerstyre och så vidare. Vad hände med yttrandefriheten? I regeringsformen, också en grundlag, finns ”ministerstyret” juridiskt reglerat.

RF 11:7

Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.

Att göra ett uttalande är dock inte samma sak som att fatta ett beslut.

Jag vill slå ett slag för rättvisa, moral och etik – samt vår svenska yttrandefrihet. Öppen debatt är alltid eftersträvansvärt.

SvD

Read Full Post »

Nya förslag till vansinnigheter inom offentlig sektor. HSAN är specialiserade på att ta hand om missnöjda patienter som vill utkräva ansvar för misstag begångna av vårdpersonal. Nu vill hovrättsrådet Lars Lundgren tillsammans med sina utredare ta bort denna möjlighet. Ett steg bort från individuellt ansvar vilket enligt min mening kommer att leda till att fler felaktigheter sker eftersom incitamenten för att slippa straff i så fall kommer att finnas.

Lika korkat som när Palme försvårade för offentliganställda att åka dit för tjänstefel.

Vi har redan lärt oss via kommunismen att kollektivt ansvar inte fungerar särskilt bra.

If it ain’t broke, don’t fix it!

SvD

Read Full Post »

Older Posts »