Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2010

Någorlunda hett debattämne är huruvida det ska finnas en gräddfil för de något mer välbeställda vad gäller den svenska sjukvården. Ytterligare ett intressant dilemma att genomlysa.

Fördelar

  • De som vill betala mer och därmed får snabbare kötid får göra det.
  • De läkare och sjuksköterskor som arbetar på privatklinik får antagligen högre lön utan att skattepengar behöver användas.
  • Något mer skatt betalas in i form av högre skatt för personal med högre löner samt bolagsskatt.
  • Utbud och efterfrågan blir något mer tillfredsställt och utjämnat.

Nackdelar

  • Viss risk för att den bästa personalen går till privatkliniker.
  • Allmänna skattepengar har gått åt till att utbilda läkarna som arbetar på privatklinik, borde inte en del av detta betalas tillbaks till samhället? (Den frågeställningen förefaller dock något långsökt enligt min mening eftersom ett antal jurister och ekonomer arbetar privat utan att frågan i de sammanhangen har kommit upp.)
  • Blir köerna något längre (antagligen i så fall obetydligt) för de som går till den allmänna sjukvården?
  • Något svårare att få arbetskraft till glesbygden.
  • ”Competition brings out the best in products and the worst in people.”

Det finns säkerligen många fler argument åt båda håll. Personligen anser jag att en viss privat sjukvård är acceptabel. Sjukvården är dock en så pass grundläggande mänsklig rättighet att det alltid måste finnas som ett offentligt alternativ, om däremot några är villiga att betala mer för snabbare vård ser jag inget problem med det så länge det inte går ut över de som inte är villiga/inte har råd att betala.

Hur den ekvationen skall lösas är kanske den stora frågan. Begrepp som avundsjuka bör ej heller få styra. Förbjud standardmjölken? Minimjölk åt svenska folket? ”Delad fattigdom” är ett annat intressant begrepp.

SvD

Annonser

Read Full Post »

I de lugnaste vatten…

…kan det finnas särskilda, pensionerade polischefer eller katolska präster med vissa specifika läggningar. Blir de tagna med byxorna på så flyter de lite bättre än om de blir tagna med byxorna nere.

Kommer också ihåg en känd häcklöpare på distansen 400 m som föreläste mot droger och åkte dit för bruk av kokain. Det är ju alltid intressant när så kallade förespråkare eller moralpredikanter uppvisar ett kvasibeteende inom sitt gebit. Läste i någon artikel att de största homofoberna är de största smygbögarna, vet dock inte hur pass sant det är.

Jag är inte ute efter att moralisera och fördöma, däremot tycker jag fenomenet är intressant.

I viss mån tycker jag även att Church of Scientology, eller åtminstone delar av dess ledning, har liknande problem med att man gör en sak men förespråkar en annan. En scientologisk icke-moralisk handling är lika illa som en icke-scientologisk icke-moralisk handling. Det är själva handlingen samt syftet i sig som ska bedömas enligt mig, inte vilken organisation den tillhör.

Hur uppstår detta diametrala förkroppsligande av det man propagerar för?

Jag tror, i ett spontant försök att filosofera, att de flesta människor har en lång historia av en hyfsad mängd overts (onda handlingar) från tidigare liv, detta kombinerat med några av de sju dödssynderna som exempelvis girighet och lust gör att en viss mängd omoral behöver tillfredsställas (detta gäller givetvis inte alla). Om man då lägger locket på denna ström genom att framstå som genomhederlig i stället för att kanske konfrontera sin omoral så behöver det få utlopp på något annat sätt, exempelvis genom smygbesök på bordeller eller liknande.

Det som inte kan ploppa upp på en plats ploppar i stället upp någon annanstans. Det kan givetvis också vara så att en människa som lever omoraliskt kompenserar för detta genom att framstå som genomhederlig.

SvD, SvD2, SvD3, DN, DN2, Exp

Read Full Post »

Hubbard diskuterade och filosoferade lite kring tre olika energiströmmar som existerar och som även kan uppstå hos en individ. Jag använder deras engelska benämning.

Ridge
Två energiströmmar som färdas mot varandra och träffar varandra samt skapar en ”laddning” som uppstår och hänger kvar. Dessa laddningar kan kvarstå under en rätt så lång tid.

Exempel: Något orättvist inträffar eller någon förolämpar dig eller nedvärderar dig. En energiström består av själva förolämpningen eller idén om förolämpningen. Den andra energiströmmen består av att du går emot denna eller inte håller med.

Du kanske själv har upplevt detta någon gång när du känner dig ”låst” eller liknande pga. att något orättvist har inträffat. Jag kan exempelvis, för att ta ett extremt exempel, tänka mig att förlora en nära anhörig eller ett barn resulterar i en sådan ”ridge”, dvs. den sörjande går omkring med energiströmmen ”vill inte eller accepterar inte att det som har hänt faktiskt har hänt”. En låsning. En ridge.

Jag kan spontant också tänka mig att en lösning på problemet är att rikta sin uppmärksamhet åt ett annat håll för att lösa upp ridgen. Exempelvis med en process av typen:

Auditör: Säg mig något som inte har med N N (den avlidne personen) att göra.
PC: Det där trädet.
Auditör: Tack.

Och så vidare, för att få bort uppmärksamheten och det låsta.

Dispersal
Energin utgår från en enda punkt och strömmar utåt som en sol åt alla håll utan specifik riktning.

Exempel
Du kanske har träffat på personer som är ”spridda” av sig eller hittar på alla möjliga saker jämt och ständigt utan fokuserad riktning eller mål. (OBS! Jag menar inte att det är något fel med detta, men däremot att det är en intressant observation.)

Flow
En energiström mellan två punkter, exempelvis A och B. Detta antar jag är den mest eftersträvansvärda energiströmmen när man vet var man står och vart man är på väg. Fokus. Titta exempelvis på Michael Jackson när han dansar. Oerhört fokuserat och med tydlig riktning.

Read Full Post »

Jag hade en chef en gång (ej scientolog) som jag diskuterade med och han berättade om något underligt han hade varit med om.

Han hade gått och lagt sig som vanligt på kvällen men hade vaknat mitt i natten med en väldigt underlig och konstig känsla och undrat vad det berodde på. På morgonen hade telefonen ringt och han fick då höra att hans syster hade avlidit under natten.

Några år senare hade han varit med om samma sak igen, vaknat mitt i natten med en väldigt konstig och påtaglig känsla och undrar vad det berodde på. Det visade sig då att hans bror hade avlidit.

Intressant.

Read Full Post »

Mina egna OT-upplevelser

Tänkte redogöra för de s.k. OT-fenomen jag själv har erfarit, inte särskilt många, men några är de.

Fjärrsyn: Nej
Flytta föremål med tanken: Nej
Kommunicera med andar vars kropp har avlidit: Nej
Telepati: Nej
Prekognition: Ja

Prekognition (pre = före; kognition = tolka sinnesintryck) innebär att kunna förana om något ska inträffa och då pratar jag inte om att vintern kommer varje december/januari eller att om man retar upp någon tillräckligt länge så får man tillslut en käftsmäll eller annat självklart som vem som helst kan räkna ut.

Här försöker jag i detalj förklara hur en prekognition rent tekniskt skulle kunna fungera: https://hubbardianen.wordpress.com/2010/02/08/forsok-till-forklaring-av-prekognitioner/

Dessa sjätte sinnen, om man nu vill kalla det det, behöver uppenbarligen inte vara lika väl utvecklade som våra vanliga fem sinnen och kan uppenbarligen existera på en gradientnivå från 0-100. Jag skulle vilja jämföra det med någon som har kanske 5 procents syn. De kan se ljusskiftningar och de vet inte riktigt vad de ser, men när de tittar rakt in i solen så är ljuset mycket starkare än i övrigt. Det krävs alltså en kraftig källa för att kunna förnimma.

Första gången jag någonsin upplevde en prekognition var när jag var på en helt annan plats i ett annat land, vet inte om det hade med saken att göra och ”utlöste” någonting. Själva prekognitionen var en starkare, speciell euforisk känsla som växte sig starkare och starkare för att till slut nå en topp. Några dagar efter denna topp inträffade någonting negativt som gjorde mig mycket upprörd.

Lite då och då upplevde jag sedan denna känsla, en något starkare euforisk känsla, som efterföljdes av någonting negativt. Jag ska dock helt ärligt säga, i ett försök att kritiskt granska mina egna upplevelser, att jag då och då haft svagare euforiska upplevelser utan att någonting har hänt, men att jag liksom vart lite orolig över att någonting ska hända eftersom denna känsla enligt tidigare erfarenhet har efterföljts av någonting negativt. Jämför gärna detta med den blindas svaga ljusskiftningar som han inte riktigt kan urskilja, en del är riktigt ljus, men en del är kanske synnervernas egna disfunktioner.

Vidare, skulle sova över hos en vän en gång och fick en sådan där känsla. Jag sa då på kvällen att ”nu känner jag av den där känslan igen om att någonting är på gång”. Jag hade nämligen pratat med kompisen om mina ”upplevelser” och sa det därför högt. Senare på natten så var det ett inbrottsförsök i vederbörandes garage, antagligen några tonåringar som försökte stjäla vissa åtråvärda föremål, men de blev upptäckta och flydde utan att vi fick tag i dem. Den gången var jag glad att jag sa något om min ”känsla”, annars hade jag nog aldrig blivit trodd.

Det tredje mer övertydliga tillfället var när jag också helt oförhappandes under några veckors tid förnimmade den där euforiska känslan som gjorde sig påmind. Men nu visste jag ju att det kunde betyda att någonting negativt skulle inträffa. Problemet var bara att jag inte såg någonting komma, jag hade inga ovänner, inga grannbråk, ingenting negativt som var på gång som jag kunde härleda till. Men lite då och då var det en mycket stark och påtaglig euforisk känsla som gjorde sig påmind och jag tänkte ”Herregud, vad är det nu som är på gång?”

Enligt tidigare upplevelser så visste jag att ju starkare euforisk känsla, desto mer negativ effekt efteråt. Om detta stämde denna gång (vad gäller negativt eftermäle) så borde det göra mig mycket upprörd.

Mycket riktigt. Några veckor senare inträffade något som gjorde mig mycket upprörd och förbannad i flera månader efteråt.

Förutom ovanstående har jag säkert ca tio st svagare prekognitioner, typ om en partner gjort slut eller liknande företeelser.

Ovanstående är ungefär de OT-fenomen jag har upplevt. Inte hundraprocentigt förutsägbart, det finns en hel del ”brus”, dvs. svaga upplevelser, där ingenting inträffar. Däremot om det är något starkt negativt som är på gång så kan jag kanske, baserat på ovanstående upplevelser, förnimma att något negativt är på gång.

Jag har försökt analysera detta efteråt och kan säga att det är individer och deras postulat (beslut) involverade i ovanstående incidenter. Det är alltså inte fråga om döda föremål (exempelvis ett träd som har fallit ner på min skalle eller liknande), utan levande, postulerande thetaner har varit involverade.

Ingredienser för mina prekognitioner ovan är alltså följande: Andra levande varelser samt deras beslut som har gått emot mina, exempelvis inbrottstjuvar som har som mål att stjäla, beslut som går emot min uppfattning om att man inte bör stjäla.

Två av ovanstående var mycket starka euforiska upplevelser, den första och den sista (inte inbrottsförsöket) och jag bedömer dem som mycket påtagliga och märkbara när jag tänker tillbaks på det.

Det var också de upplevelserna som gjorde mig mest upprörd i efterhand.

Read Full Post »

Lägg dig i!

*Pust* tredje inlägget på en dag. Mest av en slump.

Intressant frågeställning: Skall kommuner, privatpersoner, ej behöriga ha rätt att ”lägga sig i” en behörig myndighetsutövning angående DNs artikel om kommuner som testar om butiker följer legitimationskrav vid köp av alkohol?

Mitt svar på den frågan är ett rungande ja!

Bättre att information, åsikter, infallsvinklar etc flödar fritt än att en låst situation uppstår där ”endast den som är behörig får tala” (iofs inte kanske själva kärnan i debatten då det handlar om mer än det fria ordet). Det är formstyrt och begränsat enligt min mening. Kommer exempelvis ihåg en artikel angående en anställd på en skola som ville tala med skolchefen i Stockholms Stad angående problem angående rektorn vid en skola och fick svaret ”Vänd dig till facket” i stället för att ta upp problemen vid ett enkelt möte. Formalia får inte ta överstyr.

Samtidigt så förstår jag också att ett kaos av åsikter ej heller är optimalt där en anarkistisk ordning utan demokrati får styra och där alla pratar i mun på varandra.

Det är dock bättre med ett öppet klimat än ett låst klimat. Alltså, se mer till rättvisa än till byråkratiska lagar som förhindrar rättvisa.

DN

Read Full Post »

OBS!

MÅSTE bara över allt annat rekommendera Rathbuns senaste inlägg, skrivet av Tiziano Lugli:

http://markrathbun.wordpress.com/

Han beskriver vad scientologi egentligen borde vara.

Read Full Post »

Older Posts »