Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2010

Någorlunda hett debattämne är huruvida det ska finnas en gräddfil för de något mer välbeställda vad gäller den svenska sjukvården. Ytterligare ett intressant dilemma att genomlysa.

Fördelar

  • De som vill betala mer och därmed får snabbare kötid får göra det.
  • De läkare och sjuksköterskor som arbetar på privatklinik får antagligen högre lön utan att skattepengar behöver användas.
  • Något mer skatt betalas in i form av högre skatt för personal med högre löner samt bolagsskatt.
  • Utbud och efterfrågan blir något mer tillfredsställt och utjämnat.

Nackdelar

  • Viss risk för att den bästa personalen går till privatkliniker.
  • Allmänna skattepengar har gått åt till att utbilda läkarna som arbetar på privatklinik, borde inte en del av detta betalas tillbaks till samhället? (Den frågeställningen förefaller dock något långsökt enligt min mening eftersom ett antal jurister och ekonomer arbetar privat utan att frågan i de sammanhangen har kommit upp.)
  • Blir köerna något längre (antagligen i så fall obetydligt) för de som går till den allmänna sjukvården?
  • Något svårare att få arbetskraft till glesbygden.
  • ”Competition brings out the best in products and the worst in people.”

Det finns säkerligen många fler argument åt båda håll. Personligen anser jag att en viss privat sjukvård är acceptabel. Sjukvården är dock en så pass grundläggande mänsklig rättighet att det alltid måste finnas som ett offentligt alternativ, om däremot några är villiga att betala mer för snabbare vård ser jag inget problem med det så länge det inte går ut över de som inte är villiga/inte har råd att betala.

Hur den ekvationen skall lösas är kanske den stora frågan. Begrepp som avundsjuka bör ej heller få styra. Förbjud standardmjölken? Minimjölk åt svenska folket? ”Delad fattigdom” är ett annat intressant begrepp.

SvD

Read Full Post »

I de lugnaste vatten…

…kan det finnas särskilda, pensionerade polischefer eller katolska präster med vissa specifika läggningar. Blir de tagna med byxorna på så flyter de lite bättre än om de blir tagna med byxorna nere.

Kommer också ihåg en känd häcklöpare på distansen 400 m som föreläste mot droger och åkte dit för bruk av kokain. Det är ju alltid intressant när så kallade förespråkare eller moralpredikanter uppvisar ett kvasibeteende inom sitt gebit. Läste i någon artikel att de största homofoberna är de största smygbögarna, vet dock inte hur pass sant det är.

Jag är inte ute efter att moralisera och fördöma, däremot tycker jag fenomenet är intressant.

I viss mån tycker jag även att Church of Scientology, eller åtminstone delar av dess ledning, har liknande problem med att man gör en sak men förespråkar en annan. En scientologisk icke-moralisk handling är lika illa som en icke-scientologisk icke-moralisk handling. Det är själva handlingen samt syftet i sig som ska bedömas enligt mig, inte vilken organisation den tillhör.

Hur uppstår detta diametrala förkroppsligande av det man propagerar för?

Jag tror, i ett spontant försök att filosofera, att de flesta människor har en lång historia av en hyfsad mängd overts (onda handlingar) från tidigare liv, detta kombinerat med några av de sju dödssynderna som exempelvis girighet och lust gör att en viss mängd omoral behöver tillfredsställas (detta gäller givetvis inte alla). Om man då lägger locket på denna ström genom att framstå som genomhederlig i stället för att kanske konfrontera sin omoral så behöver det få utlopp på något annat sätt, exempelvis genom smygbesök på bordeller eller liknande.

Det som inte kan ploppa upp på en plats ploppar i stället upp någon annanstans. Det kan givetvis också vara så att en människa som lever omoraliskt kompenserar för detta genom att framstå som genomhederlig.

SvD, SvD2, SvD3, DN, DN2, Exp

Read Full Post »

Hubbard diskuterade och filosoferade lite kring tre olika energiströmmar som existerar och som även kan uppstå hos en individ. Jag använder deras engelska benämning.

Ridge
Två energiströmmar som färdas mot varandra och träffar varandra samt skapar en ”laddning” som uppstår och hänger kvar. Dessa laddningar kan kvarstå under en rätt så lång tid.

Exempel: Något orättvist inträffar eller någon förolämpar dig eller nedvärderar dig. En energiström består av själva förolämpningen eller idén om förolämpningen. Den andra energiströmmen består av att du går emot denna eller inte håller med.

Du kanske själv har upplevt detta någon gång när du känner dig ”låst” eller liknande pga. att något orättvist har inträffat. Jag kan exempelvis, för att ta ett extremt exempel, tänka mig att förlora en nära anhörig eller ett barn resulterar i en sådan ”ridge”, dvs. den sörjande går omkring med energiströmmen ”vill inte eller accepterar inte att det som har hänt faktiskt har hänt”. En låsning. En ridge.

Jag kan spontant också tänka mig att en lösning på problemet är att rikta sin uppmärksamhet åt ett annat håll för att lösa upp ridgen. Exempelvis med en process av typen:

Auditör: Säg mig något som inte har med N N (den avlidne personen) att göra.
PC: Det där trädet.
Auditör: Tack.

Och så vidare, för att få bort uppmärksamheten och det låsta.

Dispersal
Energin utgår från en enda punkt och strömmar utåt som en sol åt alla håll utan specifik riktning.

Exempel
Du kanske har träffat på personer som är ”spridda” av sig eller hittar på alla möjliga saker jämt och ständigt utan fokuserad riktning eller mål. (OBS! Jag menar inte att det är något fel med detta, men däremot att det är en intressant observation.)

Flow
En energiström mellan två punkter, exempelvis A och B. Detta antar jag är den mest eftersträvansvärda energiströmmen när man vet var man står och vart man är på väg. Fokus. Titta exempelvis på Michael Jackson när han dansar. Oerhört fokuserat och med tydlig riktning.

Read Full Post »

Jag hade en chef en gång (ej scientolog) som jag diskuterade med och han berättade om något underligt han hade varit med om.

Han hade gått och lagt sig som vanligt på kvällen men hade vaknat mitt i natten med en väldigt underlig och konstig känsla och undrat vad det berodde på. På morgonen hade telefonen ringt och han fick då höra att hans syster hade avlidit under natten.

Några år senare hade han varit med om samma sak igen, vaknat mitt i natten med en väldigt konstig och påtaglig känsla och undrar vad det berodde på. Det visade sig då att hans bror hade avlidit.

Intressant.

Read Full Post »

Mina egna OT-upplevelser

Tänkte redogöra för de s.k. OT-fenomen jag själv har erfarit, inte särskilt många, men några är de.

Fjärrsyn: Nej
Flytta föremål med tanken: Nej
Kommunicera med andar vars kropp har avlidit: Nej
Telepati: Nej
Prekognition: Ja

Prekognition (pre = före; kognition = tolka sinnesintryck) innebär att kunna förana om något ska inträffa och då pratar jag inte om att vintern kommer varje december/januari eller att om man retar upp någon tillräckligt länge så får man tillslut en käftsmäll eller annat självklart som vem som helst kan räkna ut.

Här försöker jag i detalj förklara hur en prekognition rent tekniskt skulle kunna fungera: https://hubbardianen.wordpress.com/2010/02/08/forsok-till-forklaring-av-prekognitioner/

Dessa sjätte sinnen, om man nu vill kalla det det, behöver uppenbarligen inte vara lika väl utvecklade som våra vanliga fem sinnen och kan uppenbarligen existera på en gradientnivå från 0-100. Jag skulle vilja jämföra det med någon som har kanske 5 procents syn. De kan se ljusskiftningar och de vet inte riktigt vad de ser, men när de tittar rakt in i solen så är ljuset mycket starkare än i övrigt. Det krävs alltså en kraftig källa för att kunna förnimma.

Första gången jag någonsin upplevde en prekognition var när jag var på en helt annan plats i ett annat land, vet inte om det hade med saken att göra och ”utlöste” någonting. Själva prekognitionen var en starkare, speciell euforisk känsla som växte sig starkare och starkare för att till slut nå en topp. Några dagar efter denna topp inträffade någonting negativt som gjorde mig mycket upprörd.

Lite då och då upplevde jag sedan denna känsla, en något starkare euforisk känsla, som efterföljdes av någonting negativt. Jag ska dock helt ärligt säga, i ett försök att kritiskt granska mina egna upplevelser, att jag då och då haft svagare euforiska upplevelser utan att någonting har hänt, men att jag liksom vart lite orolig över att någonting ska hända eftersom denna känsla enligt tidigare erfarenhet har efterföljts av någonting negativt. Jämför gärna detta med den blindas svaga ljusskiftningar som han inte riktigt kan urskilja, en del är riktigt ljus, men en del är kanske synnervernas egna disfunktioner.

Vidare, skulle sova över hos en vän en gång och fick en sådan där känsla. Jag sa då på kvällen att ”nu känner jag av den där känslan igen om att någonting är på gång”. Jag hade nämligen pratat med kompisen om mina ”upplevelser” och sa det därför högt. Senare på natten så var det ett inbrottsförsök i vederbörandes garage, antagligen några tonåringar som försökte stjäla vissa åtråvärda föremål, men de blev upptäckta och flydde utan att vi fick tag i dem. Den gången var jag glad att jag sa något om min ”känsla”, annars hade jag nog aldrig blivit trodd.

Det tredje mer övertydliga tillfället var när jag också helt oförhappandes under några veckors tid förnimmade den där euforiska känslan som gjorde sig påmind. Men nu visste jag ju att det kunde betyda att någonting negativt skulle inträffa. Problemet var bara att jag inte såg någonting komma, jag hade inga ovänner, inga grannbråk, ingenting negativt som var på gång som jag kunde härleda till. Men lite då och då var det en mycket stark och påtaglig euforisk känsla som gjorde sig påmind och jag tänkte ”Herregud, vad är det nu som är på gång?”

Enligt tidigare upplevelser så visste jag att ju starkare euforisk känsla, desto mer negativ effekt efteråt. Om detta stämde denna gång (vad gäller negativt eftermäle) så borde det göra mig mycket upprörd.

Mycket riktigt. Några veckor senare inträffade något som gjorde mig mycket upprörd och förbannad i flera månader efteråt.

Förutom ovanstående har jag säkert ca tio st svagare prekognitioner, typ om en partner gjort slut eller liknande företeelser.

Ovanstående är ungefär de OT-fenomen jag har upplevt. Inte hundraprocentigt förutsägbart, det finns en hel del ”brus”, dvs. svaga upplevelser, där ingenting inträffar. Däremot om det är något starkt negativt som är på gång så kan jag kanske, baserat på ovanstående upplevelser, förnimma att något negativt är på gång.

Jag har försökt analysera detta efteråt och kan säga att det är individer och deras postulat (beslut) involverade i ovanstående incidenter. Det är alltså inte fråga om döda föremål (exempelvis ett träd som har fallit ner på min skalle eller liknande), utan levande, postulerande thetaner har varit involverade.

Ingredienser för mina prekognitioner ovan är alltså följande: Andra levande varelser samt deras beslut som har gått emot mina, exempelvis inbrottstjuvar som har som mål att stjäla, beslut som går emot min uppfattning om att man inte bör stjäla.

Två av ovanstående var mycket starka euforiska upplevelser, den första och den sista (inte inbrottsförsöket) och jag bedömer dem som mycket påtagliga och märkbara när jag tänker tillbaks på det.

Det var också de upplevelserna som gjorde mig mest upprörd i efterhand.

Read Full Post »

Lägg dig i!

*Pust* tredje inlägget på en dag. Mest av en slump.

Intressant frågeställning: Skall kommuner, privatpersoner, ej behöriga ha rätt att ”lägga sig i” en behörig myndighetsutövning angående DNs artikel om kommuner som testar om butiker följer legitimationskrav vid köp av alkohol?

Mitt svar på den frågan är ett rungande ja!

Bättre att information, åsikter, infallsvinklar etc flödar fritt än att en låst situation uppstår där ”endast den som är behörig får tala” (iofs inte kanske själva kärnan i debatten då det handlar om mer än det fria ordet). Det är formstyrt och begränsat enligt min mening. Kommer exempelvis ihåg en artikel angående en anställd på en skola som ville tala med skolchefen i Stockholms Stad angående problem angående rektorn vid en skola och fick svaret ”Vänd dig till facket” i stället för att ta upp problemen vid ett enkelt möte. Formalia får inte ta överstyr.

Samtidigt så förstår jag också att ett kaos av åsikter ej heller är optimalt där en anarkistisk ordning utan demokrati får styra och där alla pratar i mun på varandra.

Det är dock bättre med ett öppet klimat än ett låst klimat. Alltså, se mer till rättvisa än till byråkratiska lagar som förhindrar rättvisa.

DN

Read Full Post »

OBS!

MÅSTE bara över allt annat rekommendera Rathbuns senaste inlägg, skrivet av Tiziano Lugli:

http://markrathbun.wordpress.com/

Han beskriver vad scientologi egentligen borde vara.

Read Full Post »

OT-förmågor

OT står för Operating Thetan (thetan = den andliga varelsen utan plats i tid och rum, själva jaget) och kan som jag ser det ha två innebörder:

1. Kapabel människa: Bill Gates, Ingvar Kamprad och liknande personligheter som får saker och ting att hända.
2. En person med övernaturliga förmågor.

Främst åsyftas nog (2): En person som utan sin lekamen kan kontrollera MEST.

Studier av s.k. OT-förmågor, eller paranormala fenomen, kallas för parapsykologi och kan bland annat delas in i följande:

1. Fjärrsyn/exteriorisering
2. Kunna flytta föremål med tanken
3. Kommunicera med ”andar” vars kropp har avlidit
4. Prekognition
5. Telepati

Ovanstående tillstånd är alltså en del av det slutliga målet med att vandra uppför den scientologiska bron (som till större del i och för sig handlar om att få ett bättre liv samt större förmågor att hantera de problem som dyker upp i vardagen, än om att visa upp sci-fi förmågor).

Några OTs (VII-VIII) jag talat med hävdar att de kan kommunicera med fria thetaner, att de haft några prekognitions samt att de ibland tillfälligt har varit utanför sin kropp. Upp till OT VIII kan man väl fastställa någorlunda tydligt att något fullt OT-tillstånd knappast har uppnåtts, men att sporadiska upplevelser har inträffat samt att vissa förmågor som exempelvis kommunikation med fria thetaner kan vara bestående.

I nästa inlägg tänkte jag tala om mina egna erfarenheter vad gäller OT-fenomen.

Read Full Post »

TV-tips?

TV-programmet ”Det okända” går onsdagskvällar kl 20.00 på TV4 plus. Vet inte om det är något att hänga i julgranen, men kan vara intressant att titta på. Finns säkert många skojare som vill ha TV-tid, men i en del av fallen kanske det finns någon sanning?

Read Full Post »

Intressant dilemma

McDonalds sparkar en av sina anställda som hade bloggat negativt om arbetsplatsen.

Det här är ju ett intressant dilemma som man kan diskutera rätt ordentligt. För det första är det svårt att ingående diskutera situationen eftersom själva blogginlägget inte är känt.

Men vi har något som heter yttrandefrihet vilket finns reglerat i grundlagen och är alltså en lag som står över de vanliga lagarna. Det finns vissa begränsningar i yttrandefriheten som exempelvis förtal, olaga hot, förolämpning etc. Att däremot kritisera sin arbetsgivare är inte olagligt vad jag förstår. Det kan visserligen finnas (föga troligt i det här fallet) klausuler som styr vad som får yttras angående företaget.

Skall man få vara kritiskt till sitt eget företag? Absolut! anser jag, om det finns skäl till det, exempelvis vid fusk, kriminell verksamhet, mobbande företagskultur eller liknande. Det är viktigt med ett öppet klimat med högt i tak vad gäller diskussion, i annat fall uppstår lätt en tryckt stämning som inte är fördelaktig för någon. Det är i slutna rum som ogynnsamheter kan uppstå och odlas och det är inte eftersträvansvärt.

Ta till exempel Hitler och hans fasoner. Om lite fler människor hade ställt sig upp och sagt ifrån hade hans framgångar inte varit lika stora. Inte lätt i och för sig att säga ifrån när ett sådant grupptryck uppstår, men ett eminent exempel på när yttrandefrihet och kritik hade varit berättigat.

Vad gäller McDonaldsfallet så var det antagligen (utan att ha några som helst belägg för det) fråga om något elakt skvalleraktigt blajblaj utan mål eller syfte och då kanske det var mer motiverat.

Men diskussionen är intressant anser jag. Hur mycket ska man få kritisera sin egen arbetsplats offentligt utan att riskera att få sparken? Yttrandefriheten måste sättas högt.

SvD, DN

Read Full Post »

Ett möte

Kommer ihåg för ett rätt bra tag sedan då jag mer eller mindre av en slump träffade en person (ej scientolog) som hade haft en nära-döden-upplevelse. Han kom ursprungligen från Ungern men bodde nu i Sverige sedan ett antal år. Han var säkert runt 60-70 år gammal.

Han hade lidit av TBC och legat på sjukhus och varit relativt svårt sjuk. På sjukhuset blev han opererad, de skulle ta bort delar av hans lunga, och han hade då haft en utanför-kroppen-upplevelse då han upplevde att han svävade ovanför sin egen kropp och såg vad läkarna gjorde.

Efter operationen upplevde han att han hade fått någon typ av ”utökade förmågor”. Det var bl.a. detta som gjorde att han nu åkte omkring på olika möten och försökte hjälpa olika människor genom att ”se in” i dem etc. Vi satt och pratade lite grann och efter mötet så sa han två saker om mig som jag uppfattade som lite smått övernaturligt. Kommer inte ihåg vad han sa exakt tyvärr, men däremot kommer jag ihåg just att det var lite ”out there” plus att det stämde det han sa.

Sedan till den lite mer utsvävande delen av historien. Han hävdade att han hade kontakt med varelser från stjärnan Sirius ibland och detta kan ju låta väldigt ”out there”. Intressant var dock att han var vid sina sinnens fulla bruk och jag uppfattade honom som en normal person.

Något att lägga till övrig dokumentation.

Read Full Post »

DN skriver om barn som under senare delen av 1900-talet (oj vad länge sedan det känns) blev omhändertagna av myndigheter och utsatta för vanvård, övergrepp och misshandel. Läste på en annan blogg att ca 20 000 barn tvångsomhändertas varje år av myndigheter.

Säkerligen är det så att vissa barn faktiskt behöver omhändertas och skall omhändertas. Problemet är också att ett antal barn omhändertas som inte behöver omhändertas pga. övernitiska myndighetspersoner. Ett tvångsomhändertagande av ett barn är ett oerhört allvarligt ingrepp i en familj. För att komma till rätta med detta finns det ett begrepp som heter rättssäkerhet.

I detta fall anser jag att en konkretisering är viktig så att ett omhändertagande inte blir godtyckligt. Detta går att lösa genom att dela upp skäl i svaga skäl, starka skäl och mycket starka skäl. En myndighetsperson skall inte kunna säga något av typen ”barnet är lite ofokuserat i skolan, är enkelspårig i sitt tänkande och skolkar ibland. Därför anser jag att barnet behöver omhändertas.” Det är svaga anledningar enligt mig. Begrepp som ”det är vår allmänna bedömning” eller ”en samlad översiktsbild ger till handen att…” eller ”det känns rätt att…” är rättsosäkert flummeri som måste bort från svenska domstolar och ersättas med mycket konkreta bevis.

Det krävs enligt min mening mycket starka skäl som exempelvis sexuella övergrepp från förälder, misshandel från förälder, omfattande brottslighet från barnet eller liknande för att ett barn skall kunna omhändertas. Att peka på svaga skäl skall inte räcka för ett omhändertagande.

Alltså, högre rättssäkerhet tack, där konkreta argument ställs upp och där det finns kriterier att jämföra med så att det blir mycket klart och tydligt när ett barn skall kunna tvångsomhändertas.

Sedan får det givetvis inte bli för mesigt heller, så att grova mobbare inte får flyttas från en skola eftersom ”personlig integritet” och annat tjafs skall sättas före.

Med hjälp av en konkretisering av vad som krävs och uppställda ”bevis” från ansvarig myndighet kan en mycket bättre rättssäkerhet uppnås.

DN, DN2, DN3

Read Full Post »

Tips om NDU

Vill tipsa om en hemsida där läkaren Göran Grip berättar om sina två nära-döden-upplevelser (NDU). Intressant att han själv har upplevt detta och säger att det inte är en dröm, samtidigt som han inte ser det som bevis för reinkarnation eller evigt liv.

Det är väl iofs en rätt vetenskaplig inställning till det hela.

Här berättar han lite om sina upplevelser och här bemöter han tankarna kring vetenskapligt inducerade NDU:s och utanför-kroppen-upplevelser (UKU). Han har även skrivit en bok i ämnet som heter Allting finns.

Read Full Post »

Soul Survivor

Vill tipsa om boken Soul Survivor som handlar om den unge pojken James Leininger som hävdar att han är en reinkarnerad stridspilot från andra världskriget. Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om detta och boken Soul Survivor har alltså kommit ut i ämnet som hans far har skrivit.

Här är en nyare webbsida som behandlar ämnet.

Nedan är ett klipp (snott från Rathbuns blogg) som är lite mer utvecklat där James bla. besöker platsen där han hävdar att han blev nedskjuten i sitt förra liv.

Observera vad far hans säger i början: ”I said: ‘I’m really glad you’re my son’ and James said: ‘I know, that’s why I picked you.'” Ytterligare ett stöd i tesen att man alltså väljer sina föräldrar.

Allvarligt talat: Visserligen kan man tänka sig att alla dessa medverkande i hemlighet och samförstånd har kommit överens om att i ett konspiratoriskt projekt sitta och ljuga hela bunten för att framkalla en uppseendeväckande händelse, men hur stor är sannolikheten för det?

Read Full Post »

Det nya rättsväsendet?

Mikael Rying tar upp problematiken med unga som begår mord i Sverige. Han menar att det spelar ingen roll om en tonåring sitter inne ett år och åtta månader eller fyra år. Han menar att det är ”mer relevant att fråga sig hur samhället ska få dessa två unga gärningspersoner att fungera igen”. (Ang. Sturebymordet)

Visserligen är det mycket positivt att någon form av vård sätts högt på agendan i syfte att förhindra återfall, men hur menar då Rying att framtidens rättsväsende skall se ut? Alla brott ska ge kortare straff och mer vård? Det senare håller jag med om men inte det första.

Det är allvarligt att begå mord och måste vara fruktansvärt plågsamt för de anhöriga som upplever att deras smärta inte tas på allvar vid kortare straff, i synnerhet om det gäller en ungt offer.

Jag tror det är väldigt lätt att som icke-anhörig prata lugnt och fint om mänsklighet, vård och så vidare, men de anhöriga vill nog att ett rättvist straff skall dömas ut.

Kalla det hämnd, för det är nog egentligen vad det är, bara det att ingen säger det högt utan hänvisar till förfinade begrepp som att frihetsberövande sker pga. att

1. Allmänheten skall skyddas
2. Avskräckande effekt
3. Försöka att hindra återfall

och liknande saker som professorer delvis med rätta har skrivit ner. Jag tror dock den centrala frågeställningen faktiskt är att ”nu har vi fått lida av detta så nu skall gärningsmannen få lida”. Ingen straffrättsprofessor skulle dock våga skriva ner begreppet hämnd bland ovanstående punkter, antagligen eftersom det anses vara ett ociviliserat sätt att uttrycka sig på.

Kanske bättre att utgå från att hämnd faktiskt är en del i själva straffet? Med det som utgångspunkt kanske det blir lättare att föra en debatt angående strafflängden.

En för mjuk linje riskerar också att sända felaktiga signaler från samhället till invånarna att mord egentligen inte är så allvarligt. Den mjuka linjen får i så fall bestå av permissioner, meningsfull sysselsättning och vård.

Personligen anser jag att en vuxen människa som begår ett planerat mord bör sitta bakom lås och bom i ungefär 15 år. En tonåring som begår ett mord bör sitta bakom lås och bom i minst 5 år, 7-8 år ställer jag mig också bakom.

DN, Exp, SvD

Read Full Post »

En monopolsituation är aldrig fördelaktig ur ett rent generellt ekonomiskt perspektiv då ingen konkurrens existerar. Monopol gynnar producenterna mest och konsumenterna mindre, dels pga. obefintlig priskonkurrens och dels pga. att produktionen inte blir nyttomaximerad som det så fint heter. Dessutom blir spelreglerna asymmetriska eftersom monopolisten sätter villkoren.

Systembolaget hade sina mutskandaler exempelvis. ”Nature finds a way.”

Vad gäller Church of Scientology så har de i princip det lagliga monopolet på att vidarebefordra Hubbards arv i form av böcker, kurser och auditering. Fri prissättning råder vilket innebär att priserna är kraftigt höjda jämfört med vad policybreven föreskriver. I dagsläget finns det också väldigt många historier som tydligt indikerar att ett visst maktmissbruk förekommer.

Det kanske vore en idé att CoS konkurrensutsatte sig själva? Visserligen finns Ron’s Org, Freezone och liknande organisationer men med en viss illegal krydda och osäkerhet över sig.

Fri konkurrens är alltid bra där folk fritt kan välja. De mänskliga tillkortakommandena i det vanliga samhället existerar uppenbarligen även inom CoS.

Dags för en förändring?

Read Full Post »

God Fortsättning

Hoppas ni har haft det bra (och lagom kallt och snöigt) under julen.

Konstaterar kort att både ”Rainman” och Brittany Murphy har avlidit. R.I.P.
Organplundring av palestinier har fått vissa erkännanden från vissa håll.
SAAB håller att gå under och frågan är om GM vill sälja?

Mark Rathbuns blogg har varit nere och temporärt förflyttad men är nu tillbaks efter att ha blivit hackad.

Återkommer.

Read Full Post »