Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2010

Ibland när jag har diskuterat nära-döden-upplevelser (NDU) eller tidigare liv med en del individer så har jag fått som svar i stil med att ”men tomtar och troll då, kan man inte lika gärna tro på det i så fall?”

Det här är ju ett intressant argument som jag beslutade mig för att gräva djupare i rent tankemässigt och rent av googla på. Sökningen gav följande: (Jag inkluderade inte sökning på ”troll” på engelska eftersom det kan betyda så mycket annat just på nätet.)

”jag såg en tomte” (91 700 träffar)
”jag har sett en tomte” (
121 000 träffar)
”finns tomtar” (
592 000 träffar)
”I saw a goblin” (
1 190 000 träffar)
”does goblins exist” (592 000
träffar)

Sökningen gav främst parodier på låttexter eller rena låttexter, användes i betydelsen ”idiot” samt hittade en sida om hur man tar kontakt med tomtar och som också innehöll en historia om att dörren hade slängts igen framför näsan på en person, varvid det antogs att det kunde ha varit en tomte.

Sedan har vi den halvkända historien om ”gnomes”. En journalist på DN hade forskat lite i tomtar och hittat några enstaka gamla historier i ämnet.

Kortfattat kan man säga att det finns enstaka berättelser där ute om mystiska varelser som skulle kunna ha varit något tomteliknande eller troll-liknande, men kunde lika gärna ha varit någon form av UFO eller någon skojare.

Jag hittade ingen förening för folk som har sett tomtar, troll eller liknande.

Nästa sökning:

”nära döden upplevelse” (447 000 träffar)
”utanför kroppen upplevelse” (
274 000 träffar)
”near death experience” (33 700 000 träffar)
”out of body experience” (
142 000 000 träffar)
”past life” (167 000 000 träffar)
”reincarnation” (3 800 000 träffar)

Här finns det uppenbarligen avsevärt mycket mer information vad gäller personers erfarenheter angående exteriorisering, ljuset i tunneln, reinkarnation, tidigare liv etc samt föreningar för dessa.

Visserligen kan man invända mot detta med att frågor som tidigare liv, utanför-kroppen-upplevelser är mycket mer relevanta för vår existens än vad tomtar och troll är, men håll med om att det inte finns särskilt många som hävdar att de sett dessa sagofigurer.

Min poäng är följande: Mitt bland alla dessa ”flummiga” upplevelser, märkliga erfarenheter, UFO:n, sagofigurer, UKU:s, tidigare-liv-berättelser och paranormala fenomen etc så finns det kraftiga överrepresentationer eller observationer inom vissa områden och det tyder åtminstone på att mer forskning bör göras just där eftersom det uppenbarligen är återkommande fenomen.

Det finns i princip ingen som hävdar att de har sett en rosa enhörning eller ett flygande spagettimonster. Däremot finns det många som har vittnesredogörelser angående UKUer, reinkarnation och liknande. Därav mitt intresse för dessa frågeställningar.

Om däremot väldigt många oberoende vittnen över hela jorden hade berättat om rosa enhörningar eller flygande spagettimonster, ja då hade mitt intresse riktats åt det hållet. Vad beror dessa syner på? Finns det droger inblandat som skapar dessa hallucinationer? Finns det kanske flygande spagettimonster på riktigt? Nu behöver jag inte filosofera kring det eftersom vittnesredogörelserna för dessa fenomen i princip är noll.

Read Full Post »

Sinnets vikt

Jag har funderat lite kring det här med hur mycket varje bildruta i sinnet (bildbanken) väger. Om vi roar oss med att göra ett enkelt räkneexempel och utgår från att vi enligt Hubbards bok History of Man (läs boken här) har ett time-track på:

60 trillion years på amerikansk engelska
60 biljoner år på svenska
= 60 000 000 000 000 år

Hubbard menar också att under varje sekund så spelas 25 bildrutor in med 52 perceptioner (syn, lukt, ljud etc).

Test: Slut dina ögon och tänk på något som har inträffat i dag. Ser du bilder eller sekvenser, hör ljud, kan känna smaker etc? Subjektivt bevis för att minnen spelas in någonstans. Frågan är var.

Som jag förstår det menar Hubbard att bildbanken är en del av MEST (Matter, Energy, Space and Time) och finns runt omkring thetanen även när kroppen är avliden. Låter detta flummigt? Elektroner cirkulerar exempelvis kring atomkärnor så där finns det uppenbarligen energier som håller saker och ting på plats. Man kan spekulera i att bildbanken har någon liknande mekanism. Vi kan i alla fall vara helt överens om att vi alla har minnen där ljud, syn, känslor spelas in.

Observera att hela denna matematiska uträkning är relativt grov och bygger på estimeringar både hit och dit.

Antal bildrutor under 1 dygn: 25 x 60 x 60 x 24 = 2 160 000 st.

Antal bildrutor under 1 år: 2 160 000 x 356 = 768,96 miljoner st.

Antal bildrutor under 60 biljoner år: 6 x1013 x 768,96 x 106 = 4,61 x 1022

De enda observationer jag känner till från tidiga experiment när människor som dör vägdes är att en människa blir ungefär 21 g lättare när denne avlider (källa). Från dessa ifrågasatta, kritiserade och mycket begränsade experiment skulle det kunna innebära att en människas själ (thetan) väger ca 21 g. Problemet är att thetanen väger ingenting, utan det är i så fall sinnet (bildbanken) med plats i MEST som väger i form av energier.

Alltså: (alla mått i kg)

Sinnets totalvikt = antal bildrutor x varje bildrutas vikt

21 x 10-3 = 4,61 x 1022 x varje bildrutas vikt

Ur ovanstående ekvation får vi att:

Varje bildrutas vikt = 4,56 x 10-25 kg.

Den lättaste atomen (väte) väger

1 u = 1,66 x 10-27 kg

och den tyngsta väger

ca 300 u = 5 x 10-25 kg.

Om vi nu, utan att kunna motivera varför, antar att en ”bildatom'” tillhör de lättare atomerna och tilldelar den 10 u i vikt så innebär det att en ”bildatom” väger 1,66 x 10-26 kg.

Varje bildruta = antal atomer i en bildruta x varje atoms vikt

4,56 x 10-25 kg = antal atomer i en bildruta x 1,66 x 10-26 kg.

Antal atomer i en bildruta = 27,47 atomer

Med atomvikt 1 u hade det blivit ca 275 atomer per bildruta.

Slutsats: Om varje atom i bildbanken väger som en väteatom så består varje bildruta av ungefär 275 st atomer.

Det här är ju något lågt anser jag för att kunna täcka en hel bild plus 52 perceptioner. Jag filosoferar lite kring detta:

 • Time-tracket är felberäknat. Dock så har Hubbard i andra sammanhang nämnt ett mycket längre time-track, exempelvis på wikipedia talas det om att vi inträdde i detta universum för 4×1015 år sedan. I min beräkning använde jag ett timetrack som är 67 ggr kortare.
 • Bildbanken har en annan vikt än ca 21 g. Antagligen mindre om något.
 • Det finns ytterligare nivåer under atomnivå, exempelvis kvarkar eller oupptäckta lägre nivåer, där ännu mer information kan lagras.
 • Varje bildruta befinner sig på atom- eller kvarknivå, men ”vecklas” inte ut förrän thetanen tittar på bilden. M.a.o.: När bilderna ligger i bildbanken och är ej under observation så är de mycket små, men när man tittar på dem så skapas en större förstoring i universumet från denna lilla minibild. Löst exempel: Hela bildbanken väger kanske 18 g och den bild man tittar på 3 g.
 • Bilderna lagras i form av elektromagnetisk strålning eller i fotonliknande tillstånd med andra viktenheter.
 • Observera att OT-nivåerna kan innehålla information som gör ovanstående beräkningar felaktiga.
 • Man kan också tänka sig att all information finns inuti thetanen, lagrad som en static (utan plats i tid eller rum), och sedan ”vecklas ut” ut när thetanen tittar på bilden. Löst exempel: Bildbanken väger 0 g, men de bilder thetanen tittar på eller har i halvutvecklat tillstånd väger ca 21 g.
 • Någon smart komprimering finns bland perceptionerna när de lagras, typ JPEG? 😉

Observera att ljud och bild uppenbarligen kan skickas via radiovågor och därifrån kan man vilt spekulera i att liknande signaler skulle kunna existera i en mer stillastående form. Frågan man kan ställa sig är: Hur mycket väger en timmes TV-signal och fortsätta beräkningarna därifrån för ett intressant perspektiv.

Mitt syfte har varit att undersöka och spekulera i olika möjligheter vad gäller fakta, Hubbards påståenden och hur det skulle kunna vara, inte att komma med konkreta bevis. 🙂

Read Full Post »

Funderingar om utveckling

Utvecklingen på jorden går hela tiden framåt tack vare att olika institut, individer, forskare, filosofer och även amatörtyckare hela tiden arbetar framåt med små ansträngningar. För bara tusen år sedan, inte särskilt länge med tanke på mänsklighetens ålder (enligt vetenskapsmännen), fanns inte begrepp som bakterier, galaxer, Higgs partikel etc. Man trodde att jorden var platt och jag kan tänka mig att det allmänna medvetandet var ganska lågt i förhållande till hur vi lever våra liv i dag.

Hur kommer livet och mänskligheten att se ut om ytterligare tusen år, förutsatt att jorden finns kvar? Naturliga följder är rimligtvis intergalaktiska rymdfärder i minst ljushastighet, avsevärt högre medelålder, botemedel mot cancer, AIDS och andra sjukdomar. Vi kanske t.o.m. har fått besök av rymdvarelser vid det laget och har ytterligare apartheidkonflikter i vårt samhälle? (Se gärna filmen District 9.)

Vad gäller scientologin så har det reaktiva sinnet (bildbank där medvetslöshet, smärta och disemotioner lagras som senare kan restimuleras) förhoppningsvis blivit erkänt vid det laget och ytterligare OT-nivåer har släppts. Vidare hoppas jag att mer forskning har gjorts på scientologin så att man mer exakt har fastställt vad som faktiskt fungerar och i vilken utsträckning.

Hittills har det uppenbarligen varit så att resultaten har varit varierande vad gäller auditering: En del talar om stora vinster, tillfälliga exterioriseringar, whole track recall och ett bättre liv medan en mindre del talar om över hundra auditeringstimmar utan nämnvärt resultat.

Jag kan förstå att Hubbard såg samma sak under sin tid och utvecklade därför Standard Tech, dvs fasta rutiner för hur auditeringssessioner skall genomföras enligt en mycket fast och precis standard. Han menade att avvikelser från denna standard inte var acceptabla och att de inte ens skulle kunna mätas med en ”mikrometerskruv”, så exakt skulle procedurerna genomföras för att få maximalt resultat.

Men min poäng är följande: Hur kommer vi om tusen år att titta tillbaks på 2000-talet och skratta åt allt möjligt som kommer att anses vara fullständigt vansinnigt? Bilar? Bensin, vad är det? Dö innan 100 års ålder, vad är det för fel på dig? Reinkarnation, självklart? Kommer giftemål att finnas kvar? Varför koloniserades månen och Mars så sent?

Förhoppningsvis finns också en vedertagen vetenskaplig metodik vad gäller forskning på andliga fenomen. I dag finns inte det som jag ser det.

Read Full Post »

VoF och Terry Evans

Carl von Blixen har skrivit en artikel i VoF om mediumet Terry Evans (Det Okända) och menar att det skulle vara s.k. cold reading han använder sig av. Cold reading innebär att man genom att läsa av en person och använda sig av generella uttalanden som verkar specifika försöker få personen att tro att man vet mer än vad man egentligen gör.

Det kan ju mycket väl vara så att en skicklig och erfaren cold reader med rätt teknik kan imponera på intet ont anande ”offer” och få denne att ställa sig frågan ”hur gick det där till”? Problem uppstår när allt inte kan förklaras. Det finns en hel del detaljer som är svårförklarliga. Von Blixen skriver ”skämtsamt” bla. följande i sin text:

”OK, det var bilen, men hur var det med självmordet då? Det vet vi faktiskt inte. Ibland kan inte ens vi här på Skeptikerspecial lista ut hur Terry gör.” (I fotnot spekulerar han i att Terry nämner självmord och upptäcker det på hennes reaktion. Däremot undrar jag hur skeptiker förklarar den unge pojken James (stridspilot i tidigare liv) detaljkunskaper om hans syster från tidigare liv? Denna information fanns inte i något museum eller i några böcker.)

Jag upplever att många av de här anekdoterna om andar och tidigare liv har stora delar som skulle kunna förklaras via fusk som exempelvis research (t.ex. via internet innan man träffar personen) eller cold reading, men det brukar oftast finnas en liten del kvar som är oförklarlig. Och det är ju intressant ur ett bevisperspektiv. Vad beror detta på? (För övrigt är det ena otroligt skickliga cold readers som alltför oftast har rätt om de inte har paranormala förmågor.)

Man kanske borde öppna upp för tanken att det finns något sådant som thetaner (andar) utan plats i tid eller rum med förmågan att postulera som faktiskt existerar. En avhoppad OT VIII hävdar ju att han kan kommunicera med dessa thetaner och att ”there are lots of them” samt att sorgen när kroppen dör och de lämnar sin kropp och sina vänner är minst lika stor för dem som för de anhöriga.

Read Full Post »

Har roat mig med att surfa runt lite och konstaterar att det verkar pågå någon form av pajkastning mellan å enda sidan MEST-folk som VoF, skeptikerrörelsen, Humanisterna och å andra sidan andligt inställda som Giertz, Sassersson (remote viewer), spirituellt folk etc.

Den gamla vanliga polariseringen uppstår och det kanske ligger i sakens natur. Man kan ju som bekant inte vara lite gravid och om skeptikerrörelsen skulle erkänna minsta lilla övernaturlighet (intuition eller prekognicerade telefonsamtal exempelvis) så kanske det är så att det finns mer övernaturlighet eftersom paranormala fenomen borde kunna finnas på en gråskala, jämför exempelvis med hörsel eller syn. Man kan höra mer eller mindre bra eller se mer eller mindre dåligt, samma sak borde gälla för paranormala förmågor, man kan ”känna av ondska” mer eller mindre bra, prekognicera vissa situationer mer eller mindre tydligt. De första fem sinnena existerar på en gradientnivå/gråskala och det sjätte sinnet passar också in i den mallen. Därav av behovet att avfärda allt paranormalt?

Åter till diskussionen. Problemet är att jag tycker att båda sidor har både rätt och fel, jag tror sanningen ligger någonstans mitt emellan vad gäller vissa frågeställningar. Det finns tveksamma kvacksalvare där ute som förtjänar begrepp som ”Årets förvillare” samtidigt som det finns tydliga, oförklarliga tecken på reinkarnation, remote viewing etc.

Begrepp som ”Årets förvillare” har i vissa fall varit tveksamma utnämningar enligt min mening och bör endast användas i väldigt tydliga fall. Caroline Giertz fick exempelvis den utnämningen och där är man ute på rättsosäkert område från VoF:s sida eftersom det mer handlar om en övertygelse från VoF än om direkta bevis. Har VoF verkligen bevisat att inga av dessa andar inte finns, eller har man utgått från att det är mycket osannolikt och därför gör sin utnämning? Jag tycker VoF ska kunna bevisa att dessa andar inte finns innan man gör en sådan utnämning.

Om någon däremot börjar propagera för att jorden är platt så är det en lämplig kandidat till Årets förvillare.

Ett tips till allt MEST-folk som inte tror på paranormala fenomen. Börja med att undersöka de mängder av bevis som finns inom dessa områden och börja med att använda MEST-begrepp för att förklara dem. Telepati skulle kunna förklaras (och nu fantiserar jag) med att oupptäckta körtlar skapade via synergieffekter i hjärnan sänder ut extremt högfrekventa signaler vi ännu inte kan mäta på kvantnivå via genvägar i parallella universum. Börja så om det är lättare så att vi åtminstone kan få fram en seriös diskussion inom ämnet i stället för att bara avfärda alla dessa indicier, upplevelser, anekdoter och överrepresentationer som buffel och båg.

Det kan ju vara så att mänskligheten har sjunkit så lågt att det endast finns en mindre del kvar som har några procent kvar av paranormala förmågor.

Hubbard skrev nåt intressant någonstans: ”What if there eventually will be no OT:s left? Has anybody thought about that?”

Newsmill Giertz
Newsmill Sturmark
Newsmill Sassersson
Newsmill Shayan

Read Full Post »

Kommentar Det Okända

ANCHOR POINTS, 1. assigned or agreed-upon points of boundary, which are conceived to be motionless by the individual. (PDC 13) 2. points which are anchored in a space different to the physical universe space around a body. (FOT, p. 63) 3. the points which mark an area of space are called anchor points, and these, with the viewpoint, alone are responsible for space. (Scn Jour, Iss 14-G)

Har börjat att titta på TV4+ program Det Okända sedan ett tag tillbaks och anser att Terry Evans är den som inger mest förtroende, därmed inte sagt att han är bäst, något sådant har jag svårt att kolla upp. Jag försöker alltid att följa principen om att scientologin inte bara ska stå på egna ben utan ska kunna samköras med alla andra fakta som kommer fram vad gäller övernaturliga fenomen etc.

Terry befann sig i en villa där det uppenbarligen fanns en hel del ”lösa” andar och berättade att han aldrig upplevt så starka krafter som i det huset, han misstänkte att det hade funnits en avrättningsplats i närheten för länge sedan. Dessutom pratade han om att andarna delvis hade gått ihop med varandra samt att de kunde fastna i otrevliga incidenter som hade inträffat och kunde vara en av anledningarna till att de ”spökade”.

Detta är ju intressant eftersom Hubbard har teoretiserat om liknande saker i sin litteratur, exempelvis att fastna i incidenter som också kan restimuleras.

Exempelvis vissa svårare psykiskt handikappade individer kan ibland uppvisa ett upprepande mönster, vilket stärker teorierna om att man kan fastna i ett engram (inspelat ögonblick av smärta eller medvetslöshet). Bipolär sjukdom skulle kunna bero på att vederbörande har fastnat i ett cykliskt engram bestående av glädje och nedstämdhet.

Hubbard har även i tidigare böcker löst spekulerat i att thetaner kan gå ihop till en enda stor ”energi”. Om du någonsin har varit ihop med någon så har du säkert upplevt känslan av att ”vara en”, att höra ihop rent mentalt eller andligt om man så vill pga. mentala ankarpunkter (anchor points) som dras ut (kärlek) och ”fastnar” i varandra.

Jag har funderat på om bildbanken (sinnet) också bidrar till att själar kan gå samman eller ”haka fast” i varandra på något sätt? Att energierna vävs in i varandra och därmed skapar en större känsla av samhörighet? Eller så ligger det endast i själva postulerandet av ankarpunkter.

Read Full Post »

Jag upplever att dagens Church of Scientology (CoS) har en lägre rättssäkerhet och fungerar sämre än exempelvis det svenska samhället.

Exempel

 • SP-förklaringar (Suppressive Person = ond person) förefaller vara något som kan delas ut på ett rättsosäkert sätt baserat på vad ledningen önskar. För att bli klassad som SP krävs det enligt mig fastställda kriterier med konkret uppställda bevis som gärna hanteras i någon form av oberoende domstolsliknande process. Att kritisera, kommunicera om CoS problem, offentligen lämna CoS eller liknande får aldrig vara grund för en SP-förklaring. En SP-förklaring bör enligt mig vara något allvarligt. Vidare borde man ha en mer nyanserad form av avvisning i form av persona non grata, avsked eller liknande där vederbörande ej är välkommen pga diverse anledningar, men att dessa anledningar inte är tillräckliga för en SP-förklaring. SP-begreppet bör vara reserverade för de 2,5 procenten (enligt Hubbard) av befolkningen som har verkligt onda avsikter gentemot mänskligheten.
 • Mappar med innehåll från sessioner har i enstaka fall använts mot personer som lämnat CoS och spridits. Mycket allvarligt.
 • Återbetalningsreglerna följs inte alltid som de borde göra.
 • Är CoS ledare Miscavige immun mot kritik, granskning etc inom rörelsen? Hur är granskningen av honom (eller vilken ledare som helst för den delen) implementerad?
 • Finns det offentliga ekonomiska rapporter som visar intäkter, kostnader etc samt det viktigaste: Hur pengarna används. Öppenhet är viktigt, även för religiösa organisationer.

Jag föreslår att CoS börjar ett mer gediget varumärkesbyggande där man undviker situationer som skadar förtroendet.

Begreppet scientolog har i dag blivit något stigmatiserat och är enligt åtminstone en undersökning en av de minst populära religionerna. Detta kan inte bero på själva läran med dess teorier om livet och döden som jag ser det, utan på allt fanatiskt sekteri runt omkring (dvs CoS), där etik och moral till stor del har åsidosatts för att på ett forcerat sätt uppnå scientologins mål.

Den vägen kommer aldrig att fungera.

Även inom rörelsen måste yttrandefrihet och kritik kunna florera fritt, annars kan en förändring aldrig komma till stånd.

Read Full Post »

Funderingar…

Kommer ihåg för ett antal år sedan när en känd svensk skådespelare (en mycket talangfull mångsysslare) blev intervjuad i en TV-studio och de kom in på frågor om livet, döden och livet efter detta etc. Han fick frågan om han trodde på livet efter döden och han svarade typ:

”Nä, jag har lite svårt för det där”.
”Andar då?”, frågade intervjuaren.
”Nä”, svarade artisten. ”Hur ska man veta vem som är vem?” (skratt bland publiken)

Och där ligger nog problemet för många. Det man inte kan ta på eller se, det finns helt enkelt inte. Mobilvågor och radiosignaler erkänner nog de flesta att de existerar trots att de är osynliga, men att något utan plats i tid eller rum men med förmågan att postulera skulle existera är mycket svårare att ta till sig.

(Varning för utsvävande resonemang ;))

Bland scientologer har det spekulerats i att det är på ett sådant sätt en thetan(själ) kan fångas in, genom att thetanen identifierar sig med något i MEST och att denna identifikationspunkt kan hållas fast och thetanen med den. Plus att själva sinnet (bildbanken) förefaller ha en plats i MEST.

Jag har funderat lite kring det där och om thetanen telepaterar sig från en plats till en annan borde själva bildbanken också telepateras, eller så ”byggs den ner” (unmock) för att sedan ”återuppbyggas” (mock-up) på den nya platsen. Lite klurigt.

Jag har också funderat på om det är så att thetanen inom sig har hela time-tracket (utan plats i tid eller rum) och att detta sedan ”mockas up” i MEST när thetanen tänker på det: känslor, lukter, smaker etc. Det borde ju inte vara så att om bildbanken på något sätt försvinner eller blir raderad så har man glömt bort alla sina minnen. Isene sa något intressant: ”You don’t need MEST to know things.”

Hubbard hävdar att han har gjort experiment där människor ”mockar up” (skapar, hittar på) en mängd bilder och därigenom har blivit flera kilo tyngre.

Read Full Post »

I Danmark har staten nu börjat finansiera och dela ut heroin till tunga missbrukare via skattsedeln. Personligen tycker jag denna utveckling är mycket oroande, ungefär som att man har gett upp.

Argumenten är av typen ”nu kan de tunga heroinisterna äntligen få ett drägligt liv”, ”deras hjärnor har oåterkalleligt blivit anpassade efter heroinet”, ”mänsklighet framför ekonomi” och liknande rotvälska är inte hållbara argument enligt min mening för att staten skall ge upp på detta sätt.

Det största problemet är att man sänder felaktiga signaler till allmänheten och dessutom drogar ner vissa invånare med heroin.

Citat från artikeln: ”I Sverige lär det dröja innan heroin delas ut gratis till narkomaner. Folkhälsominister Maria Larsson (KD) har tidigare bestämt avvisat den tanken.”

DN

Read Full Post »

Ja till dödshjälp

Dödshjälp är givetvis ett svårt moraliskt och etiskt dilemma med mängder av frågeställningar och diverse spörsmål som kan debatteras fram och tillbaks. Hur kan något så tråkigt som döden vilja främjas? Oavsett om man tror på ett liv efter döden eller inte så är det ett faktum att vissa människor lider av obotliga sjukdomar med svåra smärtor och svårt lidande.

Jag stödjer dödshjälp men tror inte att Sverige kommer att införa det under den närmsta framtiden. Återigen tror jag att begreppet rättssäkerhet är det centrala ordet i denna diskussion. Vi vill inte ha tveksamma situationer där folk till höger och vänster med dubiösa problem blir utsatta för dödshjälp eller att läkare eller anhöriga i efterhand kan skylla på att vederbörande ville ha dödshjälp eller liknande.

Rättssäkerheten kan exempelvis genomföras på så sätt att man instiftar ett konkret regelverk över vad som krävs för att aktiv dödshjälp skall kunna erbjudas. Depressioner eller självmordstankar anser jag absolut inte skall motivera dödshjälp, ej heller vanlig cancer eller liknande. Nej, det krävs givetvis någon form av oåterkallelig fysisk svårartad sjukdom där allt hopp är ute. Psykiska sjukdomar skall inte kunna användas som skäl.

Ur minnet kommer jag ihåg en äldre kvinna som drabbats av ett epileptiskt anfall i sömnen varvid svår syrebrist hade drabbat hjärnan och hon hade förvandlats till någon form av kollo som låg i sin säng, fullständigt oförmögen att uträtta någonting. Sonen valde att på egen hand avsluta hennes liv och blev dömd till typ vållande till annans död eller liknande, något år har jag för mig.

Å andra sidan så ligger en ung kvinna nu och kämpar för sitt liv sedan en psykopatisk pojkvän misshandlat henne och strypt henne med efterföljande, vissa hjärnskador. I det fallet finns det stor anledning att fortsätta kämpa.

Alltså, problematiken är givetvis stor. Men ett tydligt reglemente som konkretiserar vad som krävs underlättar. Vidare ser jag gärna att det krävs två eller t.o.m. tre mellanliggande beslut samt att en viss tid måste flyta emellan.

Exempel: Beslut sker inför domstol vid tidpunkt A, minst 1-3 månader måste gå innan samma beslut bekräftas av en annan domstol. Man kan också ha ett beslut tre efter kanske ytterligare en tid. Ytterligare säkerhetsmoment är anhöriga (om finnes) som vittnen etc. Patienten själv måste givetvis vilja ha dödshjälp, men om denne är i koma eller dylikt kanske beslut bör finnas hos anhöriga och i sista hand hos läkare?

Jag är övertygad om att det med god vilja går att lösa med stor rättssäkerhet.

Såg ett debattprogram förut om detta och där fanns en person med ett svårt handikapp som var orolig för dödshjälp eftersom hon ansåg sig vara i riskzonen för att någon skulle kunna föreslå det för henne. Jag förstår dessa personers oro till fullo. Det får givetvis inte vara lagligt att övertala folk att begå självmord och rättssäkerheten måste vara sådan att sådana situationer inte ska kunna vara möjliga.

Samtidigt lider jag när jag ser fall som är obotliga och som innebär svår smärta och lidande för enskilda patienter och där hoppet i princip är ute. Kanske bättre att konfrontera sådana saker än att sopa dem under mattan?

Passiv dödshjälp innebär att man slutar mata personen, slutar med medicinsk behandling eller liknande varvid döden efter ett tag inträffar. Det kan också innebära onödigt mänskligt lidande.

Eller så löser man det genom att smussla som man gör i dag. Folk tar antingen livet av sig själva, låter anhöriga göra det, åker till Schweiz eller låter någon läkare i Sverige kanske göra det. Men då kan det bli polisanmälan och rättegång.

Det finns uppenbarligen ett problem som behöver konfronteras. Svåra men intressanta frågor, och jag vill betona att oavsett om man tror på liv efter döden eller ej så kvarstår problematiken.

DN

Read Full Post »

Jag kommer ihåg för ett antal år sedan när jag såg ett TV-program på SVT. Det handlade om en kvinna och jag återberättar så gott jag kan.

Kvinnan var svensk och om jag inte missminner mig uppvuxen i norra delen av Sverige. Hon var nu säkert minst 60-70 år gammal och berättade att hon i sitt förra liv av någon anledning varit olycklig och tagit livet av sig. Hon kom också ihåg en präst som hon hade pratat med.

Slutklämmen var när hon berättade att hon i det här livet hade sökt upp den där prästen och frågat om han kom ihåg någon flicka som vid 15 års ålder (med visst namn) hade tagit livet av sig?

”Jaa… sa han, det gör jag faktiskt. Det var en ung tjej som hade varit olycklig av någon anledning och hon sökte upp mig och vi pratade, men sen så tog hon livet av sig.”

”Den flickan var jag”, hade kvinnan svarat.

Någon som kommer ihåg vad programmet hette som har sett det?

Read Full Post »

TV-tips, igen

Ikväll kl 21.30 diskuterar Debatt (SVT1) programmet Det okända som sänds i Kanal 4+. Programledaren Caroline Giertz får tydligen möta upprörda anhöriga som blivit uppringda av TV4 och hävdat att deras barn spökar.

Förstår dock inte vad Sturmark vill i sin debattartikel nedan. Att programmet skall läggas ner? Han menar att det finns starka bevis för att vårt medvetande upphör att existera när vi dör. Jag menar att det finns starka bevis för att vårt medvetande fortsätter att existera när vi dör. Låt oss vara öppna och fortsätta forska vad gäller det paranormala i stället för att lägga locket på.

Det finns nu så mycket dokumentation vad gäller utanför-kroppen-upplevelser, prekognitioner, tidigare liv, ”andeprat” etc att en seriös forskning inom dessa områden borde statsfinansieras enligt min mening.

Allt för sanningen.

SVT, Sturmark

Read Full Post »

Lägre rättssäkerhet

Det nya förslaget om patientsäkerhet innehåller enligt min mening en rad brister som även många andra påpekat:

Nackdelar

 • Socialstyrelsen (som föreslås ta över ärendena) är inte lika oberoende som en fristående myndighet, exempelvis HSAN, vad gäller en bedömning av ärenden eftersom den även skapar riktlinjer för vården.
 • Begreppen erinran och varning tas bort och ersätts med skriftlig kritik. En nyansskillnad försvinner därmed vad gäller en bedömning av misstagets allvarlighetsgrad. Visserligen har både begreppet kritik och erinran/varning ungefär samma effekt i praktiken, då en läkare inte har någon övre gräns vad gäller antalet varningar för att bli av med sin legitimation.
 • Antagligen får domstolarna mer att göra då missnöjda patienter kommer att vända sig dit vid felbehandlingar.
 • Beslut går inte att överklaga.

Fördelar

 • Det blir lättare för patienten att anmäla då ett namn inte behöver preciseras, utan utredningen utgår från en situation.
 • Meningen är att det ska bli lättare att dra in läkarlegitimationer.
 • (Sekretess för beslut skall inte finnas som ursprungligen var tänkt.)

Här får regeringen förbättra sitt förslag anser jag. Begreppen erinran och varning bör finnas kvar och gärna kompletteras med någon straffåtgärd. Det behövs ett disciplinsystem med nyansskillnader och det bör konfronteras att det finns sjukvårdspersonal som är mindre lämpliga att utföra sina uppgifter.

Det är en dålig utveckling för rättssäkerheten om fokus flyttas från personer till omständigheter. Nästa gång jag får P-bot, ska jag skylla på omständigheter som stress och liknande och därmed bli friad? Vid vanliga brott hålls alltid individer ansvariga och samma sak bör gälla för sjukvårdspersonal, annars får samhället en ogynnsam utveckling. Visserligen kan och bör omständigheter vägas in, men individansvar bör alltid kunna utkrävas.

Mordförsök eller vård är ett tidigare inlägg jag skrivit som illustrerar godtyckligheter inom vården.

SvD, SvD2, DN

Read Full Post »

Se in i framtiden? Veta vad som komma skall? Är det verkligen möjligt ens i teorin, om vi nu antar att postulat (beslut) kan pejlas in på ett övernaturligt sätt? Mitt svar är följande: Det beror på.

Om det gäller att kunna veta vad som skall hända på en viss plats vid ett visst tillfälle, säg femtio år från i dag, så bedömer jag det som i princip omöjligt att på ett seriöst sätt kunna förutsäga vad som komma skall. Allt för många människor med olika riktningar, slumpen, allmän utveckling etc gör det knappast möjligt att ens i teorin förutsäga. Lika omöjligt som att försöka beräkna hur rök kommer att utvecklas.

Visserligen kan man i väldigt generella termer spekulera i att oljan en dag kommer att ta slut, rymdfarkoster för privatpersoner kommer att byggas, Mars kommer att koloniseras etc, men det är mer av typen framtida spekulation än prekognition.

Men tänk dig följande situation:

Herre A har tröttnat på alla ungar som pallar äpplen hos honom. Från och med nu gäller att nästa unge som pallar äpplen kommer att få sig en skur av salthaglet. Det finns alltså ett postulat (beslut) fattat från Person A i en viss riktning: Nästa unge = salthagel.

Unge B beslutar sig en vecka senare för att palla äpplen hos herre A.

Nu finns alltså två postulat som är på väg att korsa varandra. Det är inte riktigt känt när de kommer att mötas eller hur de kommer att mötas, men två postulat är i verkligheten beslutade som går mot varandra och som förr eller senare kommer att korsas. The truth is out there skulle man kunna uttrycka det i utsvävande Arkiv-X termer.

Om någon av ovanstående individer, eller någon annan med för den delen, hade paranormala förmågor, skulle alltså en prekognition (föraning) kunna vara möjlig på så sätt att vad som kan förutsägas är att ett möte antagligen kommer att äga rum mellan dessa två personer, men det kan vara okänt när, var och kanske hur det kommer att ske.

På så sätt skulle prekognitioner ur ett kortare tidsperspektiv kunna vara möjliga åtminstone ur ett teoretiskt förklaringsperspektiv.

Hubbard pratar visserligen om full cause over MEST, (Matter, Energy, Space, TIME) men i dagsläget känns det rätt Gudalikt. Och trist. Då finns ingen spelsituation kvar med problem som man kan lösa.

Read Full Post »

Isaac Hayes

Isaac Hayes föddes 1942 och avled 2008. Han var scientolog och uppnådde tillståndet Clear, dvs en person utan ett eget reaktivt sinne. Han gjorde även en del kurser.

Här en sorts ”dödsruna” från Associated Press.

R.I.P. (eller snarare, må ditt nästa liv bli än mer framgångsrikt.)

Read Full Post »

Tittade på Skavlan igår och såg att rockstjärnan Hank von Helvete var gäst. Han har tydligen testat det mesta inom narkotika. Kul att han tog upp och pratade om Narconon och att det hade hjälpt honom sluta med drogerna. Skavlan brukar ha 1 – 1,5 miljoner tittare.

Här är länken till programmet. (SVT Play)

04:50 börjar han prata om drogproblem och 05:35 börjar han prata om Narconon.

Visst är han faktiskt lite lik Vreeswijk? Skall tydligen spela honom i någon film.

Read Full Post »

Stureby vs Knutby

Mordet i Stureby på 15-åringen fastställs av hovrätten. Domen är 1 år 8 månader. För ett liv. Jag hoppas att åklagaren väljer att överklaga till HD så att ny praxis kan fastställas.

Knutbymordet hade en liknande förloppsföljd där SMS var inblandade och där bedömdes det så pass allvarligt att livstids fängelse blev påföljden. Alltså borde det här mordet kunna bedömas på ett liknande sätt och därmed åtminstone bestraffa gärningsmännen med fyra års sluten ungdomsvård.

SvD, DN, Exp

Read Full Post »

Kan DU?

Kan DU hoppa 2,42 i höjd?
Kan DU tala sju språk flytande?
Kan DU redogöra för varför och vem som mördade Olof Palme?
Kan DU lukta dig till narkotika likt en del schäfrar?
Kan DU tala med ”andar” vars kropp har avlidit?

Bara för att DU inte kan göra någonting och det inte är en del av din världsbild betyder det inte att det är omöjligt.

Något att tänka på.

Read Full Post »

DN skriver om katten Oscar som känner på sig när någon är på väg att dö på ett visst ålderdomshem, tydligen finns ett femtiotal fall dokumenterade.

Jag tar detta på allvar och undrar hur detta ska passa in i mitt mestadels scientologiska perspektiv på döden, som innebär att den andliga varelsen lämnar kroppen och ”svävar” vidare fritt för att sedan ta en ny kropp. Den innefattar inte riktigt, än så länge, en föraning om döden. Men katten Oscar bidrar till ytterligare bevisning som nu måste klämmas in någonstans.

Jag ser flera orsaker:

 • Katten hoppar runt bland många och ibland så dör de och det tolkas som att han har föranat att de skall dö. (Vet dock inte om så är fallet eller om han har legat en längre stund just hos den som ska dö och inte hoppat runt.)
 • Kroppen börjar avsöndra vissa dofter vid en stundande hjärtattack eller stroke. Detta har jag dock svårt att tänka mig rent praktiskt. En hjärtinfarkt/stroke beror ju på att något lossnar inne i ådrorna och täpper till livsviktiga organ. Hur skall något sådant kunna förutses? Däremot vet jag att ämnet Troponin (typ döda hjärtmuskelfibrer) börjar cirkulera i blodet efter en hjärtinfarkt och går att påvisa av läkare. Men det är ju efter en hjärtinfarkt.
 • Katten är en thetan (mänsklig ande) i en djurkropp med övernaturliga förmågor som kan känna när thetanen börjar ”lossna”? (ehh… rätt långsökt jag vet.)
 • Scientologins teorier är något felaktiga och exempelvis någon form av ”ängel” kommer för att hämta anden som katten känner av. (Ännu mer långsökt?)
 • Katten känner av patienternas postulat om att de har ”gett upp”.
 • Katten kväver patienterna på natten varvid de dör.
 • En av kommentatorerna kanske har den bästa förklaringen från TV-serien House: ”Den vetenskapliga förklaringen i House var då att de som dött/skulle dö hade fått feber, på så sätt var varmare än vanligt och som alla vet så gillar katter värme…” Vet dock inte om det stämmer.

Det finns säkert fler exempel. Jag får det dock inte riktigt att gå ihop med de teorier och antaganden jag hittills har gjort. Visserligen saknas konkreta vetenskapliga undersökningar om det exakta förloppet och hur katten Oscar reagerar, exempelvis hur långt innan han lägger sig hos patienten, hur ofta han hoppar runt, patienternas kroppstemperatur etc.

Dock intressant.

DN

Read Full Post »

Narconon på tapeten

Jaha, då var det dags för media att granska Narconon igen. Det är väl bra med öppen debatt men både media och scientologerna/Narconon bör skärpa sig.

Jag tycker att de som bedriver behandlingshemmet bör vara öppnare vad gäller granskning samt göra ordentliga uppföljningar av resultatet. Det enda som räknas är hur pass bra något fungerar, inte vem som har kommit på det.

Media å andra sidan bör vara mer öppna vad gäller metoden om nu vissa människor upplever att den fungerar.  Norska rockstjärnan Hank von Helvete uttrycker i denna artikel sin högaktliga förnöjelse vad gäller Narconon.

Jag har läst igenom Folke Sjöqvists gamla ”rapport” om Narconon men den är långt ifrån fullständig och mer av karaktären snabbgenomgång. Finns det ingen som har gjort ordentlig vetenskaplig research i detta ämne? Märkligt.

Exp, Exp2

Read Full Post »

Older Posts »