Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2010

Ibland när jag har diskuterat nära-döden-upplevelser (NDU) eller tidigare liv med en del individer så har jag fått som svar i stil med att ”men tomtar och troll då, kan man inte lika gärna tro på det i så fall?”

Det här är ju ett intressant argument som jag beslutade mig för att gräva djupare i rent tankemässigt och rent av googla på. Sökningen gav följande: (Jag inkluderade inte sökning på ”troll” på engelska eftersom det kan betyda så mycket annat just på nätet.)

”jag såg en tomte” (91 700 träffar)
”jag har sett en tomte” (
121 000 träffar)
”finns tomtar” (
592 000 träffar)
”I saw a goblin” (
1 190 000 träffar)
”does goblins exist” (592 000
träffar)

Sökningen gav främst parodier på låttexter eller rena låttexter, användes i betydelsen ”idiot” samt hittade en sida om hur man tar kontakt med tomtar och som också innehöll en historia om att dörren hade slängts igen framför näsan på en person, varvid det antogs att det kunde ha varit en tomte.

Sedan har vi den halvkända historien om ”gnomes”. En journalist på DN hade forskat lite i tomtar och hittat några enstaka gamla historier i ämnet.

Kortfattat kan man säga att det finns enstaka berättelser där ute om mystiska varelser som skulle kunna ha varit något tomteliknande eller troll-liknande, men kunde lika gärna ha varit någon form av UFO eller någon skojare.

Jag hittade ingen förening för folk som har sett tomtar, troll eller liknande.

Nästa sökning:

”nära döden upplevelse” (447 000 träffar)
”utanför kroppen upplevelse” (
274 000 träffar)
”near death experience” (33 700 000 träffar)
”out of body experience” (
142 000 000 träffar)
”past life” (167 000 000 träffar)
”reincarnation” (3 800 000 träffar)

Här finns det uppenbarligen avsevärt mycket mer information vad gäller personers erfarenheter angående exteriorisering, ljuset i tunneln, reinkarnation, tidigare liv etc samt föreningar för dessa.

Visserligen kan man invända mot detta med att frågor som tidigare liv, utanför-kroppen-upplevelser är mycket mer relevanta för vår existens än vad tomtar och troll är, men håll med om att det inte finns särskilt många som hävdar att de sett dessa sagofigurer.

Min poäng är följande: Mitt bland alla dessa ”flummiga” upplevelser, märkliga erfarenheter, UFO:n, sagofigurer, UKU:s, tidigare-liv-berättelser och paranormala fenomen etc så finns det kraftiga överrepresentationer eller observationer inom vissa områden och det tyder åtminstone på att mer forskning bör göras just där eftersom det uppenbarligen är återkommande fenomen.

Det finns i princip ingen som hävdar att de har sett en rosa enhörning eller ett flygande spagettimonster. Däremot finns det många som har vittnesredogörelser angående UKUer, reinkarnation och liknande. Därav mitt intresse för dessa frågeställningar.

Om däremot väldigt många oberoende vittnen över hela jorden hade berättat om rosa enhörningar eller flygande spagettimonster, ja då hade mitt intresse riktats åt det hållet. Vad beror dessa syner på? Finns det droger inblandat som skapar dessa hallucinationer? Finns det kanske flygande spagettimonster på riktigt? Nu behöver jag inte filosofera kring det eftersom vittnesredogörelserna för dessa fenomen i princip är noll.

Annonser

Read Full Post »

Sinnets vikt

Jag har funderat lite kring det här med hur mycket varje bildruta i sinnet (bildbanken) väger. Om vi roar oss med att göra ett enkelt räkneexempel och utgår från att vi enligt Hubbards bok History of Man (läs boken här) har ett time-track på:

60 trillion years på amerikansk engelska
60 biljoner år på svenska
= 60 000 000 000 000 år

Hubbard menar också att under varje sekund så spelas 25 bildrutor in med 52 perceptioner (syn, lukt, ljud etc).

Test: Slut dina ögon och tänk på något som har inträffat i dag. Ser du bilder eller sekvenser, hör ljud, kan känna smaker etc? Subjektivt bevis för att minnen spelas in någonstans. Frågan är var.

Som jag förstår det menar Hubbard att bildbanken är en del av MEST (Matter, Energy, Space and Time) och finns runt omkring thetanen även när kroppen är avliden. Låter detta flummigt? Elektroner cirkulerar exempelvis kring atomkärnor så där finns det uppenbarligen energier som håller saker och ting på plats. Man kan spekulera i att bildbanken har någon liknande mekanism. Vi kan i alla fall vara helt överens om att vi alla har minnen där ljud, syn, känslor spelas in.

Observera att hela denna matematiska uträkning är relativt grov och bygger på estimeringar både hit och dit.

Antal bildrutor under 1 dygn: 25 x 60 x 60 x 24 = 2 160 000 st.

Antal bildrutor under 1 år: 2 160 000 x 356 = 768,96 miljoner st.

Antal bildrutor under 60 biljoner år: 6 x1013 x 768,96 x 106 = 4,61 x 1022

De enda observationer jag känner till från tidiga experiment när människor som dör vägdes är att en människa blir ungefär 21 g lättare när denne avlider (källa). Från dessa ifrågasatta, kritiserade och mycket begränsade experiment skulle det kunna innebära att en människas själ (thetan) väger ca 21 g. Problemet är att thetanen väger ingenting, utan det är i så fall sinnet (bildbanken) med plats i MEST som väger i form av energier.

Alltså: (alla mått i kg)

Sinnets totalvikt = antal bildrutor x varje bildrutas vikt

21 x 10-3 = 4,61 x 1022 x varje bildrutas vikt

Ur ovanstående ekvation får vi att:

Varje bildrutas vikt = 4,56 x 10-25 kg.

Den lättaste atomen (väte) väger

1 u = 1,66 x 10-27 kg

och den tyngsta väger

ca 300 u = 5 x 10-25 kg.

Om vi nu, utan att kunna motivera varför, antar att en ”bildatom'” tillhör de lättare atomerna och tilldelar den 10 u i vikt så innebär det att en ”bildatom” väger 1,66 x 10-26 kg.

Varje bildruta = antal atomer i en bildruta x varje atoms vikt

4,56 x 10-25 kg = antal atomer i en bildruta x 1,66 x 10-26 kg.

Antal atomer i en bildruta = 27,47 atomer

Med atomvikt 1 u hade det blivit ca 275 atomer per bildruta.

Slutsats: Om varje atom i bildbanken väger som en väteatom så består varje bildruta av ungefär 275 st atomer.

Det här är ju något lågt anser jag för att kunna täcka en hel bild plus 52 perceptioner. Jag filosoferar lite kring detta:

 • Time-tracket är felberäknat. Dock så har Hubbard i andra sammanhang nämnt ett mycket längre time-track, exempelvis på wikipedia talas det om att vi inträdde i detta universum för 4×1015 år sedan. I min beräkning använde jag ett timetrack som är 67 ggr kortare.
 • Bildbanken har en annan vikt än ca 21 g. Antagligen mindre om något.
 • Det finns ytterligare nivåer under atomnivå, exempelvis kvarkar eller oupptäckta lägre nivåer, där ännu mer information kan lagras.
 • Varje bildruta befinner sig på atom- eller kvarknivå, men ”vecklas” inte ut förrän thetanen tittar på bilden. M.a.o.: När bilderna ligger i bildbanken och är ej under observation så är de mycket små, men när man tittar på dem så skapas en större förstoring i universumet från denna lilla minibild. Löst exempel: Hela bildbanken väger kanske 18 g och den bild man tittar på 3 g.
 • Bilderna lagras i form av elektromagnetisk strålning eller i fotonliknande tillstånd med andra viktenheter.
 • Observera att OT-nivåerna kan innehålla information som gör ovanstående beräkningar felaktiga.
 • Man kan också tänka sig att all information finns inuti thetanen, lagrad som en static (utan plats i tid eller rum), och sedan ”vecklas ut” ut när thetanen tittar på bilden. Löst exempel: Bildbanken väger 0 g, men de bilder thetanen tittar på eller har i halvutvecklat tillstånd väger ca 21 g.
 • Någon smart komprimering finns bland perceptionerna när de lagras, typ JPEG? 😉

Observera att ljud och bild uppenbarligen kan skickas via radiovågor och därifrån kan man vilt spekulera i att liknande signaler skulle kunna existera i en mer stillastående form. Frågan man kan ställa sig är: Hur mycket väger en timmes TV-signal och fortsätta beräkningarna därifrån för ett intressant perspektiv.

Mitt syfte har varit att undersöka och spekulera i olika möjligheter vad gäller fakta, Hubbards påståenden och hur det skulle kunna vara, inte att komma med konkreta bevis. 🙂

Read Full Post »

Funderingar om utveckling

Utvecklingen på jorden går hela tiden framåt tack vare att olika institut, individer, forskare, filosofer och även amatörtyckare hela tiden arbetar framåt med små ansträngningar. För bara tusen år sedan, inte särskilt länge med tanke på mänsklighetens ålder (enligt vetenskapsmännen), fanns inte begrepp som bakterier, galaxer, Higgs partikel etc. Man trodde att jorden var platt och jag kan tänka mig att det allmänna medvetandet var ganska lågt i förhållande till hur vi lever våra liv i dag.

Hur kommer livet och mänskligheten att se ut om ytterligare tusen år, förutsatt att jorden finns kvar? Naturliga följder är rimligtvis intergalaktiska rymdfärder i minst ljushastighet, avsevärt högre medelålder, botemedel mot cancer, AIDS och andra sjukdomar. Vi kanske t.o.m. har fått besök av rymdvarelser vid det laget och har ytterligare apartheidkonflikter i vårt samhälle? (Se gärna filmen District 9.)

Vad gäller scientologin så har det reaktiva sinnet (bildbank där medvetslöshet, smärta och disemotioner lagras som senare kan restimuleras) förhoppningsvis blivit erkänt vid det laget och ytterligare OT-nivåer har släppts. Vidare hoppas jag att mer forskning har gjorts på scientologin så att man mer exakt har fastställt vad som faktiskt fungerar och i vilken utsträckning.

Hittills har det uppenbarligen varit så att resultaten har varit varierande vad gäller auditering: En del talar om stora vinster, tillfälliga exterioriseringar, whole track recall och ett bättre liv medan en mindre del talar om över hundra auditeringstimmar utan nämnvärt resultat.

Jag kan förstå att Hubbard såg samma sak under sin tid och utvecklade därför Standard Tech, dvs fasta rutiner för hur auditeringssessioner skall genomföras enligt en mycket fast och precis standard. Han menade att avvikelser från denna standard inte var acceptabla och att de inte ens skulle kunna mätas med en ”mikrometerskruv”, så exakt skulle procedurerna genomföras för att få maximalt resultat.

Men min poäng är följande: Hur kommer vi om tusen år att titta tillbaks på 2000-talet och skratta åt allt möjligt som kommer att anses vara fullständigt vansinnigt? Bilar? Bensin, vad är det? Dö innan 100 års ålder, vad är det för fel på dig? Reinkarnation, självklart? Kommer giftemål att finnas kvar? Varför koloniserades månen och Mars så sent?

Förhoppningsvis finns också en vedertagen vetenskaplig metodik vad gäller forskning på andliga fenomen. I dag finns inte det som jag ser det.

Read Full Post »

VoF och Terry Evans

Carl von Blixen har skrivit en artikel i VoF om mediumet Terry Evans (Det Okända) och menar att det skulle vara s.k. cold reading han använder sig av. Cold reading innebär att man genom att läsa av en person och använda sig av generella uttalanden som verkar specifika försöker få personen att tro att man vet mer än vad man egentligen gör.

Det kan ju mycket väl vara så att en skicklig och erfaren cold reader med rätt teknik kan imponera på intet ont anande ”offer” och få denne att ställa sig frågan ”hur gick det där till”? Problem uppstår när allt inte kan förklaras. Det finns en hel del detaljer som är svårförklarliga. Von Blixen skriver ”skämtsamt” bla. följande i sin text:

”OK, det var bilen, men hur var det med självmordet då? Det vet vi faktiskt inte. Ibland kan inte ens vi här på Skeptikerspecial lista ut hur Terry gör.” (I fotnot spekulerar han i att Terry nämner självmord och upptäcker det på hennes reaktion. Däremot undrar jag hur skeptiker förklarar den unge pojken James (stridspilot i tidigare liv) detaljkunskaper om hans syster från tidigare liv? Denna information fanns inte i något museum eller i några böcker.)

Jag upplever att många av de här anekdoterna om andar och tidigare liv har stora delar som skulle kunna förklaras via fusk som exempelvis research (t.ex. via internet innan man träffar personen) eller cold reading, men det brukar oftast finnas en liten del kvar som är oförklarlig. Och det är ju intressant ur ett bevisperspektiv. Vad beror detta på? (För övrigt är det ena otroligt skickliga cold readers som alltför oftast har rätt om de inte har paranormala förmågor.)

Man kanske borde öppna upp för tanken att det finns något sådant som thetaner (andar) utan plats i tid eller rum med förmågan att postulera som faktiskt existerar. En avhoppad OT VIII hävdar ju att han kan kommunicera med dessa thetaner och att ”there are lots of them” samt att sorgen när kroppen dör och de lämnar sin kropp och sina vänner är minst lika stor för dem som för de anhöriga.

Read Full Post »

Har roat mig med att surfa runt lite och konstaterar att det verkar pågå någon form av pajkastning mellan å enda sidan MEST-folk som VoF, skeptikerrörelsen, Humanisterna och å andra sidan andligt inställda som Giertz, Sassersson (remote viewer), spirituellt folk etc.

Den gamla vanliga polariseringen uppstår och det kanske ligger i sakens natur. Man kan ju som bekant inte vara lite gravid och om skeptikerrörelsen skulle erkänna minsta lilla övernaturlighet (intuition eller prekognicerade telefonsamtal exempelvis) så kanske det är så att det finns mer övernaturlighet eftersom paranormala fenomen borde kunna finnas på en gråskala, jämför exempelvis med hörsel eller syn. Man kan höra mer eller mindre bra eller se mer eller mindre dåligt, samma sak borde gälla för paranormala förmågor, man kan ”känna av ondska” mer eller mindre bra, prekognicera vissa situationer mer eller mindre tydligt. De första fem sinnena existerar på en gradientnivå/gråskala och det sjätte sinnet passar också in i den mallen. Därav av behovet att avfärda allt paranormalt?

Åter till diskussionen. Problemet är att jag tycker att båda sidor har både rätt och fel, jag tror sanningen ligger någonstans mitt emellan vad gäller vissa frågeställningar. Det finns tveksamma kvacksalvare där ute som förtjänar begrepp som ”Årets förvillare” samtidigt som det finns tydliga, oförklarliga tecken på reinkarnation, remote viewing etc.

Begrepp som ”Årets förvillare” har i vissa fall varit tveksamma utnämningar enligt min mening och bör endast användas i väldigt tydliga fall. Caroline Giertz fick exempelvis den utnämningen och där är man ute på rättsosäkert område från VoF:s sida eftersom det mer handlar om en övertygelse från VoF än om direkta bevis. Har VoF verkligen bevisat att inga av dessa andar inte finns, eller har man utgått från att det är mycket osannolikt och därför gör sin utnämning? Jag tycker VoF ska kunna bevisa att dessa andar inte finns innan man gör en sådan utnämning.

Om någon däremot börjar propagera för att jorden är platt så är det en lämplig kandidat till Årets förvillare.

Ett tips till allt MEST-folk som inte tror på paranormala fenomen. Börja med att undersöka de mängder av bevis som finns inom dessa områden och börja med att använda MEST-begrepp för att förklara dem. Telepati skulle kunna förklaras (och nu fantiserar jag) med att oupptäckta körtlar skapade via synergieffekter i hjärnan sänder ut extremt högfrekventa signaler vi ännu inte kan mäta på kvantnivå via genvägar i parallella universum. Börja så om det är lättare så att vi åtminstone kan få fram en seriös diskussion inom ämnet i stället för att bara avfärda alla dessa indicier, upplevelser, anekdoter och överrepresentationer som buffel och båg.

Det kan ju vara så att mänskligheten har sjunkit så lågt att det endast finns en mindre del kvar som har några procent kvar av paranormala förmågor.

Hubbard skrev nåt intressant någonstans: ”What if there eventually will be no OT:s left? Has anybody thought about that?”

Newsmill Giertz
Newsmill Sturmark
Newsmill Sassersson
Newsmill Shayan

Read Full Post »

Kommentar Det Okända

ANCHOR POINTS, 1. assigned or agreed-upon points of boundary, which are conceived to be motionless by the individual. (PDC 13) 2. points which are anchored in a space different to the physical universe space around a body. (FOT, p. 63) 3. the points which mark an area of space are called anchor points, and these, with the viewpoint, alone are responsible for space. (Scn Jour, Iss 14-G)

Har börjat att titta på TV4+ program Det Okända sedan ett tag tillbaks och anser att Terry Evans är den som inger mest förtroende, därmed inte sagt att han är bäst, något sådant har jag svårt att kolla upp. Jag försöker alltid att följa principen om att scientologin inte bara ska stå på egna ben utan ska kunna samköras med alla andra fakta som kommer fram vad gäller övernaturliga fenomen etc.

Terry befann sig i en villa där det uppenbarligen fanns en hel del ”lösa” andar och berättade att han aldrig upplevt så starka krafter som i det huset, han misstänkte att det hade funnits en avrättningsplats i närheten för länge sedan. Dessutom pratade han om att andarna delvis hade gått ihop med varandra samt att de kunde fastna i otrevliga incidenter som hade inträffat och kunde vara en av anledningarna till att de ”spökade”.

Detta är ju intressant eftersom Hubbard har teoretiserat om liknande saker i sin litteratur, exempelvis att fastna i incidenter som också kan restimuleras.

Exempelvis vissa svårare psykiskt handikappade individer kan ibland uppvisa ett upprepande mönster, vilket stärker teorierna om att man kan fastna i ett engram (inspelat ögonblick av smärta eller medvetslöshet). Bipolär sjukdom skulle kunna bero på att vederbörande har fastnat i ett cykliskt engram bestående av glädje och nedstämdhet.

Hubbard har även i tidigare böcker löst spekulerat i att thetaner kan gå ihop till en enda stor ”energi”. Om du någonsin har varit ihop med någon så har du säkert upplevt känslan av att ”vara en”, att höra ihop rent mentalt eller andligt om man så vill pga. mentala ankarpunkter (anchor points) som dras ut (kärlek) och ”fastnar” i varandra.

Jag har funderat på om bildbanken (sinnet) också bidrar till att själar kan gå samman eller ”haka fast” i varandra på något sätt? Att energierna vävs in i varandra och därmed skapar en större känsla av samhörighet? Eller så ligger det endast i själva postulerandet av ankarpunkter.

Read Full Post »

Jag upplever att dagens Church of Scientology (CoS) har en lägre rättssäkerhet och fungerar sämre än exempelvis det svenska samhället.

Exempel

 • SP-förklaringar (Suppressive Person = ond person) förefaller vara något som kan delas ut på ett rättsosäkert sätt baserat på vad ledningen önskar. För att bli klassad som SP krävs det enligt mig fastställda kriterier med konkret uppställda bevis som gärna hanteras i någon form av oberoende domstolsliknande process. Att kritisera, kommunicera om CoS problem, offentligen lämna CoS eller liknande får aldrig vara grund för en SP-förklaring. En SP-förklaring bör enligt mig vara något allvarligt. Vidare borde man ha en mer nyanserad form av avvisning i form av persona non grata, avsked eller liknande där vederbörande ej är välkommen pga diverse anledningar, men att dessa anledningar inte är tillräckliga för en SP-förklaring. SP-begreppet bör vara reserverade för de 2,5 procenten (enligt Hubbard) av befolkningen som har verkligt onda avsikter gentemot mänskligheten.
 • Mappar med innehåll från sessioner har i enstaka fall använts mot personer som lämnat CoS och spridits. Mycket allvarligt.
 • Återbetalningsreglerna följs inte alltid som de borde göra.
 • Är CoS ledare Miscavige immun mot kritik, granskning etc inom rörelsen? Hur är granskningen av honom (eller vilken ledare som helst för den delen) implementerad?
 • Finns det offentliga ekonomiska rapporter som visar intäkter, kostnader etc samt det viktigaste: Hur pengarna används. Öppenhet är viktigt, även för religiösa organisationer.

Jag föreslår att CoS börjar ett mer gediget varumärkesbyggande där man undviker situationer som skadar förtroendet.

Begreppet scientolog har i dag blivit något stigmatiserat och är enligt åtminstone en undersökning en av de minst populära religionerna. Detta kan inte bero på själva läran med dess teorier om livet och döden som jag ser det, utan på allt fanatiskt sekteri runt omkring (dvs CoS), där etik och moral till stor del har åsidosatts för att på ett forcerat sätt uppnå scientologins mål.

Den vägen kommer aldrig att fungera.

Även inom rörelsen måste yttrandefrihet och kritik kunna florera fritt, annars kan en förändring aldrig komma till stånd.

Read Full Post »

Older Posts »