Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2010

Måste faktiskt säga att detta med att försöka hitta belägg för OT III-historien (hur vansinnig den än låter) och samköra den med geologiska data är nog bland det roligaste jag gjort. Varför? Därför att man i ena stunden hittar data som går emot historien för att i nästa hitta data som går ihop osv. Detta har pågått under en lång tid vilket håller spänningen i gång likt en utdragen VM-match med extra halvlekar och straffsparksläggningar.

Nu har turen kommit till en besvärande anomali jag stört mig mycket på: Om det nu (enligt Hubbard) bodde 250 miljarder (!) individer här för ca 75 miljoner år sedan (eller om det nu var 65 miljoner år sedan eftersom K/T-katastrofen då inträffade) så kan man undra varför inga ben eller fossiler från dessa har hittats? Mycket besvärande faktum.

Hittade dock en intressant skrivelse här.

I korthet går den ut på att det finns ett lerlager vid K/T-lagret som bör ha skapats genom kraftigt surt regn med lågt PH som regnat ner under en lagom lång tid på berg. Detta sura regn löser upp ben och liknande ganska omgående, inom några år. Dessutom rinner det sura vattnet ner i jorden och beblandar sig med grundvattnet och löser upp ben som ligger en bit ner.

Den geolog som skrev artikeln hävdar att ben så gamla som 100 000 år upp till 10 miljoner år (nedanför K/T-lagret) kan ha blivit upplösta av detta sura regn vilket alltså förklarar varför ingen s.k. ”bone spike” (dvs mängder med fossiler av ben) har hittats vid K/T eller en bit under.

Det bör också framföras att vissa hävdar att det sura regnet inte kan ha varit av särskilt allvarlig art eftersom exempelvis många grodor överlevde. Grodor är känsliga för surt regn.

Vidare har jag inte hittat någon information av Hubbard om hur länge dessa individer bodde här innan katastrofen. 100 000 år? 1 miljon år? 10 miljoner år?

Däremot har Hubbard talat om att konfederationen fanns under 20 miljoner år och då kan man anta att en civilisation åtminstone max denna tid har funnits även på jorden.

Och hur lång tid det tar att bygga upp en befolkning på ca 250 miljarder individer? Om det tagit ca 200 000 år att bygga upp en befolkning på ca 6 miljarder som vi är i dag, och med en befolkningsökning på 1 procent per år så skulle det ta grovt ca 375 år innan siffran 250 miljarder var uppnådd från ca 6 miljarder.

Siffran 375 år låter något låg men mina excelkalkyler visar ungefär den tiden från 6 miljarder med en procents ökningstakt per år upp till ca 250 miljarder individer.

Alltså kan en befolkning från några hundra tusen individer upp till 250 miljarder uppnås inom en rimlig tid på säg några hundra tusen år eller upp till en miljon år. Alltså inom tidsspannet för när surt regn har förstört alla benrester som har angivits till mellan 100 000 år upp till 10 miljoner år.

Observera att det finns en anomali mellan konfederationens 20 miljoner år och geologens ”upplösningstid” på upp till 10 miljoner år.

Men intressant och kanske delvis en förklaring?

En annan större anomali som återstår är alltså att shocked quartz över hela jordklotet minskar i genomsnittsstorlek och mängd från Chicxulub-kratern, vilket är en något mer svårförklarad anomali. Teorier skulle kunna vara att det var en gigantisk vätebomb som släpptes ner vid Chicxulub och inte en asteroid, men fortfarande borde de andra vätebomberna i så fall ha skapat ett jämnare lager av shocked quartz över andra delar av jordklotet.

Eller så var det en asteroid som träffade i Chicxulub, men att vätebomberna inte lämnade ifrån sig så mycket shocked quartz?

Detta är alltså vissa problem för historien i dagsläget, men vem vet vilken ny information som kommer fram i nästa vända?

Read Full Post »

Analys van Praagh

Mediumet van Praagh har en sittning.

Det som är s.k. fiske, dvs en fråga, benämner jag som fiske. Om han har rätt benämner jag det som ”korrekt fiske”. Syftet är att räkna antalet träffar.

Praagh säger: ”Du försöker skriva någonting? En låt?” Korrekt fiske.
Hon säger: ”Jag skriver dagbok.” TRÄFF. (Träff för skriver, låten eller musiken bekräftar hon senare.)
Praagh säger: ”Du dedikerar den till honom?” TRÄFF. (Efter sittningen berättar hon att hon skriver i dagboken hela tiden om honom.)
Hon säger: ”Jag sjunger för honom när jag går och lägger mig.” Hon ger information. TRÄFF för låtdelen.
Praagh säger: ”Men du skriver med honom eller till honom innan du går och lägger dig?” Korrekt fiske. (Han har dock ovan redan tagit upp detta.)
Hon säger: ”Jag skriver i dagboken.” Hon återupprepar information.
Praagh säger: ”Skulle han skaffa en tatuering?” Korrekt fiske.
Hon säger: ”Ja, han skulle skaffa en tatuering. Han hade en bild på den.” TRÄFF.
Praagh säger: ”Han sa att han skulle skaffa en tatuering. Den dagen eller dagen innan pratade vi om det.” [”Vi” måste här betyda att van Praagh direktöversätter vad pojkvännen säger.]
Hon säger: ”…” Ingen information.
Praagh säger: ”Hittade du honom?”
Hon säger: ”Ja.” TRÄFF.
Praagh säger: ”Var han i sängen? Bredvid dig?”
Hon säger: ”Ja.” TRÄFF.
Praagh säger: ”Han kvävdes?”
Hon säger: ”Han låg på magen.” TRÄFF. (Samlad bedömning av materialet ger att han kvävdes.)
Praagh säger: ”Gick han ur sängen under natten till badrummet?” Korrekt fiske.
Hon säger: ”Jag kommer ihåg att han gick upp.” TRÄFF. Badrummet bekräftas inte.
Praagh säger: ”Han berättar att han gick upp i mitten av natten för att gå på toaletten.”Upprepning.
Hon säger: ”Ja, jag tror han åt något.” MISS.
Praagh säger: ”Han gick på toa för att hans mage inte kändes bra, att han trodde att någonting skulle hända. Känslan jag får är inmundiga något. Det är inte medicinrelaterat, bara inmundiga något. Jag kan inte andas.” Fiske.
Hon säger: ”…” Ingen information.
Praagh säger: ”Det pratades om giftermål?”
Hon säger: ”Ja, det var så nära.” TRÄFF.
Praagh säger: ”Saker i hans förflutna behövde fixas först.”
Hon säger: ”Mmm.” TRÄFF.
Praagh säger: ”Du kör väldigt fort?” Korrekt fiske.
Hon säger: ”*skratt* TRÄFF.
Praagh säger: ”Han hjälpte dig med bilen eller du har hans bil?” Korrekt fiske.
Hon säger: ”Nä, han la några saker i min bil.” HALVTRÄFF. (Det var något med bilen.)
Praagh: ”Du måste vara försiktig. Han visar mig en vägkorsning. Han tyckte du spelade för hög musik? Du måste ha uppmärksamhet på trafikljusen. Han varnar dig om det.”
Hon säger: ”…skratt…yes…” TRÄFF. (För hög musik.)
Praagh säger: ”Han varnar dig om det.”
Hon säger: ”Skrattar…”
Praagh säger: ”När han levde så varnade han dig om det.”
Hon säger: ”Han berättade vilken dålig förare jag är.”
”Hon säger: ”Han tyckte jag var en terrible driver” Information.
Praagh säger: ”Han har en bror?” Korrekt fiske.
Hon säger: ”Ja.” TRÄFF.

Efter intervjun:

Hon: ”Ingen känner till det. Allt jag skriver i dagboken är till honom (det kan man kalla att dedikera någonting.)

Antal träffar: 13,5
Antal missar: 1,5.

Tycker någon något annat får ni gärna posta er analys. Jag är öppen för att ändra mig om jag har tolkat fel.

Read Full Post »

Flera faktorer

Hubbard skrev OT III 1967.

1972 kom den första teorin om att vulkaner i Deccan traps (för 65 miljoner år sedan utanför Madagaskar, nuvarande Indien) kunde ligga bakom massutrotningen.

1980 upptäcktes höga iridiumhalter i K/T-lagret. Då lades även asteroidteorin fram.

1984 upptäcktes shocked quartz i K/T-lagret.

Den 27 augusti 2010 rapporterade BBC om att möjligen två asteroidnedslag är ansvariga för dinosaurieutrotningen. Eller att mängder av asteroider under några tusen år är orsaken.

En förklaring till de varierande iridiumkoncentrationerna skulle kunna vara mikrober som förändrar iridiumhalten. Detta har dock inte rapporterats på senare år varför den teorin möjligtvis är avskriven?

Det finns också en Shivakrater väster om Indien daterad till ca 65 miljoner år där Deccan traps-vulkaner fanns. Rent teoretiskt: En vätebomb släpptes ner där och Deccan traps sprutade ut lava under lång tid? Ett problem är att Deccan traps misstänks ha sprutat ut lava under lång tid innan K/T-lagret. Detta skulle man kunna tolka som att vulkanisk aktivitet pågick under lång tid och att det också är anledningen till varför en vätebomb där släpptes ner.

Jorden kan också ha passerat genom ett kosmiskt moln av iridium.

En annan tänkbar orsak är en kometskur, varav den största meteoriten störtade i Chicxulub och de andra mindre förintades i atmosfären och spred ut iridium ojämnt i atmosfären.

Iridium i jordens kärna är 10 000 ggr högre än i jordskorpan.

Citat:

”Microtektites are tiny pieces of glass, believed to be droplets of rock that were melted in the heat of an impact and hurled up beyond the atmosphere where they cooled. Upon reentry, the droplets were reheated. The heating-cooling-reheating sequence gave the microtektites in the clay layer a unique spherule shape. Violent volcanic eruptions, such as took place on Mt. St. Helens, Washington, in 1980, can produce glassy material, but always in angular shapes because the melted rock is never ejected beyond the atmosphere. The quiet eruptions of the gentle basaltic volcanoes, prominent in Hawaii, will cough up spherule-shaped glass, called ”Pele’s tears,” but distribute the material only in the immediate vicinity.” (Källa)

Ur ett teoretiskt perspektiv kan dock kraftiga vätebomber ha skickat upp vulkanmaterial ovanför atmosfären som sedan fallit tillbaks.

Read Full Post »

Iridium och vulkaner

Här en bild som visar iridium-toppen precis vid K/T-lagret. Som synes utgör iridium en väldigt liten del av jordskorpan, men precis vid K/T (ca 65 miljoner år sedan) så är det en kraftig topp som sedan försvinner. Detta gör att forskarna inte tror att ett långvarigt vulkanutbrott på flera miljoner år i exempelvis Indien har varit orsaken.

Ovanför detta lager återfinns sedan i princip inga dinosaurieskelett. Alltså är det ganska sannolikt att anta att detta iridium hade något med deras försvinnande att göra.

(Bildkälla)

Nedanstående karta var den enda jag hittade som visar var iridium (som finns i vulkaner och i asteroider) har återfunnits på jorden i K/T-lagret. Uppenbarligen avtar inte iridiumet proportionellt från Chicxulub-kratern, utan koncentrationerna varierar kraftigt över hela jordklotet. Detta bekräftar även den senaste K/T-rapporten.

Exempelvis kan man inom 3 mil från Chicxulub hitta iridiumhalter på 0,5-1,5 ppb (parts per billion) medan man på Tahiti (ca 50 mil bort) hittat 28 ppb, vissa delar av Canada omkring 3, Colorado 56, Danmark 48 och Spanien 56 samt andra och lägre nivåer lite varstans. Samma platser men olika utgrävningar uppvisar också stora variationer. (Nivåerna är maximal iridiumkoncentration.)

Kartorna visar jorden för 66 miljoner år sedan.

Karta över iridium (Källa): (Källan tyvärr borttagen)

Nedan en karta över vulkaner Hubbard hävdade fanns:

Lägger man dessa bilder på varandra så får man följande karta:

Intressant att det finns en viss korrelation, främst uppe i västra Nordamerika. Andra källor på nätet hävdar att Hubbards vulkanlista dock är ofullständig och att ytterligare vulkaner har använts. Hela jorden är inte utgrävd heller.

Man bör också komma ihåg att asteroider vanligtvis har högre iridiumhalt än vulkanlava. Om mycket kraftiga vätebomber exploderade kan man dock tänka sig att mycket lava kom ut, även djupt inifrån, där iridium finns i högre koncentrationer. Iridium tillhör siderofiler, som betyder järnälskare, dvs det dras till järn och därför finns iridium i högre koncentrationer ju närmare jordens glödande kärna man kommer.

En anomali för asteroidteorin är att iridiumet inte är jämnare utspritt, skulle kunna bero på vindar eftersom iridium mer är som ett stoft, men fortfarande något märkligt att vissa platser så långt från Chicxulub har så jämförelsevis höga koncentrationer.

Ytterligare ett problem för asteroidteorin är varför inga andra lager på jorden innehåller lika höga iridiumkoncentrationer som K/T, trots att andra asteroider har slagit ner på andra platser och vid andra tidpunkter. Visserligen kanske denna hade ett ovanligt högt innehåll av iridium.

Vid Permian-Triassic-gränsen (som är den största massdöden i historien ca 252 miljoner år sedan) gäller följande: ”At present, there is only limited and disputed evidence of iridium and shocked quartz occurring with the Permian event, though such evidence has been very abundantly associated with an impact origin for the Cretaceous-Tertiary extinction event.”

Read Full Post »

Citat från kreationistisk sida: http://www.allaboutcreation.org/dinosaur-fossils.htm

”To date, approximately 95.0% of all earth’s fossil remains are marine invertebrates (marina ryggradslösa), 4.74% are plants, 0.25% are land invertebrates (including insects), and 0.0125% are vertebrates (ryggradsjur). Of the vertebrates, the majority are fish. Moreover, 95% of all land vertebrates found consist of less than one bone. However, billions of fossils have been found. Up to as many as 1,200 dinosaur skeletons have been discovered thus far. ”

Endast ca 0,1 promille (!) av alla funna fossiler är alltså ryggradsdjur varav de flesta ryggradsdjuren alltså är fisk. Om man tolkar begreppet ”majority” godtyckligt som 60 % så blir det alltså 0,0125 % * 0, 4 = 0,005 % = inte fiskar. Av dessa 0,005 % av alla hittade fossiler utgör alltså 5 % fossilfynd som är mer än ett ben.

Det ger 0,005 * 0,05 = 0,00025 % av alla fossiler som alltså är landryggradsdjur där fynd varit mer än ett ben.

Slutsats: Det är ungefär 1 på 400 000 fossilfynd (1 / 0,0000025) som är landryggradsdjur där fossilen består av mer än ett hittat ben.

Människoskelett har dock inte hittats så långt bak i tiden.

Citat: ”In addition, human remains have been found buried with dinosaur remains on more than one occasion. It may be that man hunted dinosaurs to extinction.” Stämmer detta? Detta verkar vara någon kristen sida och då kanske det finns bias iofs.

Fortfarande borde något ha hittats av dessa människo(liknande) varelser. Hubbard hävdar alltså en överpopulation på 250 miljarder (!) individer för 75 miljoner år sedan. 1 200 dinosaurieskelett (hela eller delar) har ju ändå hittats. Man skulle kunna hävda att delar av dessa faktiskt tillhörde människoliknande varelser. Något långsökt dock utan vidare kännedom om dessa ben.

Slutsats: Under 160 miljoner år då dinosaurier funnits har ca 1 200 dinosaurieskelett (hela eller delar) hittats.

Återstår att utreda om det finns green glass, shocked quartz etc ca 75 miljoner år tillbaks vid vulkaner.

Ett tafatt försök att försöka bortförklara varför inga människoliknande skelett har hittats är alltså därför att de som dog begravdes av människor på kyrkogårdar etc i jord, medan dinosaurier dog där de dog och låg kvar. Ibland hamnade de i lera med gynnsamma förutsättningar och kunde då fossiliseras, medan människoliknande skelett inte fossiliserades i samma utsträckning, och de som fossiliserades har det varit så få ben av att det inte går att styrka om de är ”människor” eller ej.

Som sagt, något tafatt.

Read Full Post »

OT III – geologi

Min fortsatta fascination vad gäller geologiska bevis för OT III fortsätter. Det finns dock oerhört många faktorer hit och dit som talar både för och emot de mesta teorier man kan lägga fram. Klart är dock att ca 40 vetenskapsmän i mars i år har framlagt att det mest troliga är att ett meteoritnedslag vid Chicxulub-kratern orsakade den stora katastrofen för ca 65 miljoner år sedan. Hubbard hävdar ju som bekant att en stor katastrof inträffade för ca 75 miljoner år sedan. Frågan jag försöker utreda är alltså om detta är samma katastrof. Det mest fascinerande är att Hubbard inte kan ha känt till iridiumlagret eftersom det upptäckte 1980 och han skrev OT III 1967.

Följande är positivt för OT III-historien

En geologisk expert svarade mig vad gäller iridiumet i K/T-lagret som är väldigt koncentrerat jämfört med vad det brukar vara i jordskorpan. Iridium finns i större mängder i vulkaner och asteroider. Jag undrade om det fanns fler iridiumlager.

”Yes, folks count five or so ”mass extinctions” in the part of the geological record that has enough fossils that we can detect a mass extinction.

But only one of them has a no-question big iridium anomaly: the 65 m.y. old end-of-Cretaceous boundary where the dinosaurs (and plesiosaurs and pterosaurs and lots of other groups) went extinct. There was a huge volcanic episode also going on at that time, centered on what is now India, though it looks as if the eruptions had started before the impact and before the extinctions.”

På nätet har jag dock hittat vissa indikationer på andra iridiumlager, om än inte lika stora. Vidare förefaller vulkanaska innehålla långt ifrån så mycket iridium som en asteroid gör, vilket talar för asteroidteorin. Om däremot vulkanerna sprutade ut mycket lava kan man tänka sig att det motiverar iridiumlagret. Ett lager av sot har också hittats vid K/T-nivån som indikerar mycket skogsbränder enligt forskarna.

Citat:

”However, at Site 465 the KT boundary is marked by a thin (~3 mm), black, pyrite-rich clay that should contain a record of global soot fallout if such existed in the central North”.

”The pyrite spheres are metamorphic nodules that formed during the alteration of either clay or volcanic ash to pyrophyllite by metamorphism.”

Vad gäller andra nedslag och iridium samt shocked quartz.

Citat: (Källa: wiki, Impact Event)

”It was the lack of high concentrations of iridium and shocked quartz which has prevented the acceptance of the idea that the Permian extinction (annan massdöd) was also caused by an impact…… Although there is now general agreement that there was a huge impact at the end of the Cretaceous that led to the iridium enrichment of the K-T boundary layer, remnants have been found of other impacts of the same order of magnitude that did not result in any mass extinctions, and there is no clear linkage between an impact and any other incident of mass extinction.”

Alltså: Varför har bara denna meteorit skapat ett iridiumlager över hela jorden när det finns så många andra meteoriter som slagit ner under jordens historia?

Följande är negativt för OT III-historien

Ett annat faktum är att iridium har hittat ca 3 m över glass spherules och sten på vissa platser. Forskare hävdar att tsunamivågor från asteroiden transporterat lera, sten etc först, varvid iridiumstoft (som faller mycket långsammare) sedan lagt sig på som ett täcke. Ejecta layer (melted target rocks) och fireball layer beroende på tyngd på materialet tog olika lång tid att sprida ut. Längre bort ifrån Chicxulub finns det bara ett lager. Fireball layer gick runt hela jorden, men melted target rocks gick bara ca 400 mil ifrån Chicxulubkratern.

Detta är givetvis ett problem för OT III-historien. Om nu vätebomber släpptes i vulkaner över hela jordklotet borde det finnas flera sådana här nivåskillnader eller kratrar. Under Chicxulub finns tydligen ingen känd vulkanåder om man nu vill spekulera kring att den asteroiden egentligen var en vätebomb. En tänkbarhet är dock att en asteroid träffade jorden vid Chicxulub ca 300 000 år innan vätebomberna släpptes ner i vulkaner.

En scientolog (numera avliden) som kallade sig The Pilot har skrivit följande:

”… which is our Earth at the time of ”The Great Dying” which killed off the dinosaurs.

The incident in OT III is the great dying, and it is a few million years earlier than is indicated by radio carbon dating because the nuclear explosions raised the background radiation level temporarily.”

Min kommentar: Problemet här är att ”radio carbon dating” bara kan användas tillförlitligt upp till ca 60 000 år och ej 65-75 miljoner år.

”The scientists calculate their dates with the assumption that the radiation level is constant, so that if they see a higher count, they think the object being dated was buried more recently because it hasn’t decayed as far (rather than starting from a higher radiation level). So they date the iridium layer (which is indicative of a planet wide catastrophe) and the billions of bone fragments (see books like ”Digging Dinosaurs”) at around 67 million years ago instead of 75 million. Of course the current scientific explanation of the layer is that a comet hit the Earth (a really large body planetary impact will probably generate enough heat to go nuclear).”

Min kommentar: Vätebomber (H-bombs) avger inte radioaktivitet. Dessutom har jag inte hittat något stöd för att radioaktivitet skulle påverka radiometriska mätmetoder.

En lösning på alla dessa problem som jag kan se är att tiden 75 miljoner år är felaktigt och skall egentligen vara mycket längre tillbaks, eller att det skedde på en annan planet.

Min fascination fortsätter dock eftersom många har rapporterat vinster från OT III etc. Långt ifrån hela jorden är utgrävd och jag kommer nog att läsa igenom hela den senaste rapporten från forskarna för att få en större uppfattning vad de grundar sin slutsats på.

Som synes finns alltså en mängd med ämnen som existerar, uppstår och sprids ut överallt och som alltså går att spåra både hit och dit för att säkerhetsställa ursprung.

En annan tänkbar förklaring är att bevis går att hitta för vätebomber i vulkaner om man tittar ca 75 miljoner år tillbaks. Skador, iridium och traumatiserad kvarts etc omkring dessa vulkaner. Eller att Hubbard hade fel vad gäller tiden och att OT III historien egentligen utspelar sig 65 miljoner år tillbaks.

Read Full Post »

Eftersom mitt motto är ”sanningen framför allt” presenterar jag även bevis som talar emot scientologin. Vad gäller NDU:er så är den mest sannolika skeptiska förklaringen enligt mig den s.k. pineal gland, på svenska tallkottkörteln, och dess utsöndring av ämnet DMT, dimetyltryptamin, som alltså finns naturligt i kroppen och som läkare Rick Strassman menar utsöndras när man sover och som bidrar till att skapa ens drömmar. Han teoriserar också om att det utsöndras när man är på väg att avlida och skulle alltså skapa en NDU.

DMT kan också framställas på annan väg och kan användas som en drog. Denna drog är givetvis olaglig men är tydligen mycket stark och orsakar mycket kraftiga psykedeliska upplevelser under tiden man i princip är medvetslös eller åtminstone väldigt borta. Människor som har testat detta har bla. berättat om att de sugits in i tunnlar, träffat konstiga varelser och liknande upplevelser som påminner om NDU:s. UKU:s har dock inte rapporterats vad jag förstår. Drogen ger alltså så pass kraftiga upplevelser att den inte används som vanliga droger lite då och då utan vid enstaka tillfällen.

Citat: (Källa)

”Forskning gjord av Rick Strassman visar att tallkottkörteln faktiskt producerar en annan substans. Detta glöms ofta att nämnas i nästan alla artiklar om körteln, och det är DMT den psykedeliska drogen. Kroppen släpper alltså helt naturligt ut en olaglig drog i kroppen varje natt i stora mängder. Därför gör man inte drogtester på DMT DMT brukar kallas för ande-molekylen eller the spirit molecule därför att nästan alla som tar den ser visioner av religiös kraktär med änglar och demoner. Detta förklarar varför meditation och bön kan leda till ”kontakt med Gud”. De två alternativen är att man får en psykedelisk tripp av DMT eller att DMT öppnar tredje ögat för de andliga dimensionerna och man verkligen har kontakt med Gud.

Tallkottkörteln troddes förr vara det tredje ögat, alltså den kroppsdel med vilken vi kan se in i den andliga världen. Dvs änglar, älvor, demoner och spöken m.m.

Tallkottkörteln är ihålig och fylld med ett kristallgrus och vätska. Innsidan av tallkottkörteln är täckt med… celler som liknar synreceptorer.

Så vi har ett organ som fortfarande är ett mysterium för forskarna. Det är fyllt med vätska och kristaller och är ett öga som skådar in i vätskan. Vi har kunskapen om att den har nått med sömn att göra och vad händer i sömnen jo vi ser ett helt annat landskap än när vi är vakna. Den producerar en drog som dom som tar den är säkra på ger dom förmågan att se in i den andliga världen. Det låter som att ”tredje ögat” inte var en så naiv beskrivning av organet ändå.”

Nedan en stand-up komiker vid namn Joe Rogan som berättar om sitt experimenterande med DMT. Observera att han framställer vissa teorier som absoluta fakta när de egentligen är just teorier, exempelvis utsöndringen av DMT innan man avlider.

Rent kritiskt förefaller dock effekten vara lite väl psykedelisk jämfört med en vanlig NDU, dessutom saknas UKU:n, lugna platser och anhöriga om man lyssnar på många DMT-berättelser. En del har jämfört upplevelserna med artisten Alex Greys målningar (Klicka på Paintings->Progress of the soul). Som sagt, lite väl psykedeliskt men åtminstone intressant ur ett skeptiskt perspektiv.

Start ca 0:40 in. Bra illustrerat med bilder.

Här även en video från en annan narkoman (något tröttare), Terrence McKenna, som beskriver DMT, bla. en tunnel och märkliga figurer.

Read Full Post »

Nedan en sammanfattning från följande länk. (Fair Use)

Citat:

”January 25, 2010. According to a Gallup poll, between 8 to 12 million Americans—around five percent—say they have had a near-death experience.

Dr. Jeffrey Long, a radiation oncologist, has spent the last twelve years studying over a thousand cases of near-death experience. In his groundbreaking new book, EVIDENCE OF THE AFTERLIFE: The Science of Near-Death Experiences (HarperOne, January 2010, $25.99).

Through his work at the Near Death Experience Research Foundation (NDERF), Dr. Long has gathered over 1,300 accounts of near-death experiences (NDEs) from all over the world—the largest database of its kind. The people whose stories are captured in the this database span all age groups, races, and religious affiliations and come from all over the world.

He details nine lines of evidence, extensively corroborated by prior scholarly NDE research, that send “a consistent message of the afterlife,” including:

1) Children’s experiences. The near-death experiences of children, including very young children who are too young to have developed concepts of death, religion, or near-death experiences, are essentially identical to those of older children and adults. This refutes the possibility that these near-death experiences are shaped by preexisting beliefs or cultural conditioning.

2) Worldwide consistency. Near death experiences appear remarkably consistent around the world, and across many different religions and cultures. NDEs from non-western countries are incredibly similar to those that occur in people in Western countries, again disproving that religious beliefs and cultural norms are responsible for creating these experiences.

3) Realistic—and accurate—out-of-body experiences Out-of-body experiences are one of the most common elements of near-death experiences. Remarkably, what NDErs report seeing and hearing during these experiences of earthly events while they are unconscious or clinically dead is almost always realistic. Over 60 people who had a near-death experience in Dr. Long’s study later sought to confirm the accuracy of their out-of-body observations following their experience. All of them confirmed the complete accuracy of their observations, including observations far from their physical body and beyond any possible sensory awareness.

4) Consciousness During Anesthesia—Many near-death experiences occur while under general anesthesia—a time when any conscious experience should be impossible. The content of near-death experiences that occur under general anesthesia is essentially indistinguishable from near-death experiences that did not occur under anesthesia. Dr. Long asserts this is strong evidence that near-death experiences are occurring completely independently from the functioning of the physical brain.

Further consistent elements of near-death experiences include crystal-clear recollections, heightened senses, reunions with deceased family members and long-lasting positive effects after the person is brought back to life.”

Read Full Post »

En man återberättar en NDU han varit med om med de vanligaste ingredienserna (med vissa variationer).

Read Full Post »

Den klassiska NDU:n

Nedan en animation av de mest återkommande huvudingredienserna för en nära-döden-upplevelse. Animationen är ganska enkel men sammanfattar de huvudteman som i princip miljontals människor har upplevt.

1. Utanför-kroppen-upplevelse
2. Ljuset i tunneln
3. Lugn harmonisk plats
4. Life review (bilder som flashar förbi)
5. Anhöriga/Ljusfigurer

Endast i USA uppskattas att ca 13 miljoner människor haft en NDU. Det finns alltså ett gediget underlag för dessa fenomen.

Vad som fascinerar mig är att det finns så stora likheter mellan alla NDU:s. Förprogrammerat eller vilda hjärnskapade fantasier som råkar vara ungefär likadana?

Följande skrev Hubbard i boken the History of Man (1952):

”THE BETWEEN LIVES IMPLANT

This Implant properly has six parts.

(1) Pc’s actual death (not in first one given.)

(2) First Screen Section (to left) giving a false death, many GPMs (Goals Problem Mass = The GPM is a Goal – Opposing Goal – resultant Mass, mental mechanism. The thetan is implanted with goal, then implanted with problems.) calculated to obliterate memory and group the Time Track, and some pictures containing groupers. This says it is 15 days long.

(3) The Main Screen purporting to give the Future trillion, trillion, trillion, trillion, trillion years from the Year Zero. On this the pc’s past implants get stuck up.

(4) The ”Next Hundred Days.” A Screen on the right of the main screen giving a number of positive dichotomy GPMs to fit the negative dichotomy goals on the first screen section (2). This also contains a false projection to Earth ”into a baby” complete with sonic on the delivery room (a home bedroom with oatmeal wallpaper or the current fashion on Earth.)

(5) The actual kick off from the Implant station (not by projection to Earth but being dumped on Earth.)

(6) The actual search for a baby.

Read Full Post »

I statistiken står följande:

50 003 views all-time (Ej unika besökare dock.)
Inlägg: 355
Kommentarer: 2 323

Roligt.

Funderar dock, som jag tidigare påpekat, på att dra ner på bloggandet. Jag har fått ut och lärt mig mycket, förhoppningsvis fört ut en mer sansad och nyanserad bild av scientologin, debatterat med skeptiker vilket har varit intressant,  fått mera perspektiv på scientologin från scientologer etc. Jag har dock snarare under den här tidsperioden styrkts i min uppfattning om reinkarnation samt att vi är andliga varelser.

Efter ett tag uppnås någon form av avtagande inlärningskurva. Dessutom tar det tid i anspråk att blogga.

Samtidigt har jag något märkligt behov av att uttrycka mina åsikter i vissa frågeställningar.

Read Full Post »

Här är en detaljerad vittnesskildring av en NDU. Rätt intressant faktiskt, titta gärna på hela. Bland annat berättar kvinnan om en s.k. ”life review”, dvs bilder som fladdrar förbi. Detta är också intressant eftersom Hubbard har pratat om att dessa används vid s.k. implanter. Ur ett kritiskt perspektiv skulle det i och för sig kunna vara en efterhandskonstruktion av Hubbard efter att ha lyssnat på många NDU-historier, men auditeringssessioner stödjer delar av sådana berättelser.

Intressant även med de omfattande UKU:erna hon berättar om.

Read Full Post »

Äntligen

SvD skriver om att vitamin B12 kan skydda mot Alzheimers.

”Forskare vid Karolinska institutet, University of eastern Finland och finländska folkhälsoinstitutet rapporterar att ökade halter av holotranskobalamin, den aktiva delen i vitamin B12, kraftigt reducerar risken för alzheimer bland äldre.”

Trevligt med lite positiv rapportering vad gäller vitaminer. Tycker det mesta har varit negativt i media. Vissa studier tyder tyvärr också på att en extra daglig dos av vissa vitaminer kan vara mindre hälsosamt än vad man tidigare trott.

Exempelvis den här artikeln diskuterar negativa aspekter med för mycket vitaminer.

”Senast i raden är en ny svensk studie som visar att stora mängder C-vitamin kan medföra ökad risk för grå starr.”

Read Full Post »

Tråkigt att se vilken psykopat David Miscavige, självutnämnd diktator för Church of Scientology, har utvecklats till. Tråkigt att också se att många inte vågar säga ifrån.

Skilj på den scientologiska läran utvecklad av Hubbard och den trångsynta sekt delar av Church of Scientology (CoS) har utvecklats till under Miscavige ledning. Oerhört tråkigt.

Mike Rinder var en före detta talesperson för CoS men har numera hoppat av eftersom han inte klarade av Miscavige vansinne.

Vid ett tillfälle pratade han med reporter John Sweeney från BBC på mobiltelefon och blev då attackerad av ett gäng Miscavige-robots, även kallad DM-bots, som i sin sektsjuka, manipulerade värld har fått för sig att alla som kan differentiera på att kritik mot faktiska felaktigheter inom CoS inte innebär att man är emot själva scientologin.

Lyssna på dessa hjärntvättade robotar som verbalt attackerar Rinder. Detta är inte scientologer, det är en hjärntvättad grupp som klänger kvar vid Miscavige:

Filen går att ladda ner här (Carpark2.wma) http://www.mediafire.com/?8bkzd1nr0kssvq2 och allt råkade spelas in. Det är hans ex-fru som går helt bärsärk. ”You deserted your family”. Snacka om hjärntvättad!

De låter väldigt hatiska (1.4 på tonskalan) och det kan förklaras av att idioterna tror att Rinder ligger på Dold fientlighet (1.1 på tonskalan). Ett sätt att få upp en person i ton är att lägga sig precis ovanför den man vill få upp. Detta är dock givetvis helt felaktigt i detta sammanhang eftersom de drar ner honom från den normala ton han befinner sig på, typ 3.0 eller liknande.

Att dessutom det scientologiska Freedom Magazine har mage att via Miscavige ljuga om Rinder är inte av denna planet.

Länk Freedom Magazine: http://www.freedommag.org/

Scientologer! Visa lite kurage! Sluta stöd Miscavige! Vad kommer du att svara på den här frågan när han är borta och CoS kan blomstra igen: ”When it’s all over, did you help?”

Read Full Post »

Dr. Melvin Morse

Dr. Melvin Morse är en pediatriker som ägnat sig åt att samla och studera NDU:s vad gäller barn. Oavsett vilken orsak som ligger bakom dessa upplevelser så går det någorlunda klart att fastställa att upplevelserna är ungefär likadana oavsett om man är vuxen eller barn, vilket tyder på att eventuella inlärda kulturella influenser inte påverkar upplevelserna.

Read Full Post »

Ny planet funnen

Som ni kanske redan hört har forskarna funnit en planet, Gliese 581 c, ca 20 ljusår från jorden som har de rätta förutsättningarna för liv. Efter vidare forskning tror de dock att Gliese 581 g kanske har ännu bättre förutsättningar.

Intressant.

Read Full Post »

Jag vill påminna om den eminente Dr. Sam Parnia som leder AWARE-studien där nära-döden-upplevelser studeras närmare. Över 25 sjukhus har deltagit i både Europa och USA. Bland annat har man satt upp bilder tillräckligt högt ovanför sängarna så att de inte syns för att se om patienter när de påstår att de lämnat sin kropp kan återge detaljer från bilderna. Läkarna har även en liten sensor som mäter syrehalten i hjärnan under upplivningsförsöken.

Studien presenteras i slutet av detta år eller i början av nästa år och har pågått under tre års tid.

Det skall bli oerhört spännande att se resultatet. Blir det nedslående för oss som lutar åt att en utanför-kroppen-upplevelse är ett faktum så är det givetvis trist, men forskning är forskning. Det betyder dock inte att en UKU är omöjlig.

Parnia berättade själv att om bara några få har sett bilderna skulle det kunna tyda på fusk men om hundratals kan återge trovärdiga redogörelser så innebär det möjligheter till fortsatt forskning. Exempelvis datorgenererade bilder som slumpas fram så att ingen vet hur bilderna ser ut.

Ca 1 500 återupplivningar planerar man att ha studerat om allt går vägen.

Mera om AWARE.

Postar videon igen:

Read Full Post »

Svenska postkodlotteriet på TV4 har som syfte att skänka välgörenhet med mottot ”Lotteriet för en bättre värld” och syftet att ”generera så mycket pengar som möjligt till välgörenhet”.

Tanken är god och svenska folket har köpt många lotter och skänkt mycket pengar. Det holländska konceptet innebär att hälften av pengarna skall skänkas. Detta har inte följs i Sverige där ca 27 procent har delats ut.

VD:n Niclas Kjellström-Matseke har blivit mångmiljonär på kuppen och då kommer man till den intressanta frågeställningen huruvida man ska få bli rik på välgörenhet? Skall inte kompetens löna sig? Jag tycker dock man bör vara måttlig med frikostiga löner i välgörenhetssammanhang eftersom själva grundprincipen är just välgörenhet och bortskänkande. Denna inriktning bör anammas även av VD:n och andra höga chefer. Svenska folket ger sin del av kakan och kanske lockas lite extra av tanken om välgörenhet och just därför bör ledningen tänka likadant enligt mig.

Om argumenten då blir att ”utan höga löner kan vi inte få den bästa kompetensen” så är mitt svar att då får ni nöja mer med lägre kompetens och betala sämre. Det kommer att gå runt ändå.

Det blir lätt en snyltarstämpel om man bedriver välgörenhet som genererar allt för stor vinst. En viss vinst ja, men inte för mycket i välgörenhetssammanhang.

SvD

Read Full Post »

Anomali
”Anomali kan inom vetenskapsteorin ses som ett faktum som strider mot ett paradigm, det vill säga strider mot en allmänt accepterad teori eller världsuppfattning. Att ändra på teorin för att ta bort en anomali som inte passar in är inte alltid möjligt utan att det leder till att nya anomalier uppstår. För att lösa en anomali kan det därför krävas en grundläggande omstrukturering av de befintliga teorierna.’

De finns olika sätt att se på anomalier och dess förhållning till teorin. Bland annat lanserade Thomas Kuhn, 1962 den så kallade paradigmteorin. I denna teori menar han att paradigmen alltid kommer att stöta på anomalier som ger upphov till paradigmfalsifieringar. I och med detta framträder nya paradigm, vilket innebär en slags vetenskaplig revolution.

De nya paradigmen blir vägledare för den vetenskapliga verksamheten ända till den själv blir ifrågasatt för sina anomalier, vilket skapar problem som kan bidra till en ny kris med en ny vetenskaplig revolution som efterföljd.” (Källa)

Exempel i mening: Tycker du inte det börjar bli lite väl många anomalier vad gäller idén om att jorden är platt?

Ad hoc
”Ad hoc är latin och betyder ordagrant ‘till detta’. I vidare mening har det betydelsen ‘tillsatt för ett särskilt ändamål’.

När man säger att något är ad hoc-någonting, så menar man att det är gjort för just detta ändamål, och ej avsett som en generell lösning på ett bredare problemområde. Betydelsen kan enligt ad hoc-teori vara både positiv och negativ. Negativt handlar det om en teori som är skräddarsydd som förklaring åt ett speciellt fenomen, men utan att det finns någon vetenskaplig grund för teorin.” (källa)

”In science and philosophy, ad hoc means the addition of extraneous hypotheses to a theory to save it from being falsified. Ad hoc hypotheses compensate for anomalies not anticipated by the theory in its unmodified form. Scientists are often skeptical of theories that rely on frequent, unsupported adjustments to sustain them. Ad hoc hypotheses are often characteristic of pseudoscientific subjects.” (Källa)

”Det som kännetecknar ad hoc resonemang är efter-faktumet -förklaring, en så kallad efterkonstruktion.” (Källa)

Exempel i mening: Din teori om att min huvudvärk inte blev botad av kryddörterna du rekommenderade skulle bero på att örterna var för gamla låter lite ad hoc.

Read Full Post »