Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2010

Det här med att vissa hyser en kraftig entusiasm vad gäller scientologi skulle ju kunna bero på att de erfarit saker och ting som andra inte har gjort. Exempelvis OT-fenomen, viktiga insikter, andliga upplevelser eller liknande.

Med detta menar jag att man bör vara försiktig med att döma ut överentusiastiska eftersom det kan finnas orsaker till ett visst synsätt/beteende som man själv inte känner till. De kanske har upplevt fantastiska saker via sin auditering som har bidrag till deras övertygelse och som skulle skapat samma entusiasm hos andra om de hade samma erfarenheter?

Däremot finns det också exempel på folk som gjort OT-nivåer men som inte uppvisat samma entusiasm och det måste givetvis också respekteras. Jag ser främst två orsaker till varför resultaten kan bli olika:

1. OT-materialet är inte tillämpligt på alla människor, dvs incidenter etc som där auditeras har inte alla varit med om.

2. Det krävs en viss miniminivå av andlig medvetenhet för att över huvud taget kunna klara av OT-nivåerna.

Här är ett klipp där Cruise får en Freedom Medal för sina insatser inom scientologin. Han verkar påtagligt allvarlig och tagen och det skulle kunna bero på faktorer gemene man inte känner till.

Read Full Post »

Här är ett intressant blogginlägg som visar att bilismen ur ett internationellt perspektiv endast står för 10 % av växthusgasutsläppen. Med andra ord finns det i så fall andra utsläppskällor att prioritera än att behöva höja bensinskatten på ett redan högt bensinpris.

Detta intresserar inte miljöpartiet eftersom de av rent ideologiska skäl är emot bilen. Ungefär som att vissa inte gillar färgen röd (bara för att) så gillar miljöpartiet inte bilen (bara för att).

Bilen (observera att jag inte skriver bensinmotorn) är ett fantastiskt hjälpmedel och investeringar bör läggas på att hitta bättre och mer miljövänliga bränslen, skapa bättre motorer och göra dem mer effektiva än att införa straffskatter på ett färdmedel som utgör en mindre del av växthusgasutsläppen. Lägg sedan till detta att bensinen har låg priselasticitet, dvs folk måste ha bensin och handlar ungefär lika mycket oberoende av vad det kostar, så är bensinskattehöjningar fullständigt omotiverade.

SvD

Read Full Post »

Det finns biologiska faktorer som påverkar oss, exempelvis mediciner och droger men även god eller dålig mat. Sedan finns det psykologiska faktorer som påverkar oss, exempelvis om någon säger att de tycker om dig eller inte tycker om dig.

Men hur mycket påverkar du egentligen dig själv eller låter dig bli påverkad av? Nedanstående klipp visar ett enkelt test där försökspersonerna får dricka av olika flaskor med exakt samma innehåll, men med olika förpackningar och med olika muntliga påverkningar.

Read Full Post »

De rödgröna tjatar om välfärden. Det innebär indirekt också en passivisering samt högre skatter. Varför inte göra Sverige till världens mest företagsvänliga land i stället? Det skall löna sig att vara aktiv, starta egna företag samt skapa nya jobb. Incitament för detta bör finnas i Sverige.

Det finns som jag ser det naturliga klyftor och onaturliga klyftor. En naturlig klyfta är exempelvis om Kamprad drar igång en omfattande verksamhet och tjänar mycket pengar och någon annan väljer av egen vilja att arbeta halvtid, tjäna mindre pengar men ha mer fritid. Här finns det en stor klyfta som är naturlig pga. olika livsval. Låt de naturliga klyftorna vara.

Om däremot en städare arbetar heltid i en kommun och får 15 000 kr/mån och en annan städare med exakt samma arbetsuppgifter i en annan kommun får
30 000 kr/mån så är det ett exempel på en onaturlig klyfta och dessa bör beivras med alla medel.

Men det måste löna sig mer att arbeta, utbilda sig och vara aktiv. Alltså, låt de naturliga klyftorna flöda fritt men gör vissa ingrepp i de onaturliga klyftorna. Däremot går det alltid att diskutera hur stor skillnaden skall vara mellan ett arbete med enkla arbetsuppgifter och något som kräver avancerad högskoleutbildning. I USA är skillnaden bra mycket större än i Sverige.

Ibland hörs uttrycket att ”delad fattigdom” gäller i Sverige.

SvD, AB

Read Full Post »

Förbifart Jorden

Geniet Stephen Hawkings anser att vi inte ska kontakta utomjordingar. Personligen anser jag att sannolikheten är gigantisk att det finns liv där ute någonstans eftersom det finns ungefär 100 miljarder galaxer med ungefär 100 miljarder stjärnor i varje galax grovt räknat. Om vi då bortser från religion, tro, vetenskap och allt det där och endast utgår från begreppet sannolikhet så är den väldigt stor enligt min mening. Fler än 400 planeter har identifierats och ca 5 av dem hade jordliknande förhållanden.

Vi kanske borde ha en folkomröstning om vi ska kontakta utomjordingar eller inte? Så att vi kan skjuta upp beslutet menar jag.

DN, SvD

Read Full Post »

Intressanta axiom

Här kommer några intressanta axiom som kan förklara hur det är möjligt för en thetan att bli fångad. Samtliga axiom går att finna här.

Axiom 44
Theta, the static, has no location in matter, energy, space or time, but is capable of consideration.

Axiom 45
Theta can consider itself to be placed, at which moment it becomes placed, and to that degree a problem.

Axiom 46

Theta can become a problem by its considerations, but then becomes MEST. MEST is that form of theta which is a problem.

Read Full Post »

Fight for kids

Scientologerna Kelly Preston (auditerar på OT VII, alla L’s avklarade) och John Travolta (minst OT V, alla L’s) har dragit igång en förening som heter Fight for kids som motarbetar och informerar angående överförskrivningar av amfetaminliknande (egentligen metylfenidat) mediciner till barn med typ ADHD och liknande.

En rad Hollywood-scientologer medverkar i denna video: Catherine Bell (OT V, alla L’s avklarade) från TV-serien På heder och samvete, Marisol Nichols (auditerar på OT VII) från TV-serien 24 samt Sofia Milos (Clear) från diverse TV-serier.

Personligen anser jag att det är mycket bra att arbeta mot överförskrivningar. Däremot kan det finnas vissa tecken på att en del scientologer har en tendens att överdriva det psykosomatiska och sväva ut lite i vilda fantasier om OT-tillstånd etc och underbetona det biologiska.

Att vitaminer exempelvis skulle bota psykoser ställer jag mig väldigt skeptisk till. Kelly och John Travolta förlorade ju sin son Jett som led av epilepsi pga. någon form av krampanfall. Jag vet inte hur pass mycket mediciner han fick men det har ryktats och insinuerats att föräldrarna skulle ha tagit bort medicinen pga. en doktrinsk negativ inställning mot hjärnpåverkande mediciner och att detta skulle ha bidragit till att orsaka hans död. Om så verkligen var fallet känner jag dock inte till.

Det kan ju vara så att vissa tillstånd kanske kan förbättras av vissa biologiska preparat. Jag vill alltså uppmana alla till att konfrontera verkligheten, och denna verklighet kan innebära att det finns fall där mediciner kan hjälpa vissa sjukdomstillstånd. Visserligen finns det en andlig verklighet men vi kan heller inte blunda för det biologiska: Virus, bakterier, genetiska sjukdomar etc. Ett framtida synsätt som innehåller ett hänsynstagande till både biologi och spirituell verklighet tror jag är den bästa lösningen.

Däremot ställer jag mig personligen tveksam till amfetaminliknande preparat till barn med ADHD. I mycket svåra fall kanske…

Read Full Post »

Hawkins berättar

Jeff Hawkins berättar om auditeringssessioner:

”Hubbard had just developed some new rundowns, called the ”L” rundowns, supposed to make a super-executive. We were the pilot guinea pigs for these new rundowns, and Hubbard was personally supervising our cases – the session folders would go to him every day.

It was wild stuff – mostly running ”overt acts” on the whole track, that is, transgressions we had committed in our past lives – hundreds, thousands, millions and even billions of years ago. So I was running a lot of ”space opera” incidents – things that had happened on other planets and so on.

There was something exhilarating about doing this. Once you get the idea that you have lived countless lifetimes before, that you have been all kinds of things from space pirates to emperors to soldiers, you start to see your current life as just a blip on the screen, and think of the game as much bigger than just one life, one planet.”

Read Full Post »

Kemikalieutdrivning

Aftonbladet har en artikel där skådespelerskan Eva Röse berättar om hur hennes barn föddes med en mängd kemikalier i kroppen som exempelvis flamskyddsmedel och liknande. En dokumentärfilm har gjorts i fallet. Mer och mer kemikalier sprids i samhället och lösningen eller en del av lösningen kanske är Purification Rundown som innebär utsvettning i bastu kombinerat med vitaminer.

Den mest verksamma vitaminen är Niacin, B3, som gör att histamin utsöndras i cellerna. Kapillärer är de minsta blodkärlen vi har i kroppen, de är så små att endast en blodkropp åt gången får plats inuti. Med hjälp av histaminet utvidgas kapillärerna så att flera blodkroppar åt gången får plats och det blir lättare för slaggprodukter etc att lämna kroppen. Utsöndringen av histamin gör att huden oftast rodnar etc.

Hur pass bra och exakt detta fungerar är inte helt klarlagt. Däremot har jag gjort programmet själv och mådde alldeles fantastiskt efteråt. Jag betraktar Purification Rundown som ett frö för vidare forskning. Om nu gifter, droger, läkemedel etc lagras i fettceller och vävnader så finns just dessa teorier om att de går att svetta ut via bastubad och korrekta preparat.

Mer seriös forskning i ämnet efterlyses.

Poliser i Utah som arbetat med metamfetamin använder sig av Purification Rundown.

AB

Read Full Post »

Kanske nästan?

En gång i mitt liv tror jag att jag varit nära. Kanske.

Följande inträffade för ett antal år sedan. Jag satt i mitt rum framför datorn och sysslade med någonting, surfade eller liknande. Plötsligt inträffade följande:

Någonting inträffade i närheten av min vänstra lunga eller i hjärttrakten. Svårt att förklara exakt vad det var men det gick väldigt fort och var över lika snabbt som det började utan att jag kände någon smärta. Men jag upplevde väldigt tydligt att någonting hände, vet än idag inte vad det var utan kan bara spekulera. Kanske ett litet blodkärl som brast eller en blodpropp som fastnade men upplöses lika fort igen.

Och lika snabbt kände jag mig lite konstig, inte lika här och nu. Sedan gick jag omkring i ungefär två veckor med denna konstiga känsla, kände mig lite frånvarande, inte riktigt i min kropp kanske man skulle kunna beskriva det som. Det kändes helt klart inte bra och jag undrade om jag skulle behöva befinna mig i detta tillstånd för resten av mitt liv?

Efter lite fokusering och arbete, mentala processer kan man säga, gick det sedan dock över och jag kände mig helt normal igen.

I efterhand har jag dock funderat på om det är det närmsta en exteriorisering (dvs utanför-kroppen-upplevelse) jag personligen någonsin har haft? Vad som talar för är att det inträffade så fort efter incidenten och gick över genom en fokuseringsprocess.

Hade det varit av materialistisk natur, typ slagg från en blodpropp som fastnat i hjärnan, så borde det tagit några sekunder innan ”slagget” nått fram och om det hade orsakat något där så borde man inte med hjälp av en mental process kunna arbeta bort känslan tycker jag.

Jag kan givetvis inte säga att det var så (det kan ju ha varit någon mild form av Post Traumatic Stress Syndrome också), men jag lutar åt att det som inträffade i kroppen resulterade i någon form av halv-exteriorisering eller liknande, utan att jag för den skull kunde se omgivningen utanför min kropp med theta eyes.

Vem vet.

Read Full Post »

Kirstie Alley

Kirstie Alley är antagligen mest känd för sin roll i TV-serien Skål och har också lyckats få en stjärna på Hollywood Boulevard. Hon har vad jag förstår auditerat klart OT VII och kom in i scientologin pga. hennes tidigare kokainmissbruk och blev då hjälpt av Narconon som hon numera också är talesperson för.

Här är ett klipp där Larry King småbråkar lite angående hennes vikt som tydligen varit i fokus den senaste tiden. Smaskigt.

Read Full Post »

Går man in på www.scientology.org och läser så finns det nu en mängd artiklar om hur fantastisk Miscavige är, hur han är ansvarig för kyrkans framgångar och hans viktiga relation med Hubbard. Just det sista känns väldigt desperat.

Sanningen ser för tillfället inte så bra ut. Tyvärr är det lite tråkigt att behöva ta upp sådana här saker men jag tror att det är just det som är scientologi, att kunna konfrontera problem och lösa dem i stället för att sopa dem under mattan.

Jag råder dig som är scientolog att titta efter själv vad gäller David Miscavige och kyrkans nuvarande situation. Det finns just nu mängder med vittnesmål som redogör för både verbala samt fysiska attacker från Miscavige, om mer eller mindre godtyckliga SP-förklaringar, förljugen statistik, lögner om gigantisk expansion, lögner om hur många kyrkor, missioner och grupper det finns, utvald selektiv tillämpning av policybrev etc.

Sprid sedan informationen så att folk kan bygga sig en egen uppfattning. Slutmålet är väl ändå att bygga upp en bra organisation med mycket högre etik och moral än vad som finns i dagsläget. Pinsamt som scientolog att se hur Miscavige och andra påminner om ”Bagdad-Bob” i sina bortförklaringar när alla kan se att så inte är fallet. Ingen bra reklam.

Ju fortare allt detta kan komma upp till ytan och en ny ledning kan komma på plats, desto bättre. Mitt råd: Konfrontera detta och titta efter själv.

Här är några väsentliga länkar:

Marty Rathbun (tidigare nära medarbetare för David Miscavige, typ minst 25 år inom Sea Org (SO), var även auditör åt Tom Cruise):
http://markrathbun.wordpress.com/

Leaving Scientology (drivs av Jeff Hawkins, 35 år inom SO, han var Marketing Director eller liknande):
http://leavingscientology.wordpress.com/

Scientology-cult (Drivs åtminstone delvis av Steve Hall)
http://www.scientology-cult.com/

Pierre Ethier är en gammal Class XII (högsta möjliga) auditör som har jobbat många år på Flag.
http://www.upperbridge.org

Old Saint Hill SP-declares, ca 98 % av dessa är SP-förklarade. Helt orimligt.
http://www.scientology-cult.com/old-st-hill.html

CNN 360 Part Two där Jeff Hawkins, Rathbun och andra tidigare höga ”befäl” talar ut:
http://www.youtube.com/watch?v=VWM5FEcfIVg

Granskning av Miscavige och hans maktövertagande av Church of Scientology finns här:
http://www.scientology-cult.com/who-we-are/factors-to-consider.html

Jag citerar Hubbard:

”Later on, if we make it, what will be your answer to this question?

”Did you help?”

Nedanstående klipp visar ett exempel på icke-scientologi, när talesmannen för Church of Scientology Tommy Davis sitter och bara förnekar i stället för att på ett scientologist sätt konfrontera detta och säga något i stil med att:

”Dessa anklagelser ser vi mycket allvarligt på och givetvis kommer vi att tillsätta en intern utredning som får utreda exakt vad som har skett. Är det nödvändigt så kommer vi att polisanmäla. Om det visar sig att anklagelserna är sanna så har vi procedurer och regler som gör att Miscavige får ta sitt straff och avgå.”

DET är scientologi: Att konfrontera, utreda, förbättra. Inte att förneka. Anledningen till att detta kan fortgå är därför att David Miscavige har uppnått total makt inom organisationen i form av diktorisk kontroll och alla som ifrågasätter honom riskerar att bli SP-förklarade eller utslängda. Fullkomligt vansinne.

Miscavige använder våldsamheter, out-of-policy violations, slarv, lögner och allt det andra som ursäkt för att kunna ”skydda” scientologin. Problemet är att det är inget skydd över huvud taget. Det är lögner. Och sanningen står över allt annat, även scientologin. Sanningen är sanningen och det är den som skall skyddas med alla medel.

Scientologer: 1. Vakna upp. 2. Förena er.

(Kolla i synnerhet in tid 4:28 när Tommy Davis kommer i bild. Studie i kroppsspråk?)

Read Full Post »

Jag undrar om det finns något som skulle kunna kallas för ”theta fingerprint”, dvs att man antingen lämnar spår efter sig som thetan eller att man kan bli ”igenkänd” som thetan?

Read Full Post »

Ett intressant sätt att snabba upp utvecklingen på jorden skulle ju kunna vara att via auditering upptäcka ”gamla” uppfinningar som kanske rymdfarkoster nära ljushastigheten, laservapen, tyngdlösa svävare, antigravitationsmojänger, androider, Artificiell Intelligens och robotar eller liknande, förutsatt att de har existerat och funnits på time-tracket tidigare och går att upptäcka via just auditering… 😉

Read Full Post »

En del av Church of Scientologys verksamhet handlar om statistik. Att mäta utveckling eller framgång helt enkelt: Antalet sålda böcker, antal genomförda kurser, antal auditeringstimmar etc. Ett konkret sätt att mäta utveckling.

Problem uppstår om dessa statistiker friseras eller överdrivs så att det ser bättre ut än vad det egentligen är. Argument mot detta skulle exempelvis kunna vara: ”Är det inte bra att statistiken ser bra ut så att människors hopp inte trycks ner?”

Jag listar några anledningar till varför man bör hålla sig till sann statistik:

  • Med falsk statistik finns ett felaktigt underlag. Det finns alltså en risk för att de beslut som skall fattas blir bristfälliga eftersom det grundmaterial som existerar inte stämmer med verkligheten. Det absolut bästa är att ha ett helt korrekt underlag även om det nu skulle visa sig vara något ”obehagligt”. (Jag har noterat att även i andra icke-scientologiska sammanhang kan en del vilja försköna underlaget.)
  • Den falska men positiva statistiken kanske skapar en större entusiasm för tillfället hos medarbetarna, men när sanningen till slut uppdagas (för det gör den alltid) så infinner sig i stället en känsla av besvikelse plus en känsla av att folk har ljugit för en. Bättre att då bygga upp en stabil framgång utan lögner.
  • Hubbard har en hel del s.k. tillstånd som går att tillämpa beroende på hur statistiktrender ser ut. Förutsättningen för dessa är dock att den statistik som används är sann.
  • Rent generellt: Lever du hellre i en lögn än i en sanning?

Andra nackdelar med statistik är att det skapar en konstant press på personalen, dessutom uppstår stressmoment om den skall mätas varje torsdag kl. 14.00.

En helt central fråga vad gäller statistiska mätningar är etik och moral. Exempel på detta är att man via telefon kan ringa upp en person för att sälja böcker max 2-3 ggr tycker jag, efter det bör man etiskt respektera eller ”känna av” om personen är intresserad eller ej.

Jag har också läst rykten på nätet om att vissa scientologer har köpt extra mycket böcker eller blivit uppmanade att köpa extra böcker för att statistiken skall gå upp. Vet inte om detta stämmer men om det gör det är det ett flagrant exempel på hur man INTE skall göra bara för att få bättre statistik. Varför är det viktigt att en bok hamnar på bästsäljarlistorna? För att allmänheten då får upp ögonen för den? Om en bok är värd att hamna på bästsäljarlistorna kommer den att hamna där förr eller senare i alla fall.

Statistik är ett bra sätt att mäta framgång på, förutsatt att den hålls sanningsenlig. Dock så handlar allt i livet inte bara om att stressa framåt hela tiden heller. Begreppet livskvalité borde på något sätt vävas in i statistikbegreppet så att en hälsosam kombination uppnås.

Read Full Post »

Paul Kurtz är en känd humanist i USA som i dokumentären om reinkarnationsfallet James Leininger försökte förklara varför man inte skulle tro på reinkarnation och ett av hans svar var: ”Common sense”, dvs sunt förnuft.

Ett sådant uttalande anser jag är ett ganska ovetenskapligt sätt att uttrycka sig på eftersom det inte bygger på bevisning utan tro. Det hade varit mer korrekt av Kurtz att säga: ”För att jag inte tror på reinkarnation.”

Begreppet sunt förnuft är föränderligt och anpassar sig efter vilken tidsålder samt kultur man lever i. På 1300-talet var det sunt förnuft att jorden var platt, inom Norden var det under en viss tidsålder sunt förnuft att åska berodde på Tors hammare och så vidare…

Begreppet ”sunt förnuft” verkar mer bygga på gängse normer och vad man för tillfället tror på, inte på faktiskt bevisning. Just därför kan begreppet användas i felaktiga sammanhang enligt mig.

Begreppet sunt förnuft bör nog undvikas närhelst man vill bedriva seriös forskning eller utröna hur någonting ligger till.

Read Full Post »

Alla skeptiker, humanister, materialister och andra som har svårt att ens i teorin filosofera kring att vi egentligen är andliga varelser utan plats i tid eller rum men med förmågan att postulera: Vad är det egentligen som är så konstigt med det?

Det finns mycket annat som i allra högsta grad existerar men som är osynligt, exempelvis TV-signaler från Viktorias kommande bröllop eller radiosignaler från framtida Fotbolls-VM. Dessa signaler innehåller miljoner informationsbitar med bild- och ljudinformation på en viss våglängd men är helt osynliga för blotta ögat. Vet du hur många sådana signaler som passerar mellan dina ögon och skärmen just nu? Mobilsignaler, värmestrålning, radiovågor från Ryssland, Frankrike och England etc, närradiosignaler, TV-signaler, kosmisk strålning, radonstrålning etc.

Det är osynliga för blotta ögat men existerar inte desto mindre för den skull. Därifrån är steget kanske inte är så långt till att acceptera något ännu mindre, säg enskilda atomer, trots den oerhört lilla plats de upptar. Och därifrån till något som över huvud taget inte är mätbart: Thetanen, dvs personen själv. Själen. Livsgnistan. Jaget. Vad man nu vill kalla det.

Visserligen är det lättare att acceptera något oändligt litet (atom) än något som inte alls upptar någon plats (thetanen). De flesta eftersträvar något att ”ta på” så att det blir mer bevisligt.

Men det behöver ju inte betyda att något inte existerar bara för att det är osynligt. Dina tankar är osynliga, men de existerar.

Eller vad tänker du?

Read Full Post »

I ett av inläggen kommenterade en producent till Det Okända ett inlägg jag skrivit. Jag tar mig friheten att återge hans svar eftersom jag anser det vara relevant för diskussionen.

Fredrik skrev:

”Gillade din sammanfattning av hur vi ”skulle” kunna jobba – detta är naturligtvis helt korrekt att det skulle kunna gå till så, och hur många gånger de som jobbar med ”Det Okända” hävdar att de inte gör research i förväg är det svårt att få folk att tro på det.

Vill dock påpeka att många register inte finns ”allmänt” tillgängliga, utan man måste ringa till landsarkiv och liknande för att beställa sökningar. Dessa samtal/beställningar diarieförs, så det är alltså fullt möjligt att kolla upp när denna research gjordes. Faktum är att detta gjordes av en humanistgrupp i samband med en av de tidiga säsongerna av Det Okända, men de fick ju helt enkelt ge upp när det visade sig att all research påbörjats efter inspelningarna. Behöver jag påpeka att de inte gick ut med resultatet när det inte stämde överens med deras åsikt?

Så som sagt, det går faktiskt att kolla upp när mycket av researchen runt Orion gjordes – be my guest 🙂

-Fredrik, producent”

Om det stämmer att just ovanstående humanistgrupp inte ville bejaka resultaten så är det enligt min mening mycket allvarligt. Då handlar det inte om att titta efter och forska efter sanningen utan om att driva en agenda att vi inte är andliga varelser och det betraktar jag som ogrundad propaganda. Forskning är forskning och bevis är bevis. Då bör man inte sticka huvudet i sanden, oavsett vilket ämne det gäller.

Jag hoppas övriga skeptiker och humanister inte har denna läggning (vilket jag ej heller faktiskt tror är fallet). Personligen är jag endast ute efter att titta efter och komma fram till sanningen, oavsett vilken sanning det visar sig vara.

Read Full Post »

Xeno betyder främmande/främling och glossa betyder tunga.

Från wikipedia:

”Xenoglossy is the putative paranormal phenomenon in which a person is able to speak or write a language they could not have acquired by natural means. For example, a person who knows German fluently, but who has never studied it, never been to a German-speaking country, and never associated with German speakers, would be said to exhibit xenoglossy.”

Anledningen till att någon skulle börja tala ett helt annat språk relativt plötsligt skulle kunna beror på tidigare liv eller någon form av andekontakt.

Xenoglossy förefaller vara mycket ovanligt. Det finns några fall där personer börjat tala ord ur ett annat språk, ibland under hypnos och ibland inte. Det mest berömda är kanske The Rosemary case, en liten flicka som på 30-talet uttalade flera tusen fraser på egyptiska med en mycket gammal dialekt.

Read Full Post »

Risk för jäv?

En läkare misstänks för mord och planerade dödsfall på ett sjukhus i Växjö.

”Varken Rättsmedicinalverket eller Socialstyrelsen vill ta sig an uppdraget att granska journalerna. Socialstyrelsen anser att det finns risk för jäv och Rättsmedicinalverket menar att en sådan undersökning inte tillhör deras arbetsuppgifter.”

Risk för jäv? Och Socialstyrelsen ska ta över granskningen av läkare enligt nya patientsäkerhetsutredningen. Hur har man tänkt?

SvD

Read Full Post »

Older Posts »