Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2010

Det här med att vissa hyser en kraftig entusiasm vad gäller scientologi skulle ju kunna bero på att de erfarit saker och ting som andra inte har gjort. Exempelvis OT-fenomen, viktiga insikter, andliga upplevelser eller liknande.

Med detta menar jag att man bör vara försiktig med att döma ut överentusiastiska eftersom det kan finnas orsaker till ett visst synsätt/beteende som man själv inte känner till. De kanske har upplevt fantastiska saker via sin auditering som har bidrag till deras övertygelse och som skulle skapat samma entusiasm hos andra om de hade samma erfarenheter?

Däremot finns det också exempel på folk som gjort OT-nivåer men som inte uppvisat samma entusiasm och det måste givetvis också respekteras. Jag ser främst två orsaker till varför resultaten kan bli olika:

1. OT-materialet är inte tillämpligt på alla människor, dvs incidenter etc som där auditeras har inte alla varit med om.

2. Det krävs en viss miniminivå av andlig medvetenhet för att över huvud taget kunna klara av OT-nivåerna.

Här är ett klipp där Cruise får en Freedom Medal för sina insatser inom scientologin. Han verkar påtagligt allvarlig och tagen och det skulle kunna bero på faktorer gemene man inte känner till.

Annonser

Read Full Post »

Här är ett intressant blogginlägg som visar att bilismen ur ett internationellt perspektiv endast står för 10 % av växthusgasutsläppen. Med andra ord finns det i så fall andra utsläppskällor att prioritera än att behöva höja bensinskatten på ett redan högt bensinpris.

Detta intresserar inte miljöpartiet eftersom de av rent ideologiska skäl är emot bilen. Ungefär som att vissa inte gillar färgen röd (bara för att) så gillar miljöpartiet inte bilen (bara för att).

Bilen (observera att jag inte skriver bensinmotorn) är ett fantastiskt hjälpmedel och investeringar bör läggas på att hitta bättre och mer miljövänliga bränslen, skapa bättre motorer och göra dem mer effektiva än att införa straffskatter på ett färdmedel som utgör en mindre del av växthusgasutsläppen. Lägg sedan till detta att bensinen har låg priselasticitet, dvs folk måste ha bensin och handlar ungefär lika mycket oberoende av vad det kostar, så är bensinskattehöjningar fullständigt omotiverade.

SvD

Read Full Post »

Det finns biologiska faktorer som påverkar oss, exempelvis mediciner och droger men även god eller dålig mat. Sedan finns det psykologiska faktorer som påverkar oss, exempelvis om någon säger att de tycker om dig eller inte tycker om dig.

Men hur mycket påverkar du egentligen dig själv eller låter dig bli påverkad av? Nedanstående klipp visar ett enkelt test där försökspersonerna får dricka av olika flaskor med exakt samma innehåll, men med olika förpackningar och med olika muntliga påverkningar.

Read Full Post »

De rödgröna tjatar om välfärden. Det innebär indirekt också en passivisering samt högre skatter. Varför inte göra Sverige till världens mest företagsvänliga land i stället? Det skall löna sig att vara aktiv, starta egna företag samt skapa nya jobb. Incitament för detta bör finnas i Sverige.

Det finns som jag ser det naturliga klyftor och onaturliga klyftor. En naturlig klyfta är exempelvis om Kamprad drar igång en omfattande verksamhet och tjänar mycket pengar och någon annan väljer av egen vilja att arbeta halvtid, tjäna mindre pengar men ha mer fritid. Här finns det en stor klyfta som är naturlig pga. olika livsval. Låt de naturliga klyftorna vara.

Om däremot en städare arbetar heltid i en kommun och får 15 000 kr/mån och en annan städare med exakt samma arbetsuppgifter i en annan kommun får
30 000 kr/mån så är det ett exempel på en onaturlig klyfta och dessa bör beivras med alla medel.

Men det måste löna sig mer att arbeta, utbilda sig och vara aktiv. Alltså, låt de naturliga klyftorna flöda fritt men gör vissa ingrepp i de onaturliga klyftorna. Däremot går det alltid att diskutera hur stor skillnaden skall vara mellan ett arbete med enkla arbetsuppgifter och något som kräver avancerad högskoleutbildning. I USA är skillnaden bra mycket större än i Sverige.

Ibland hörs uttrycket att ”delad fattigdom” gäller i Sverige.

SvD, AB

Read Full Post »

Förbifart Jorden

Geniet Stephen Hawkings anser att vi inte ska kontakta utomjordingar. Personligen anser jag att sannolikheten är gigantisk att det finns liv där ute någonstans eftersom det finns ungefär 100 miljarder galaxer med ungefär 100 miljarder stjärnor i varje galax grovt räknat. Om vi då bortser från religion, tro, vetenskap och allt det där och endast utgår från begreppet sannolikhet så är den väldigt stor enligt min mening. Fler än 400 planeter har identifierats och ca 5 av dem hade jordliknande förhållanden.

Vi kanske borde ha en folkomröstning om vi ska kontakta utomjordingar eller inte? Så att vi kan skjuta upp beslutet menar jag.

DN, SvD

Read Full Post »

Intressanta axiom

Här kommer några intressanta axiom som kan förklara hur det är möjligt för en thetan att bli fångad. Samtliga axiom går att finna här.

Axiom 44
Theta, the static, has no location in matter, energy, space or time, but is capable of consideration.

Axiom 45
Theta can consider itself to be placed, at which moment it becomes placed, and to that degree a problem.

Axiom 46

Theta can become a problem by its considerations, but then becomes MEST. MEST is that form of theta which is a problem.

Read Full Post »

Fight for kids

Scientologerna Kelly Preston (auditerar på OT VII, alla L’s avklarade) och John Travolta (minst OT V, alla L’s) har dragit igång en förening som heter Fight for kids som motarbetar och informerar angående överförskrivningar av amfetaminliknande (egentligen metylfenidat) mediciner till barn med typ ADHD och liknande.

En rad Hollywood-scientologer medverkar i denna video: Catherine Bell (OT V, alla L’s avklarade) från TV-serien På heder och samvete, Marisol Nichols (auditerar på OT VII) från TV-serien 24 samt Sofia Milos (Clear) från diverse TV-serier.

Personligen anser jag att det är mycket bra att arbeta mot överförskrivningar. Däremot kan det finnas vissa tecken på att en del scientologer har en tendens att överdriva det psykosomatiska och sväva ut lite i vilda fantasier om OT-tillstånd etc och underbetona det biologiska.

Att vitaminer exempelvis skulle bota psykoser ställer jag mig väldigt skeptisk till. Kelly och John Travolta förlorade ju sin son Jett som led av epilepsi pga. någon form av krampanfall. Jag vet inte hur pass mycket mediciner han fick men det har ryktats och insinuerats att föräldrarna skulle ha tagit bort medicinen pga. en doktrinsk negativ inställning mot hjärnpåverkande mediciner och att detta skulle ha bidragit till att orsaka hans död. Om så verkligen var fallet känner jag dock inte till.

Det kan ju vara så att vissa tillstånd kanske kan förbättras av vissa biologiska preparat. Jag vill alltså uppmana alla till att konfrontera verkligheten, och denna verklighet kan innebära att det finns fall där mediciner kan hjälpa vissa sjukdomstillstånd. Visserligen finns det en andlig verklighet men vi kan heller inte blunda för det biologiska: Virus, bakterier, genetiska sjukdomar etc. Ett framtida synsätt som innehåller ett hänsynstagande till både biologi och spirituell verklighet tror jag är den bästa lösningen.

Däremot ställer jag mig personligen tveksam till amfetaminliknande preparat till barn med ADHD. I mycket svåra fall kanske…

Read Full Post »

Older Posts »