Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2010

Håller på att läsa Michael Newtons bok ”Journey of souls” där han via djuphypnos med klienter går igenom vad som händer mellan liven.

Bland annat kommenterar han homosexualitet och hävdar att ca 75 procent av de som väljer ny kropp väljer det kön de önskar. Det betyder inte att övriga 25 procent blir homosexuella men frågan är intressant. Det kan ju vara så att vissa själar har vissa preferenser (exempelvis att klä ut och måla sig eller att meka med bilar etc) vilket skulle kunna förklara varför vissa anser sig ha fötts i fel kropp.

Han diskuterar även varför minnesförluster inträffar mellan liven och en del av de han hypnotiserat menar att det beror på att man kommit överens med sina guider om att glömma sina tidigare liv. Detta för att starta om på nytt utan gammalt bagage och för att lära sig nya saker under sin resa. Hubbard pratar om att orsaken till minnesförlusterna är ”strong forgetter implants”.

På ett sätt är det bra att inte komma ihåg gamla liv eftersom man slipper tänka på gamla missöden, konflikter och liknande. Det finns ju några få saker från detta liv jag gärna skulle glömma bort exempelvis. Samtidigt är det ju något irriterande att behöva lära sig allt på nytt.

Det bästa vore väl om man kunde ha utvald/riktad minnesförlust, där det man gärna glömmer raderas men där det övriga finns kvar.

Annonser

Read Full Post »

PEAR-experimenten

PEAR står för Princeton Engineering Anomalies Research och var ett antal projekt som pågick mellan 1979 och 2007 på Princeton University i USA där man lät försökspersoner med hjälp av tankekraft påverka bla. en digital slumpvalsgenerator. Det visade sig att små skillnader under lång tid kunde uppvisas som skiljde sig från slumpen beroende på hur försökspersonen försökte påverka med tankekraft.

”Jahn felt that the work showed, on average, people can shift 2–3 events out of 10,000 from chance expectations.” Man arbetar alltså med väldigt långa serier på flera hundra tusen försök per person för att se dessa små förändringar.

Ett visst tecken på ”Mind over matter”.

Nedan en graf som visar skillnaderna jämfört med slumpen. (Klicka på bilden för förstoring.)

En av vetenskapsmännen som var kritisk sa till en av testledarna att ”I wouldn’t believe in it even if it was true.”

Kritiker till experimentet hävdar att felen som uppstod berodde på felaktig användning av statistiska metoder. Projektet pågick dock under flera årtionden och en mängd experiment genomfördes.

Min poäng är följande: Om det går att påverka elektronik med tanken, även i väldigt liten omfattning, så skulle det kunna innebära att även större mediala förmågor är möjliga. Kan man lyfta en knappnål med vanliga muskler borde det även gå att lyfta större saker med vanliga muskler osv.

Är denna förmåga en ”svanskoterest” från vår enorma potentiella spirituella kapacitet som under biljoner år i den nedåtgående spiralen tryckts ner, glömts bort, invaliderats och ofta förnekats?

Mot oändligheten.

(Här finns en längre video.)

Read Full Post »

Ett vanligt dataspel visar världen för användaren just där det behövs. Allt som inte syns finns lagrat i datorns minne eller hårddisk och bara det som behövs ritas ut på skärmen med en upplösning på ca 1 000 x 700 pixlar beroende på vilken skärm man har. Man har oftast flera liv, ibland får man poäng om man gör något bra, ofta kan man samla på sig saker som behövs för att lösa uppgifter, vissa uppnådda poängnivåer kan ge extra liv etc.

En generell spelteori som Hubbard har beskrivit innebär att ett spel har ett syfte, det finns barriärer och dessutom frihet för spelaren att göra som denne önskar.

Livet kan delvis betraktas som ett spel, med den skillnaden att man bara har ett liv innan spelfiguren upphör att fungera. Pengar och saker kan man samla på sig som ger högre status, även titlar och utbildning bidrar till detta. Vår dataspelsvärld har en upplösning på atomnivå och är dessutom synnerligen tredimensionellt.

Huruvida vår ”dataspelsvärld” skapas just när den betraktas eller om den alltid finns skapad återstår att utreda, men det kvantfysiska double-slit experimentet insinuerar att världen skapas först när den blir observerad, precis som i ett dataspel. Michael Newton återger i sin bok ”Själarnas resa” vittnesskildringar som beskriver hur saker och ting upplöses när man försöker ta i dem i sitt andliga tillstånd.

Vissa har gått ner sig lite väl mycket i dataspelet och tror att de är sin spelgubbe, när de i själva verket bara är. De spekulerar också i huruvida dataspelet skapades av sig själv utifrån ingenting alls och hur dataspelsgubbarna sedan av sig själva utvecklades till mer och mer avancerad grafik, när det egentligen är tvärtom. Användarna skapade dataspelet utifrån.

Vad gäller point of view är det vanligt att man kan se sin spelgubbe utifrån. Dessutom brukar man kunna hoppa mellan olika vinklar och avstånd. Visserligen kan programmerarna och användaren styra om dataspelsvärlden skall betraktas inifrån två dataspelsögon, och vissa programmerare tvingar t.o.m. användaren att se världen inifrån ögonen, kanske mot användarens vilja. Det kan ju också vara så att användaren har gått med på att se allt inifrån och valt det själv.

Här en exterior viewpoint där användaren betraktar sin spelgubbe:

Read Full Post »

Tallkottskörteln, eller det tredje ögat som det också kallas, sitter inne i hjärnan hos människor och är rund till formen. På insidan sitter ljuskänsliga celler och det har spekulerats från biologiskt håll huruvida denna tallkottskörtel bidrar till att skapa våra drömmar eftersom ämnet DMT tros utsöndras där. Det har även spekulerats i huruvida tallkottskörteln eller DMT bidrar till att skapa en utanför-kroppen-upplevelse (UKU).

Det finns vissa djur, främst vissa reptiler, som har detta tredje öga på huvudet och knappt synligt. Exempelvis leguanen har ett sådant tredje öga och använder det för att känna av skuggor som kommer bakifrån. Antagligen en evolutionistiskt utveckling som gör att leguanen kan känna av attacker ovanifrån som exempelvis fåglar eller liknande.

Man kan spekulera i om människan också hade en sådan funktion tidigare men att tallkottkörteln numera ”arbetat” sig in i mitten av hjärnan i stället. Jag vet att också kackerlackor har någon form av sensor på ryggen som känner av om någon är på väg att stampa på dem.

Read Full Post »

Lyssnade på skeptikerpodden och snappade upp detta:

Susan Blackmore upplevde en UKU i unga år och såg sig själv uppifrån då hon pratade. Efter detta beslutade hon sig för att forska om det paranormala och testade en mängd ESP-kort på många människor etc. Efter ett tag tröttnade hon då hon inte såg några resultat och är numera skeptiker.

Hon menar att tunneln i ljuset förklaras av att syncentrum (visual cortex) som sitter i hjärnbarken har flest celler i mitten och mindre mot kanterna, vilket skulle förklara effekten av ljuset i tunneln. En intressant biologisk förklaring.

Jag håller just nu på att läsa ”Journey of souls” av Michael Newton som under tusentals fall av hypnos har hittat just samstämmiga beskrivningar från personer, oavsett om de varit ateister eller djupt religiösa, vad gäller tidigare between-lives erfarenheter (se nedan punkter). Dessa upplevelser uppenbarar sig i en lugn terapistol utan inslag av stress, adrenalin, syrebrist, hjärnskador och liknande. Detta finner jag något motsägelsefullt. Hur förklarar skeptikerna det?

Övrigt att förklara för skeptikerna är följande:

1. Utanför-kroppen-upplevelse (UKU)
2. Lugn harmonisk plats
3. Anhöriga som möter en efter döden
4. Bilder som flashar förbi
5. Ljusfigurer och spirituella guider

Har hjärnan någon inbyggd försvarsmekanism som skapar samma typer av mönster för alla som upplever en nära-döden-upplevelse? Susan hänvisar till TPJ-området (Temporoparietal junction) som sitter i hjärnan och att mycket skapas där. Hon menar också att åtminstone hon inte hittat några bevis för s.k. fjärrsyn som skett vid utanför-kroppen-upplevelser.

Återstår bara att förklara de faktiska bevis som har kontrollerats vad gäller tidigare liv i form av sjukjournaler, fotografier, anhöriga och vänner som fortfarande lever och kan ge vittnesmål etc.

Begreppet konspiration är där den enda förklaringen.

Nedan en video som verkligen visar vad du ser innan du avlider:

Read Full Post »

Den fria viljan?

Med anledning av att begreppet fri vilja har diskuterats i kommentarerna tänkte jag filosofera lite kring detta.

Vetenskapsteoretikern Karl Popper införde det vetenskapliga begreppet falsifiera som innebär att man kan kontrollera någonting ur ett mer konkret perspektiv.

Exempelvis meningen ”Gud finns” eller ”Gud finns inte” är svår att kontrollera/falsifiera och därmed svår att bevisa. Däremot går meningen ”det står en flaska mjölk i köket” lättare att falsifiera, dvs kontrollera om det stämmer eller ej.

Om man nu svårligen kan falsifiera själva Guds existens, borde det då inte gå att falsifiera resultatet av Gud?

Exempel: ”Gud, om du finns, lyft denna kaffekopp med din tankekraft kl 12.oo”.

Om det inte fungerar är det någon form av tecken på att Gud inte finns, även om det möjligtvis kan vara så att Gud fortfarande finns, bara det att han inte ville lyfta kaffekoppen, eller att han inte kan lyfta kaffekoppen.

Genom att försöka falsifiera inte själva Gud, men däremot resultatet av Gud, går det kanske att arbeta sig fram till någon form av sanning?

Kan man inte göra samma sak med den fria viljan? Genom att ställa upp en mängd försök till falsifieringar kan man åtminstone kontrollera resultatet av den fria viljan, exempelvis:

”Lyft kaffekoppen exakt kl 12.00.”
”Lyft inte kaffekoppen exakt kl. 12.05.”
”Lyft den röda pennan först, sedan den blå pennan etc”
”Lyft inte den röda pennan, men däremot den blå pennan etc”

…och så vidare borde man åtminstone kunna verifiera och falsifiera resultatet av den fria viljan och därmed komma fram till någonting.

På detta sätt kan man enligt mig komma fram till att resultatet av den fria viljan existerar i allra högsta grad. Om det sedan är en skenbar fri vilja (som är influerad av genetik, tidigare upplevelser, kosmiska svängningar eller vad som helst) eller en riktig fri vilja blir då ointressant, eftersom ovan falsifieringsexperiment ger att ”skenbar fri vilja” är samma sak som ”riktig fri vilja” och ej kan skiljas åt.

Exemplen kan givetvis varieras i all oändlighet och i olika svårighetsgrader.

“If it walks like a duck, quacks like a duck, looks like a duck, it probably is a duck.”

Read Full Post »

Regeringens utredare föreslår att Subutex, Metadon och liknande skall börja ges i större omfattning till narkomaner etc. Han går den biologiska vägen där mer droger och mer mediciner är vägen ut.

Hans-Erik Dyvik Husby tyckte att denna väg var helt fel och blev helt drog- och alkoholfri genom Narconons metoder.

Jag anser att det är mycket oroväckande om enstaka personer som Gerhard Larsson får sådant här utrymme i debatten och hur våra skattepengar hanteras.

Han bör ta sitt ansvar och lämna över utredningen till personer som inte är cementerade i den biologiska verklighetsuppfattningen.

DN

Read Full Post »

Older Posts »