Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2010

Evolution och list

Titta på följande reportage. Intressant mänsklig evolution under bara en livstid. Undrar ju nästan om han har ”fjärrsyn” eller ett sjätte sinne på något sätt. I annat fall: Imponerande.

Read Full Post »

Härligt

Läser i SvD att Sverige i princip är framme vid ett skattetrycket på ca 45 procent, ungefär EU-genomsnittet. Märk att vi på 80-talet hade ett skattetryck på ca 56 procent.

Det ser bra ut och förhoppningsvis fortsätter vi i en riktning där skattepengar används på ett försiktigt och rättvist sätt.

SvD

Read Full Post »

När man börjar studera vissa företeelser och liknande så upptäcker man ibland kraftiga överrepresentationer inom vissa områden som man innan inte hade någon aning om innan.

Exempel

 • Kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå förefaller vara väldigt överrepresenterade vad gäller homo- och bisexualitet, har läst/hört siffror på 70-80 procent. Ungefär 5-10 procent av befolkningen är homo- eller bisexuella.
 • En viss religiös minoritet i Hollywood innehar ca 60 procent av maktpositionerna för alla filmstudios, produktionsbolag etc men utgör endast ca 1-2 procent av befolkningen.
 • Endast en vit person har sprungit under 10 sekunder på 100 meter, övriga är ca 70 st mörkhyade. (Ingen direkt nyhet iofs).

Det senaste jag upptäckt vad gäller överrepresentation är att många magiker eller trollkarlar förefaller vara skeptiker. Intressant, jag trodde det var tvärtom, att de låg närmare till hands för det paranormala eftersom de liksom arbetar med något som påminner om det. Anledningen till deras skepticism är väl pga. att de är rutinerade och alltid försöker genomskåda trick.

En annan anledning: Som trollkarlar lurar de folk hela dagarna och som skeptiker fortsätter de bara att lura folk. 🙂

Nä, men allvarligt talat, det finns många skojare där ute som utger sig för att vara medium och jag ser skeptikerna som en del i att säkerhetställa en hög ”rättssäkerhet” vad gäller paranormala fenomen. Men när svårförklarliga bevis väl presenteras borde de öppna upp lite mer, vilket de svårligen förefaller vilja göra. Detta tyder på låsta förutfattade meningar. Märkligt.

Read Full Post »

Skeptikerpodden

Kolla in skeptikerpodden där skeptiker granskar det mediala och paranormala. En del individer i radiosändningarna låter rätt skinntorra och analytiska. Visst ska man vara kritisk och granska paranormala fenomen i nedbrytningsbara, konkreta detaljer, men vägen mot det paranormala är kanske att släppa loss  lite grann?

Jag får känslan av att vissa skeptiker ”minsann inte tänker lura sig att tro på sådant humbug som det paranormala, jag är en intellektuell skeptiker: You can’t fool me!” och redan där sätter man upp en begränsning.

Det finns en bra devis:

”Argue for your limitations and sure enough they will be yours.”

Om man öppnar upp för det paranormala kanske man kommer att uppleva sådana fenomen som sedan går att bryta ner och granska konkret och därmed upptäcka något?

Radioprogram: Granskning av storseanser

Read Full Post »

Egoism

Läste någonstans ett intressant citat:

”Socialdemokrater är gruppegoistiska och Moderater är individegoistiska.”

Tyckte det var rätt intressant. Ofta i en grupp kan det ju lätt uppstå att man skyddar sig utåt men håller ihop inom gruppen om man blir attackerad. Till vilket pris är dock frågan?

Personligen anser jag att allas likhet inför lagen, mänskliga rättigheter och liknande grunder måste gå före allt annat.

Att helt få bort gruppegoism kan nog vara svårt, men jag tycker att alla ska stå på egna ben och kunna bli granskade.

Read Full Post »

Här är Church of Scientologys svar på CNN-reportagen om de påstådda örfilarna från Church of Scientologys högsta (självutnämnda) ledare David Miscavige.

Vad ska man säga? Det finns så många oberoende vittnesmål från flera helt olika källor vid helt olika tidpunkter att enda förklaringen är en konspirationsteori mot Miscavige från alla dessa människor som då skulle ljuga om att de blivit utsatta för våld.

Som jag tidigare påpekat är jag inte mycket för konspirationsteorier eftersom så många människor som inte känner varandra och vid helt olika tillfällen (och kan ge långa detaljerade vittnesskildringar) inte går ihop på detta sätt tillsammans. Signaturen Smeso kan även på svenska intyga vilka restriktiva förhållanden som råder på International Base.

Dessutom finns det dokumenterade bevis på alla SP-förklaringar Miscavige ägnat sig åt genom åren som är fullständigt överrepresenterade enligt Hubbards egna Policybrev, exempelvis typ hälften av alla Class XII auditörer, 28 av 33 Mission Holders på 80-talet, 98 procent av Old Saint Hill-personal personligen utvalda av LRH. Jag tycker det är pinsamt att CoS lyder Miscavige minsta vink att diskreditera sanningen. Miscavige är ingen scientolog, han är en diktator.

Sedan är det möjligt att många kyrkor fungerar bra lokalt och kan ge god service och bra auditering, men Internationella ledningen och i synnerhet Miscavige är grovt oskicklig i sitt utövande.

Typiskt exempel på en dålig, blind ledare som bör avsättas med en gång. Ni som fortfarande skyddar Miscavige bör ju fråga er hur ni kommer att bli betraktade när han har försvunnit. Bara för att någon är ”i en scientologkyrka” behöver inte det betyda att vederbörande har rätt. Man behöver väl inte överge sin lokala kyrka men problemen med Miscavige och det han ställer till med är besvärande för Church of Scientology.

Oberoende granskning, sanning, lagar, policybrev etc är det som står över allt annat.

Här är några vittnesmål jag postar igen från folk som har jobbat med Miscavige:

Mark Fisher berättar när han blev överfallen av Miscavige:

Amy Scobee berättar om våldsamheter:

Och så vidare. YouTube är fullt. Som sagt, lokala kyrkor kanske fungerar tillfredsställande med kompetent personal men Miscavige är inte lämplig.

Read Full Post »

Intressanta samband

Har ”upptäckt” sajten www.supranaturalis.se där det finns en dokumentär upplagd. I del 8 av Ancient Aliens 2012 vid 05:50 – 07:50 påpekas det att både pyramiderna i Teotihuacan och Stonehenge har pyramider och cirklar på samma avstånd som planeterna i vårt solsystem.

Märkligt eftersom detta måste ha varit oerhört svårt (om ens möjligt) att beräkna vid den tidpunkten med tanke på deras begränsade teknologiska utveckling. Vissa funderar på om rymdvarelser var med och byggde dessa verk.

Dokumentären diskuterar även om rymdvarelser var med och byggde de egyptiska pyramiderna eftersom det är hur mycket stenblock som helst som skulle på plats under de 22 år de byggdes. De har beräknat att var 9:e sekund (wiki hävdar var 20:e sekund) var ett stenblock tvungen att placeras, vilket förefaller vara omöjligt med dåtidens teknologi. Även med dagens teknologi skall detta i princip ha varit omöjligt. Wikipedia säger om antalet stenblock ”Most sources agree on this number of blocks somewhere above 2.3 million.”

Wikipedia: ”Dr. Craig Smith: ‘The logistics of construction at the Giza site are staggering when you think that the ancient Egyptians had no pulleys, no wheels, and no iron tools. Yet, the dimensions of the pyramid are extremely accurate and the site was leveled within a fraction of an inch over the entire 13.1-acre base. This is comparable to the accuracy possible with modern construction methods and laser leveling. That’s astounding. With their `rudimentary tools,’ the pyramid builders of ancient Egypt were about as accurate as we are today with 20th century technology.'”

Det har dock provbyggts en mycket mindre pyramid 1997 som gick hyfsat. Wiki: ”While the builders failed to duplicate the precise jointing created by the ancient Egyptians, Hopkins was confident this could have been achieved with more practice”

Hubbard har enligt wikipedia sagt följande:

”Hubbard maintained that ancient Egypt was ‘a battleground between two space groups’ who infiltrated humanity and become integral to Egyptian culture. (What is Knowable to the PC, 1961) In Responsibility and the State of OT, he claimed that the biblical Moses had a ‘disintegrator pistol’, and also said:

‘Ancient Egypt, if you care to look it up on the track, was a combination of Earth and space opera all mixed up as one. As the high Pharaoh stands on the side of the pyramid and blesses the multitude, he has to be careful that his cloak doesn’t blow aside and reveal his ray gun.'”

Spektakulärt? Japp. Påhittat? Kanske. Intressant dock att det finns vissa omständigheter som gör att det kan finnas sanning i det.

(Titta åtminstone mellan 05:50 – 07:50)

Read Full Post »

Confirmation bias

Confirmation betyder bekräftelse och bias ”är systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data. Somliga former av bias kan bero på medvetet fusk hos forskaren, men de kan också vara omedvetna. Inom vetenskaplig metodik har man utvecklat olika metoder för att minska risken för bias.” (wiki)

Confirmation bias, eller konfirmationsbias, ”kallas vår tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar.” (wiki)

Man har alltså en tendens att ta till sig det som bekräftar ens egna uppfattningar och bortse från det som inte stämmer.

Exempel: En person går till ett medium och är med om en session där dennes avlidna far är tänkt att kontaktas. Mediumet ställer frågor, kommer med påståenden och berättar. Låt oss säga att det mesta är av generell natur, medan fem påståenden är tveksamma eller felaktiga, men två är korrekta. Personen går därifrån och kommer ihåg de två påståendena som var korrekta och ser det som en bekräftelse på att dennes far var närvarande ”in spirit” i sessionen. Men hur var det med de fem påståendena som var felaktiga eller högst tveksamma som ju faktiskt var fler än de två som stämde?

I ett tillstånd av confirmation bias väljer man ut det som stämde och betraktar det som bekräftande eftersom individen redan i förväg har förutfattade meningar som vederbörande vill få just bekräftade.

Alltså, helheten. (Och ur denna helhet har vissa medium enligt mig svårligen förklarade långa monologer med mycket detaljer som stämmer och som skeptiker gärna på materialistiskt vis får förklara för mig.)

Hittade denna någorlunda intressanta video (man får pausa ibland och tänka efter), förefaller vara gjord av en skeptiker. (Begreppet kreationism är uppfattningen om att världen och allt levande helt eller delvis har kommit till genom gudomligt ingripande eller på övernaturlig väg.)

Read Full Post »

Från sajten KSWSverige har jag lånat detta:

”C:a 85% (28 av 33) av Mission Holders SP-förklarades av David Miscavige och hans nya ledningsgrupp. Detta hände 1982 på The Mission Holder Conference i San Francisco.”

Hubbard skrev följande:

”… Nästan utan undantag så är Missionholders goda, villiga människor och vi litar på dem.”

HCO P/L 18 April 1970 Issue I
Ethics and Missions(OEC Vol. 1, p. 795)

”Då du finner att 30 staff tagits bort därför att de var suppressiva, då vet du att de hade fel. Why, därför att procent-talen är fel. Det är helt enkelt så matematiskt. Om de gjort detta så kan jag också försäkra dig om att de lämnat den suppressive kvar på post och jag kan också försäkra dig om att killen som gjorde det var suppressiv.

”HCOPL 15 MARCH 1977 RA Data Ser 41 RA, Evaluation, The Situation (Management Series Vol. 1, p. 154)

Jeff Hawkins (ca 30 år inom Sea Org) skrev följande i Counterfeit Dreams:

”Just prior to the launch of the campaign, on October 17th 1982, a Mission Holders Conference was held in San Francisco by David Miscavige. It was a bloodbath. He and other ASI and CMO International execs berated the Mission Holders for hours, calling them criminals. They were not allowed to leave the room. Anyone who objected was declared on the spot.

These were many of the top figures in Scientology at the time, men and women who owned and operated Scientology’s franchise operations. Many of them owned whole chains of Missions themselves. They were responsible for funneling thousands of new people into Scientology weekly. Their names were almost legendary within Scientology – Kingsley Wimbush, Martin Samuels, Bent Corydon, Brown McKee. Yet they were all declared, their missions seized. Even those not declared were assessed extortionate fines, and if they refused, were given “gang bang” Security Checks, where they would be put on an E-Meter and a group of executives would shout accusations at them.

Some of this filtered down to us. Some on the rumor line, some the “official line.” We were told that the Mission Holders were criminals, and were “robbing the Church” and trying to take over Scientology. We were told that the key Mission Holders were Suppressives, and they had to be dealt with very forcefully. Miscavige was asserting his authority and “saving the Church from SPs.”

The whole thing made me sick. How could those people all be Suppressive if they were responsible for bringing so many people into the Church? I didn’t know who was right and who was wrong. To me, it was another thing to add to my growing list of mysteries. Why had every person who had ever run a Dianetics Campaign been destroyed? Why had most of the highly productive Mission Holders been declared? It made no sense.”

Jag måste säga att jag personligen skäms något över att Miscavige fortfarande är kvar och att så många mesar inom kyrkan (i synnerhet personal) inte ställer sig upp och protesterar högljutt över det som pågår och kräver oberoende granskningar etc. Hade jag varit anställd hade jag exempelvis dragit igång protestlistor.

Jag har personligen skickat flera KR-rapporter om Miscavige till RTC men inte ens fått något svar. Bedrövligt. Vad hände med s.k. oberoende granskningar? Just därför har aktiebolag oberoende revisorer som granskar räkenskaper och ledning och CoS behöver införa ett liknande system.

Read Full Post »

DN skriver om människohjärnan.

Citat:

 • ”Men nya studier antyder att den bara är en vanlig aphjärna, ungefär så stor som förväntat.”
 • ”Suzana Herculano-Houzel och hennes kollegor konstaterar att den mänskliga hjärnan inte är något annat än en ‘linjärt uppförstorad primathjärna’.”
 • ”I en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Comparative Neurology har forskare under ledning av den brasilanska[sic] neurologen Suzana Herculano-Houzel granskat människohjärnan och dess förmodade överlägsenhet. Deras resultat visar att vi troligen inte är så välförsedda bakom pannbenet som vi antagit.”
 • ”Forskarna tittade på hjärnorna hos makaker, dödskalleapor, marmosetter, nattapor och kaucinapor och fann att de hade lika många neuroner, relativt sett, som människor.”

Detta kan man kan man tolka som att hjärnan och nervsystemet bara är en kopplingscentral och att själen (thetan på scientologiska) är det som verkligen styr och upplever. Hubbard hävdar ju att alla neuroner, nervceller samt hjärndelar endast bör typ jämföras med telefonledningar. Själva tänkandet görs av thetanen, dvs du som immateriellt väsen. Hubbard har ju infört begreppet ”Genetic Entity” för att förklara djurens väsen, dvs en form av andlig robot som styr.

Då kan den skeptiska hävda att ”men det går att mäta diverse aktiviteter hos schizofrena i vissa hjärnområden” varvid den andliga kan replikera med att ”om själva tänkaren ringer fel nummer så går det att mäta upp att fel telefonlinje används” och så vidare in i all oändlighet. Hönan eller ägget? Och just detta är väl anledningen till varför jag har ägnat en stor del av mina senaste inlägg till att just försöka ”bevisa” paranormala fenomen. Om det går att finna belägg för detta öppnar det upp för enorma möjligheter vad gäller det andliga och eventuella större sådana förmågor.

En skeptiker kan välja att tolka ovanstående hjärnfakta som att den linjära ”uppförstoringen” innebär högre medvetande, mer intelligens, mer känslor eller kort sagt högre medvetenhet.

Jag tänkte återkomma till begreppet confirmation bias samt kritiskt granska det andliga i senare inlägg.

DN

Read Full Post »

Jag noterar allt som oftast att när en kriminolog skall uttala sig så är det ofta en human attityd med sympatier för förövaren. Kriminologer förefaller ofta vara brottslingens advokat i s.k. forskningssammanhang.

Angående DN:s debattartikel, självklart måste Sverige se över straffskalan vad gäller brott som är alldeles uppåt väggarna i vissa fall.

”Det politiska kraven på skärpta straff tycks inte ha stöd i allmänhetens informerade och konkreta rättsuppfattning”, skriver Kristina Jerre och Henrik Tham.

Detta tror jag helt enkelt inte på.

Vissa brott ger allt för låga straff. Vad sägs om följande straff-förhållanden i relation till varandra:

Skjut en varg: 6 månaders fängelse.
Kör ihjäl någon när du är rattfull: 3 månaders fängelse (med variationer)
Mörda någon när du är 16 år gammal: 3 års ungdomsvård.
Mörda någon när du är 21 år gammal: Livstids fängelse (ungefär 22 års fängelse).

Observera att i Sverige kommer folk ut ur fängelset efter att 2/3 av tiden är avtjänad, detta gäller dock inte ungdomsvård som jag förstår det.

Det finns fler exempel men straffen är inte rimliga i förhållande till varandra och i vissa fall bör även straffen höjas, exempelvis om en 16-åring utför ett mord.

Kriminologer måste sluta sympatisera med brottslingarna, men däremot gärna se över programmen för rehabilitering så att någon form av fungerande vård kan tas vid.

Read Full Post »

Intressant duell

Skeptikern Derren Brown och mediumet Joe Power duellerar mot varandra. Spola fram till 2:10 för att se när de tävlar om att få ut så mycket detaljer som möjligt ur tjejen Claire. Derren lyckas ändå ovanligt bra med tanke på att han påstår att han inte har paranormala förmågor och gör detta med hjälp av cold reading medan Joe hävdar att han har paranormala förmågor.

Nu är dock detta klippt så det är möjligt att båda två har ställt frågor emellanåt som vi inte får se?

Derren Brown (non-psychic mind reading)
”Soft center and a hard shell” – generellt uttalande som passar in på många.
”Recent relationship when it ended was a lot of heart break” – Generellt uttalande
”You were on holiday with this guy” – Någorlunda generellt uttalande
”Maldives”  – Imponerande detalj
”You wouldn’t have dogs you’d have cats” – Någorlunda imponerande detalj
”Cats with blue silverly those sort of things” – Imponerande detalj (dock har hon blå detaljer på kläderna men ändå…)

Joe Power (psychic mind reading)
”Did you have a Mini at one time?” – Imponerande, dock diskuteras det i slutet av dokumentären om han såg bilen innan?
”Is the paw on your cat okay?” – Någorlunda imponerande detalj

Nu är detta antagligen nedkortat och grejen var väl att Derren skulle tankeläsa men han lyckas väldigt bra för att inte vara paranormal. Antingen är han en otrolig människokännare som gissar allt för ofta rätt eller så ligger det en viss hot reading bakom?

Vid 06:04 säger Joe: ”By observing you today there’s no doubt that you are not working on a psychic level” vilket svagt insinuerar att vi tittare missat något bortklippt? Precis som Claire börjar jag förresten också undra om inte Derren är något paranormal?

Hur som helst radar de bästa mediumen upp bra mycket mer konkreta detaljer utan några som helst klipp och frågor och Derren Brown får gärna göra om det innan jag blir mer skeptisk.

Read Full Post »

Klargörande

Jag är inte ute efter att få bort Church of Scientology från jordklotet. Däremot ser jag gärna följande förändringar:

 • Allmänna val där ledare väljs demokratiskt.
 • Oberoende granskning vad gäller räkenskaper samt ledning varje år, precis som i aktiebolag.
 • Använd endast Fair Game i extrema fall där uppenbart ondskefulla individer försöker skada goda handlingar, men utan lögner.
 • Mycket restriktiv tillämpning av Disconnection.
 • Mycket rimligare priser så att jorden någon gång kan bli Clearad.
 • Fortsatt forskning och utveckling vad gäller det reaktiva sinnet, ”banken” etc.
 • Tillsätt en kommitté som granskar auditeringsprocesser, vad som fungerar, inte fungerar och även helst varför. Detta får dock inte bli alltför byråkratiskt som det svenska skattesystemet. Men dagens diktatoriska stil där en (!) person bestämmer allt är inte optimalt. Fler perspektiv behövs.
 • Sök oberoende vetenskapliga granskningar av scientologiskt material.
 • Mer fokus på att få Dianetikgrupper och liknande att fungera än på ”fundraising” och stora event där folk i stället för att gå upp för bron ger bidrag.
 • Differentiera tydligt mellan vad Hubbard har skrivit och vad andra kommer fram till i sin forskning, så att detta är uppenbart.

Det finns säkert mer att utveckla men detta är belastande förhållanden som lägger band på en verklig expansion enligt min mening.

Read Full Post »

Evolutionen är som jag ser det ett faktum. Djur, fåglar, dinosaurier, valar, människor etc har utvecklats under mycket lång tid, förändrat sig och anpassat sig efter sin omgivning.

Hur mycket förändras en varelse rent biologiskt under en livstid? Ingen aning, men ta ett godtyckligt litet tal på 0,1 promille. Antagligen mindre än det eftersom 100 % då skulle motsvara ca 10 000 livstider dvs grovt ca 700 000 år. På 700 000 år hinner inte en varelse förändras fullständigt, dvs 100 %, så vitt jag förstår med mina begränsade kunskaper. Alltså är förändringen antagligen mycket mindre än 0,1 promille (mindre än 1/10 000 del) per livstid ur ett strikt biologiskt utvecklingsperspektiv eftersom förändringar tar flera miljoner år eller mer. Små förändringar med andra ord.

Med samma analoga logik borde man åtminstone rent filosofiskt kunna acceptera själens förminskade förmågor och fördärv under lika långa tidsperioder. Kanske har det tagit miljarder år att gå från en kraftfull andlig varelse till där vi är i dag?

Lägg sedan till Hubbards påståenden om att våra andliga förmågor/medvetande går i nedåtgående spiraler med olika längd och att den nuvarande är ca 70 000 år (jag är dock osäker på denna siffra) som blir kortare och kortare.

Read Full Post »

Jag tänkte framföra min egen definition vad gäller begreppet Hubbardian. Scientologin består grovt av två delar som jag ser det:

 • Den filosofiska läran, kurser, böcker, auditering, assister, tron på reinkarnation etc. Själva läran.
 • Den organisatoriska biten vad gäller policybrev, disconnection, Fair Game, statistik, kyrkorna, RTC, statistik, Miscavige etc.

En Hubbardian enligt mig är någon som fokuserar mer på och stödjer den filosofiska delen av scientologin. Själva organisationen etc är inte lika väsentlig för en Hubbardian. Det kan t.o.m. finnas ett visst distansierande från organisationerna för att indikera att själva filosofin är det centrala och för att uttrycka ett visst missbelåtenhet vad gäller vissa delar av organisationerna.

Personligen upplever jag i nuläget att så länge organisationerna inte fungerar lika tillfredsställande (jag tänker då inte hamna i någon tredje dynamiks-låsning) som övriga samhället vad gäller personval, oberoende granskning, demokrati, rättssäkerhet etc kommer jag föredra att kalla mig själv för Hubbardian. Detta kan givetvis vem som helst göra som stödjer och vill utforska Hubbards filosofiska läror, assister, auditeringar etc.

Anledningen till varför jag inte ville kalla mig för Scientologen var alltså pga. negativ värdekoppling samtidigt som jag ville ha en koppling till Hubbard och hans läror. Begreppet Hubbardian är dock generiskt så Hubbardianen_101 eller liknande hade kanske varit mer specifikt och passande.

Read Full Post »

Ingen OT IX och X?

Marty Rathbun skriver inlägg på sin blogg. Han menar att OT IX och X (som inte är släppta än) över huvud taget inte existerar. Han borde ha någorlunda belägg för sina påståenden eftersom han var med då det begav sig.

Just reklam för dessa OT-nivåer är ofta återkommande då mera kapital skall införskaffas. Finns dessa nivåer över huvud taget kan man nu fråga sig? Mycket behöver förändras inom Church of Scientology. Yttrandefriheten och den öppna diskussionen måste släppas fri och det mest centrala som personal bör arbeta för: Fria val.

Så att folk i sann demokratisk anda kan få välja om de vill ha kvar David Miscavige som Chairman of the Board eller inte.

http://www.kswsverige.org har en länk där statistik över Clears presenteras från tidningen Source (som jag förstår det). Dystert, dystert. 100 Clears per år? Miscavige, ser inte som det du basar över är upstat direkt.

Låt oss ta i ordentligt i överkant och säga att det skapas 10 000 Clears per år just nu.

Befolkning på 6,8 miljarder/10 000 Clears per år= 680 000 år.

Om 680 000 år är planeten clearad med den takten? Då är det väl typ istid flera gånger om? Låt oss säga 100 000 Clears per år.

Befolkning på 6,8 miljarder/100 000 Clears per år= 68 000 år.

Om vi har 1 miljon Clears per år?

Befolkning på 6,8 miljarder/1 000 000 Clears per år= 6 800 år.

Om vi Clearar 1 miljon om året så är det klart om ca 7 000 år. Tjena.

Denna strategi fungerar ju inte alls ca 60 år efter Dianetikbokens utgivande.

När ska övriga scientologer faktisk vakna upp så att det kan bli lite fart på allt detta?

Kan det vara så att nuvarande management kanske inte är helt perfekta i sina strategiska planer, sitt tillämpande av policybrev, sitt tillämpande av Standard Tech etc? En öppen granskning är relevant.

Ska någon av Sveriges orger bli den första i världen att stoltsera med att samtliga medarbetare skrivit under en protestlista som skickas till RTC där de kräver allmänna val, mer öppenhet, rimligare priser enligt Hubbards PL’s, mindre Fair Game, mindre Disconnection, oberoende granskning etc?

Så länge folk är rädda för att eventuellt bli utslängda så kommer resan ner tyvärr att fortsätta.

”Man ska inte anpassa sitt liv efter sina rädslor.”

Read Full Post »

Premiär Det Okända

TV-programmet Det Okända hade precis premiär på TV4+. Brukar dock bara titta klart när mediumet Terry Evans är med vilket han var i dag.

Utan att gå in i detalj så är det intressant att konstatera att vissa påståenden från Terry delar vissa teorier med scientologins OT-nivåer. Det är just detta som är relevant enligt mig, att försöka samköra Hubbards påståenden  med andra påståenden helt frånkopplade från scientologin.

En medelålders man i programmet hade haft mediumförmågor hela livet men inte riktigt vågat prata om det förrän nu. Se gärna reprisen.

Tyckte dock inte det var mycket cold reading Terry Evans ägnade sig åt, han stod mest och höll långa monologer. Jag såg inga hundratals frågor varvid han gissade rätt på 10 %. Skeptiker, vakna upp. Och benskadan som bara fadern kände till…?

Som sagt Derren Brown, gör om detta i en säsong så kanske jag ändrar uppfattning… konspirationsteorier är jag inte mycket för.

Read Full Post »

Carl Sagan argumenterar i nedanstående video angående Gud och Big Bang.

Han framför intressant argumention:

”Where did God come from? If we decide that this is an unanswerable question, why not save a step and conclude that the origin of the universe is an unanswerable question? Or, if we say God always existed, why not save a step and conclude that the universe always existed?”

Som jag tidigare filosoferat kring så är det mest sannolika, i enlighet med många religioner (även scientologin), att universum skapades av någon form av andlig kraft. Det kan ju också vara så att universum alltid har alltid existerat.

Big Bang-forskningen tyder dock på att galaxerna rör sig bort från varandra (rödskiftningar och Dopplereffekt som Sagan pratar om, se videon nedan) och om man går bakåt i tiden så går det att härleda att universumet utgick från en punkt.

Observera att forskarna inte talar om att det finns en mittpunkt någonstans i universum, utan att det är universumet självt som expanderar. Jämför med den klassiska ballongen med prickar på. Blåser man upp ballongen hamnar prickarna längre bort från varandra och tar man ur luft minskar avståndet mellan prickarna. Men det finns ingen mittpunkt för alla prickar på ytan.

Någon form av Big Bang är alltså mest sannolikt. Ur ett strikt filosofiskt perspektiv har jag svårt att se hur någonting då bara uppstår av sig själv, helt emot principen om orsak och verkan. Inför man däremot en andlig kraft utan plats i tid eller rum men med förmågan att postulera så ger det enligt min mening åtminstone en mer tillfredsställande förklaring än att ”det bara hände.” Dessutom krävs det inte på samma sätt att man förklarar hur detta andliga skapades eftersom det inte har någon plats i tiden över huvud taget. Detta universum har dock tid och då kan man tala om en begynnelse.

Problemet med den andliga kraften är att det i dagsläget inte är en del av vår vardag. Att tala om en andlig kraft som skapade universumet är ett problem eftersom bevisen är bristfälliga vad gäller andlig kraft.

Dock har vi ju van Praagh och Edward som uppvisar korrekta paranormala förutsägningar i betydligt större utsträckning än vad som kan sägas vara ren slump eller cold reading. Dessa paranormala förmågor skulle kunna betraktas som någon form av rest från det starka andliga och paranormala som en gång fanns, precis som att svanskotan är en rest från då vi en gång i tiden hade svans. Lägg sedan till ett flertal väl dokumenterade reinkarnationshistorier och tusentals utanför-kroppen-upplevelser så får vi ytterligare indicier på att vi är andliga varelser utan plats i tid eller rum men med förmågan att postulera.

På grund av dessa anledningar är det enligt min mening mer sannolikt att någon form av andlig kraft skapade universum.

Själva grundtanken med scientologisk auditering är att från tidigare liv hitta incidenter som gjort individen mindre kapabel. Genom att auditera ut dessa incidenter återfås sakta förmågor och perceptioner. Det finns mängder med vittnesmål från scientologer (vad gäller förbättringar) som gjort upp till den hittills högsta släppta nivån OT VIII, men än så länge verkar det vara en bra bit kvar tills det paranormala släpps loss på riktigt.

Här en bra förklaring på vad rödskiftning och dopplereffekt är:

Read Full Post »

Intressant debatt

Över-skeptikern James Randi debatterar mot kändismediumen Van Praagh, Edward och psykiatrikern Brian Weiss. Jag gillar ju Randi och det han gör men tycker tyvärr ibland att han fokuserar lite väl mycket på misslyckandena och saknar helhetsperspektivet som innefattar även när medium lyckas. Han förefaller tyvärr ha ett stängt sinne vad gäller de många träffarna och ser bara till misslyckandena. Randi har poänger med att medium ibland misslyckas och ställer många frågor, men detta händer ju inte alltid.

Weiss säger något bra: ”You have to keep an open mind”.
Jag säger: ”Se till helheten”.

Jag anser nog att skeptikerrörelsen mer bör fokusera på att avslöja skojare och charlataner än att försöka motarbeta paranormala fenomen, för det finns en hel del mycket svårförklarliga, exempelvis ett flertal reinkarnationsfall. Ibland kan dock vissa paranormala fenomen svårligen testas under ordnade vetenskapliga förhållanden, exempelvis ögonblickliga oförutsägbara incidenter. Vissa saker kan dock givetvis testas.

Angående tjafset om födelsedagen. Ja Randi, det hade varit mer märkvärdigt om han sagt ”Din födelsedag är den 14:e augusti” i stället för att han sa ”Säger dig datumet den 14:e augusti någonting?” och det då visade sig vara hans födelsedag. Men det var enligt min mening tillräckligt märkvärdigt att han tydligen kunde komma upp med ett datum som visade sig vara vederbörandes födelsedag.

Är detta dessutom någorlunda repeterbart är det ett tydligt tecken vad gäller mediums påstådda förmågor.

Mediumen får frågor om de är rika och de förnekar. Där tror jag dock de underdriver då biljetter till deras seminarier/seanser kostar mellan 750 – 1300 kr plus omfattande bokförsäljning. 150 personer i en publik ger då ca 150 000 kr i intäkter minus kostnader för lokal, flyg etc. Inget fel med inkomster eller höga biljettpriser på en fri marknad (utbud och efterfrågan) men de kan väl vara lite mer neutrala i sina ordval? John Edward förefaller ha ca 7 group readings/seminars i månaden vilket grovt uträknat skulle innebära ca 1 miljon i omsättning per månad, antagligen mer.

Visserligen gjordes TV-programmet omkring år 2000 verkar det som och då kanske de hade annorlunda inkomster, men det betvivlar jag.

Read Full Post »

Mark Isham och Kate Ceberano är scientologer. Mark Isham är minst OT V, har gjort L10, L11 och L12  och dessutom gjort filmmusik till bla. What women want (Mel Gibson), Rules of Engagement, Short Cuts, Point Break, Blade, A river runs through it och många andra filmer. Han har också varit Oscarsnominerad.

Kate Ceberano kommer från Australien och är åtminstone OT V, har gjort alla L’s och är jazzsångerska.

Read Full Post »

Older Posts »