Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2011

Här en intressant vittnesskildring där berättaren Frederic Delarue berättar om sin nära-döden-upplevelse. När han lämnade sin kropp beskriver han hur det är att röra sig som själ helt fritt genom att anta olika perspektiv. (2:34 in i videon.)

I could fly through walls, fly anywhere in a moment… it happens instantaneously.

THE AXIOMS OF SCIENTOLOGY

AXIOM 1. LIFE IS BASICALLY A STATIC.
Definition: a Life Static has no mass, no motion, no wavelength, no location in space or in time. It has the ability to postulate and to perceive.

AXIOM 2. THE STATIC IS CAPABLE OF CONSIDERATIONS, POSTULATES, AND
OPINIONS.

Postulate: a conclusion, decision or resolution made by the individual himself to resolve a problem or to set a pattern for the future or to nullify a pattern of the past.

Annonser

Read Full Post »

SvD skriver om att nya fynd kan tyda på att våra tidiga släktingar kan ha emigrerat från Afrika redan för 125 000 år sedan. Fram tills nu har forskningen tytt på att utvandringen snarare skedde för 60 000 år sedan.

Hubbard hävdade redan på 50-talet baserat på auditeringar/sessioner med mängder av personer att vi som spirituella varelser kom till jorden för ca 35 – 70 000 år sedan och åsyftade när vi började att använda oss av människoliknande kroppar, medan det evolutionistiska biologiska utvecklandet av en body-line i form av apdjur -> neanderthalare -> homo sapiens tagit längre tid.

Jag har förresten kommit på en någorlunda bra filosofisk förklaring på varför djur som exempelvis apor inte har själ men människor har det, samtidigt som apor kan vara rätt så utvecklade.

Kan det vara så att den biologiska kroppen kan utveckla en viss nivå av intelligens av sig själv, men för att nå högre intelligens i form av förståelse av kvantfysik samt mån- och marsfärder så krävs det en spirituell varelse?

Alltså, när en body-line (i det här fallet humanoider) är tillräckligt evolutionistiskt och genetiskt utvecklade vad gäller hjärnstorlek och kropp etc så börjar spirituella varelser (dvs sådana som oss) att använda sig av dem?

SvD

Read Full Post »

SvD Opinion skriver om religion och vikten av en tro.

Fascinerande hur världen ligger efter vad gäller helheten. Vetenskapen envisas med att vi är biologiska varelser som dör när kroppen dör och att Big Bang uppstod av sig självt – bara sådär.

De stora världsreligionerna har stora problem med att samköra sina heliga böcker med det vetenskapen upptäcker allt eftersom. Bibeln hävdar att universum är mellan 6 000 och 10 000 år gammalt medan radiometriska mätmetoder visar på en jordålder på minst 4,5 miljarder år och för universum minst 13,7 miljarder år.

Allt uppstod på sju dagar enligt Bibeln medan vetenskapen kan spåra fossiler hundratals miljoner år tillbaks och en gradvis evolutionsutveckling via DNA, mutationer och naturligt urval.

Inget av detta går ihop enligt det totala underlag som finns att tillgå. Voilá och in kommer scientologin som menar att människan är en andlig varelse utan plats i tid och rum som reinkarneras liv efter liv och som är separat från det fysiska universumet och vars lära dessutom bejakar evolutionsläran. Utifrån det mesta jag har läst, allt från Bibeln, Koranen, Hare Krishna, evolutionslära och Darwin etc så är det scientologin som fortfarande klarar av helheten bäst utan större konflikter.

Visserligen hävdar Hubbard från de auditeringar han gjort (dvs forskning utifrån minnesbilder) att det fysiska universumet är mellan 60 biljoner år och 4 triljoner år gammalt men mer och mer vetenskaplig forskning tyder på att det har funnits fler universum innan vårt – Michio Kaku, en av världens främsta teoretiska fysiker, misstänker detta och mer forskning kommer att bringa klarhet i frågan.

Scientologin är inte perfekt men läran och filosofin är det mest sannolika av det som finns i dag.

Här kan du läsa en sammanställning angående reinkarnation baserat på ett flertal olika källor.

SvD

Read Full Post »

Mind over matter

SvD skriver om att man kan minska risken för hjärtinfarkter med hjälp av psykologiska metoder. Effekten är minst lika bra som behandling med många vanliga läkemedel enligt en svensk studie.

Mediciner och antibiotika behövs definitivt för ett flertal ändamål, men desto mindre mediciner som behövs användas, desto bättre.

Trevligt med forskningsresultat som pekar på att vi inte bara är biologiska varelser som styrs av gener, genpooler, memes, biologisk utveckling och annat. Det finns ett jag, en själ, som styr över kroppen i viss utsträckning.

SvD

Read Full Post »

Multiverse

Den teoretiske fysikern Michio Kaku förklarar här teorin om multiverse. Om den visar sig stämma kan det innebära att MEST är äldre än dagens vedertagna datum på 13,6 miljarder år (för detta universum). Detta är intressant ur ett scientologiskt perspektiv eftersom Hubbard pratar om ett universum med en ålder på allt mellan 60 biljoner år och 4 triljoner år.

Kaku lägger fram intressanta teorier och att de med hjälp av framtida satelliter kan mäta störningar i rester från Bang Bang som därmed kan visa på s.k. multiverse.

Sevärt.

Read Full Post »

Show me the money!

Lägger in en liten reservation mot nuvarande Chairman of the Board, David Miscavige, vad gäller den organisationskultur och riktning Church of Scientology har utvecklats till under Miscavige styre som självutnämnd diktator.

Hans bästa vän Tom Cruise, OT VII (minst 1 500 timmar auditering), följeslagare, framgångsrik filmstjärna och som påstås av vissa vara ”the second highest ranked in the church” borde backa några steg, surfa runt på webben, titta från alla håll och kanter och vara lite mer distansierad till hur en civilserad och lämplig disseminering av scientologimaterial bör gå till.

Annars är det givetvis kul att Cruise anammat de scientologiska grundfilosofierna vad gäller att vi är andliga varelser, reinkarnation, paranormalitet är ett faktum (om inte nu så i framtiden) och mycket annat.

Cruise och Miscavige

I dagsläget har kyrkan tyvärr vissa inslag av sekteri, fanatism, pengarallyn etc vilket jag inte stödjer. Priserna är dessutom olämpligt höga och ej förenliga med Hubbards policybrev. Miscavige bryter mot en hel del policybrev (som Hubbard ställt upp) i sin iver att materialisera scientologin och föra den bort från det spirituella.

Nedan filmklipp visar den klassiska scenen från Jerry Maguire. Sekvensen skulle lika gärna kunna komma  från ett fundraising-möte inspirerat av Miscavige.

Read Full Post »

Evolutionsbiologen och materialisten Richard Dawkins har skrivit en bok vid namn ”The God Delusion” där han argumenterar mot existensen av Gud och för ateismen. Dawkins är en bra författare med ett välartikulerat språk och en del halvkrångliga ord. Boken innehöll diverse argumentationer vad gäller Gud som jag fann intressanta.

Nedan har jag sammanställt dessa.

 • Religionen är i dag placerad i ett eget fack som innebär att den inte kan bli kritiserad på samma sätt som andra fenomen i samhället. Detta är problematiskt.
 • Ambroce Bierces definition av begreppet bön: ”to ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single practitioner, confessedly unworthy”. Det finns atleter som är övertygade om att Gud hjälper dem att vinna – har de funderat på att Gud i så fall anser att de andra deltagarna ej bör favoriseras lika mycket?
 • Russell Stannards experiment med böner där tre kyrkor var inblandade. Man bad för några sjuka på ett sjukhus men inte för några andra i ett dubbelblint försök (namnen man bad för var förnamn plus första bokstaven i efternamnet). Inga statistiska skillnader kunde uppmätas vad gäller snabbare tillfrisknande hos någon av grupperna.
 • Dawkins menar att om oddsen för att liv skulle uppstå av sig självt av en slump endast var en på en miljard, så skulle ändå ca en miljard planeter i vårt universum vara bebodda i dagsläget.
 • Enligt vissa experiment som gjorts vad gäller moraliska frågor fanns det inga statistiska skillnader mellan hur ateister eller religiösa gjorde sina val. Av detta drar Dawkins slutsatsen att vi inte behöver Gud för att vara goda.
 • I USA finns många kristna religiösa som är emot aborter eftersom det innebär att ta livet av någon, eller mörda om man så vill. Ändå stödjer de dödsstraffet. Exempelvis George W. Bush är emot stamcellsforskning som används i medicinska syften eftersom embryon  där tas av daga. Samtidigt undertecknade han en dödsdom ungefär var nionde dag under sin tid som guvernör i Texas som stod för ca en tredjedel av alla dödsstraff i USA. Dawkins noterar diskret att det kanske hade underlättat om offren påtalat att de varit foster en gång i tiden.
 • Religion bör inte ha en särställning i samhället. Han ger ett exempel på när Amishbarn tilläts att inte gå i skola pga. deras religiösa tro. Hade detta varit tillåtet för ett sekulärt barn som angett någon annan anledning?
 • Det finns flera tusen gudar. En kristen är ateist till alla gudar utom hans gud, en muslim är ateist till alla gudar utom hans gud etc.
 • Dawkins anser att man inte skall kalla barn för ett kristet barn, muslimskt barn, judiskt barn etc utan för ett barn till kristna, ett barn till muslimer etc. Skulle man exempelvis våga säga att ”här har vi ett ateistiskt barn” eller ett ”kapitalistiskt barn”? Låt barnen växa upp själva och bilda sig en egen uppfattning menar han.
 • Intressant att ca 95 procent av USA:s befolkning tror att de kommer att överleva sin egen död.
 • Varför blir kristna inte glada när de hör att någon anhörig är på väg att dö i cancer? Nu väntar ju bara himmelriket!
 • Dawkins menar att ateister lever ett lyckligare liv eftersom de anser att man bara lever en gång.
 • Våra hjärnor är begränsade eftersom evolutionen inte krävde att vi skulle förstå svåra saker som kvantfysik och liknande.

Personligen anser jag att kyrka och stat skall vara separerade, dvs lagar som är stiftade av riksdag skall stå över religiösa lagar som kanske har sitt ursprung för länge sedan då en annan kultur och syn rådde.

Några intressanta begrepp lärde jag mig också. Själv är jag antagligen närmast deist vilket innebär att man tror att någon form av övernaturlig kraft skapade universum men att detta senare har fått utveckla sig själv. Jag har något svårt att se att det skulle finnas någon form av ensam övervakare som dömer oss när livet är slut, vilket väl är en av de centrala funktionerna för en gud? Däremot pratar Michael Newton (baserat på hans hypnos-sessioner) om att väsen gör bedömningar av oss mellan liven i vår andliga utveckling.

Sedan tror jag på reinkarnation förstås, vilket Dawkins inte gör. Jag håller det även för relativt troligt att vi själva som andliga varelser en gång i tiden har skapats ur något övernaturligt.

Boken var bra och jag rekommenderar den eftersom den ifrågasätter och får en att tänka efter, dessutom var den välskriven.

Dawkins pratar i videon om att det saknas underlag för Gud och det är jag benägen att hålla med om. Rent generellt så saknas det dock definitivt inte underlag för reinkarnation eller paranormala fenomen!

Read Full Post »

Older Posts »