Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2011

Här en intressant vittnesskildring där berättaren Frederic Delarue berättar om sin nära-döden-upplevelse. När han lämnade sin kropp beskriver han hur det är att röra sig som själ helt fritt genom att anta olika perspektiv. (2:34 in i videon.)

I could fly through walls, fly anywhere in a moment… it happens instantaneously.

THE AXIOMS OF SCIENTOLOGY

AXIOM 1. LIFE IS BASICALLY A STATIC.
Definition: a Life Static has no mass, no motion, no wavelength, no location in space or in time. It has the ability to postulate and to perceive.

AXIOM 2. THE STATIC IS CAPABLE OF CONSIDERATIONS, POSTULATES, AND
OPINIONS.

Postulate: a conclusion, decision or resolution made by the individual himself to resolve a problem or to set a pattern for the future or to nullify a pattern of the past.

Read Full Post »

SvD skriver om att nya fynd kan tyda på att våra tidiga släktingar kan ha emigrerat från Afrika redan för 125 000 år sedan. Fram tills nu har forskningen tytt på att utvandringen snarare skedde för 60 000 år sedan.

Hubbard hävdade redan på 50-talet baserat på auditeringar/sessioner med mängder av personer att vi som spirituella varelser kom till jorden för ca 35 – 70 000 år sedan och åsyftade när vi började att använda oss av människoliknande kroppar, medan det evolutionistiska biologiska utvecklandet av en body-line i form av apdjur -> neanderthalare -> homo sapiens tagit längre tid.

Jag har förresten kommit på en någorlunda bra filosofisk förklaring på varför djur som exempelvis apor inte har själ men människor har det, samtidigt som apor kan vara rätt så utvecklade.

Kan det vara så att den biologiska kroppen kan utveckla en viss nivå av intelligens av sig själv, men för att nå högre intelligens i form av förståelse av kvantfysik samt mån- och marsfärder så krävs det en spirituell varelse?

Alltså, när en body-line (i det här fallet humanoider) är tillräckligt evolutionistiskt och genetiskt utvecklade vad gäller hjärnstorlek och kropp etc så börjar spirituella varelser (dvs sådana som oss) att använda sig av dem?

SvD

Read Full Post »

SvD Opinion skriver om religion och vikten av en tro.

Fascinerande hur världen ligger efter vad gäller helheten. Vetenskapen envisas med att vi är biologiska varelser som dör när kroppen dör och att Big Bang uppstod av sig självt – bara sådär.

De stora världsreligionerna har stora problem med att samköra sina heliga böcker med det vetenskapen upptäcker allt eftersom. Bibeln hävdar att universum är mellan 6 000 och 10 000 år gammalt medan radiometriska mätmetoder visar på en jordålder på minst 4,5 miljarder år och för universum minst 13,7 miljarder år.

Allt uppstod på sju dagar enligt Bibeln medan vetenskapen kan spåra fossiler hundratals miljoner år tillbaks och en gradvis evolutionsutveckling via DNA, mutationer och naturligt urval.

Inget av detta går ihop enligt det totala underlag som finns att tillgå. Voilá och in kommer scientologin som menar att människan är en andlig varelse utan plats i tid och rum som reinkarneras liv efter liv och som är separat från det fysiska universumet och vars lära dessutom bejakar evolutionsläran. Utifrån det mesta jag har läst, allt från Bibeln, Koranen, Hare Krishna, evolutionslära och Darwin etc så är det scientologin som fortfarande klarar av helheten bäst utan större konflikter.

Visserligen hävdar Hubbard från de auditeringar han gjort (dvs forskning utifrån minnesbilder) att det fysiska universumet är mellan 60 biljoner år och 4 triljoner år gammalt men mer och mer vetenskaplig forskning tyder på att det har funnits fler universum innan vårt – Michio Kaku, en av världens främsta teoretiska fysiker, misstänker detta och mer forskning kommer att bringa klarhet i frågan.

Scientologin är inte perfekt men läran och filosofin är det mest sannolika av det som finns i dag.

Här kan du läsa en sammanställning angående reinkarnation baserat på ett flertal olika källor.

SvD

Read Full Post »

Mind over matter

SvD skriver om att man kan minska risken för hjärtinfarkter med hjälp av psykologiska metoder. Effekten är minst lika bra som behandling med många vanliga läkemedel enligt en svensk studie.

Mediciner och antibiotika behövs definitivt för ett flertal ändamål, men desto mindre mediciner som behövs användas, desto bättre.

Trevligt med forskningsresultat som pekar på att vi inte bara är biologiska varelser som styrs av gener, genpooler, memes, biologisk utveckling och annat. Det finns ett jag, en själ, som styr över kroppen i viss utsträckning.

SvD

Read Full Post »

Multiverse

Den teoretiske fysikern Michio Kaku förklarar här teorin om multiverse. Om den visar sig stämma kan det innebära att MEST är äldre än dagens vedertagna datum på 13,6 miljarder år (för detta universum). Detta är intressant ur ett scientologiskt perspektiv eftersom Hubbard pratar om ett universum med en ålder på allt mellan 60 biljoner år och 4 triljoner år.

Kaku lägger fram intressanta teorier och att de med hjälp av framtida satelliter kan mäta störningar i rester från Bang Bang som därmed kan visa på s.k. multiverse.

Sevärt.

Read Full Post »

Show me the money!

Lägger in en liten reservation mot nuvarande Chairman of the Board, David Miscavige, vad gäller den organisationskultur och riktning Church of Scientology har utvecklats till under Miscavige styre som självutnämnd diktator.

Hans bästa vän Tom Cruise, OT VII (minst 1 500 timmar auditering), följeslagare, framgångsrik filmstjärna och som påstås av vissa vara ”the second highest ranked in the church” borde backa några steg, surfa runt på webben, titta från alla håll och kanter och vara lite mer distansierad till hur en civilserad och lämplig disseminering av scientologimaterial bör gå till.

Annars är det givetvis kul att Cruise anammat de scientologiska grundfilosofierna vad gäller att vi är andliga varelser, reinkarnation, paranormalitet är ett faktum (om inte nu så i framtiden) och mycket annat.

Cruise och Miscavige

I dagsläget har kyrkan tyvärr vissa inslag av sekteri, fanatism, pengarallyn etc vilket jag inte stödjer. Priserna är dessutom olämpligt höga och ej förenliga med Hubbards policybrev. Miscavige bryter mot en hel del policybrev (som Hubbard ställt upp) i sin iver att materialisera scientologin och föra den bort från det spirituella.

Nedan filmklipp visar den klassiska scenen från Jerry Maguire. Sekvensen skulle lika gärna kunna komma  från ett fundraising-möte inspirerat av Miscavige.

Read Full Post »

Evolutionsbiologen och materialisten Richard Dawkins har skrivit en bok vid namn ”The God Delusion” där han argumenterar mot existensen av Gud och för ateismen. Dawkins är en bra författare med ett välartikulerat språk och en del halvkrångliga ord. Boken innehöll diverse argumentationer vad gäller Gud som jag fann intressanta.

Nedan har jag sammanställt dessa.

 • Religionen är i dag placerad i ett eget fack som innebär att den inte kan bli kritiserad på samma sätt som andra fenomen i samhället. Detta är problematiskt.
 • Ambroce Bierces definition av begreppet bön: ”to ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single practitioner, confessedly unworthy”. Det finns atleter som är övertygade om att Gud hjälper dem att vinna – har de funderat på att Gud i så fall anser att de andra deltagarna ej bör favoriseras lika mycket?
 • Russell Stannards experiment med böner där tre kyrkor var inblandade. Man bad för några sjuka på ett sjukhus men inte för några andra i ett dubbelblint försök (namnen man bad för var förnamn plus första bokstaven i efternamnet). Inga statistiska skillnader kunde uppmätas vad gäller snabbare tillfrisknande hos någon av grupperna.
 • Dawkins menar att om oddsen för att liv skulle uppstå av sig självt av en slump endast var en på en miljard, så skulle ändå ca en miljard planeter i vårt universum vara bebodda i dagsläget.
 • Enligt vissa experiment som gjorts vad gäller moraliska frågor fanns det inga statistiska skillnader mellan hur ateister eller religiösa gjorde sina val. Av detta drar Dawkins slutsatsen att vi inte behöver Gud för att vara goda.
 • I USA finns många kristna religiösa som är emot aborter eftersom det innebär att ta livet av någon, eller mörda om man så vill. Ändå stödjer de dödsstraffet. Exempelvis George W. Bush är emot stamcellsforskning som används i medicinska syften eftersom embryon  där tas av daga. Samtidigt undertecknade han en dödsdom ungefär var nionde dag under sin tid som guvernör i Texas som stod för ca en tredjedel av alla dödsstraff i USA. Dawkins noterar diskret att det kanske hade underlättat om offren påtalat att de varit foster en gång i tiden.
 • Religion bör inte ha en särställning i samhället. Han ger ett exempel på när Amishbarn tilläts att inte gå i skola pga. deras religiösa tro. Hade detta varit tillåtet för ett sekulärt barn som angett någon annan anledning?
 • Det finns flera tusen gudar. En kristen är ateist till alla gudar utom hans gud, en muslim är ateist till alla gudar utom hans gud etc.
 • Dawkins anser att man inte skall kalla barn för ett kristet barn, muslimskt barn, judiskt barn etc utan för ett barn till kristna, ett barn till muslimer etc. Skulle man exempelvis våga säga att ”här har vi ett ateistiskt barn” eller ett ”kapitalistiskt barn”? Låt barnen växa upp själva och bilda sig en egen uppfattning menar han.
 • Intressant att ca 95 procent av USA:s befolkning tror att de kommer att överleva sin egen död.
 • Varför blir kristna inte glada när de hör att någon anhörig är på väg att dö i cancer? Nu väntar ju bara himmelriket!
 • Dawkins menar att ateister lever ett lyckligare liv eftersom de anser att man bara lever en gång.
 • Våra hjärnor är begränsade eftersom evolutionen inte krävde att vi skulle förstå svåra saker som kvantfysik och liknande.

Personligen anser jag att kyrka och stat skall vara separerade, dvs lagar som är stiftade av riksdag skall stå över religiösa lagar som kanske har sitt ursprung för länge sedan då en annan kultur och syn rådde.

Några intressanta begrepp lärde jag mig också. Själv är jag antagligen närmast deist vilket innebär att man tror att någon form av övernaturlig kraft skapade universum men att detta senare har fått utveckla sig själv. Jag har något svårt att se att det skulle finnas någon form av ensam övervakare som dömer oss när livet är slut, vilket väl är en av de centrala funktionerna för en gud? Däremot pratar Michael Newton (baserat på hans hypnos-sessioner) om att väsen gör bedömningar av oss mellan liven i vår andliga utveckling.

Sedan tror jag på reinkarnation förstås, vilket Dawkins inte gör. Jag håller det även för relativt troligt att vi själva som andliga varelser en gång i tiden har skapats ur något övernaturligt.

Boken var bra och jag rekommenderar den eftersom den ifrågasätter och får en att tänka efter, dessutom var den välskriven.

Dawkins pratar i videon om att det saknas underlag för Gud och det är jag benägen att hålla med om. Rent generellt så saknas det dock definitivt inte underlag för reinkarnation eller paranormala fenomen!

Read Full Post »

Evolutionen har säkert via naturligt urval, sexuellt urval, artificiellt urval och liknande bidragit till att få fram diverse arter som överlevt bättre och bättre. Alla hundar kommer exempelvis från vargen visar molekylära DNA-undersökningar och inte delvis från räv eller schakal. (Håller på att läsa ”The Greatest Show On Earth” av Dawkins.)

Kreationister hävdar att att Gud skapat världen och att det även ligger någon form av design bakom evolutionen, att det inte bara händer av sig själv. Exempelvis  ”ej reducerbar komplexitet” i form av ett öga, där alla delar behövs samtidigt för att kunna fungera. Evolutionister hävdar dock att även ögon har skapats av evolutionen och hänvisar till ”halvögon” och liknande som finns hos en del djur.

De flesta arter har dock två kön och detta har jag inte riktigt förstått hur de skulle ha uppstått från en enda organism. Man kan iofs tänka sig att en liten organism har delat sig men att det skulle utvecklas till två olika kön förefaller något otroligt. Sannolikheterna för allt detta är fullständigt minimala.

Skulle inte förvåna mig om rymdvarelser planterade en mängd arter på jorden för länge sedan och lät dem blomstra ut i naturligt urval.

Och kommer något att inträffa år 2012? Besök exempelvis? Kommer antagligen bli besviken tyvärr…

Read Full Post »

Nedan ett videoklipp om något som skulle kunna kallas för modern och riktad evolution. Pojken Ben Underwood förlorade synen vid 2 års ålder och är i videon 14 år gammal. Han har utvecklat någon form av klickljud han skickar ut från munnen och genom att särskilja ljuden kan han bedöma avstånd och var föremål finns. (Jag har haft med videon i ett tidigare inlägg.)

Givetvis kompletteras detta med minnesbilder av områden, allmänna hörselintryck, känsel och liknande.

Det centrala i min argumentation är att själva individen blev blind och upplevde begränsningar att uppleva sin omgivning. Då utvecklade han dessa klickljud som ett sätt att förnimma och via mycket övning har hans sinnen blivit mer känsliga.

De flesta biologer förklarar evolutionen via mutationer, gener och slump som förändras och detta är säkert en del i det hela, men det förefaller också finnas någon mer övergripande kraft, i det här fallet det själsliga medvetandet hos människan, som via tänkande och prövande utvecklar nya förnimmelsemöjligheter.

Om många människor i ett område är blinda och utvecklar denna klickteknik och föder barn bara inom denna grupp kan man tänka sig att evolutionen under lång tid utvecklar de organ som används, kanske så att ljuden blir högre i styrka samt möjlighet till bredare eller mer riktade signaler och varför inte större öron som lättare kan känna av ljuden?

Men det finns nog någon form av intention bakom evolutionen som inte bara förefaller vara ren slump. Hubbard pratar ju som sagt om en Genetic Entity som styr djur och som påminner om thetanen.

Ben avled år 2009 av cancer och hans sida finns här.

Read Full Post »

Kaskelotens sonarsystem

Mer evolution.

Kaskelotens sonarsystem är fullständigt otroligt och genialt. Spontant ser det verkligen ut som om en ingenjör har satt sig ner och konstruerat denna biologiska mekanism.

Ett sorts rävdjur (Sinonyx) steg ner i vattnet för typ 60 miljoner år sedan och sedan dess har långsam evolution skapat kaskeloten. Ena näsborren hos rävdjuret blev till ett blåshål för luft på kaskeloten och den andra näsborren blev ett ljudskapande organ med en styrka på över 200 dB precis vid mynningen. Ljudet som skickas iväg studsar mot kaskelotens parabolliknande skallben och fokuseras sedan med hjälp av fettprismor och skickas ut via pannan. Via underkäken tas sedan signalen emot och avstånd kan bedömas.

denna sida kan valens evolution studeras mer i detalj. Intressant läsning.

Det är antagligen så att evolutionen har skapat detta system, men det krävs nog något mer än bara slump och naturligt urval. Någon form av kraft som drar upp en riktning, hur det fungerar vet jag ej riktigt än, men det kan vara individen själv som hela tiden strävar mot större överlevnad och därigenom formas organismen efter detta på något vis.

Nedan en förträfflig animation av hur kaskelotens sonarsystem fungerar.

Read Full Post »

Nedan en video som visar hur en flagellum är konstruerad. Den används som svansliknande motor för vissa cellkroppar och nu pratar vi i princip hjullager, kullager och axlar.  Hur kan evolutionen ha skapat en sådan komplicerad mekanism? Kreationister pratar ofta om ”irreducibel komplexitet”, dvs en mekanism som kräver alla delar för att fungera och som alltså svårligen kan ha utvecklats ett steg i taget. Alla detaljer behövs ju samtidigt.

Hubbard har pratat om olika bodylines som har blivit planterade på diverse planeter av andra civilisationer för att dra igång liv som sedan evolutionen får utveckla vidare.

Jag står fast i mina åsikter att jag svårligen kan se att universumet skapades från ingenting (även om nu materia och antimateria av en slump uppdagades pga. gravitationslagar) för att sedan skapa minst 100 miljarder x 100 miljarder x 30 stjärnor i vårt universum plus alla dessa komplicerade livsformer som av en slump och genom naturlig selektion uppstått genom mutationer.

Jag är åtminstone deist, dvs någon form av övernaturlig kraft skapade detta universum, som möjligtvis sedan har utvecklats vidare självmant.

Read Full Post »

Eftersom jag själv sett ett enskilt fall som utvecklat autism efter en vaccinering är jag inte lika övertygad som British Medical Journal. De hävdar nu att den berömda rapporten om att vaccinering kan utveckla autism är en bluff.

Det fall jag pratar om gällde ett barn som var ca 1,5 – 2 år gammalt när det fick vaccinet och utvecklade hög feber i samband med detta. Senare utvecklades svårare symptom och barnet började bla. dunka huvudet i väggen. Nu mer än tio år senare har barnet fullt utvecklad autism.

Visserligen börjar symptomen för autism utvecklas i den åldern vaccinering ges och den direkta orsaken kan alltså vara svår att fastställa.

Mats Reimer, läkare, har svarat följande på sin blogg (det är möjligt att han har reviderat sin uppfattning sedan dess) i en fråga jag ställde om detta.

”Det vaccinet ges vid 18 månader, och eftersom det innehåller levande försvagat virus är det inte ovanligt att mässlingviruset ger kortvarig feber och utslag. Kopplingen ”autism efter MPR [vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund]” är tidsmässig, inte kausal, det finns det stora studier som visar. Symtomen på autism blir ofta tydliga mellan 1-2 års ålder när språket borde komma.

Även om man på gruppnivå tryggt kan avvisa att MPR-vaccin ökar förekomsten av autism kan det förstås även i stora studier dölja sig enstaka sådana fall som inte syns på gruppnivå.

Jag tror inte det kan uteslutas att enstaka barn i mycket sällsynta fall skulle kunna få encefalit [hjärninflammation, min anm.] av det försvagade mässlingviruset och att en genomgången hjärninfektion kan ge autism som ett symtom.

Dock är det större risk att inte vaccinera eftersom riktiga mässlingen garanterat ger en risk för encefalit och hjärnskada. Och den som inte vaccineras kommer få mässlingen förr eller senare, sjukdomen är långt från utrotad och mycket smittsam.”

Kom ihåg att det finns mycket stora ekonomiska intressen vad gäller detta och man bör alltså vara försiktig med att dra allt för snabba slutsatser.

Även om det skulle vara så att några få fall faktiskt utvecklar autism så är nyttan med vaccination ändå större än risken ur ett helhetsperspektiv. Jag stödjer alltså vaccinationer av barn.

Däremot tycker jag man skall vara försiktig med att helt avskriva risken för autism vid vaccinering, även om den möjligtvis kan anses vara minimal. Den viktigaste anledningen är att om det finns ett svagt samband så kan vaccinet förbättras.

Vidare undrar jag om det var just vaccinet från 1998 som var behäftat med fel? Det fallet jag talar om inträffade omkring 1998 och studien gjordes även då.

SvD, DN, AB

Read Full Post »

Evolutionsbiologen och materialisten Richard Dawkins förklarar släktförhållanden mellan schimpans, bonobo, människa, gorilla och orangutang. (Dessutom hävdar han att vi härstammar från bakterierna, nästa gång jag äter antibiotika ska jag sörja lite extra.)

Någon mer än mig som noterar stora skillnader mellan människa och övrig kroppsbehårad släkt? Utseende och intelligens exempelvis?

Upphör inte att fascineras över den ”logik” som råder vad gäller vissa utvecklingar och som allmänt accepteras av intellektuella individer med hög IQ.

Dawkins är för övrigt (jag upprepar: För övrigt) en mycket intellektuell individ och hans bok ”The God Delusion” har många intressanta argument jag återkommer till.

Här går han dock bet. Varför?

Något är fel. Varför har människan utvecklats så otroligt mycket mer än exempelvis schimpansen? Tal, skrift, verktyg, periodiska systemet, kvantfysik, imaginära tal, differentialekvationer, atombomben, Hubble-teleskop, rymdraket till månen och även till Mars. Skillnaden är helt G I G A N T I S K.

Kan det bero på att vi är själsliga varelser med teoretisk enorm kapacitet och inte biologiska robotar som schimpanserna antagligen är?

Read Full Post »