Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2011

Hubbard var ett geni i vissa frågeställningar. Samtidigt hade han vissa brister som person. Denna bloggpost är ett försök att kort rationalisera och analysera Hubbard verk. Mycket har skrivits om honom på nätet både från kritikerhåll men även av kyrkan och kanske ännu viktigare av oberoende scientologer som har lättare att prata rakt ut och säga vad de tycker utan hänsyn till någon ledningsgrupp.

Min bedömning blir mer och mer att Hubbards främsta talang var det filosofiska och det teknologiska vad gäller exempelvis auditeringsterapi. Han har skrivit om diverse filosofiska aspekter som påverkat mig mer än någon annan människa gjort och fått mig att inse saker som ingen annan människa har gjort. Detta kan jag säga helt ärligt.

Samtidigt var han inte perfekt, han hade vissa brister. På ett forum har jag läst en intressant mening som löd som följer: (channeled = kanaliserad från en högre makt; tech = teknologi, dvs auditeringstekniker etc)

If Scientology was channeled it got the tech from heaven and the policy letters from hell.

Den som skrev detta menade att Hubbards teknologier vad gäller auditering, assister, processer etc är helt fantastiska, men att själva organisations- och administrationsdelen av scientologin kanske inte var lika lyckad, i synnerhet om den hamnar i felaktiga händer som nu skett via den självutnämnda diktatorn Miscavige som nu styr Church of Scientology.

Organisationsdelen innehåller bland annat en viss statistikhets (sälj mer och mer kurser och auditering), s.k. disconnection där kommunikation med antagonister till scientologin skall brytas även om det gäller anhöriga, s.k. Fair Game där förtal etc mot antagonister till Church of Scientology är okay etc. En av Hubbards brister var att han ibland hade en tendens att polarisera i svart och vitt där kanske en mer nyanserad gråskala hade varit mer lämplig.

Jag tror Hubbard skrev dessa policybrev i all välmening och under en tidsperiod där samhällsklimatet var mycket hårdare. Andra världskriget hade ganska nyligen avslutats, homosexualitet var olagligt, FBI och CIA styrde och ställde, myndigheter ansågs stå över vanliga medborgare, psykisk sjukdom var mycket tabu och psykiatriker använde sig av mycket otrevliga behandlingsmetoder som snarare skadade patienten (elchocker, insulinchocker, Hibernal, lobotomi etc) än hjälpte dem, kommunister jagades och det kalla krigets dagar rådde. Kort sagt en period av intolerans och hård verklighet till skillnad från dagens mjukare värld som accepterar mycket mer.

Tiderna förändras.

Dagens samhälle är inte i samma behov av de relativt hårdföra policybrev som Hubbard skrev på den tiden och därför uppmanar jag till lite tankeverksamhet vad gäller att slaviskt följa Hubbards policybrev.

Samhället har förändrats och om Hubbard levde i dag är jag tveksam till att han hade varit lika hårdför. Han observerade klokt att för mycket snällhet fungerade inte, munkarna i Tibet fick trots sin religiösa stillsamhet mycket stryk och därför insåg han att man måste kunna bjuda på motstånd som i dag inte är lika nödvändigt.

Syftet med denna bloggpost?

Att mer betona teknologin och inte fästa samma vikt vid de organisatoriska policybreven.

Annonser

Read Full Post »

DN följer upp sin artikel med att konstatera att föräldrarna till det barn som blivit placerad på en scientologisk förskola nu fått en sekulariserad vanlig förskola. Det verkar som om det finns tendenser till scientologofobi i samhället som okunniga journalister bidrar till.

Har studietekniken redogjorts? Vikten av kommunikation redogjorts? Tonskalan förklarats?

Media har till stor del ett ansvar för att samhället i stort lider av scientologofobi i dag där sakliga värderingar svårligen har nått fram via sensationslystna journalister som slarvar med analysen.

På denna sida har jag exempelvis redogjort för varför jag anser att reinkarnation är det mest sannolika. Läs gärna och titta på videoklippen för en djupare insikt i ämnet. Mycket intressant ur ett helhetsperspektiv, även om ämnet är utsvävande. (Reinkarnationslära ingår inte i Applied Scholastics.)

DN

Read Full Post »

Jag är scientolog

DN bedriver kritisk journalistik och begagnar sig inte av intellektuell sakframställning av scientologins filosofi på ett för allmänheten begripligt sätt vad gäller scientologiska förskolor.

Skulle en mening av typen ”kommunen gav dem i stället en plats på en muslimsk förskola” användas lika friskt? Allmänhetens okunskap om scientologi är bedrövlig och beror allt som oftast på dålig journalistik.

Studieteknik där fokus ligger på vikten av förståelsen av ord och exempelvis att demonstrera saker och ting med hjälp av lera är ett sätt. Annat centralt är vikten av god kommunikation, tonskalan, förståelse etc. Det finns mycket intressant inom scientologins lära.

DN, DN2

Read Full Post »

Simon Singh som även skrivit ”Big Bang” har i denna bok (som på engelska fått den fyndiga titeln Trick or treatment) analyserat alternativmedicinen tillsammans med världens första professor i alternativmedicin, Edzard Ernst.

De fyra stora områdena de granskat är akupunktur, homeopati, kiropraktik och örtmedicin. Även trettiosex andra områden (zonterapi, kristallterapi, meditation, blodiglar m.fl.) har granskats översiktligt, en sida per område ungefär.

Begreppet randomiserad dubbelblind placebostudie är återkommande och något jag själv förespråkar. Randomiserad innebär att urvalet är slumpmässigt när indelning i exempelvis två grupper sker, en som får medicin och en som får placebo. Dubbelblind innebär att varken läkare eller patient vet vilket medel som tas (placebo eller medicin).

På så sätt kan man under en längre tid se om det finns några skillnader. Vid det här laget vet läkekonsten att placebo fungerar, dvs ett placebo kan påverka kemiska halter i kroppen. Mind over matter.

Psykiatriker Peter Fenwick har i en video sagt att dopaminhalter i hjärnan kan påverkas endast av placebo. Detta fenomen är alltså oerhört intressant och bevisar att kroppen influeras av själen.

Intressant också att olika typer av placebo ger olika typer av reaktioner. I boken nämns att sprutinjektioner (med koksaltlösning) ger större effekt än sockerpiller, att gröna tabletter dämpar ångest mer, att en läkare som ger piller ger större effekt än om en sjuksköterska ger det, att en snygg förpackning ger bättre effekt än en billig förpackning etc.

Intressant.

Slutsatsen vad gäller de fyra stora områdena inom alternativmedicin är enligt bokens författare att det mesta ger ungefär samma effekt som placebo. Vid akupunktur kan huvudvärk och illamående ge något mer effekt än placebo och kiropraktisk behandling av rygg kan lindra mer än bara placebo. Däremot avråds kraftigt från att kiropraktorn manipulerar nacken eftersom en viss ökad risk för stroke då föreligger.

Homeopati, där medicinen späds ut så mycket att i princip inte en enda molekyl finns kvar i pillret, döms ut som skojerier. Homeopaterna själva menar att vattnet har ett minne och kommer ihåg preparatet, för att sedan användas enligt principen ”lika botar lika”, dvs det medel som gjorde en sjuk används som botemedel. Låter intressant, men jag själv är väldigt tveksam till homeopati och avfärdar det i dagsläget som kvacksalveri.

Johannesört erkänns av etablerade forskare som fungerande mot depression av lättare och medel typ, men författarna menar också att det kan interagera med andra mediciner man tar och uppmanar till försiktighet.

Boken var intressant och det stämmer säkert att mycket är placebo. Dock måste jag säga att jag blir väldigt fundersam när jag hittade följande stycke i boken (fair use):

Dessutom väckte det anstöt hos läkarkåren att en hel del kiropraktorer använde sig av en E-meter, ytterligare en konstig elektrisk diagnosapparat. Den uppfanns på 1940-talet av kiropraktorn Volney Mathison och har en nål som svänger fram och tillbaka längs en skala medan patienten håller ett elektrodhandatag i vardera handen.

Detta anses vara tillräckligt för att avgöra patientens hälsostatus. E-metern används också flitigt av grundaren L. Ron Hubbard. Tråkigt nog är E-metern rent hokus pokus, en teknisk pryl som US Food & Drug Administration 1963 fann sig föranlåten att dra in. Man tog i beslag drygt ett hundratal apparater hos moderförsamlingen Founding Church of Scientology i Washington. E-metern liknar på många sätt den lika bluffartade neurokalometern som konstruerades ett tjugotal år tidigare av Palmer den yngre.

Även om boken var bra och intressant vet jag att E-metern fungerar och ser gärna oberoende vetenskapliga tester för att säkerställa detta. Alltså blir jag något oroad över detta slarv. Om Singh har slarvat men denna information så pass ordentligt kan man undra vad annat han har slarvat med?

Jag har själv en gång varit hos en kiropraktor och sedan utfört ryggövningar för att stärka ryggens muskler, varvid jag blev frisk från svåra ryggsmärtor efter några veckor. I boken står dock följande:

Omvänt finns det starka bevis för att sängläge och särskild ryggträning (styrketräning, rörlighets-, böjnings- och sträckningsövningar, stretching) inte ger effekt.

I mitt enskilda fall är detta helt felaktigt. Det var nog främst promenader och enkla ryggövningar som gjorde att smärtorna försvann i kombination med att jag slutade använda några sneda lyftmoment jag använt mig av. Visserligen är det möjligt att ryggsmärtorna hade försvunnit av sig självt, men jag är tveksam till att det gått lika fort med tanke på skillnaderna jag märkte efter att ha börjat med övningarna.

Boken var trots detta läsvärd och man förstår författarnas övergripande filosofi. Det finns mycket skojerier där ute som inte fungerar så man bör vara på sin vakt, vara skeptisk och försöka se exakt vad det är som fungerar och inte fungerar med hjälp av vetenskaplig metod.

Läs boken med en viss skepticism! 😉

Read Full Post »

DN skriver om att allt fler barn utreds för ADHD. I slutändan handlar detta endast om att barnen ska få amfetaminliknande preparat som Concerta, Ritalin och Strattera. På 50-talet fanns inte detta curlingbeteende för barn med små avvikelser, utan man lät barn vara barn helt enkelt.

Dessa mediciner ger biverkningar i form av minskad aptit, hämmad tillväxt och en fråga man kan ställa sig är hur barnens hjärnor kommer att se ut när de är vuxna?

Bedrövligt att detta inte debatteras mer. Sluta ADHD-klassificera vart och vartannat barn.

DN

Read Full Post »

Som ung kan man vara väldigt naiv och godtrogen. Med stigande ålder kan jag säga att jag uppskattar mångfald och differentierade åsikter eftersom jag endast är ute efter sanningen. Intet annat än sanningen.

Det finns extremister åt alla håll och kanter och det är möjligt att ett viktat medelvärde är det som utgör den bästa antagliga förklaringsmodellen? Jag uppskattar extrema skeptiker likväl som extrema paranormalister eftersom de är de bästa på att hitta argument för sin sak.

Ett medelvärde av allt detta utgör antagligen det mest sannolika?

Hubbard hade antaganden och möjligen potentiella fantasier om att vi som andliga varelser skulle uppnå ”exterior with full perception” vilket möjligtvis är helt teoretiskt möjligt.

Dock går det att konstatera efter ca 60 år av scientologisk närvaro att auditering och scientologiska teorier visserligen är intressanta och har lett till många intressanta fenomen, samtidigt som det inte har nått upp till de mål Hubbard har ställt upp.

Hubbard med sin oändliga entusiasm har dock nått längre än många andra filosofer och vetenskapsmän enligt min bedömning.

Jag förespråkar dock mer seriös forskning inom dessa ämnen eftersom det uppenbarligen behövs mer oberoende granskning.

2012?

Sluta polarisera.

Read Full Post »

Dalai Lama skall föreläsa på Södertörns högskola i morgon fredag. Biljetterna verkar dock vara slut men föreläsningen kommer tydligen att webbsändas.

HÄR finns mer info.

Read Full Post »

Older Posts »