Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2009

Remote viewing

Torbjörn Sassersson är en snubbe som sysslar med det paranormala. Här är en artikel där han försvarar parapsykologi. Ämnet förefaller rent generellt vara tabu och detta fascinerar mig. I stället för att med öppna ögon kritiskt granska bevis och föra en sansad ton på debatten så verkar personangrepp och förutbestämda åsikter ofta vara praxis bland kritikerna.

Råkade se Sassersson av en slump på TV där han utförde ett remote viewing-test (RV) där han skulle försöka beskriva en bild som låg i ett slutet kuvert. Han lyckades rätt hyfsat tycker jag, även om det visserligen fanns utrymme för en del tolkningar. Jag upplevde det dock som att han hade mer rätt än inte rätt och alldeles för osannolikt för att vara rena gissningar. Intressant.

Humanisterna har en tävling som kallas för Kristallkulan där den som kan uppvisa paranormala förmågor vinner 100 000 kr. Ett bra initiativ. Jag är fullständigt övertygad om att det finns många skojare och kvacksalvare i branschen, men eventuellt några som faktiskt har något på G.

Utanför-kroppen-upplevelser är också något som en del scientologer har upplevt under auditering, även om det varit kortvarigt och instabilt.

Read Full Post »

Det här med ondska

Ondska är ju ett intressant ämne att avhandla. Vad är ondska? Vem är ond? Vem skall bestämma vem som är ond? Jag kommer ihåg en intressant replik från filmen Interview with a vampire där Tom Cruise uttalar manusförfattaren Anne Rices författade ord: ”Evil is just a point of view.”

Jag har hört resonemang som att ”Hitler var egentligen inte ond, han handlade bara utifrån sin övertygelse” och ”det finns inga onda människor, bara onda handlingar” etc. Jag har dock funderat lite kring det här och tycker att Hubbards definition av begreppet overt är en bra grundplåt till hur ondska kan definieras: Någonting du inte vill skall hända dig själv.

Utifrån detta begrepp kan man bygga upp ett resonemang kring ondska på ett lättare sätt: Mord, våldtäkt, misshandel men även mindre allvarliga företeelser som omotiverade och onödiga pikar eller verbal mobbning.

Min bedömning är att det finns onda människor på jorden. De vill inte väl, de vill inte förbättra. Tack vare omfattande lagstiftning och ett civiliserat samhälle kan de riktigt onda krafterna inte florera fritt, men från Hitlers Tyskland har vi sett hur många vanliga familjefäder förvandlades till grymma koncentrationslägersvakter eller brutala mördare. Visst, i ett krig ingår det att döda, men vissa förefaller släppa loss mer än nödvändigt.

Det förefaller något tabu att prata om onda människor, ungefär som att det inte finns onda människor, utan bara omedvetenhet, okunskap, traditioner eller liknande. Våga prata om ondska och våga anta att det kan finnas ondska. Ondska kommer ju också givetvis på olika gradienter, allt från verbala mobbare och cykeltjuvar till fullblodiga seriemördare eller hänsynslösa diktatorer.

Observera dock att jag är oändligt positiv och tror att även en ond eller en mycket ond människa kan bli god.

Hubbard har ju själv sagt att om Hitler skulle gjort lite Overt/Withhold-auditering (Ond handling/undanhållande av ond handling) så skulle han antagligen inte varit så säker på att han gjorde rätt.

DN, Exp

Read Full Post »

Åke Svanstedt sitter i rätten för att han misstänks ha använt s.k. grisfösare (elutrustning) för att träna sina hästar.

Jag noterar i min stillsamhet att en kvinna i Uppdrag Granskning tvingades till över 100 elbehandlingar. Varför går inte detta upp i rätten? Visserligen påstås det att kvinnan skulle ha avlidit om inte dessa behandlingar givits. Detta finner jag högst tveksamt. Det måste finnas bättre sätt att hantera sådant på. Kvinnan i programmet var ju alldeles förtvivlad och livrädd för dessa behandlingar.

Jag konstaterar också att det finns länder där elbehandlingar är förbjudna på människor. Hur får den sjukvården sina psykospatienter att överleva? Det går uppenbarligen bra.

Dessutom var det en svensk psykiater arbetandes i Norge i programmet som uttryckte stor tveksamhet inför så många elbehandlingar och kallade det för ett ”experimenterande”. ”Att ge fler än runt tio ECT-behandlingar är att agera i strid med både vetenskap och beprövad erfarenhet.” Amerikanska Psykiatrisamfundet skriver också att bestående minnesförluster kan förekomma. Jag tycker Uppdrag Granskning har gjort ett gediget arbete och Socialstyrelsen skall tydligen ta tag i frågan.

Bra.

DN, Uppdrag Granskning

Read Full Post »

1973 kom denna bok ut av Hubbard som är väldigt tunn faktiskt, endast ca 100 sidor. I stort så bygger den på att Hubbard och hans besättning åker ut på Medelhavet och besöker Sardinien, Sicilien samt Tunisien (Kartago) för att kontrollera om Hubbards beskrivningar för vissa platser från tidigare liv stämmer och även för att hitta gamla skatter han grävt ner från tidigare liv.

Hubbard beskriver först platsen och ett litet team åker sedan ut med en mindre båt för att kontrollera hur pass bra det stämmer. Citat ur boken: ”The weird idea is that one only lives but once.” … ”The purpose of the cruise was to test whole track recall.”

Hana Eltringham var med och kollade upp den första platsen och kunde konstatera att många detaljer stämde överens med Hubbards beskrivningar.

På nästa plats åkte en ”missionary” ut och kontrollerade beskrivningarna och kom fram till att de stämde.  Citat: ”We went up to the tower and dug around for several hours and found exactly the structure that was indicated.”

Även Yvonne Gillham kunde bekräfta en hel del detaljer. De två namngivna vittnena är Yvonne samt Hana, resten hänvisas till som ”missionaires”.

I boken filosoferar Hubbard även lite kring whole track: ”Although you can look at this universe as a big basic trap, the cumulative effect of the time track is the only defeating fact in it. The more you live, the more misadventures you have, the more pictures you have and the more engrams kan be keyed in. And the more engrams that can be keyed in, the less events you can associate yourself with a free mind. That’s the dwindling spiral.”

Som vanligt när det gäller Hubbard tycker jag boken är underhållande att läsa. Han skriver ofta från ett väldigt distansierat makroperspektiv och bara det gör att man känner sig ”utkeyad” och ”stor”.

Kritisk granskning
Det som går att kritiskt granska i boken är huruvida delar av boken är påhittad. Som jag tidigare påpekat är det endast två namngivna vittnen och resten är anonyma vittnesskildringar. Yvonne Gillham blev sedermera Heber Jentzsch fru och Commanding Officer för Celebrity Center LA men har tyvärr avlidit.

Hana Eltringham har faktiskt lämnar Church of Scientology och är numera kritisk till hela läran. På nätet har jag dock inte hittat att hon skulle ha ljugit i boken. Bla skriver hon följande på lermanet:

”258. There is nothing confidential or secret about past lives in Scientology, except for the OT levels. On the contrary, Hubbard himself wrote at least three publicly available books which delve extensively into past lives. They are: (1) Mission Into Time which covers several of Hubbard’s claimed past lives, attached hereto as Exhibit 91, including treasure he buried in those lives. The book summarizes a 1968 expedition led by Hubbard to Mediterranean countries to locate and dig up his treasure. I was the Captain of the ”Avon River” on that expedition.”

Xenu.net säger hon bla. följande:

”We were in a tizzy, you know, all was excitement at this upcoming, very exciting mission. And I was amongst one of the chosen, and we sailed off with our metal detectors and went to a variety of locations and did find some metal at the basement of what he claimed used to be a temple in which he had liaisons with some priestess during his trips to Sardinia. There was metal buried down below. He was very triumphant during those times. It was very heady stuff for us people, it had a very magical, magnetic, hypnotising effect on the followers.”

Citat från solitarytrees.net: (Ej Hana)

”However, there have been statements from members of the expedition (f.ex. Hana Eltringham) to the effect that metal detectors gave positive reads where Ron had predicted hidden treasures. However, all the locations were guarded historical ruins. One member (Larry Reeves) claims to have seen a pirates chest full of jewels and ancient gold coins in the ship.”

Med risk för att låta tjatig. Mera forskning tack.

Read Full Post »

En sak jag har funderat på är att när vissa ämnen skall debatteras så framför en del människor argument av typen ”Det kanske inte är så bra att ta upp detta då det kan spela vissa grupper i händerna”.

Exempel:

1. Problem med stenkastning eller gängbildningar i vissa invandrartäta områden. Argument: Om vi tar upp detta till debatt så kan det gynna Sverigedemokraterna eller andra invandararfientliga grupper.

2. Bert Karlsson berättade när han var i riksdagen hur Socialdemokraterna med Ingvar Carlsson i spetsen la ner sina röster i ett förslag angående investeringar i kommuner som (S) själva skapat. Nedläggningen gjordes bara för att Ny Demokrati inte skulle få äran av att det skulle gå igenom. Bert blev mycket upprörd när Carlsson direkt efter omröstningen gått ut på Mynttorget och talade inför 10 000 byggnadsarbetare om att ingen gjorde något för arbetslösheten.

osv.

Ovanstående typer av resonemang har jag aldrig riktigt förstått mig på eftersom det dels innebär att den egna integriteten åsidosätts (i fallet Bert) eller att man försöker undvika problem genom att skjuta dem under mattan.

Min inställning är att för att kunna lösa eller förbättra en konflikt eller ett problem så måste man utgå från sanningen, oavsett hur obehaglig den är eller vilka grupper man spelar i händerna. Om man inte utgår från sanningen så blir det så att man måste utgå från någon form av påhittad eller oklar sanning. Utifrån ett sådant perspektiv blir det väldigt svårt att få till stånd en förändring eller en förbättring.

Skilj på hur något är och hur man vill att något skall vara. Två helt olika saker som inte bör sammanblandas.

Read Full Post »

V for Victory

Intressant introcitat från filmen ”V for Vendetta” med lite scientologi-liknande filosofi, lustigt att maskerna används av just Anonymous.

Hur höga tillstånd vi än teoretiskt kan nå så kommer vi nog alltid att vara just individer och inte känslokalla idéer…

”What was he like? We are told to remember the idea, not the man, because a man can fail. He can be caught, he can be killed and forgotten, but 400 years later, an idea can still change the world. I’ve witnessed first hand the power of ideas, I’ve seen people kill in the name of them, and die defending them… but you cannot kiss an idea, cannot touch it, or hold it… ideas do not bleed, they do not feel pain, they do not love… And it is not an idea that I miss, it is a man.” … ”A man that I will never forget.”

Read Full Post »

Ian Stevenson

Psykiater Ian Stevenson är antagligen en av de som i störst omfattning på ett mer vetenskapligt sätt försökt forska angående reinkarnation (Latin: re: åter och karnis: kött) eller tidigare liv. Skillnaden mellan begreppet reinkarnation och tidigare liv är att reinkarnation implicerar någon form av straffansvar (karma) för tidigare synder, medan begreppet tidigare liv är begränsad till just ordagrand lydelse.

Stevensons forskning har mestadels varit inriktad på barn och över 3 000 fall har dokumenterats över stora delar av världen. Tydligen är minnen från tidigare liv mest vanligt hos små barn mellan 2-4 års ålder när de förekommer.

Metodiken utgick från att barnet berättade detaljerade beskrivningar från sin (ofta) våldsamma död. (Personligen har jag mycket minnen från 4-6 års ålder men inga från något tidigare liv.) Stevenson försökte efter detta hitta människor som kunde på något vis bekräfta det barnet hade berättat och som dessutom hade dött innan barnet hade fötts, antagligen för att försäkra sig om att de inte kunnat dela information.

Stevenson pratade också om ett ”modus operandi problem”, dvs vad hos personen är det som går vidare? Det fanns ju inga fysiska bevis. Stevenson menade dock att ”you many not know how something occurs but have plenty of evidence that it occurs”.

Begreppet static saknades, dvs. thetanen utan plats i tid eller rum men med förmågan att postulera. En oändligt enkel beingness som är så svår att ta till sig för en komplicerad mänsklighet.

Stevenson fann många fall där det föreföll alldeles osannolikt att så många detaljer kunde stämma.

Intressant dock att någon har tagit tag i detta och dokumenterat mängder med fall. Mer av detta tack. Kul att också legenden Carl Sagan var fascinerad av detta, utan att han för den skulle trodde på det.

Här är ett klipp där Robert Almeder (Ph. D) kommenterar Stevensons arbete. Rätt torrt men intressant.

Read Full Post »

Kvällens TV-tips. Uppdrag granskning kl. 20.00 SVT 1.

Janne Josefsson m.fl. granskar elbehandlingar inom psykvården, tydligen i hela två program. Bra att någon journalist tar tag i detta anser jag. Jag är ingen expert på ämnet men tydligen ger behandlingarna väldigt varierande resultat och en del får svåra, bestående minnesförluster och ibland även andra problem.

En behandling som är så pass chansartad borde enligt min mening utrangeras ur svensk sjukvård eller användas väldigt försiktigt i extrema fall. Måste finnas bättre sätt att hantera djupa depressioner på. Behandlingsresultatet är tydligen kortvarigt också vilket är en annan nackdel.

Det mest allvarliga verkar vara att en del läkare tonar ner riskerna i stället för att säga som det är och låta patienten ur ett sanningsenligt perspektiv själv fatta ett beslut.

Hubbard har teoretiserat kring att elbehandlingar kunde fungera ibland pga. att strömmen skickade PC:n ut ur engrammet.

(Slå över till SVT24 efter programmet för landskamp Italien-Sverige, matchstart ca 20.50.)

Uppdrag Granskning

Read Full Post »

Rimligt beslut

Östberg kommer att friges under våren 2011. Rimligt att Annika Östberg får tidsbestämt straff och blir utsläppt med tanke på övrig praxis. Se mitt första inlägg här:

https://hubbardianen.wordpress.com/2009/11/09/ostberg-bor-slappas/

Även ondska kan och bör graderas rimligt.

SvD, DN

Read Full Post »

Läste just om Higgs partikel i SvD och fick en strålande, intergalaktisk konspiratorisk sci-fi idé med gudomliga inslag.

Forskarna i Cern försöker nu med hjälp av en gigantisk partikelgenerator hitta Higgs partikel som skulle förklara en hel del om universum, bla. var partiklarna får sina massor ifrån. En del forskare har varnat för att den enorma energi som skapas skulle kunna skapa ett svart hål som slukar hela jorden.

Tänk om det finns en inlagd spärr i universum, blev då min spontana filosofiska tanke. Att när varje civilisation som börjar från scratch i universumet (i vilket solsystem det än är) först börjar med att upptäcka elden, sedan hjulet, bakterier, elektronik, flygplan etc och sedan inom partikelfysiken upptäcker de att något saknas, på jorden kallas detta för Higgs partikel, på andra ställen i universum kanske det heter något annat. Men alla bygger sina partikelacceleratorer för att finna denna partikel och Vips! så skapas ett svart hål som slukar hela planeten och alla får börja om på nytt.

En inlagd spärr i universumet för att inte utvecklingen ska gå för långt och lösa universums gåtor?

Do not mess with your maker?

Nja… mer ett ämne för en blockbuster från Hollywood kanske, men lite kul tanke.

Read Full Post »

TV från 70-talet

Program från 70-talet. Claire Wikholm, Ernst-Hugo Järegård och Margaretha Krook samt Jan-Olof Strandberg (trodde det var Stikkan Andersson först).

Undra vad en hardcore psykiater skulle diagnostisera detta som? Regression? Kolla i synnerhet in sekvensen från 1:02. *skratt* Det vilda 70-talet antar jag. Tydligen en parodi på barn-TV.

Poängen? Ingen. Bara otroligt kul.

Read Full Post »

Halvårsbokslut

Bloggen har i dag varit uppe i 6 månader och 6 dagar. En del scientologer har hittat hit, en del ex-sciosar och säkerligen några nya. Intressant att de som bemödat sig att kommentera mest har alla varit före detta scientologer.

Trodde dock det skulle varit mer meningslösa, elaka spam-kommentarer än vad det faktiskt har varit.

Read Full Post »

SP-gradienter

Begreppet Suppressive Person är ett intressant begrepp. Hubbard myntade begreppet för att kunna peka ut antisociala (dvs. antagonistiska) personligheter som förstör för sin omgivning. Ni har alla säkert i skolan, på jobbet, i föreningar etc. träffat på folk som är mer negativa än andra, en del mycket negativa.

Hubbard menar att ca 20 procent av befolkningen har SP-tendenser. Det finns givetvis stora gradientskillnader på en SP och en SP. Hitler får väl betraktas som en ultimat definition av en SP. I samhället kan väl rent generellt exempelvis yrkeskriminella betraktas som SPs.

Sen finns det även folk på vanliga arbetsplatser som med en negativ livsinställning drar ner sin omgivning och Hubbard räknar även in dessa till SP-kategorierna.

Om jag funderar lite bland de riktigt negativa personligheter jag träffat på så är det inte så otroligt många ändå. Kommer ihåg en snubbe på gymnasiet. Han är nog den mest negativa personlighet jag kommer ihåg. Nästan allt han sade var negativt och nedtryckande i diskussioner med andra.

Sen finns det sociala personligheter som nästan aldrig fäller negativa kommentarer. En del fäller negativa kommentar då och då och en del har periodiska SP-svängningar. Det finns alla varianter.

Begreppet SP är alltså ett väldigt grovt begrepp, men skall åsyfta en återkommande negativitet som jag ser det, oavsett om det handlar om en seriemördare eller någon som försöker trycka ner andra på  jobbet. Negativiteten är det centrala. Att i stället för möjligheterna se omöjligheterna. Att trycka ner i stället för att lyfta upp.

En PTS (Potential Trouble Source) är en person som är i effekt av en SP. PTS:en gör misstag, är ofokuserad och har uppmärksamhet på annat håll pga. SP:ns återkommande invalideringar. Alla blir dock inte PTS i närvaro av en SP.

Det bästa med ovanstående är att man kan själv göra observationer i livet och se att det stämmer på olika gradientnivåer. Det har gjort en uppmärksam på fenomenet på ett annat sätt.

Skapat en medvetenhet.

Church of Scientology (CoS) har en möjlighet att SP-förklara en person. Det innebär att denne inte är välkommen till scientologkyrkan pga. suppressiva handlingar. Tyvärr kan SP-begreppet missbrukas på ett sådant sätt att det används som ett maktinstrument för att göra sig av med obekväma kritiker som har poänger i sin kritik. Det var inte det ursprungliga syftet med begreppet.

Därför ser jag gärna att CoS delar upp detta i riktiga SP:s och folk som inte är önskvärda. Två olika saker.

Read Full Post »

Scientology 8-8008

Ovanstående är namnet på en bok skriven av L. Ron Hubbard.

Citat från boken: ”The title ‘Scientology 8-8008’ means the attainment of infinity by the reduction of the MEST universe’s apparent infinity to zero and the increase of the zero of one’s own universe to an infinity of one’s own universe.”

En liggande 8 blir ju infinity. Lite halvfyndigt uttryckt anser jag.

Här finns hela boken att läsa.

Read Full Post »

Östberg bör friges

Annika Östberg som deltagit i två mord som hennes pojkvän begått har suttit i fängelse i USA i 28 år. Åklagare, Rättsmedicinalverk samt Kriminalvård skall alla säga sitt.

Nu är jag inte insatt i det enskilda fallet och överlägger alltså från min begränsade kunskap om fallet med externa data att utgå från. Reservation för allt jag inte känner till m.a.o.

Konstateras kan dock att Leif Axmyr har suttit i fängelse i Sverige längst av alla hittills, sedan 1982 vilket blir 27 år. Ungefär som Östlund. Den stora skillnaden är att Axmyr själv begick morden, t.o.m. på ett bestialiskt sätt, medan Östlund tittade på men även var delaktig på annat sätt. Östberg har alltså inte personligen dödat någon. Det har i och för sig inte Tony Olsson och Andreas Axelsson heller gjort i Malexander, men jag betvivlar att de kommer att behöva sitta inne minst 28 år.

Blir man dömd till livstidsstraff i Sverige så sitter man tydligen i praktiken ca 14-15 år. Alltså har Östlund vida överstigit genomsnittet baserat på svensk straffpraxis.

Juha Valjakkala satt exempelvis ca 20 år för sina dåd i Åmsele.

Konstateras kan också att vissa experter anser att hon är redo att släppas fri.

Baserat på ovanstående anser jag det märkligt att hon skulle behöva sitta ytterligare en längre tid. Har det att göra med att hon är kvinna och lättare att ”köra med”? Vad har vissa experter för konkret underlag för fortsatt inlåsning? Risk för återfall i drogberoende? Baserat på vad? Svårigheter att anpassa sig till samhället? Baserat på vad?

Mord är allvarligt. Ja. Vi borde generellt höja straffen i Sverige. Ja.

Jag tycker vi ska ha straff, ibland hårda straff, men det får heller inte bli så att straffet inte står i proportion till brottet. Det kan finnas nitiskt folk därute som utnyttjar andras brottsliga gärningar för att kunna klämma till dem lite extra. Så får det inte heller gå till.

Lagom är bäst.

SvD, DN, Exp

Read Full Post »

Politiska skalor

Hubbard pratar om diverse politiska skalor och rangordnar dessa på följande sätt:

Scale of Political Philosophies
3.0 Republic
2.5 Democracy
2.0 Social Democracy
1.5 Fascism
1.1 Communism
0.0 Anarchism

Siffrorna går alltid att diskutera men i stort håller jag med. Den bästa kombinationen som jag ser det är en stark demokrati där alla får säga sitt men där en exceptionellt bra ledare tar hänsyn till allas åsikter och utifrån det försöker leda gruppen framåt.

Read Full Post »

DN skriver om att det råder missförhållanden på den scientologiska förskolan Lövgården i Sätra. Bla. saknas utbildad personal, pedagogiskt material och kontroller mot brottsregister.

För övrigt använder de science-fiction författaren Hubbards studieteknik.

*skratt* Väldigt ofta när Hubbard nämns så används begreppet ”science-fiction författaren” innan hans namn. Känns som ett diskret sätt att försöka diskreditera honom.

Jag vill dock kritisera journalisten Charlotta Eriksson för att hon inte förklarar vad studieteknik innebär utan lämnar ett tomrum för läsarna.

Hubbards studieteknik: Var noga med att slå upp ord du inte förstår och sätt in dem i meningar, gör demonstrationer för att förstå saker och ting bättre med hjälp av föremål samt lär dig på en gradientnivå.

Will Smiths New Village Academy använder sig bla. av Hubbards studieteknik. Här kan ni läsa om Applied Scholastics.

Givetvis skall svenska lagar följas. Karl-Erik Granlund kör med begreppet ”skriftliga svar” och detta förstår jag inte riktigt. Utbildningsförvaltningen har säkert rätt i sin kritik och så här får det inte se ut. Dålig reklam för Hubbards läror. Skärpning på den punkten.

Journalisten Charlotta Eriksson skriver att ”På Stockholms stads föreskole­sidor på webben fanns ingen information alls om vilken pedagogik som används, eller något om L Ron Hubbard. Hur kan det komma sig?”

Kära journalister, anledningen till att Hubbards namn undviks beror antagligen på att hans namn har fått sig några törnar. Anledningen till detta är delvis pga. att Church of Scientology med Miscavige i spetsen i rätt stor utsträckning har misslyckats med att sköta sig på ett civiliserat sätt, detta slår tyvärr tillbaks på Hubbards läror. Vidare förefaller journalister ha svårt för att se något positivt med scientologi och detta har väl att göra med deras kritiska personligheter och läggning: Leta upp skit och kritisera det.

Rent generellt har journalister knappast bidragit till att differentiera mellan lära och organisation vad gäller scientologi. Skärpning på den punkten.

Journalistiska artiklar måste bli mer nyanserade rent generellt och visa på det som både är bra och dåligt. Allt för ofta ligger fokus på det senare.

DN

Read Full Post »

Här går det att läsa om scientologifest i Saint Hill, England. International Association of Scientologists (IAS) firade 25 år. Artikeln hävdar att det var ca 4 000 deltagare men i kommentatorsfältet hävdar en närvarande att det var 8 000 människor samt att Mr. Cruise inte pratade inför åhörarna. Vad ska man tro?

Hur som helst: Grattis IAS 25 år!

Read Full Post »

Ryska Freezone

Maxim Lebedev är en Freezonare i Ryssland. Det finns tydligen en hel del Freezone-OT:s i Ryssland enligt honom.

Eftersom jag kallar mig för Hubbardian är jag ute efter att belysa alla vinklar angående scientologin, såväl Church of Scientology som Freezone samt själva läran.

I videoklippet nedan från 2008 berättar han om sina vinster när han precis klarat av OT VII. Denna nivå utgör grovt ca 2/3 rent tidsmässigt av hela bron upp till just OT VII. Titta och lyssna, jag tycker det han säger är intressant, även om hans engelska är lite knackig.

Citat: ”I feel any sources of enturbulation… sources of theta.” …”I feel space of other people.”

Orkar du inte orkar titta på hela så titta efter 5:00 åtminstone.

Read Full Post »

Merit att begränsa sig?

Hörde en intressant mening: ”Det är som om en del gamla stötar tycker det vore en merit att begränsa sig.” Ett annat analogt välkänt ordspråk: ”Det är svårt att lära en gammal hund att sitta.”

Traditioner. Ska man göra som man alltid har gjort eller vara öppen för något nytt? Om det handlar om familjetraditioner så kan det kanske vara trevligt att vara en gammal hund, men om det gäller vetenskap, religion, teknik etc så är nog en öppnare läggning att föredra.

Det finns ingenting att förlora på den inställningen.

Read Full Post »