Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2009

Remote viewing

Torbjörn Sassersson är en snubbe som sysslar med det paranormala. Här är en artikel där han försvarar parapsykologi. Ämnet förefaller rent generellt vara tabu och detta fascinerar mig. I stället för att med öppna ögon kritiskt granska bevis och föra en sansad ton på debatten så verkar personangrepp och förutbestämda åsikter ofta vara praxis bland kritikerna.

Råkade se Sassersson av en slump på TV där han utförde ett remote viewing-test (RV) där han skulle försöka beskriva en bild som låg i ett slutet kuvert. Han lyckades rätt hyfsat tycker jag, även om det visserligen fanns utrymme för en del tolkningar. Jag upplevde det dock som att han hade mer rätt än inte rätt och alldeles för osannolikt för att vara rena gissningar. Intressant.

Humanisterna har en tävling som kallas för Kristallkulan där den som kan uppvisa paranormala förmågor vinner 100 000 kr. Ett bra initiativ. Jag är fullständigt övertygad om att det finns många skojare och kvacksalvare i branschen, men eventuellt några som faktiskt har något på G.

Utanför-kroppen-upplevelser är också något som en del scientologer har upplevt under auditering, även om det varit kortvarigt och instabilt.

Annonser

Read Full Post »

Det här med ondska

Ondska är ju ett intressant ämne att avhandla. Vad är ondska? Vem är ond? Vem skall bestämma vem som är ond? Jag kommer ihåg en intressant replik från filmen Interview with a vampire där Tom Cruise uttalar manusförfattaren Anne Rices författade ord: ”Evil is just a point of view.”

Jag har hört resonemang som att ”Hitler var egentligen inte ond, han handlade bara utifrån sin övertygelse” och ”det finns inga onda människor, bara onda handlingar” etc. Jag har dock funderat lite kring det här och tycker att Hubbards definition av begreppet overt är en bra grundplåt till hur ondska kan definieras: Någonting du inte vill skall hända dig själv.

Utifrån detta begrepp kan man bygga upp ett resonemang kring ondska på ett lättare sätt: Mord, våldtäkt, misshandel men även mindre allvarliga företeelser som omotiverade och onödiga pikar eller verbal mobbning.

Min bedömning är att det finns onda människor på jorden. De vill inte väl, de vill inte förbättra. Tack vare omfattande lagstiftning och ett civiliserat samhälle kan de riktigt onda krafterna inte florera fritt, men från Hitlers Tyskland har vi sett hur många vanliga familjefäder förvandlades till grymma koncentrationslägersvakter eller brutala mördare. Visst, i ett krig ingår det att döda, men vissa förefaller släppa loss mer än nödvändigt.

Det förefaller något tabu att prata om onda människor, ungefär som att det inte finns onda människor, utan bara omedvetenhet, okunskap, traditioner eller liknande. Våga prata om ondska och våga anta att det kan finnas ondska. Ondska kommer ju också givetvis på olika gradienter, allt från verbala mobbare och cykeltjuvar till fullblodiga seriemördare eller hänsynslösa diktatorer.

Observera dock att jag är oändligt positiv och tror att även en ond eller en mycket ond människa kan bli god.

Hubbard har ju själv sagt att om Hitler skulle gjort lite Overt/Withhold-auditering (Ond handling/undanhållande av ond handling) så skulle han antagligen inte varit så säker på att han gjorde rätt.

DN, Exp

Read Full Post »

Åke Svanstedt sitter i rätten för att han misstänks ha använt s.k. grisfösare (elutrustning) för att träna sina hästar.

Jag noterar i min stillsamhet att en kvinna i Uppdrag Granskning tvingades till över 100 elbehandlingar. Varför går inte detta upp i rätten? Visserligen påstås det att kvinnan skulle ha avlidit om inte dessa behandlingar givits. Detta finner jag högst tveksamt. Det måste finnas bättre sätt att hantera sådant på. Kvinnan i programmet var ju alldeles förtvivlad och livrädd för dessa behandlingar.

Jag konstaterar också att det finns länder där elbehandlingar är förbjudna på människor. Hur får den sjukvården sina psykospatienter att överleva? Det går uppenbarligen bra.

Dessutom var det en svensk psykiater arbetandes i Norge i programmet som uttryckte stor tveksamhet inför så många elbehandlingar och kallade det för ett ”experimenterande”. ”Att ge fler än runt tio ECT-behandlingar är att agera i strid med både vetenskap och beprövad erfarenhet.” Amerikanska Psykiatrisamfundet skriver också att bestående minnesförluster kan förekomma. Jag tycker Uppdrag Granskning har gjort ett gediget arbete och Socialstyrelsen skall tydligen ta tag i frågan.

Bra.

DN, Uppdrag Granskning

Read Full Post »

1973 kom denna bok ut av Hubbard som är väldigt tunn faktiskt, endast ca 100 sidor. I stort så bygger den på att Hubbard och hans besättning åker ut på Medelhavet och besöker Sardinien, Sicilien samt Tunisien (Kartago) för att kontrollera om Hubbards beskrivningar för vissa platser från tidigare liv stämmer och även för att hitta gamla skatter han grävt ner från tidigare liv.

Hubbard beskriver först platsen och ett litet team åker sedan ut med en mindre båt för att kontrollera hur pass bra det stämmer. Citat ur boken: ”The weird idea is that one only lives but once.” … ”The purpose of the cruise was to test whole track recall.”

Hana Eltringham var med och kollade upp den första platsen och kunde konstatera att många detaljer stämde överens med Hubbards beskrivningar.

På nästa plats åkte en ”missionary” ut och kontrollerade beskrivningarna och kom fram till att de stämde.  Citat: ”We went up to the tower and dug around for several hours and found exactly the structure that was indicated.”

Även Yvonne Gillham kunde bekräfta en hel del detaljer. De två namngivna vittnena är Yvonne samt Hana, resten hänvisas till som ”missionaires”.

I boken filosoferar Hubbard även lite kring whole track: ”Although you can look at this universe as a big basic trap, the cumulative effect of the time track is the only defeating fact in it. The more you live, the more misadventures you have, the more pictures you have and the more engrams kan be keyed in. And the more engrams that can be keyed in, the less events you can associate yourself with a free mind. That’s the dwindling spiral.”

Som vanligt när det gäller Hubbard tycker jag boken är underhållande att läsa. Han skriver ofta från ett väldigt distansierat makroperspektiv och bara det gör att man känner sig ”utkeyad” och ”stor”.

Kritisk granskning
Det som går att kritiskt granska i boken är huruvida delar av boken är påhittad. Som jag tidigare påpekat är det endast två namngivna vittnen och resten är anonyma vittnesskildringar. Yvonne Gillham blev sedermera Heber Jentzsch fru och Commanding Officer för Celebrity Center LA men har tyvärr avlidit.

Hana Eltringham har faktiskt lämnar Church of Scientology och är numera kritisk till hela läran. På nätet har jag dock inte hittat att hon skulle ha ljugit i boken. Bla skriver hon följande på lermanet:

”258. There is nothing confidential or secret about past lives in Scientology, except for the OT levels. On the contrary, Hubbard himself wrote at least three publicly available books which delve extensively into past lives. They are: (1) Mission Into Time which covers several of Hubbard’s claimed past lives, attached hereto as Exhibit 91, including treasure he buried in those lives. The book summarizes a 1968 expedition led by Hubbard to Mediterranean countries to locate and dig up his treasure. I was the Captain of the ”Avon River” on that expedition.”

Xenu.net säger hon bla. följande:

”We were in a tizzy, you know, all was excitement at this upcoming, very exciting mission. And I was amongst one of the chosen, and we sailed off with our metal detectors and went to a variety of locations and did find some metal at the basement of what he claimed used to be a temple in which he had liaisons with some priestess during his trips to Sardinia. There was metal buried down below. He was very triumphant during those times. It was very heady stuff for us people, it had a very magical, magnetic, hypnotising effect on the followers.”

Citat från solitarytrees.net: (Ej Hana)

”However, there have been statements from members of the expedition (f.ex. Hana Eltringham) to the effect that metal detectors gave positive reads where Ron had predicted hidden treasures. However, all the locations were guarded historical ruins. One member (Larry Reeves) claims to have seen a pirates chest full of jewels and ancient gold coins in the ship.”

Med risk för att låta tjatig. Mera forskning tack.

Read Full Post »

En sak jag har funderat på är att när vissa ämnen skall debatteras så framför en del människor argument av typen ”Det kanske inte är så bra att ta upp detta då det kan spela vissa grupper i händerna”.

Exempel:

1. Problem med stenkastning eller gängbildningar i vissa invandrartäta områden. Argument: Om vi tar upp detta till debatt så kan det gynna Sverigedemokraterna eller andra invandararfientliga grupper.

2. Bert Karlsson berättade när han var i riksdagen hur Socialdemokraterna med Ingvar Carlsson i spetsen la ner sina röster i ett förslag angående investeringar i kommuner som (S) själva skapat. Nedläggningen gjordes bara för att Ny Demokrati inte skulle få äran av att det skulle gå igenom. Bert blev mycket upprörd när Carlsson direkt efter omröstningen gått ut på Mynttorget och talade inför 10 000 byggnadsarbetare om att ingen gjorde något för arbetslösheten.

osv.

Ovanstående typer av resonemang har jag aldrig riktigt förstått mig på eftersom det dels innebär att den egna integriteten åsidosätts (i fallet Bert) eller att man försöker undvika problem genom att skjuta dem under mattan.

Min inställning är att för att kunna lösa eller förbättra en konflikt eller ett problem så måste man utgå från sanningen, oavsett hur obehaglig den är eller vilka grupper man spelar i händerna. Om man inte utgår från sanningen så blir det så att man måste utgå från någon form av påhittad eller oklar sanning. Utifrån ett sådant perspektiv blir det väldigt svårt att få till stånd en förändring eller en förbättring.

Skilj på hur något är och hur man vill att något skall vara. Två helt olika saker som inte bör sammanblandas.

Read Full Post »

V for Victory

Intressant introcitat från filmen ”V for Vendetta” med lite scientologi-liknande filosofi, lustigt att maskerna används av just Anonymous.

Hur höga tillstånd vi än teoretiskt kan nå så kommer vi nog alltid att vara just individer och inte känslokalla idéer…

”What was he like? We are told to remember the idea, not the man, because a man can fail. He can be caught, he can be killed and forgotten, but 400 years later, an idea can still change the world. I’ve witnessed first hand the power of ideas, I’ve seen people kill in the name of them, and die defending them… but you cannot kiss an idea, cannot touch it, or hold it… ideas do not bleed, they do not feel pain, they do not love… And it is not an idea that I miss, it is a man.” … ”A man that I will never forget.”

Read Full Post »

Ian Stevenson

Psykiater Ian Stevenson är antagligen en av de som i störst omfattning på ett mer vetenskapligt sätt försökt forska angående reinkarnation (Latin: re: åter och karnis: kött) eller tidigare liv. Skillnaden mellan begreppet reinkarnation och tidigare liv är att reinkarnation implicerar någon form av straffansvar (karma) för tidigare synder, medan begreppet tidigare liv är begränsad till just ordagrand lydelse.

Stevensons forskning har mestadels varit inriktad på barn och över 3 000 fall har dokumenterats över stora delar av världen. Tydligen är minnen från tidigare liv mest vanligt hos små barn mellan 2-4 års ålder när de förekommer.

Metodiken utgick från att barnet berättade detaljerade beskrivningar från sin (ofta) våldsamma död. (Personligen har jag mycket minnen från 4-6 års ålder men inga från något tidigare liv.) Stevenson försökte efter detta hitta människor som kunde på något vis bekräfta det barnet hade berättat och som dessutom hade dött innan barnet hade fötts, antagligen för att försäkra sig om att de inte kunnat dela information.

Stevenson pratade också om ett ”modus operandi problem”, dvs vad hos personen är det som går vidare? Det fanns ju inga fysiska bevis. Stevenson menade dock att ”you many not know how something occurs but have plenty of evidence that it occurs”.

Begreppet static saknades, dvs. thetanen utan plats i tid eller rum men med förmågan att postulera. En oändligt enkel beingness som är så svår att ta till sig för en komplicerad mänsklighet.

Stevenson fann många fall där det föreföll alldeles osannolikt att så många detaljer kunde stämma.

Intressant dock att någon har tagit tag i detta och dokumenterat mängder med fall. Mer av detta tack. Kul att också legenden Carl Sagan var fascinerad av detta, utan att han för den skulle trodde på det.

Här är ett klipp där Robert Almeder (Ph. D) kommenterar Stevensons arbete. Rätt torrt men intressant.

Read Full Post »

Older Posts »