Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2010

Från wikipedia:

Extremism (latin: extremus) innebär att en åsikt eller tanke dras till sin yttersta spets utan utrymme för kompromisser eller pragmatism.

En del religioner har problem med extremister som ställer till med problem. Detta gäller även scientologin. För tillfället gör jag den bedömningen att Miscavige är en scientologisk extremist som ser scientologin som den enda dynamiken där allt annat ska offras. Detta är inte ”the greatest good for the greatest number of dynamics”.

Visserligen är gränsen mellan begreppen extremism och ortodox (=renlärig) relativt hårfin, med den skillnaden att en ortodox utgångspunkt inte begränsar andra i deras tro och liv, medan en extremist försöker tvinga på andra sina egna åsikter och dessutom styra deras liv.

Jag har läst om att scientologer i Florida inte får hyra ut sina bostäder eller enskilda rum  i andra hand till andra som vill bo där, utan det är Church of Scientology som ska hyra ut och tjäna pengarna. Om detta stämmer är det ytterligare ett exempel på religiös extremism som inte hör hemma inom scientologin över huvud taget.

Att sedan människor som öppet vill diskutera problematik inom Church of Scientology hamnar i ethics-förhör är ytterligare ett exempel på religiös extremism. I ethics ska man hamna om man gör omoraliska handlingar, ägnar sig åt squirrel-auditering, ljuger eller liknande, inte om man vill diskutera faktiska problem eller avvikelser från policybrev.

Skilj på religiös extremism och ortodox tillämpning.

Annonser

Read Full Post »

CNN’s Anderson Cooper kör en serie just nu som heter ”Scientology: A History of Violence” där påstådda våldsamheter från David Miscavige bemöts och diskuteras. Miscavige tidigare närmsta man Marty Rathbun (blogg), fortfarande scientolog men sparkad ur kyrkan, är den som kommer med anklagelserna tillsammans med en rad andra personer.

Programmet kan ses här.

Klart att det är lite synd för scientologin med dessa debatter, även om all PR ibland är bra PR. Jag tycker dock det är bättre om detta debatteras och reds ut än att ett sådant klimat fortsättningsvis accepteras.

Marty känner mängder med avhoppare som hävdar dessa fysiska påhopp men Church of Scientology förnekar kategoriskt allting.

Personligen tror jag mer på avhopparna. Tyvärr får man väl säga. De är ett flertal tidigare höga chefer som detaljerat och i många fall kan återge dessa fysiska påhopp från Miscavige. Har svårt att tro att allt är fabricerat.

Lägg sedan till följande om Miscavige:

  • Har drivit igenom två-tre gånger så höga priser på auditering än vad LRH har rekommenderat i sina policybrev och i princip gjort det till någon form av lyxreligion som endast de välbärgade har råd med.
  • 98 % av gamla Saint Hill-personalen (handplockade av LRH) är numera SP-förklarade (mestadels pga. Miscavige och hans idéer).
  • Bygger stora byggnader baserat på donationer och inte intäkter.
  • Har ändrat i de nya böckerna.
  • Ljuger konstant om hur bra det går för scientologin med påhittad statistik.
  • Promotar s.k. ”quickie grades” där auditeringen inte körs tillräckligt ordentligt tills processerna är klara.
  • SP-förklarade en mängd framgångsrika Mission Holders på 80-talet och förstörde ett stort nätverk av missioner.

Baserat på ovanstående kan jag inte dra någon annan slutsats än att Miscavige är fullständigt olämplig som ledare för Church of Scientology.

Han bör avgå eller ställa upp för omval inom kyrkan, val som ännu inte finns att tillgå.

Har du erfarenheter av Miscavige? Berätta gärna.

CNN

Read Full Post »

Som scientolog måste jag tyvärr hålla med om att filmen Battlefield Earth inte tillhör den bästa inom kategorin, trots massiv uppslutning från en hel del stjärnor.

Jag skyller misslyckandet indirekt på George Lucas. Det var han som rekommenderade regissören till filmen baserat på dennes begränsade arbete som second unit director på några Star Wars-filmer. Stort misstag.

James Cameron, Steven Spielberg eller någon annan hade varit mycket lämpligare regissör.

Jag har dock läst boken och den rekommenderas varmt.

DN

Read Full Post »

Hmmm… jag tycker nog det absolut överlägset bästa med Hubbard är hans oändliga positivism. Allt är möjligt, allt går att göra, ha en oändlig distans till allting, låt ingen trycka ner dig, det finns oändliga förmågor för oss alla, framtiden är ljus och oändlig… det är typ hans budskap.

Ett glas fyllt till hälften kan av en optimist betraktas som halvfullt men av en pessimist betraktas som halvtomt. Hubbard skulle betrakta detta glas som fyllt till kanten, till och med rinna över…

Det kanske är Hubbards främsta bidrag till mänskligheten. Oändlig positivism. Det känns helt enkelt bättre och är mycket roligare att läsa oändlig positivism än någon halv-pessimistisk personlighet som drar ner en till tråkigheter.

Därifrån har Hubbard dragit upp intressanta riktlinjer och upptäcker som antagligen är överdrivet positiva, men som ändå helt klart innehåller ett visst mått av sanning: Reaktiva sinnet, OT-nivåerna etc. Det finns utan någon som helst tvekan sanning i dessa företeelser och upptäckter (baserat på egna erfarenheter), men frågan är exakt vad sanningen är. Det blir upp till oss efterlevande att utforska och konkretisera denna sanning…

Read Full Post »

Vad är du?

Citat från Hubbard (The Golden Dawn Lectures):

”Nobody has ever paid any attention to the machinery of this awareness of awareness unit. It’s entirely different kind of machinery than that which operates against the body. And its separable from the body and separable from that other mind.”

”The individual that we know is not the reactive, stimulus-response mind which was studied by psychology. It is not the body which is studied and treated by medicine. These are not the individual. The individual, which you and I are, we are aware of being aware – that is, we are this unit which is aware of being aware. And it’s detachable from the body.”

Read Full Post »

Sverige har blivit lite mesigt tycker jag när människovärdet hela tiden och jämt och ständigt skall sättas främst. Etik, moral och lagar har kommit lite i andra hand verkar det som. Vuxna människor måste faktiskt kunna peka med hela handen när ungdomar och barn gör sig skyldiga till allvarliga övergrepp.

Hela den här kulturen behöver förändras och kommer antagligen att självrannsakas allt eftersom.

(Med anledning av Uppdrag Gransknings program.)

DN

Read Full Post »

David Mayo som var C/S International (den högsta tekniska posten) för några decennier sedan berättar om hans upplevelser vad gäller OT-förmågor (jag har fetstilat det positiva):

”So in my experience as a C/S and auditor over the years I have not known people to achieve what we would call OT powers. I’ll describe what I have seen. I’ve seen people get some intuition occasionally, but not being able to do it at will.

And I’ve seen some people have some telepathy. But it usually happens without their deciding to make it happen. And if the person decided, I’m going to read somebody else’s mind, I’ve actually never seen somebody be able to do that–not at will. I’ve seen it happen occasionally, by accident but not at will. So there some things that can be achieved and there are some things that, in my experience anyway, I’ve not seen achieved.

… I’m not telling you this to say that nobody else has gone exterior because I know people have.”

Mayo blev för övrigt senare SP-förklarad och utslängd från kyrkan, vad nu det egentligen betyder. SP-declare har ibland använts som ett vapen för att få bort oönskade som jag ser det.

Jag mailade lite med en känd Freezooner och han sa att han trodde att full OT var möjlig att uppnå, men att mycket, mycket mer forskning behövde göras på time-tracket och att det antagligen skulle ta flera livstider att auditera allting.

Om time-tracket nu är minst 60 biljoner år så finns det rätt mycket att auditera.

Däremot finns det mängder med andra typer av vinster från auditering rapporterade: Utkeyad (jag själv har ju upplevt enorma energisläpp under auditering), blivit av med smärtor, lättare att kommunicera och umgås med folk, renare theta-space, mera ”här och nu”-känsla, minnen som sträcker sig många liv tillbaks (ibland flera tusen år) etc.

En väldigt grov gissning är att upp till OT VIII kanske utgör 5-10 % av hela bron?

Hubbard sa själv mot slutet av sitt liv att ”Build a better bridge”.

Read Full Post »

Older Posts »