Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2009

Denna blogg tar uppehåll över jul- och nyårshelgerna och kommer tillbaks runt den 7 januari 2010.

Kommentatorsfunktionen är under tiden avstängd.

Ha det gott fram tills dess.

Annonser

Read Full Post »

Intressant liten film som försöker förklara the double-slit experiment inom kvantfysiken. Hmmm… det finns rätt intressanta mysterier därute.

Citat från nätet:

”The double-slit experiment has led some physicists to speculate over the existence of multiple parallel worlds, in which every outcome of every event is played out in an infinite multiverse.”

”What it does seem to prove is that we create reality by observing it.”

Det har dock spekulerats i om observationsutrustningen på något sätt påverkar vågmönstret. Någon expertfysiker där ute som kanske har en förklaring?

Här en professor som svarar:

”I do not think any person truly understands why this happens. Richard Feynman, perhaps the greatest quantum physicists, once said that anyone who claims to understand quantum physics must be telling a lie. Accept the fact that nothing tiny is completely a particle or completely a wave. Every individual particle or wave has both properties. A photon of light tends more toward wave properties. An electron tends more toward particle properties. Still, both are somewhere between particle and wave.”

Dr. Ken Mellendorf
Physics Professor
Illinois Central College

Ett kul svar från Yahoo:

”When I drunk too much vodka yesterday and tried to enter my house, I saw 2 doors instead of one. Somehow I managed to walk through both doors simultaneously.”

Från fysikforum:

”It has nothing to do with consciousness. The observer doesn’t have to be human. If information about which slit the photon passes through is collected by a piece of equipment, the interference pattern is destroyed.”

”The truth is, everything in the universe is ultimately energy, and energy is influenced by mind.”

”Physicists who deal in quantum mechanics state: “You cannot (objectively) observe something without changing it in the process.”

Hubbard pratade ju om alter-is-ness: 1. the consideration which introduces change, and therefore time and persistence into an as-is-ness to obtain persistency. 2. the effort to preserve something by altering its characteristics.

Read Full Post »

Innovation Adoption Curve

Okey. Vi gör detta enkelt. Låt oss anta att scientologin är sann. Låt oss inte i detta inlägg gå in på vad som är sant, hur mycket som är sant eller om det är sant. Vi premissar att det är sant. Alltihop. Bara för att.

Här kommer först en förklaring om vad denna sanning skulle innebära:

Vi är alla s.k. thetaner, andliga varelser utan plats i tid eller rum med oändlig förmåga att postulera precis vad som helst. Vi har efter triljoner och åter triljoner år av reinkarnation, implanter, omfattande amnesia och äventyr i universum långsamt och gradvis degraderats till att nu tvivla på huruvida vi ens är andliga varelser, om det finns något sådant som utanför-kroppen-upplevelser, ”ESP va e de” etc. Det har blivit allmänt accepterat att vi lever bara en gång och sen är allt slut. Med hjälp av auditering kan dock tidigare degraderande beslut lösas upp och förmågor sakta återfås.

Låt oss anta att detta är sant. För enkelhetens skull.

Om det nu klev ner en man med gyldene hår och förklarade för oss hur det egentligen ligger till, vilka skulle då vara de första att åtminstone intressera sig för detta, kanske t.o.m. acceptera det och i bästa fall återfå delar eller samtliga förmågor?

Det finns något som heter Innovation Adoption Curve som består av fem populationsgrupper. (Observera att jag talar väldigt generellt om nedanstående grupper och att det givetvis finns individuella undantag.)

(http://suewaters.wikispaces.com/Rogers)

Innovators
Brave people, pulling the change. Younger in age. Innovators are very important for communication.

Antagligen skulle det i scientologins fall innebära lite ”öppnare” människor. New Age folk, artister, religiösa människor, folk som är villiga att upptäcka nya saker, äventyrare, inkludera gärna ”flum”-folk i denna kategori.

Early Adopters
Respectable people, opinion leaders, try out new ideas, but in a careful way.

Entreprenörer, lite lagom nyfikna människor etc.

Early Majority
Thoughtful people, careful but accepting change more quickly than the average.

Främre delar av allmänheten.

Late Majority
Skeptic people, will use new ideas or products only when the majority is using it.

Lite mer konservativa människor som har svårare för förändringar.

Laggards
Traditional people, caring for the ”old ways”, are critical towards new ideas and will only accept it if the new idea has become mainstream or even tradition.

Mycket konservativa individer samt materialister. Jag har mycket stor respekt för många s.k. materialister men anser att de kan ha en brist vad gäller andlig verklighet. En materialist är någon som anser att allt är baserat på fysiska fenomen, det finns en tydlig överrepresentation av dessa (inte alla givetvis) bland exempelvis teoretiska fysiker, hjärnforskare, säkerligen många humanister samt även en del psykiater. Innebörden är att allting måste vara baserat på molekyler, protoner, neutroner, elektroner samt materia rent generellt. Att någon form av andlig och osynlig verklighet skulle existera är otänkbart. ”Det går ju inte att ta på.”

Återigen, många av dessa materialister (antar jag att de överrepresentativt är baserat på egna observationer) har gjort stora upptäckter och framsteg inom sina områden vilka förtjänar mycket stor respekt. Att exempelvis sätta folk på månen är inte det lättaste, men det verkar som att denna materialistiska och tekniska kompetens innebär ett visst uppoffrande vad gäller det andliga.

Ovanstående antaganden baseras på att Hubbard har rätt.

Vad sägs om att försöka hitta någon sanning bland allt det här?

Read Full Post »

Scientologer! Vakna!

I det ”vanliga” samhället är ordet fritt och media granskar makten. Allmänna val inträffar vart fjärde år och domstolar dömer brottslingar i en juridisk process där bevis radas upp för att på ett rättssäkert vis slutligen dömas.

Ovanstående företeelser är något jag saknar lite inom Church of Scientology. Ofta skall Hubbards ord inte ifrågasättas, även om han själv säger att ”What’s true for you is true for you”. Kritik som läggs fram betraktas ofta som att man är anti-scientolog. Det finns ett starkt inslag av gruppegoism. Anledningen till detta tror jag beror på att den starka tron samt det stora hoppet vad gäller religionen.

Skall scientologin expandera skall den växa av sig själv. Det är nästan skrattretande hur man kan läsa på andra bloggar hur expansion forcerat sker via medlemmar som bidrar med pengar och lån, när det egentligen är den simpla marknadsmässiga principen utbud och efterfrågan som skall gälla. CoS framgår mer och mer som ett korthus som snart kommer att falla under Miscavige ohälsosamma ledning.

Nu är det ju lite synd att många har blivit avskräckta av scientologi tack vare medias (ofta befogade) kritik vad gäller lånekaruseller och viss misskötsel inom organisationen.

Är man i en väldigt kritiskt granskad organisation/lära är det nog bäst att man sköter sig exemplariskt, annars ”åker man på däng”. Politikerna utsätts för samma granskning och samma balansgång bör arbetandes inom scientologiska organisationer göra. Och lägg helt av med Fair Game. Inga lögner alls tack.

Följ lagar. Tvinga inte folk till övertid. Sluta upp med det tvångsmässiga tänkandet att alla skall bli scientologer och att de inte själva förstår bättre. Se scientologin som ett intressant komplement till tillvaron.

Låt det komma av sig självt. Först då tror jag det finns en chans att reparera mycket av den skada som skett.

Titta på de fredliga Buddhisterna. De åtnjuter stor respekt och sköter sitt. Mitt råd till alla scientologer: Gör likadant. Ta debatten, informera, visa, kommunicera. Men låt varje människa själv fatta sina egna beslut.

Hur svårt kan det vara? Se till att varje besökare är nöjd med sina kurser och sin auditering, annars återbetalning. I annat fall har ni ytterligare en ny missnöjd internethistoria att lägga till www.

CoS har nu funnits i ca 60 år och om det inte fungerat optimalt fram tills nu kanske det är dags att ändra strategi?

”If you give what you’ve always given, you’ll get what you always got.”

Read Full Post »

Jag har funderat lite kring den här idén med ”Three strikes and out” som tillämpas i Kalifornien och som innebär att om du gör tre brott av en viss grovhetsgrad så åker du in på livstid.

Vissa hävdar att i ett modernt rättssamhälle så ska du bara bli dömd för de brott du har begått och sedan skall du vara fri. Låter vackert och ädelt. Men om någon gör brott efter brott efter brott efter brott efter brott och uppenbarligen har anammat en kriminell livsstil så anser jag att det blir lite fjantigt att döma ut några månader per gång och sedan stolt (och naivt) släppa ut personen i samhället med vetskapen om att nya brott kommer att begås.

Samtidigt är det ju synd om en del av dessa s.k. yrkeskriminella, för jag är övertygad om att många av dem faktiskt vill sluta och leva ett normalt liv. Endast en mindre klick av dem är nog fullblodiga psykopater. Någon form av vård tror jag är väsentlig för dessa personer som skapar större insikter, kunskaper etc om hur andra har det. Kanske möten med brottsoffer etc? Omfattande auditering?

Däremot ser jag nog gärna en förskjutning mot ”Three strikes and out” i det svenska samhället. Inte fullt så hårt tillämpat som i USA med livstid, men kanske av typen om du gör tre brott vid tre skilda tillfällen av viss allvarlighetsgrad (inbrott, misshandel, bilstöld etc) så åker du in en längre tid än vad du normalt skulle ha gjort.

Straffrabatt kan visserligen tillämpas samlat vid varje tillfälle, men återkommande och systematisk brottslighet bör enligt mig sluta behandlas naivt.

Förstå att det finns yrkeskriminella som av lathet, oförmåga och dålig omgivning har satt i system att leva ett kriminellt liv. Dumma svenskar är vi? Samtidigt tror jag inte på den stenhårda amerikanska modellen där våld bara föder våld.

En gyllene medelväg är nog bäst.

SvD

Read Full Post »

Obama hade ett långt tacktal när han tog emot Nobelpriset.

”For make no mistake: evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler’s armies. Negotiations cannot convince al Qaeda’s leaders to lay down their arms.”

Håller helt med.

Tacktalet är för övrigt fyllt med insikt, distans och sanning. Ett mycket imponerande tal. Frågan är om han har skrivit det själv?

SvD, DN

Read Full Post »

Alfahanne-syndromet?

Joachim Posener är numera friskriven från alla brott. Jag anser att detta är ett stort misslyckande för svenskt rättsväsende. (En skatteskuld på 20 miljoner finns dock kvar.)

”Enligt uppgift till DN var det svårt att bevisa att Joachim Posener visste om att han var försatt i konkurs. Dessutom var det oklart hur mycket pengar Posener fått för sin bok.

– Eftersom konkursboets totala skuld var omkring 200 miljoner danska kronor är 500.000 kronor i relation till det en liten summa”, säger åklagaren som har lagt ner utredningen.

Märkligt. Jag trodde brott mättes i absolut skala och inte relativ. Jag får dessutom ofta intrycket av att omfattande ekonomisk brottslighet lider av ett alfahanne-syndrom vilket leder till lägre straff. Skilj på intellektuell brottslighet och pundare som gör inbrott efter inbrott för växelpengar.

Uppenbarligen lönar sig det ena bättre.

Någon sorts motsatslogik uppstår ibland vad gäller brott. Ungdomar som mördar får några simpla år och grov ekonomisk brottslighet tas inte proportionellt på lika stort allvar som några kronor fel hos Skatteverket.

Märkligt igen.

DN, SvD, Exp

Read Full Post »

Older Posts »