Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2010

Sakta i backarna

DN skriver om nya upptäckter av ADHD.

Citat:

”De intresserade sig särskilt för flera gener, som styr den tidiga utvecklingen av hjärnan. Forskarna fann att små delar av generna hade fallit bort, eller hakat upp sig, hos barnen med adhd. Detta var dubbelt så vanligt hos barn med adhd jämfört med dem utan diagnos.”

Observera att de säger att det är ”dubbelt så vanligt”. Det betyder inte att alla barn med ADHD hade denna genproblematik samt att det även fanns friska barn som hade denna genförändring. Varför står det inte hur många procent som hade denna genproblematik? Dålig journalistik.

Jag kan sträcka mig till att det skulle kunna vara så att ADHD delvis kan ha genetisk grund. Problemet är att själva individen faller bort i resonemanget. ”Det är inte dig det är fel på utan dina gener.” Den typen av argumentation ogillar jag starkt eftersom det på ett sätt frånskriver individansvar.

Självklart kan det finnas biologiska orsaker som att modern har tagit läkemedel eller att fostret på något sätt blivit utsatt för kemikaliska medel och att detta skapar svårigheter för hjärnan att transportera signaler fullt ut. Det kan ju vara så att det blir lättare att få problem om man har genetiska defekter.

Men frågan är också om själens egenskaper har bidragit till att skapa vissa mönster i hjärnan som bidrar till hjärnförändringar eller om restimulerande incidenter från det reaktiva sinnet också skapar förändringar i hjärnan och att orsaker går att finna här? Kom ihåg begreppet Mind over Matter. Skilj på kropp och psyke.

Det centrala dock är att jag hoppas att man är väldigt försiktig vad gäller att proppa ungarna fulla med amfetamin och metylfenidat i läkemedel som Concerta och Ritalin. Kan knappast vara lämpligt för en barnhjärnas utveckling.

Här ett enskilt fall där ett barn begick självmord efter att ha tagit medicinen Strattera.

www.ritalindeath.com rekommenderas också.

Journalister, granska gärna den andra sidan också.

DN, SvD

Read Full Post »

Pinch test

Här ett avsnitt ur den senaste BBC granskningen vad gäller Church of Scientology. Reporter John Sweeney gör ett s.k. pinch test där han blir nypt och håller i burkarna till E-metern varvid nålen rör sig. När han sedan tänker tillbaks på när han blev nypt rör sig nålen igen. Detta eftersom resistansen rubbas när han tittar på de mentala minnesbilderna.

0:55 in i videon.

Read Full Post »

Ofta i samhället talas det om att klyftorna ska minskas och att alla ska typ ”ha lika”. Jag undrar var grunden i detta egentligen kommer ifrån? Är det något djupt inneboende som tilltalar oss? Någon sorts känsla av att allt blir bra om alla har lika mycket?

Jag finner tanken märklig eftersom människor arbetar olika mycket och har olika förmågor och följaktligen uppstår klyftor på grund av det. Alltså bör ett rättvist samhälle ha klyftor eftersom människor är olika.

Man hjälper knappast människor genom att trycka ner de starka. Enda sättet att få upp de svaga är genom att hjälpa dem att hjälpa sig själva. Att göra jobbet åt dem leder bara till passivisering och ytterligare försämring.

Alltså: Vissa klyftor behövs eftersom de är av naturligt slag.

DN

Read Full Post »

Citat:

Totalt har nu forskarna funnit bevis för att över 25 arter av gigantiska dinosaurier samexisterade i Laramidia för cirka 75 miljoner år sedan. Frågan är hur så många jättedjur kunde livnära sig på en så pass liten landmassa. I dagens Afrika, som är en fyra gånger större landmassa finns bara fem djurarter med en vikt på ett ton eller mer.”

Med anledning av att DN skriver om nyupptäckta dinosaurier för ca 75 miljoner år sedan vill jag påminna om min geologiska analys av det som brukar kallas för ”scientologernas skapelseberättelse” som utspelar sig just för ca 75 miljoner år sedan.

För övrigt är det fullständigt felaktigt att kalla det för en skapelseberättelse när det i själva verket (enligt Hubbard) är en incident i tidshistorien. Ungefär lika fel som att media skulle kalla Förintelsen för judarnas skapelseberättelse.

Analysen finns att läsa här och innehåller vissa geologiska bekräftelser på det Hubbard påstår:

https://hubbardianen.wordpress.com/2010/05/03/slutsatser-granskning-ot-iii/

Read Full Post »

Redogör här för varför jag anser att reinkarnation är det mest sannolika.

Det finns i princip tre möjligheter när man avlider:

 • Man är sin kropp och när den avlider så dör man själv.
 • Man är en andlig varelse och när kroppen avlider så frigörs man själv, lämnar sin kropp och väljer sedan att ta en ny kropp och reinkarneras.
 • Man är en andlig varelse som hamnar i himlen eller helvetet eller någon liknande typ av slutstation.

Som stöd för begreppet reinkarnation hänvisar jag till nedan bevisning. En del av denna bevisning består av så kallade anekdoter, dvs muntliga redogörelser, men även annan s.k. extern bevisning förekommer rikligt.

Rent tekniskt innebär reinkarnation i detta fall att kroppen avlider och thetanen (scientologiskt ord för själ) lämnar kroppen. Observera här att du ÄR thetanen och HAR en kropp. Man ”har” alltså ingen thetan eller själ. Thetanen (dvs. du) har ingen plats i tid och rum men en förmåga att postulera och kan alltså i frånvaro av kropp ta vilken synvinkel den vill i det fysiska universumet. Efter ett tag beger sig thetanen till ett sjukhus eller liknande och tar där en ny kropp som föds.

Det mest troliga i dagsläget (baserat på hypnos-sessioner, auditering och nära-döden-upplevelser) är dock att thetanen när den lämnar kroppen färdas till någon form av ”between lives”-plats där den träffar spirituella guider eller blir implanterad (påtvingad meddelanden och glömskemekanismer), för att sedan återvända till jorden och ta en ny kropp.

Medier brukar kalla denna ”between lives”-plats för Andra sidan. Exempelvis pratar de om spöken som har något oavslutat här på jorden och som stannar kvar omkring människor etc. När de träffar ett medium eller anser sig vara klara färdas de mot ljuset (Andra sidan) och lämnar jorden för att sedan komma tillbaks och reinkarneras.

Utanför-kroppen-upplevelser (UKU)
En utanför-kroppen-upplevelse innebär att man ser sin kropp utifrån, ungefär som att ett par externa ögon finns utanför kroppen och tittar på den. Detta har bevisligen inträffat vid dödsfall och efterföljande återupplivning, vid drunkning, när nästan en olycka har inträffat, vid auditering när energi släpper, djup depression, svår smärta, hos barn så små som 3 år (vilket insinuerar att de inte hunnit bli påverkade av samhällets syn på livet efter detta) och hos blinda sedan födseln.

Vid helt olika typer av incidenter har alltså detta fenomen upplevts vilket gör det svårare att bortförklara på ett enkelt sätt. De försök till materialistiska förklaringar som finns är oftast flera, exempelvis att temporoparietal junction-området i hjärnan skulle ligga bakom fenomenet, syrebrist, chock eller att upprepning vid transtillstånd kan vara en förklaring.

En enklare och mer spirituell förklaring är att själen helt enkelt har lämnat kroppen och ser den utifrån.

Hjärnans nedsläckning
Ett annat intressant faktum är att ca 10-20 sekunder efter ett hjärtstillestånd är EEG-aktiviteten i hjärnan ej mätbar, s.k. isoelektriskt EEG, som innebär en rak linje. Ändå har människor under tiden hjärnan uppvisat isoelektriskt EEG  kunnat återberätta detaljer från denna tidsperiod, exempelvis från återupplivningen eller beskrivningar av nära-döden-upplevelser.

Om nu hjärnan eller dess synergieffekt är vårt medvetande, är det då inte märkligt att en del människor har upplevt saker och ting även fast deras hjärna har uppvisat ingen som helst mätbar aktivitet?

Detta stödjer teorin om att hjärna och medvetande är skilda åt.

Externt verifierade utanför-kroppen-upplevelser
Det finns några externt ”verifierade” utanför-kroppen-upplevelser i form av anekdotisk vittnesbevisning. Ur ett kritiskt granskningsperspektiv bör det beaktas att just s.k. anekdoter, dvs muntliga berättelser, har ett lägre bevisvärde än övrig konkret bevisföring.

Exempel 1
”A nurse at Hartford Hospital states that she worked with a patient described an NDE (near-death-experience) in which she saw a red shoe on the roof of the hospital during her OBE (out-of-body-experience), which a janitor then retrieved. Kenneth Ring describes three such cases involving shoes, shoelaces and a yellow smock and also tells a story from a Seattle social worker who also retrieved a shoe outside a window ledge that was identified by a patient during an NDE.”

Exempel 2
En kvinna som under operation vid en UKU (utanför-kroppen-upplevelse) någorlunda detaljerat kunde återberätta en mängd detaljer, bla. att det instrument som användes såg ut som en tandläkarborr.

Exempel 3
En man som betraktade när sköterskan tog ut hans löständer och placerade i en låda under tiden han var i djup koma och tittade ner på sig själv från taket under en UKU. Efteråt frågade mannen sjuksköterskan om detta och hon blev väldigt förvånad över att han känt till detta.

Observera att AWARE-studien som leds av Dr. Sam Parnia kommer att bringa klarhet i UKU:er eftersom bilder har placerats ut vid akutrum nära taket som bör kunna observeras av patienter som upplever UKU:er. Omkring 25 sjukhus i Nordamerika och Europa ingår i studien och rapporten planeras att presenteras tidigast år 2012.

Blinda med utanför-kroppen-upplevelser
Intressant att ett flertal blinda (sedan födseln) har upplevt utanför-kroppen-upplevelser där de sett sin egen kropp utifrån och kunnat återge mängder med detaljer.

Här finns ett klipp om detta.

Nära-döden-upplevelser (NDU)
Det finns en mängd observationer från människor som har avlidit och som har erfarit så kallade nära-döden-upplevelser. Doktor Sam Parnia som för närvarande studerar NDUs i projektet AWARE uppskattar att ca 10-20 procent av alla som har återupplivats har haft en sådan upplevelse. Detta visar att det åtminstone finns någon form av upprepande och återkommande mönster vad gäller NDU:s. Vanligt är exempelvis följande:

 1. Ser sin kropp utifrån.
 2. Känsla av lugn och harmoni.
 3. Ett starkt ljus, ibland i en tunnel.
 4. Upplever en vacker plats.
 5. Ser anhöriga.
 6. Träffar ljusfigurer.
 7. Upplever en mängd bilder från det liv de har levt, s.k. ”Life review”.

Om ovanstående bara vore hallucinationer är det märkligt att det är ungefär samma typ av upplevelser som återkommer hos helt skilda personer oberoende av geografisk plats eller religion. Vore det drömmar eller inbillningar borde individerna ha mycket mer spridda upplevelser anser jag, men så är inte fallet. Det tyder på ett intressant samband.

Vad är då en NDU? En möjlig teori är att det är s.k. implanter som har programmerats in i det undermedvetna och som när kroppen avlider används för att kalla tillbaks thetanen (själen) till en plats där spirituella guider finns, samt för att tillhandahålla glömskemekanismer.

Detta låter givetvis oerhört spekulativt och ”out there”, men både Michael Newtons forskning och mängder med scientologiska auditeringar indikerar att så är fallet.

Ian Stevenson
Psykiatriker Ian Stevenson är antagligen den person som forskat i reinkarnation mest.  Över 3 000 fall på över 40 år studerade han och fann detaljerade berättelser från barn, vanligtvis i åldrarna 2-5 år, om personer från tidigare liv som de inte kunnat känna till på något annat sätt än reinkarnation. Även födelsemärken som stämde överens med exempelvis sår från tidigare liv har han studerat.

Michael Newton
Har under djuphypnos med över 7 000 klienter granskat vad som händer mellan liven. Intressant är att en absolut majoritet av vittnesskildringarna återger liknande typer av historier som oftast börjar med en utanför-kroppen-upplevelse för att sedan fortsätta med en tunnel, ljus, en lugn plats, anhöriga, ljusfigurer och ibland en s.k. life review där mängder med bilder blixtrar förbi.

Michael Newton menar att hans sessioner med hypnos tyder på en viss spirituell utveckling mellan liven och att grupper av själar ansamlas och ibland reinkarneras inom liknande geografiska områden eller reinkarneras som släkt eller i närheten av varandra.

Det mest intressanta är alltså att dessa berättelser är väldigt samstämmiga vilket åtminstone tyder på mer än bara rena fantasier. Jag finner det märkligt att tusentals olika hjärnor skulle vara kapabla att hitta på samma typer av historier.

Brian Weiss
Psykiatriker Brian Weiss har forskat i tidigare liv via terapi han själv har utvecklat och har hjälpt över 4 000 klienter. Han har specialiserat sig på just tidigare liv och hjälper människor att återuppleva vad de har erfarit under dessa.

Auktoriteter
Egentligen gillar jag inte att hänvisa till auktoriteter där enda bevisningen består av en åsikt. I detta fall väljer jag ändå att göra ett undantag eftersom Carl Sagan var en skeptiker och jag vet att många skeptiker ser upp till honom.

Här ett citat från Carl Sagan, astronom och skeptiker:

”At the time of writing there are three claims in the ESP field which, in my opinion, deserve serious study: (1) that by thought alone humans can (barely) affect random number generators in computers; (2) that people under mild sensory deprivation can receive thoughts or images ”projected” at them; and (3) that young children sometimes report the details of a previous life, which upon checking turn out to be accurate and which they could not have known about in any way other than reincarnation. I pick these claims not because I think they’re likely to be valid (I don’t), but as examples of contentions that might be true.”

TV-reportage
Här finns tre intressanta TV-reportage med mängder av oberoende bevisning förutom den muntliga:

Reinkarnerad WWII pilot (James Leininger):

Reinkarnerad målare:

Reinkarnerad general:

Scientologiska efterforskningar
Ett flertal scientologer har verifierat en del av sina tidigare liv.

Geir Isene, OT VIII, berättar följande:
“I will let you in on a personal story:

When I was a child I was very interested in drawing maps of the world – and I did have excellent skills at this – better than anyone I know. In one of my first book one sessions, memories came up of me being on a ship heading for the Antarctica – along the cost of Argentina, and I was the cartographer. I had detailed memories of the crew etc. No famous mission but significant enough that it should be possible to find it somewhere.

I went to the biggest library in Oslo and spent a day searching for it. And I did find it – complete with the crew members and the description of that particular trip etc.

Enough for me, in addition to my own certainty. “

Class XII auditören Pierre Ethier berättar följande på sin webbsida:
“My body was buried in Athens Cemetery in the latter years of the XIXth Century. I had been a Wealthy Man so I was quite Certain to find the location. Except for my personal recall I had no information as to where in the Cemetery laid the Grave. nor its appearance.

On my visit to Athens, I took a taxi to the Cemetery and I deliberately skipped taking to anyone at the Information desk in order to not ”contaminate” the experiment..

Within seconds of walking about into the Cemetery my attention was immediately drawn to a somewhat bulky Mausoleum at the other end and only partially visible from that distance.. I felt a chill go down my spine. I was quite certain that I had identified it correctly. I hurried to the small building. There it was: the name clearly engraved on the front. No mistake that was it. I stepped inside and with a certain amount of emotion laid eyes on what I hadn’t looked at in almost an entire Century.

I rested my back on a wall overcome my a feeling not unlike the one seen in the Hit TV Show ”Highlander”, with an incredible amount of vivid memories from that life time coming back to me and rehabilitating themselves as part of my life.”

Soul Survivor
Boken Soul Survivor är antagligen ett av de mest detaljerade reinkarnationsfallen som finns att tillgå. Här finns bevis i form av helt oberoende vittnesskildringar från många vittnen, men även fotografier, böcker och mycket annat.

Soul Survivor avhandlar reinkarnationshistorien om pojken James Leininger som efter mängder av efterforskningar högst troligen är en reinkarnation av stridspiloten James Huston som stred under andra världskriget.  Det är en skeptiker (Ken Gross) som har varit med och författat boken tillsammans med föräldrarna. (Ingen av dessa människor är vad jag känner till scientologer.)

På YouTube går det att se klipp med denna historia sänt på amerikansk TV. Boken är en mer detaljerad redogörelse av historien.

Ur ett skeptiskt pespektiv undrar jag hur nedanstående kan förklaras: (Pojken kallar jag för James och piloten från hans påstådda förra liv för Huston.)

 • Hur kunde en fyraårig pojke som inte ens kunde läsa veta namnen på en mängd piloter från hangarfartyget Natoma Bay som hans föräldrar aldrig hört talas om?
 • Hur kunde han veta namnen på de piloter som dog innan Huston dog?
 • Hur kunde han veta skillnaden på en drop tank och en bomb vid typ två års ålder?
 • Hur kunde James veta att Huston kallat sin syster för Annie, i stället för Anne? (När James och Anne pratade i telefon kallade han henne för Annie, något bara Huston gjort.)
 • Hur kunde James känna till en teckning på Annie som hon hade sparat på vinden?
 • James hävdade att han valde ut sina föräldrar vid ett rosa hotell på Hawaii. Föräldrarna hade inte berättat att de varit där innan han var född.
 • Hur kunde James känna till Hustons fars alkoholproblem?
 • Hur kunde pojken känna igen Bob Greenwalt (mestadels på rösten), en person varken han eller föräldrarna hade träffat.

En skeptiker kan endast bortförklara ovanstående genom att hänvisa till begreppet konspiration, dvs att alla dessa människor gått ihop och gemensamt fabricerat en historia. Dessa inkluderar Bruce (far), Andrea (mor), James (son), systrar samt mor till Andrea, Jack Larsen (vän till Huston), Anne Huston (syster till Huston), Bob Greenwalt, flera piloter som såg när Hustons plan blev träffat i nosen etc.

Man tycker att någon borde ha läckt information och tröttnat på att ljuga, i synnerhet James själv som i egenskap av 2-6 åring borde haft svårt att hålla tyst.

Här är en länk till ett skeptikerforum som försöker ”debunka” historien, men jag tycker inte de lyckas särskilt bra utan famlar desperat efter halmstrån. Det märks att de inte läst boken utan drar slutsatser från TV-dokumentären, slutsatser som knappt håller när man bara sett TV-reportaget och som inte håller alls när man läst boken.

Det märks att några av skeptikerna själva tycker att denna historia är väldigt svår att förklara, men att det säkert finns en naturlig förklaring som kommer att komma i framtiden.

En annan intressant aspekt är att fadern Bruce är en troende kristen och reinkarnationsteorin stämde inte överens med hans tro. Av den anledningen försökte han verkligen med hjälp av omfattande bevisning sänka sin egen sons historia. I slutet av boken är han numera av den uppfattningen att han anser sig ha misslyckats med detta och i just fallet James/Huston så är det en reinkarnerad själ.

Jag rekommenderar boken stark för de som vill ha ett väldokumenterat fall av reinkarnation. Jag fann boken mycket fascinerande och läste ut den på mycket kort tid.

Jag tycker den i stort bekräftar de Hubbardianska teorierna om att vi är själsliga varelser (thetaner) utan plats i tid eller rum och som efter kroppens död letar upp en ny kropp som föds och ”tar” den. Anledningen till att de flesta av oss inte kommer ihåg tidigare liv kan bero på många orsaker:

 • Den biologiska kroppen bidrar till att minnen från pågående liv lättare kan kommas åt.
 • Glömskemekanismer.
 • En eventuell vilja från thetanen (själen) att vilja glömma.

Den bekräftar också teorin om att man väljer sina föräldrar. Givetvis krävs det alltid mycket bevisning och många fall innan man kan börja dra riktiga slutsatser åt något håll, men just detta specifika fall bekräftar vissa data.

Varför har folk så svårt att acceptera reinkarnation? Jag ser bara en enda anledning:

Det låter fullständigt osannolikt! Verkligheten är verkligheten och sagoböcker är sagoböcker.

Mitt råd: Think outside the box. Men bygg alla dina åsikter på faktisk bevisning, inte tro.

Medium
De bästa mediumen, eller ”andepratarna” om man så vill, är väldigt duktiga på att återge detaljer som sedan visar sig stämma. Skeptiker bortförklarar detta med cold, warm och hot reading vilket möjligtvis håller för att bortförklara de sämsta mediumen. Jag har analyserat några medium och konkret brutit ner allt i minsta detalj men kan svårligen förklara allt utan att ta till paranormala förklaringsmodeller.

Här har jag analyserat ett avsnitt av Det Okända där mediumet Terry Evans kontaktar s.k. spöken:

https://hubbardianen.wordpress.com/2010/03/07/granskning-av-det-okanda/

Anomalier
Det finns några olösta faktum kvar som talar emot reinkarnation.

Varför så få utanför-kroppen-upplevelser (UKU)?
Om vi nu är andliga varelser utan plats i tid eller rum som lämnar vår kropp när vi avlider så kan man undra varför inte en absolut majoritet, säg 80-90 procent, som har avlidit och sedan blivit återupplivade kan berätta om en UKU? Borde inte själen lämna kroppen ganska fort när dödsögonblicket inträffar? De bortförklaringar jag kan finna är att en del som har upplevt en UKU inte vill prata om det, men detta torde vara en mindre del, säg max tio procent. Andra anledningar skulle kunna vara att själen blir ”medvetslös” eller liknande ett tag efter att döden har inträffat eller att de är kvar inne i kroppen ett tag och inte förstår att kroppen har avlidit.

Dock, ett intressant faktum är att vi ofta inte kommer ihåg våra drömmar men forskarna vet att vi drömmer varje natt. Det kan alltså vara så att utanför-kroppen-upplevelser och nära-döden-upplevelser har inträffat för de flesta som har avlidit och blivit återupplivade, men att bara en del av dem kommer ihåg dem.

Varför så många anhöriga i andlig form?
Jag finner det något märkligt att så många avlidna anhöriga i andlig form befinner sig i närheten av sina levande släktingar. I TV-shower är det alltid avlidna anhöriga som medium kommunicerar med. Borde inte dessa andar bege sig till närmsta sjukhus och ta en ny kropp eller liknande? Visserligen kanske vissa själar vill vara nära sina släktingar en längre tid samt att de anhöriga känner av detta och att just det är anledningen till varför de söker kontakt med medium?

Slutsatser
Med stöd av ovanstående material anser jag att reinkarnation är det mest sannolika. Begreppet kan låta utsvävande, magiskt, overkligt, woo-woo eller paranormalt. Men med bevisningen i hand är det svårt att dra någon annan slutsats med våra nuvarande förklaringsmodeller. En tänkbar alternativ förklaring skulle kunna vara någon form av kvantfysisk överföring av minnesbilder från en person till en annan person, men än så länge finns varken teoretiskt eller praktiskt stöd för detta.

Källhänvisningar
Gross, K., Leininger, B. & Leininger, A. (2009). Soul Survivor. London, Hay House UK Ltd.

Morse, M. & Perry, P. (1994). Parting Visions: Uses and meanings of pre-death, psychic, and spiritual experiences. New York, Harper paperbacks.

Newton, M. (1994). Journey of Souls. Minnesota, Llewellyn Publications, U.s.

Parnia, S. (2008). What Happens When We Die. London, Hay House UK Ltd.

Parnia, S. & Fenwick, P. (2001). Near death experiences in cardiac arrest: visions of a dying brain or visions of a new science of consciousness. Resuscitation, 52 (2002), 5–11.

Ring, K. & Cooper, S. (2008). Mindsight. Near-Death and Out-of-Body Experiences in the Blind. Bloomington, iUniverse.

Ring, K, & Lawrence, M. ”Further evidence for veridical perception during near-death experiences”, Journal of Near-Death Studies, 1993 11 (4 )223-229

Sagan, C. (1995). The Demon Haunted World. New York, Random House, page 205.

Stevenson, I. (1997) Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects Volume 1: Birthmarks and Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects Volume 2: Birth Defects and Other Anomalies. (2 volumes), Praeger Publishers.

Källor från Internet
Ethier, P. http://www.upperbridge.org/buried.html

Geir Isene på Scientology forum. http://www.scnforum.org/index.php?t=msg&th=397&start=0&S=8d8edcd84ab21da71d34416626150e6a

Newton, M. Hemsida: http://www.spiritualregression.org/

Parnia, S. http://vimeo.com/11302423

Information om Ian Stevenson: http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson

Weiss, B. Hemsida: http://www.brianweiss.com/

Read Full Post »

Psykiatriker Stephen Wiseman ägnar en hel föreläsning åt att diskutera och granska scientologins krig mot psykiatrin. Ca 6:18 in i klippet säger han något intressant om att kemisk obalans i hjärnan i dag inte används för att förklara depression utan för att inte stigmatisera patienter.

Read Full Post »

Så enkelt är det nog inte

DN skriver om en forskningspublicering som hävdar att antidepressiva läkemedel leder till färre självmord. Det är i och för sig möjligt att antidepressiva trubbar av folk så att de blir mindre benägna att begå handlingar över huvud taget, men det kanske finns bättre lösningar?

Jag samtalade med en person som använt någon form av antipsykotisk medicin i låg dos som antidepressiv. Efter två år av detta slutade han och ansåg att detta medlet var ”fullkomligt livsfarligt”. Han ansåg att han hade blivit avtrubbad och att det satt i flera år efteråt.

Jag känner mig själv tveksam till att mickla med serotoninhalter och dopaminhalter allt för mycket. Kroppen har en naturlig biologisk balans som man skall vara försiktig med.

Dessutom kan de minskade självmorden bero på mycket annat, exempelvis förändrat samhällsklimat med mer öppenhet, mindre skamlighet vad gäller psykisk sjukdom etc. Underrepresentationen av läkemedel bland de som faktiskt begått självmord kan bero på att de hade lättare för att söka hjälp och prata ut, medan den överrepresentation av de som inte tagit läkemedel och begått självmord kan bero på just svårigheter att söka hjälp eller prata ut om sina problem.

Jag citerar även en kommentar under artikeln: ”Det kan mycket väl vara lagarna mot barnmisshandel som infördes på 1970-talet som ger effekt nu i form av färre självmord. Misshandel under barndomen kan leda till självmord 30-50 år senare.”

En annan kommentar hänvisar till denna studie om att något samband mellan antidepressiva och självmord inte finns: http://www.biomedcentral.com/1471-244X/10/62

Citat därifrån:  ”We found no evidence for the rapid increase in use of SSRIs and the corresponding decline in sales of TCAs being associated with a decline in the suicide rates in the Nordic countries in the period 1990-98. We did not find any inverse relationship between the increase in sales of SSRIs and declining suicide rates in four Nordic countries.”

Däremot lämnar jag över till var och en att själva besluta huruvida de vill använda antidepressiva eller inte.

Avslutningsvis: Positivt att självmorden har gått ner!

DN

Read Full Post »

Gör så här i stället

Aftonbladet skriver om fartkameror som skall bli mobila. En fortkörningsböter kostar i dag från 2 400 kr och uppåt om jag inte missminner mig. Om nu polisens syfte ”inte är att sätta dit folk, utan att ändra folks beteende” kan de gott sänka straffavgiften rejält, säg ner till 300 kronor för att åtminstone täcka de administrativa kostnaderna.

Inför sedan fortkörningsprickar i körkortet i stället. Säg vid 2 st får man en varning och vid 3-4 st indraget körkort och att varje prick vara i typ 3 månader innan den annulleras. Eller skicka hem klisterlappar till bilisten med en stor orange prick som måste sättas på bakluckan ovanför registreringsskylten och som annulleras efter 3 månader.

Om vårt samhälle går mot mindre straff och mer ”ändrat beteende” vid lindrigare brott tycker jag man bör anamma mitt förslag.

AB

Read Full Post »

Den geniförklarade Stephen Hawking har kommit med nya ”rön”. Han hävdar att vårt universum kunnat skapa sig själv från ingenting.

”God may exist, but science can explain the universe without the need for a creator.”

Hawking, 68, says in his book ”The Grand Design” that, given the existence of gravity, the universe can and will create itself from nothing. ”Spontaneous creation,” he writes, is the reason why the universe and humanity exist.

The idea behind it is ”M-theory,” which, he says, allows there to be many universes that were created out of nothing, none of which required the intervention of God.”

Hawking said that if he could travel through time — which he said is theoretically possible — he would go to the future to ”find if M-theory is indeed a theory of everything.”

I och för sig intressant, men rent hypotetiskt filosofiskt har jag svårt att tänka mig att 100 miljarder galaxer med typ 100 miljarder stjärnor har uppstått från ingenting.

”Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing.”

Observera att han säger att det är baserat på lagen om gravitation. Men vem skapade då dessa gravitationslagar? Var kom de ifrån? Hur man än vrider och vänder på det så kommer man tillbaks till frågan: Var kom detta ifrån?

Att då filosofera kring att det var något utan plats i tid och rum men med förmågan att postulera är åtminstone mer troligt än att anta att ”det bara hände”, även om alla dessa teorier är relativt ”out there”.

Jag tycker Hawking går lite väl fort fram. Har han verkligen stöd för alla dessa teorier? Teoretisk fysik låter just väldigt – teoretiskt.

Klicka på länken nedan för mer information.

CNN

Read Full Post »

Scientologernas skapelseberättelse har ingenting att göra med någon katastrof som påstås ha inträffat för 75 miljoner år sedan här på jorden. Att kalla detta för scientologernas skapelseberättelse är ungefär lika befängt som att kalla Förintelsen för judarnas skapelseberättelse.

Nedan är scientologernas riktiga skapelseberättelse på ett ungefär, återgiven från wiki, men jag tyckte det var rätt bra skrivet och en bra sammanfattning. (Fair use)

En thetan är alltså det scientologiska begreppet för själ. Jag är en thetan, du är en thetan osv.

”According to Hubbard’s son Ronald DeWolf (born L. Ron Hubbard, Jr.), his father stated that thetans are immortal and perpetual, having willed themselves into existence at some point several trillion years ago. After they originated, thetans generated ”points to view” or ”dimension points”, causing space to come into existence. They agreed that other thetans’ dimension points existed, thus bringing into existence the entire universe. All matter, energy, space, and time exists solely because thetans agree that it exists.”

”In the primordial past, according to Scientologist teachings, thetans brought the material universe into being largely for their own pleasure. The universe is thought to have no independent reality, but to derive its apparent reality from the fact that most thetans agree it exists. Scientologists believe that thetans fell from grace when they began to identify with their creation, rather than their original state of spiritual purity. Eventually, they lost their memory of their true nature, along with the associated spiritual and creative powers. As a result, thetans came to think of themselves as nothing but embodied beings.”

”Thetans are believed to be reborn time and time again in new bodies through a process called ”assumption” which is analogous to reincarnation”

”Thetans are all-knowing beings, and became bored because there were no surprises. Hubbard asserted that the single most important desire in all beings is to have a ”game”. To have a ”game” it was necessary to ”not know” certain things, so certain perceptions were negated (”not-is-ed”).” Since thetans knew everything, this required them to abandon or suppress perceptions and knowledge. Over time, the loss of perception accumulated and certain thetans began to cause harm to others. MEST (physical) beings also sought to ”trap” thetans in order to control them. Thetans came to learn contrition, punishing themselves for their own ”harmful” acts.”

”According to Hubbard, an essential part of the thetans’ game was the ”conquest” of matter, energy, space, and time by the life force, theta. This has produced multiple universes which have ended and begun in succession, each new one being more solid and entrapping than the last. The thetans have by now become so enmeshed in the physical universe that many have identified themselves totally with it, forgetting their quadrillions of years of existence and their original godly powers.”

”Nonetheless, according to Scientology, thetan powers are said to remain potent and restorable. One of the Church of Scientology’s stated goals is ”the rehabilitation of the human spirit”, by which it means the restoration of the thetan’s original abilities.”

Read Full Post »

Vad sägs om detta exempel?

Lars Ohly vill att pappa och mamma i en familj skall dela lika på de månader de har blivit tilldelade av staten i form av föräldrarförsäkring.

Vad sägs om detta enskilda fall? Kvinnan i familjen tjänar 100 000 kr/mån och har ett viktigt toppjobb som kräver mycket engagemang. Mannen tjänar 20 000 kr/mån och har ett enklare jobb som inte kräver samma engagemang.

Skall då inte denna familj själva utan statlig inblandning få välja hur de vill fördela sina månader, antagligen så att mannen får ta större ansvar för barnen? Nu inser jag att ovanstående fall inte hör till vanligheterna, men just dessa generallösningar stör mig.

Varför skall staten lägga sig i? För att människor inte vet sitt eget bästa? För att det är orättvist att de flesta kvinnor får stanna hemma med barnen medan papporna arbetar? För att det skapar ett ojämlikt samhälle? För att kvinnans position måste höjas i samhället?

Jämställdhet är givetvis viktigt men ett liberalt samhälle där varje människa eller familj får styra så mycket som möjligt utan passiviserande statlig inblandning är väsentligt för att skapa handlingskraftiga individer.

Om nu inte familjen klarar av att lösa detta rättvist och kvinnan anser sig vara överkörd så skall andra familjer som klarar av detta inte behöva lida på grund av det. Andra lösningar måste då införas för dessa problem. Man skulle ju kunna tänka sig att om någon i familjen kräver delad föräldrarförsäkring så har man lagstadgad rätt till detta, men att köra över alla familjer tror jag inte på.

Att påtvinga sina egna åsikter på andra på detta vis är förkastligt. Jag gissar på att Ohly fortfarande är kommunist innerst inne.

DN, DN2

Read Full Post »

Sam Parnia föreläser

Sam Parnia är läkare och håller just nu på med AWARE-studien som presenteras i slutet av detta år eller nästa år. Nedan klipp visar en föreläsning. Den är ganska lång ca 50 minuter men värd att se.

Intressant vid ungefär 11:55 då han berättar om en 3-åring som upplever flera exterioriseringar. Dr. Parnia menar att ett så litet barn knappast har hunnit blivit påverkat av sin omgivning och därför skulle kunna ha förutfattade meningar som har hunnit blivit inlärda.

Dr Sam Parnia: Near Death Experiences During Cardiac Arrest from APRU on Vimeo.

Read Full Post »

Carl Sagan om reinkarnation

Skeptikern och astronomen Carl Sagan har sagt följande:

”At the time of writing there are three claims in the ESP field which, in my opinion, deserve serious study: (1) that by thought alone humans can (barely) affect random number generators in computers; (2) that people under mild sensory deprivation can receive thoughts or images ”projected” at them; and (3) that young children sometimes report the details of a previous life, which upon checking turn out to be accurate and which they could not have known about in any way other than reincarnation. I pick these claims not because I think they’re likely to be valid (I don’t), but as examples of contentions that might be true.”

Carl Sagan skrev för övrigt boken till filmen Contact med Jodie Foster. Denna högt respekterade astronom som jag själv ser upp till är alltså precis som L. Ron Hubbard en sci-fi författare. 🙂

Här är det fantastiska introt till Contact (titta gärna i helskärmsförstoring):

Read Full Post »

Hittade detta intressanta citat angående the double-slit experiment:

”Has this changed your view of your old science class in school? The subatomic materia will take every possible path at the same time as a wave when not observed. When observed, the particle collapses down to one point as a particle. What can this mean about us? Do we all have powers that we are not aware of?

What it does seem to prove is that we create reality by observing it.

Har universums skapare (kanske vi själva) lagt in små intressanta tips här och där om hur universumet fungerar?

Källa

Read Full Post »

Har funderat lite på hur man skall kunna skapa någon form av vetenskaplig metod vad gäller paranormala fenomen. Domstolar har samma problem då det oftast finns torftiga bevislägen och indicier som behöver bedömas, i synnerhet muntlig bevisning.

Problemet med en del paranormala fenomen är att de oftast inträffar helt plötsligt utan förvarning, exempelvis utanför-kroppen-upplevelser, fjärrsyn, prekognitioner etc. Detta gör det ibland svårare att under vetenskapliga former pröva dessa fenomen på ett säkert sätt.

Här ett förslag till någon form av skala. Den som upplever det paranormala fenomenet har jag kallat för upplevaren. (Går givetvis att diskutera det ordvalet, men det duger tills vidare.)

Mycket svag bevisning
Endast upplevaren har varit med om fenomenet utan någon som helst annan stödbevisning i form av vittnen, spår eller liknande. Fjärrsyn, prekognitioner etc endast några procent bättre än slumpen.

Svag bevisning
Ett muntligt vittnesmål förutom upplevarens. Annan svag stödbevisning kan också förekomma, exempelvis om upplevaren ringt ett telefonsamtal eller liknande. Fjärrsyn, prekognitioner, telepati etc endast 10-20 procent bättre än slumpen.

Skälig bevisning
Två helt oberoende vittnesmål förutom upplevarens. Stödbevisning i form av fysiska spår, bevisligen inträffade incidenter. Fjärrsyn, prekognitioner, telepati etc 40 procent bättre än slumpen.

Stark bevisning
Tre helt oberoende vittnesmål. Starkare stödbevisning. 60-procentig korrekt återgivelse minst 5 ggr i rad vad gäller fjärrsyn, minst fem högt uttalade prekognitioner etc.

Mycket stark bevisning
Minst fyra eller fem helt oberoende vittnesmål. Omfattande stödbevisning av typen videofilmer, fotografier, extern information, existerande föremål. Dessa indicier bör totalt uppgå till totalt minst tio stycken eller fler. 90-procentig korrekt återgivelse minst 10 ggr i rad vad gäller fjärrsyn, minst tio högt uttalade prekognitioner etc.

Ovanstående är på intet sätt skrivet i sten utan bör ses som en grogrund som säkert går att utveckla och diskutera ytterligare. Det kanske t.o.m. finns redan utvecklade metoder för paranormala fenomen?

Jag upplever att många ofta avfärdar och kritiserar paranormala upplevelser som anekdoter och inbillningar och denna kritik är delvis berättigad. Samtidigt är detta ett problem som är inbyggt i själva fenomenet paranormalitet eftersom det ofta sker spontant och utan förvarning.

Read Full Post »

Skeptikerdebatt

Om någon vill följa min debatt med skeptiker angående reinkarnation och kanske i synnerhet fallet James som antagligen var en reinkarnation av piloten Huston så finns den här:

http://skeptikerpodden.se/2010/08/andra-sidan/#comment-772

Jag tycker skeptikerna åtminstone får börja erkänna att vissa saker är väldigt svårförklarliga i stället för att avfärda bevisen med generella argument.

Read Full Post »