Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2011

DN skriver om att kreativa människor är överrepresenterade inom vissa typer av psykiska sjukdomar och en forskare drar den potentiella slutsatsen att:

– Den rimligaste tolkningen är att det finns gener som påverkar både kreativitet och sjukdom, säger Paul Lichtenstein.

Skippa det här med gener är mitt förslag. Min tolkning är snarare att det är mer arbetsamt att hitta på eller skapa någonting än att vara passiv. Jag vet själv när man har semester och gör absolut ingenting så mår man oftast helt bra och är lugn och avslappnad. Däremot så fort man skall uträtta någonting, i synnerhet om det handlar om hjärnintensiva projekt, så måste man anstränga sig, fundera, analysera, fatta beslut, oroa sig etc vilket skapar en större påfrestning än att inte göra någonting alls.

Någonting verkar inträffa när en ansträngning kommer in i bilden och jag tror också att det är anledningen till att många psykoser hos en del människor kommer i sena tonår eller tidig vuxenålder när man skall börja ta ansvar, dvs anstränga sig betydligt mer än när man var barn.

I stort är jag övertygad om att det är själva ansträngningen som gör att uppmärksamheten tas bort från att ”skapa inre harmoni” och i stället används till att skapa något annat, varvid energi tas från att skapa ”den inre harmonin” som då blir lidande och i vissa fall utvecklas till någon form av psykiskt besvär.

Sedan kan det givetvis vara så att vissa gener lättare knuffar vissa människor över kanten till någon form av utbrändhet eller liknande, den teorin kan man alltid hålla öppen.

Det finns många studier som visar att just konstnärer etc är överrepresenterade vad gäller psykiska besvär, allra värst var det tydligen för poeter. För en konstnär handlar det om att upprätthålla någon form av elegant jämvikt och detta är givetvis påfrestande.

Revisorer och bankkamrer var underrepresenterade i studien och dessa arbeten kan visserligen vara nog så hjärnintensiva och arbetskrävande, men det handlar inte om att skapa från noll. Det handlar om att lära sig regler, lagar och förordningar och att tillämpa dessa och inte om att skapa från ”scratch”.

Att skapa från ”scratch” är mer arbetsamt än att lära sig utantill och tillämpa.

DN

Read Full Post »