Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2009

Exteriorisering

Det finns många sätt att benämna när medvetandet (på scientologispråk thetan) utan plats i tid eller rum lämnar kroppen: Exteriorisering, utanför-kroppen-upplevelse, UKU, out-of-body-experience, OBE, OOBE etc.

Här är ett intressant kortare klipp om en kvinna, blind sedan födseln, som lämnade sin kropp när hon var avliden under en kortare stund på sjukhuset. Det är enda gången hon har kunnat se.

Annonser

Read Full Post »

Socialstyrelsen förefaller inte vilja rekommendera spikmattan eftersom evidens saknas. Jag instämmer i att behandlingsmetoder bör vara evidensprövade innan de används. Socialstyrelsen vill dock inte pröva spikmattan förrän ett Lex Maria-fall har kommit in i frågan.

Detta känns väldigt segt och byråkratiskt. Det handlar inte om att Socialstyrelsen skall bekosta mattorna, utan endast om rekommendationer. Jag förstår också att Socialstyrelsen vill göra ett seriöst intryck.

Här tycker jag Socialstyrelsen borde visa framfötterna, främst med tanke på att spikmattan gjort stor succé, och kanske göra en liten utredning.

Citat DN: ”Som sjukgymnast får man inte rekommendera sina patienter att använda spikmatta.”

Det handlar i slutändan om en rekommendation. Inga stora investeringar.

DN

Read Full Post »

The Story of a Static

Detta är en kort liten saga från Professional Auditor’s Bulletin No. 105:

”Once upon a time there was a thetan, and he was a happy little thetan and the world was a simple thing. It was all very, very simple.

And then one day somebody told him he was simple.

And ever since that time he has been trying to prove that he is not.

And that is the history of the Universe, the Human Race, the Fifth Invaders, the Fourth Invaders, the 3-1/2 invaders, the people on Mars, Saturn, Jupiter, Arcturus, the Marcab Galaxy, the Marcab System, and Psi Galaxy, Galaxy 82 –

I don’t care where you look — that’s the story.”

Read Full Post »

Människans kapacitet

Vi vanliga dödliga människor kan ha svårt att lösa supersvåra matematiska ekvationer, komma ihåg hela böcker, kunna rabbla alla Amerikas presidenter etc.

Men hur stora är våra potentiella förmågor egentligen? Är de utnyttjade till max? Det finns teorier som hävdar att vi endast använder 10 % av vår hjärnkapacitet. Om ens det.

Här är ett klipp som handlar om Kim Peek – den verkliga ”Rain Man”. Han är en s.k. savant men har en enorm minnesförmåga – även vad gäller musik.

En indikation på att människan har stora utvecklingsmöjligheter.

Read Full Post »

Mordförsök eller vård?

Läser i Expressen om en hyrläkare som stängde av den extra syretillförseln till en 89-årig patient eftersom han bedömde att patienten var i för dåligt skick. Sköterskan tyckte dock annorlunda och skruvade upp syret. Patienten opererades sedan och skickades hem i gott skick.

Visserligen har jag stor förståelse för att många patienter som kommer in i dåligt skick och är gamla kanske är i livets slutskede, men jag ser inte gärna en utveckling där läkare rutinmässigt ger upp pga. lite svårigheter.

Det förefaller vara en gråzon där läkare som hanterar sådant här kanske slipper undan för lätt. Socialstyrelsen har riktat hård kritik mot fallet, men varför ställs doktorn inte inför skranket som alla andra människor i samhället?

Att avsluta ett liv på ett sådant sätt måste vara omgäldat med stor rättssäkerhet och vissa fördröjande beslutsprocesser, gärna med dokumentation, så att enskilda läkare inte bara kan gå och stänga av syretillförsel efter eget tycke.

Jag ser gärna en tydligare lagstiftning på området

Exp

Read Full Post »

Pearl Harbor och PTSD

Läste en intressant incident ur verkliga livet som Hubbard forskat om i en av sina böcker, har för mig att det var en R&D (Research & Development) bok men är inte helt säker.

Det var så att när Pearl Harbor blev attackerat den ödesdigra söndagen den 7 december 1941 så var amerikanarna i princip helt oförberedda. Helt plötsligt var det fullt med japanska flygplan som bombade och sköt sönder allt de kunde se.

Amerikanarna sprang ut ur sina byggnader och kunde mest beskåda hur allt förstördes innan de själva försökte ta sig upp i flygplan eller liknande. Många hade inga vapen tillhands och det måste varit en fruktansvärd situation att bli så överraskade så fort.

Mitt i alla desperation så var det ett befäl som bad sina soldater att ta vad de kunde hitta och kasta tillbaks mot flygplanen: Stenar, skrot, konservburkar, vad de än kunde tänkas hitta. Det måste sett relativt lustigt ut att när dessa vuxna soldater stod och kastade saker mot flygplanen, men det var vad som skedde.

Det intressanta är dock att många som överlevde Pearl Harbor drabbades av traumatiska tillstånd som Post-Traumatisk Stress Disorder (PTSD), depression etc, men det upptäcktes att just den gruppen som hade stått och kastat sten på flygplanen hade klarat sig bättre än de övriga vad gäller detta.

Rätt intressant.

Sensmoralen? Jag vet inte. Folk kan uppenbarligen må dåligt av att bli invaliderade, oavsett vilken invalidering det gäller. Att returnera en invalidering, i synnerhet om någon annan attackerat först, kanske jämnar ut obalansen.

Read Full Post »

Människor lever sina liv, de studerar, söker arbete, skaffar familj och blir äldre. Alla med någon form av livserfarenhet vet att problem alltid kommer att uppstå här och där, det kan vara stora som små problem, vardagligt tjafs på arbetsplatsen, bråk om vem som skall hämta barnen, pengaproblem etc.

Jag anser att just scientologin erbjuder en metodik och nomenklatur för att bättre förstå och kunna hantera sådana här saker. Dessutom är SP/PTS-teknologin ett bra stöd för att kunna lokalisera, förstå och hantera situationer med antagonistiska personligheter, för de stöter man på lite här och där, det gör vi alla.

Via tonskalan kan man lokalisera var diverse personligheter befinner sig emotionellt, via auditering kan man hantera vardagliga ARC-brott och PTP (Present Time Problem), de åtta dynamikerna gör att man inte bara tänker på sig själv utan siktar på en bredare överlevnad, vad är bäst för gruppen etc.

Jag har bla. lärt mig att en god kommunikation är grundbulten i alla situationer. Kommunicera mera! Hubbard har också fått mig att inse ”den sociala personligheten”, tidigare var jag mer låst på alla idioter som gick omkring, men har blivit mer intresserad av trevliga människor.

Visst går det att klara sig utan denna terminologi samt kunskap och leva ett lyckligt liv, men scientologin gör det lättare att mera ”spot-on” klargöra var problematiken ligger. Dessutom är det lättare att acceptera abberrerade avvikelser hos människor när grundläggande orsaker till varför folk handlar som de gör finns.

Medan naturvetenskapen handlar om att förstå fysikaliska problem och kemin om att förstå kemiska problem så erbjuder scientologin en möjlighet att hantera livet på ett bättre sätt. Detta är min bestämda uppfattning efter att ha läst många böcker och tillämpat detta.

Det är inte säkert att scientologin ger ett mer framgångsrikt liv, men det ger en större förståelse. Jag exemplifierar med medeltiden. Om de hade utbildats vad gäller exempelvis bakterier och virus samt att jorden är rund etc är det inte säkert att de skulle bli bättre entreprenörer för den skull, men de hade blivit ”lugnare” och mer civiliserade av kunskapen.

Entreprenörskap handlar som jag ser det främst om drivkraft, och det finns tecken på en viss ökad sådan av att komma högt på den scientologiska bron, även om den förefaller vara långt ifrån så stor som jag hoppades på när jag gav mig in i scientologin.

Hubbard filosoferade en gång om vilken distans man egentligen borde ha till sin kropp. Så långt bort från den som möjligt ansåg han, med meningen att största möjliga översiktsperspektiv borde vara det bästa perspektivet.

Read Full Post »

Older Posts »