Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Simon Singh som även skrivit ”Big Bang” har i denna bok (som på engelska fått den fyndiga titeln Trick or treatment) analyserat alternativmedicinen tillsammans med världens första professor i alternativmedicin, Edzard Ernst.

De fyra stora områdena de granskat är akupunktur, homeopati, kiropraktik och örtmedicin. Även trettiosex andra områden (zonterapi, kristallterapi, meditation, blodiglar m.fl.) har granskats översiktligt, en sida per område ungefär.

Begreppet randomiserad dubbelblind placebostudie är återkommande och något jag själv förespråkar. Randomiserad innebär att urvalet är slumpmässigt när indelning i exempelvis två grupper sker, en som får medicin och en som får placebo. Dubbelblind innebär att varken läkare eller patient vet vilket medel som tas (placebo eller medicin).

På så sätt kan man under en längre tid se om det finns några skillnader. Vid det här laget vet läkekonsten att placebo fungerar, dvs ett placebo kan påverka kemiska halter i kroppen. Mind over matter.

Psykiatriker Peter Fenwick har i en video sagt att dopaminhalter i hjärnan kan påverkas endast av placebo. Detta fenomen är alltså oerhört intressant och bevisar att kroppen influeras av själen.

Intressant också att olika typer av placebo ger olika typer av reaktioner. I boken nämns att sprutinjektioner (med koksaltlösning) ger större effekt än sockerpiller, att gröna tabletter dämpar ångest mer, att en läkare som ger piller ger större effekt än om en sjuksköterska ger det, att en snygg förpackning ger bättre effekt än en billig förpackning etc.

Intressant.

Slutsatsen vad gäller de fyra stora områdena inom alternativmedicin är enligt bokens författare att det mesta ger ungefär samma effekt som placebo. Vid akupunktur kan huvudvärk och illamående ge något mer effekt än placebo och kiropraktisk behandling av rygg kan lindra mer än bara placebo. Däremot avråds kraftigt från att kiropraktorn manipulerar nacken eftersom en viss ökad risk för stroke då föreligger.

Homeopati, där medicinen späds ut så mycket att i princip inte en enda molekyl finns kvar i pillret, döms ut som skojerier. Homeopaterna själva menar att vattnet har ett minne och kommer ihåg preparatet, för att sedan användas enligt principen ”lika botar lika”, dvs det medel som gjorde en sjuk används som botemedel. Låter intressant, men jag själv är väldigt tveksam till homeopati och avfärdar det i dagsläget som kvacksalveri.

Johannesört erkänns av etablerade forskare som fungerande mot depression av lättare och medel typ, men författarna menar också att det kan interagera med andra mediciner man tar och uppmanar till försiktighet.

Boken var intressant och det stämmer säkert att mycket är placebo. Dock måste jag säga att jag blir väldigt fundersam när jag hittade följande stycke i boken (fair use):

Dessutom väckte det anstöt hos läkarkåren att en hel del kiropraktorer använde sig av en E-meter, ytterligare en konstig elektrisk diagnosapparat. Den uppfanns på 1940-talet av kiropraktorn Volney Mathison och har en nål som svänger fram och tillbaka längs en skala medan patienten håller ett elektrodhandatag i vardera handen.

Detta anses vara tillräckligt för att avgöra patientens hälsostatus. E-metern används också flitigt av grundaren L. Ron Hubbard. Tråkigt nog är E-metern rent hokus pokus, en teknisk pryl som US Food & Drug Administration 1963 fann sig föranlåten att dra in. Man tog i beslag drygt ett hundratal apparater hos moderförsamlingen Founding Church of Scientology i Washington. E-metern liknar på många sätt den lika bluffartade neurokalometern som konstruerades ett tjugotal år tidigare av Palmer den yngre.

Även om boken var bra och intressant vet jag att E-metern fungerar och ser gärna oberoende vetenskapliga tester för att säkerställa detta. Alltså blir jag något oroad över detta slarv. Om Singh har slarvat men denna information så pass ordentligt kan man undra vad annat han har slarvat med?

Jag har själv en gång varit hos en kiropraktor och sedan utfört ryggövningar för att stärka ryggens muskler, varvid jag blev frisk från svåra ryggsmärtor efter några veckor. I boken står dock följande:

Omvänt finns det starka bevis för att sängläge och särskild ryggträning (styrketräning, rörlighets-, böjnings- och sträckningsövningar, stretching) inte ger effekt.

I mitt enskilda fall är detta helt felaktigt. Det var nog främst promenader och enkla ryggövningar som gjorde att smärtorna försvann i kombination med att jag slutade använda några sneda lyftmoment jag använt mig av. Visserligen är det möjligt att ryggsmärtorna hade försvunnit av sig självt, men jag är tveksam till att det gått lika fort med tanke på skillnaderna jag märkte efter att ha börjat med övningarna.

Boken var trots detta läsvärd och man förstår författarnas övergripande filosofi. Det finns mycket skojerier där ute som inte fungerar så man bör vara på sin vakt, vara skeptisk och försöka se exakt vad det är som fungerar och inte fungerar med hjälp av vetenskaplig metod.

Läs boken med en viss skepticism! 😉

Annonser

DN skriver om att allt fler barn utreds för ADHD. I slutändan handlar detta endast om att barnen ska få amfetaminliknande preparat som Concerta, Ritalin och Strattera. På 50-talet fanns inte detta curlingbeteende för barn med små avvikelser, utan man lät barn vara barn helt enkelt.

Dessa mediciner ger biverkningar i form av minskad aptit, hämmad tillväxt och en fråga man kan ställa sig är hur barnens hjärnor kommer att se ut när de är vuxna?

Bedrövligt att detta inte debatteras mer. Sluta ADHD-klassificera vart och vartannat barn.

DN

Som ung kan man vara väldigt naiv och godtrogen. Med stigande ålder kan jag säga att jag uppskattar mångfald och differentierade åsikter eftersom jag endast är ute efter sanningen. Intet annat än sanningen.

Det finns extremister åt alla håll och kanter och det är möjligt att ett viktat medelvärde är det som utgör den bästa antagliga förklaringsmodellen? Jag uppskattar extrema skeptiker likväl som extrema paranormalister eftersom de är de bästa på att hitta argument för sin sak.

Ett medelvärde av allt detta utgör antagligen det mest sannolika?

Hubbard hade antaganden och möjligen potentiella fantasier om att vi som andliga varelser skulle uppnå ”exterior with full perception” vilket möjligtvis är helt teoretiskt möjligt.

Dock går det att konstatera efter ca 60 år av scientologisk närvaro att auditering och scientologiska teorier visserligen är intressanta och har lett till många intressanta fenomen, samtidigt som det inte har nått upp till de mål Hubbard har ställt upp.

Hubbard med sin oändliga entusiasm har dock nått längre än många andra filosofer och vetenskapsmän enligt min bedömning.

Jag förespråkar dock mer seriös forskning inom dessa ämnen eftersom det uppenbarligen behövs mer oberoende granskning.

2012?

Sluta polarisera.

Dalai Lama skall föreläsa på Södertörns högskola i morgon fredag. Biljetterna verkar dock vara slut men föreläsningen kommer tydligen att webbsändas.

HÄR finns mer info.

Björn Fries och andra knarkpropagandister skriver om narkomanbehandling och att ”vissa kommuner skickar till exempel fortfarande missbrukare till behandlingshem som drivs enligt scientologernas lära.”

De vill se mera Metadon och knark till patienterna i stället. Detta är en mycket allvarlig utveckling som dessa materialiserade människor står för. Hank von Helvete (som spelade Cornelis Vreeswijk i filmen Cornelis) var alldeles förträffligt nöjd med Narconon och han lyckades avsluta decenniers drogberoende tack var det.

Läs HÄR om Hank von Helvetes (riktiga namn Hans-Erik Dyvik Husby) resa via Narconon.

Exp

Domedagsprofetian för 2012 förefaller som sagt vara något av en skröna om man surfar runt lite.

”December 21, 2012 will be the most important date for all of Humanity. The ancient Mayans created the Long Count calandar to mark this date as the beginning of a new cycle for Mankind.” (Källa)

Nu ska man väl vara skeptisk mot sådana här profetior, mystiska kalendrar, gamla Mayaindianer och liknande men sambanden bör undersökas. Vem vet om det finns någon bortglömd godbit som visar sig innehålla sanning?

Kommer att tänka på filmen Conspiracy Theory där Mel Gibson spelar en gravt neurotisk taxichaufför som är besatt av att försöka hitta konspirationsteorier bland tidningsurklipp och annan information, givetvis på spekulativa grunder. En dag visar det sig dock att han har rätt och filmen är i full gång.

Här är introt till filmen där han rabblar sina konspirationsteorier, hela filmen verkar gå att se på YouTube:

Funderade lite på det här med år 2012, slutet på Mayakalenderns långa cykel (Mesoamerican Long Count calendar) som är ca 5125 år lång, samt att AWARE-projektet antagligen kommer att publiceras samma år. Att år 2012 skulle innebära jordens undergång är tydligen ett populärvetenskapligt påhitt och ej sant enligt Maya-kännare, däremot skulle en ny kalendercykel kunna innebära en ny tidsperiod där högre utveckling och bättre medvetande blir mer framträdande.

Dessa två fenomen sammanfaller åtminstone någorlunda samtidigt för att vara värt att påpeka och eventuellt forska vidare i. Om nu ca 100 st utanför-kroppen-upplevelser (UKU) noteras i AWARE-studien (rent statistiskt bör det bli så baserat på ca 1500 återupplivningar) så är det egentligen den första riktiga forskningsrapporten (vad jag känner till) där det paranormala har bevisats.

Visserligen finns PEAR-studierna där ca 2-3 av 10 000 slumpmässiga utfall påverkats paranormalt, samt även de studier som gjordes på Uri Geller på Stanford Research Institute (som dessutom är kraftigt ifrågasatta av skeptiker), men att få fram en seriös forskningsrapport vad gäller UKU:er får anses vara rätt ordentligt uppseendeväckande, i synnerhet då så många är inblandade och konspirationsteorier följaktligen blir mindre sannolika.

Detta är intressant. Om AWARE förtäljer ett positivt resultat kommer åtminstone jag att intressera mig mer för Mayakalendern, dess kultur och folket eftersom det kanske finns mer intressanta samband att upptäcka.

Visserligen kan många göra anspråk på just år 2012 och anpassa årtalet till deras personliga agenda. En Audiälskare skulle kunna hävda att deras nya otroliga modell år 2012 är ett fantastiskt startskott för en ny era och följdaktligen ett bevis för att Mayakalendern faktiskt är sann. Jag vågar dock påstå att en seriös forskningsstudie som påvisar paranormalitet är av sällan skådat slag och ett första steg mot ett väsentligt senare paradigmsskifte inom frågeställningen Vem är jag? och kärnan för all verksamhet – Livet.

Vissa påstår (ibland även Hubbard) att tiden, eller åtminstone stora viktiga incidenter, redan är förutbestämd. Vi leker på denna spelplan som kallas MEST, men att spelledarna behöver guida oss rätt ibland för att inte spelet ska stanna av allt för mycket.

Alltså slår jag ett löst slag för att AWARE-rapporten kan vara en början på en ny tidsålder där andlighet och reinkarnation kommer att få en mycket större plats hos mänskligheten.