Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Samklang

Nedan ett fascinerande klipp där en gråtande baby sövs av en ylande varghund. Människa och natur i samklang antar jag.

Och har djur en själ?

Ärkeängeln Gabriel återfinns i flera religioner, bla. katolicism, judendom och islam.  Han har ofta fungerat som sändebud från Gud. Muslimer tror exempelvis att Muhammed uppenbarade Koranen via ärkeängeln Gabriel. Även mediet James van Praagh påstår att han mött ärkeängeln i en av sina böcker.

Värt att notera är att ljusfigurer ofta rapporteras vid nära-döden-upplevelser (NDU).

Eftersom änglar påminner om ljusfigurer undrar jag om det finns något samband mellan ärkeängeln Gabriel (eller änglar i allmänhet) och dessa ljusfigurer ? En teori skulle kunna vara att diverse religioner har tillkommit via eller blivit inspirerade av dessa ljusfigurer?

Det finns åtminstone ett visst empiriskt stöd i form av anekdoter vid nära-döden-upplevelser för ljusfigurer och en jämförelse med en ängel är inte helt långsökt. Jag har även som jag tidigare påpekat träffat en person som hävdar att han efter en NDU numera har kontakt med ljusfigurer från stjärnan Sirius.

Begreppet ängel kanske ibland misstolkas som avlidna anhöriga, ”guardian angels” eller ljusfigurer vid en NDU?

Finns det någon faktiskt koppling mellan änglar i religionen och dessa ljusfigurer?

L. Ron Hubbard skulle ha fyllt 100 år den 13 mars 2011.

Grattis i efterskott!

DN skriver om att psykologförbundet anser att alternativa behandlingsmetoder skall förbjudas vid depression och dylikt.

Givetvis inser jag att pseudovetenskapliga behandlingsmetoder som kristallterapi och annat dravel kan utgöra om inte en fara så en fantasifull förhoppning om en lindring eller botande som inte infrias.

Debatten är inte helt lätt eftersom alternativa behandlingsmetoder även kanske fungerar för vissa?

Är oerhört förvånad över att scientologisk auditering inte har utprövats på ett seriöst sätt vad gäller depression och andra tillstånd trots att Dianetikboken skrevs redan år 1950. Det finns vissa scientologiska Freezoners som har lindrar depression och psykiska svårigheter med hjälp av enkel Dianetikauditering.

Märkligt att detta inte har utprövats i detalj.

Jag citerar det gamla radioprogrammet Hassan: ”Tune in, turn on, drop out. Sätt igång bara.”

DN

Har ibland funderat på ovanstående skrockfulla mening och om den inte är av osedvanlig pseudovetenskaplig kaliber? Rent analytiskt och intellektuellt kan man ställa sig frågan hur ”en olycka sällan kommer ensam”.

Dock hörde jag ganska nyligen en intressant förklaring som åtminstone ger ett visst stöd för tesen.

Låt oss säga att en person råkar ut för något chockartat i livet som är omtumlande på något vis. Vanligtvis uppstår då någon form av mental låsning på denna incident som gör att personen kanske inte är riktigt lika uppmärksam på sin omgivning.

Detta i sin tur skulle kunna medföra att ytterligare ”olyckor” lättare inträffar. Jag tyckte tankegången var intressant och ändrar härmed min uppfattning till att det i vissa fall kan vara så att ”en olycka kommer sällan ensam”.

Ibland får man höra argument som att

Why is it that the less complicated universe needs a creator, but the infinitely complicated creator does not?

Säger vem?

Det kanske är tvärtom? Det som skapar är enkelt, men det som skapas är komplicerat.

Citerar Hubbards intressanta Story of a Static:

Once upon a time there was a thetan, and he was a happy little thetan and the world was a simple thing. It was all very, very simple.

And then one day somebody told him he was simple.

And ever since that time he has been trying to prove that he is not.

And that is the history of the Universe, the Human Race, the Fifth Invaders, the Fourth Invaders, the 3-1/2 invaders, the people on Mars, Saturn, Jupiter, Arcturus, the Marcab Galaxy, the Marcab System, and Psi Galaxy, Galaxy 82 –

I don’t care where you look — that’s the story.

En implant i scientologisk betydelse innebär i princip att ett meddelande har placerats i det undermedvetna, oftast under någon form av hypnos, i ett nerdrogat tillstånd eller under elektrisk påverkan. Denna implant påverkar sedan vederbörande på ett dolt sätt och gör att märkliga handlingar kan äga rum som kanske inte riktigt är baserat på sunt förnuft.

En vanlig form av ”entertainment-implant” är när en hypnotisör ger kommandon till människor under hypnos som sedan restimuleras på något vis.

Andra former av implanter skulle kunna vara diverse meddelanden av typen ”motstånd mot förändringar”, ”motarbeta ny information”, ”himlen och helvetet”, ”du är din kropp” och liknande. Detta skulle kunna förklara varför nya företeelser på jorden ofta tar tid på sig innan de accepteras, exempelvis Copernicus påstående om att jorden kretsar kring solen eller varför inte upptäckten av bakterier?

Ofta tar det tid innan nya idéer får genomslag, världen är helt enkelt konservativ och en förklaring skulle kunna vara gamla implanter som ligger och skräpar och som gjordes för länge, länge sedan?

Inom scientologisk auditering dyker det ibland upp implant-incidenter.

Här är en scientologisk auditerings-session jag citerat tidigare men som jag finner intressant eftersom han som skrev den numera är kritiker. Sessionen är hans andra. (källa)

START OF SESSION!!

After looking at breakfast that morning, his first question was ”You will now give me the incident necessary to resolve your case!”

I immediately ran a whole track implant! A huge black cartoon looking-guy was spraying lightening at me and I was TERRIFIED. More terrified than I have ever been in my life. I could tell, sitting there with my eyes closed, that Charles was hesitating with what to do next.

He had me take it on a gradient, and 2 hours later it was run completely out! I felt absolutely fantastic! I opened my eyes and said ”WHAT THE FUCK WAS THAT???”

We both died laughing on the floor.

The next day I was RUNNING everywhere. I had so much energy! My boss took one look at me and said – ”Look at Albaby! He got LAID last night!” Nope it was even better than that. I was a brand new Scientologist!

When I look back at that time, I know that Scientology saved my life. This is a truth about Scientology that, as a critic, I should never forget.

What was your first BIG WIN in auditing?

Citat från wikipedia:

In Scientology, an implant is similar to an engram, in that it is believed to condition the mind in a certain way. The difference is that an implant is done deliberately and with evil intent. It is similar to Thought insertion. It is ”an intentional installation of fixed ideas, contra-survival to the theta”.

The intention in the original engram or incident is to implant an idea or emotion or sensation, regarding some person, place, or thing, etc. The intention in Scientology and Dianetics is to erase the compulsive or command effect of the idea, emotion, sensation, etc. so that the person can make a rational judgment and decision in the affected areas of life.

Här en video om vanlig hypnos, en mildare och mer underhållande form av implantering:

Såg en intressant video på Supranaturalis, åtminstone vad gäller idén om livet som en form av dataspel.

Dr. Sam Parnia som ansvarar för AWARE-studien har skrivit denna bok som handlar just om vad som händer när man dör. Dr. Parnia har arbetat bla. som akutläkare och blev intresserad av vad som händer när man dör efter att i början av sin läkarkarriär ha samtalat med en äldre man på sjukhuset en stund och lärt känna honom, för att bara en kort stund senare vara med och återuppliva honom efter en hjärtattack. Detta fick honom att intressera sig för döden.

Parnia började att forska i ämnet och bland annat hittade han en NDU (nära-döden-upplevelse)  från år 1795 där en amiral från Brittiska flottan hade drunknat och överlevt. Amiralen beskrev där en detaljerad life review han upplevt. Parnia fann även att mycket små barn (ca 3 år) hade upplevt att de varit utanför kroppen och detta fascinerade honom.

Här en typisk UKU-beskrivning (utanför-kroppen-upplevelse):

I was at the corner of the ceiling, looking down at my body. While at the ceiling I thought to myself, ‘What is my body doing down there?’

The ‘I’ part was always the part at the ceiling and not the other way around.

En del beskriver att de är i kontakt med kroppen via någon form av navelsträng. Andra detaljer han upptäckte var exempelvis att vissa NDU:er eller UKU:er inträffat när en olycka varit nära men aldrig fullföljts.

Märkligt också att så många upplever sina NDU:er som väldigt klara och tydliga men att när de vaknar upp igen är de oftast väldigt dimmiga och trötta eller påverkade av mediciner. Detta insinuerar någon form av dualism.

De flesta NDU:er har upplevts som en positiv upplevelse men det finns även negativa NDU:er som beskrivs som ”frightful vaccums, demons, zombie-like creatures, tortures and other unpleasant experiences.”

Stor paradox att hjärnans EEG är s.k. isoelektrisk (flatline) men att människor ändå kan återkalla många detaljer från denna tid. Detta tyder på att medvetande och kropp är skilda åt. Vissa skeptiker hänvisar till att blod och därmed syre faktiskt strömmar genom kroppen när återupplivning genomförs men blodtrycket är väldigt lågt och ca 30 procent av normalt i bästa fall. Dessutom kan folk ibland återge detaljer från innan själva återupplivningen påbörjats.

Folk drömmer men kommer ej ihåg sina drömmar ganska ofta. Samma sak med NDU:s eftersom endast ca 10-20 procent av de som blivit återupplivade rapporterar om en NDU?

Guider är inte ovanligt att folk träffar på vid NDU:er, intressant dock att släktingar ibland är s.k. guider. Exempelvis förekommer det att mormor var en av guiderna.

Ur ett scientologiskt perspektiv kan jag endast tolka merparten av dessa NDU:er som s.k. implanter, dvs någon form av implanterande meddelanden i det undermedvetna, eller att själen kallas till en plats där fortsatt implantering sker när kroppen har avlidit. Det kan också vara så att allt som upplevs är en automatisk implant, dvs någon form av reboot som startar upp hos själen när kroppen avlider.

Att anhöriga verkligen skulle finnas närvarande efter döden ställer jag mig tveksam till eftersom de borde ha reinkarnerats eller liknande. Alltså borde det vara ”inbillningar”. Även Michael Newton pratar om anhöriga i sina hypnossessioner. Han pratar även om att grupper av människor kan återkomma och reinkarneras inom familjer etc, visserligen efter vissa tidsperioder.

Intressant att Hubbard pratat om implanter typ år 1952 i History Of Man och hävdar att det handlar om randomiserade bilder som visas för den avlidna själen. Han har nämnt att bilderna inte har en direkt koppling till personens liv utan är mer av generell karaktär, exempelvis tar studenten, börjar jobba, firar födelsedag etc, dvs alla själar implanteras med samma typer av bilder.

Här finns det dock en diskrepans i jämförelse med vittnesredogörelser eftersom de flesta som upplevt en life review har pratat om att bilderna varit mycket tydliga och klara. Även anhöriga har återgetts som tydliga och klara. Antingen kan det då vara så att Hubbard har rätt men att själarna upplever det som att de ser sina anhöriga, eller så har Hubbard dragit till med något som låter rimligt men som inte riktigt är sant.

En annan intressant sak är dock att Hubbard skrev om dessa implanter ganska tidigt, redan på 50-talet, men det första riktigt stora studien (dvs när begreppet NDU blev känt för allmänheten) kom år 1975 med boken ”Life After Life”.

Boken ”What Happens When We Die” var hur som helst intressant och bekräftar ytterligare att vi är på väg mot ett paradigmskifte vad gäller ”själsfrågan”.

Jag undrar om allt som är ”medvetet om att vara medvetet” är liv som är odödligt? I och med att otroligt mycket indicier tyder på att vi reinkarneras innebär det antagligen att vi är odödliga.

Snöbollar upplever nog inte att de är medvetna om att de är medvetna. Tror knappast datorer upplever det heller, oavsett hur smarta och artificiellt intelligenta de är. En intressant fråga är huruvida gorillor och schimpanser upplever att de är medvetna om att vara medvetna, men på en lägre nivå?

Små barn upplever säkerligen att de är medvetna att de är medvetna och de befinner sig på en lägre medvetandenivå än vuxna. Gäller samma sak för djur eller åtminstone vissa djur?

Intressant men svår problematik att lösa. Ett sätt skulle ju kunna vara om medium kan kontakta djursjälar som en del också hävdar att de kan, men många vanliga medium pratar inte alls om djursjälar. Tydligen minskar inte vikten hos djur som avlider (vilket insinuerar att själen eller åtminstone bildbanken inte lämnar kroppen), men vissa tvivelaktiga experiment med människor har visat att vikten minskar vid dödsögonblicket.

Nedan en favorit i repris.

Expressen skriver om elbehandlingar inom psykiatrin.

Elbehandling används inom psykvården främst mot djupa depressioner. Jag har tidigare bildat mig en uppfattning om metoden efter att ha läst en mängd patienthistorier på nätet och min bedömning kvarstår: Behandlingen är en chansning. En del anser att metoden har räddat livet på dem och en del anser att deras minne har blivit förstört sedan flera år tillbaks, samt alla gråskalor där emellan.

Behandlingar som innebär en chansning bör man vara oerhört försiktig med och min fortsatta bedömning är att ECT kommer att vara utrangerad ur svensk sjukvård inom några decennier.

Expressen skriver att ”omfattningen på den elektriska laddningen varierar från person till person. Men den brukar ligga mellan 3 och 100 joule.” Det var värst vilka omskrivningar som har börjat användas. Vad jag har läst brukar amperestyrkan ligga på ca 800 mA, det är lika med 0,8 A och det är en mycket kraftig strömstöt som inte syns så tydligt tack vare muskelavslappnande medel. Däremot används tydligen väldigt höga frekvenser vilket ger mindre risk för skador.

Wikipedia skriver följande:

Strömstyrkor på knappt 1 milliampere brukar kunna förnimmas som kittlande, och strömmar över cirka 10 mA ger kramp i muskler som inte kan hävas förrän strömmen bryts.

Andra återkommande argument är att de svåra minnesförlusterna orsakas av depressionen och inte av strömmen. Detta kan lätt testas genom att låta en kontrollgrupp bestående av friska, ej deprimerade förespråkare för ECT genomgå behandlingen varvid eventuella minnesförluster efteråt kan granskas med lämplig metod.

Socialstyrelsen bör dessutom, som man gjort i Norge, införa s.k. ”informed consent” där patienten får läsa ett dokument där denne är medveten om riskerna och dessutom måste skriva under för att behandlingen skall få genomföras. Som det är i dag förekommer det tvångs-ECT i Sverige. Rena rama barbariet enligt min mening. Rättssäkert och bra med information om risker samt underskrift.

Dessutom är ECT förbjudet i vissa länder och jag undrar hur de läkarna löser depressionsproblematiken? Där går det uppenbarligen bra.

Expressen skriver även om Ketamin som visat sig ha goda effekter vid depression.

Humble tycker också att det borde göras större ansträngningar för att bredda spektrumet av behandlingsmetoder för depressioner. Själv är han en ivrig förespråkare av ketaminbehandling. Narkosmedlet ketamin, som används för att söva människor och djur, har visat sig ha överraskande god effekt som medicin mot depression.
–  Det är märkligt att den här behandlingen inte är mer uppmärksammad i Sverige.

Socialstyrelsen bör här ta sitt ansvar och pröva Ketamin-metoden i större utsträckning.

Exp

Mindsight är skriven av Kenneth Ring, professor (emeritus) i psykologi vid University of Connecticut, och Sharon Cooper, Ph.D. Boken har undertiteln Near-Death and Out-of-Body Experiences in the Blind.

Totalt undersöktes 14 st blinda sedan födseln, 11 st blinda och 6 st med allvarliga synnedsättningar. Undersökningen syftade till att bringa klarhet i huruvida blinda har upplevt UKU:er eller NDU:er. Det är relevant i sammanhanget att förstå att en nära-döden-upplevelse (NDU) är ett begrepp som innefattar ett flertal gemensamma faktorer och inte bara att en människa har varit nära döden och sedan kommit tillbaks. Dessa faktorer inkluderar bla. en utanför-kroppen-upplevelse (UKU), tunneln i ljuset, ljusfigurer, harmonisk plats, life review etc.

Vicki Umipeg, blind sedan födseln:

…she does claim to have been aware at the time that while in her out-of-body state she did find herself in a non-physical body that had a distinct form and that was, as she put it, ”like it was made of light”.

Brad Barrows, blind sedan födseln.

Brad was aware of being pulled at perhaps a 45-degree angle upward into a dark tunnel and at the same time hearing a noise that reminded him of the hum of an electric transformer, which at first he found somewhat irritating and even momentarily frightening. In Brads case, the tunnel became increasingly narrow and confining for a time, but then it widened, and as the noise faded, Brad felt as if ”I might be entering another realm altogheter, an unexplained dimension that I had very little understanding of”.

Det här elektroniska, hummande ljudet är något som ibland rapporteras och som är intressant. Har dock ingen bra förklaring till det.

Marsha, allvarligt synskadad men inte helt blind, berättar om när hon trädde in i den nya världen.

So I came and there were angels. They were white and they had bodies, but it was not like our bodies. You could see through them almost. They say, ”You come here, but you are not going to stay. You have to go back”.

Även här intressant att många som upplevt en NDU rapporterar om väsen som säger att ”du måste tillbaks”, oftast för att det finns något där att ansvara för, exempelvis ett barn.

Även s.k. life reviews där incidenter från en persons liv sveper förbi inträffar hos blinda. Vicki berättar:

And then I saw my life – you know, my whole life so far – going in front of me. […] And it was like everything in a lot of detail, but yet it went by me real fast.

Vicki berättar även att hon i denna life review såg sin egen mormor och henne själv ur ett utifrån-perspektiv. En figur var närvarande vid denna life review och hon hänvisar till denna figur som Jesus. Han påtalade vid en incident något komiskt att ”Yeah, that wasn’t too cool”. Ur ett kritiskt perspektiv kan man givetvis misstänka att kulturella influenser kan påverka hur man tolkar bilderna, en del tolkar figuren som Jesus och andra som något annat etc. Vicki var sedan tidiga år djupt religiös.

Figuren Jesus sade också att ”You cannot go to my father’s house now” vilket är intressant.

Vissa återger sina UKU:er som 360 graders-upplevelser och att vissa detaljer var väldigt tydliga etc. Författarna presenterar därför begreppet Mindsight som innebär inte bara syn utan även utökad kunskap om omgivningen.

Författarna försöker också granska alternativa förklaringar till dessa fenomen, exempelvis att det skulle kunna vara drömmar, retroperspektiv rekonstruktion, ”blindsight”, skin-based vision etc men anser inte att de håller som förklaringar jämfört med de vittnesberättelser som finns.

De menar också att man bör skilja på Remote Viewing (RV) och en out-of-body-experience (OBE). En OBE innebär oftast en mycket tydlig och klar bild sett utifrån sin egen kropp och kan väl närmast jämföras med scientologins begrepp exteriorisering, medan RV mer är av karaktären inre svagare bilder som kommer till en om exempelvis avlägsna föremål.

Slutsatsen blir i alla fall följande enligt författarna:

  • En NDU för en blind människa uppvisar samma mönster som för en människa som kan se.
  • Blinda uppvisar seende-liknande perceptioner vid en UKU.
  • En del av dessa redogörelser har blivit externt verifierade av vittnen.
  • Det finns preliminära bevis för att den visuella informationen kan bli bekräftad.

För mig personligen stödjer det här teorin om att vi är andliga varelser utan plats i tid eller rum, men att vår kropp fungerar som ett filter och sätter vissa begränsningar. Bor man i en blind kropp ser man ingenting, bor man i en döv kropp hör man ingenting osv. När själen lämnar kroppen försvinner filtret och de grundläggande perceptionerna återfås.

Måste dock säga att det är fullständigt bedrövligt att boken har fått självpublicerats av författarna samt att forskningen är privatfinansierad, samma sak med Sam Parnias Horizon Research Foundation. Var finns den offentliga finansieringen? Mänskligheten har en lång bit att vandra innan spirituella företeelser blir en större naturlig del av vår vardag.

Media och allmänheten verkar dock tycka sådant här är intressant. Bromsklossen förefaller ligga hos finansierande institut och ”seriösa” vetenskapsmän som antagligen anser att deras rykte och karriär står på spel om de skulle börja forska i sådana här saker. Även Parnia har uttryckt oro samt att han tar yrkesmässiga risker genom att forska i dessa företeelser.

En video med Vicki Umipeg.

Skeptikerna har ju mängder med svårförklarliga anomalier att bortförklara vad gäller UKU:er, NDU:er, barn med minnen från tidigare liv etc.

Samtidigt så finns det också vissa anomalier vad gäller utanför-kroppen-upplevelser (UKU) för de paranormala.

Exempelvis finns det ett flertal skildringar som återger sin egen kropp mer som en ”outline” eller ”an image of me on the bed”, och ett vittne återberättade när han svävade ovanför sin kropp vid en operation. Desto närmare kroppens centrum han tittade, desto med ”suddigt” eller oklart blev det, och mot periferin av rummet blev det klarare och klarare.

Det här är fascinerande. Jag bedömer dock fortfarande att reinkarnation är högst sannolikt (på gränsande till fastställt) med anledning av det bevisunderlag som finns, frågan återstår då varför dessa märkligheter uppvisas vid vissa UKU:er?

Har det med implanter att göra? Är det ett gigantiskt, fysiskt 3D-dataspel med oerhört bra upplösning vi lever i som manipuleras när vi lämnar kroppen? Eller som skeptikerna tror: UKU:er och NDU:er skapas bara i hjärnan pga. exempelvis syrebrist eller liknande.

Det finns dock flera anekdotiska vittnesredogörelser redan nu (från tidigare material) om människor som har kunnat återge detaljer vid UKU:er som de inte kunnat känna till på något annat sätt än genom teorin att medvetandet är skilt från kroppen.

Ska som sagt bli oerhört spännande när AWARE-studien presenteras då frågetecknen förhoppningsvis har dragits ut något.

Hubbard gjorde rätt

Läser om när Dr. Sam Parnia sökte kapital för sin stora planerade AWARE-studie om nära-döden-upplevelser och utanför-kroppen-upplevelser hos ett av de största och mest välkända finansierande instituten i Storbritannien och den största privata ”medical charity” i världen.

Efter 18 månader fick han svar att de kunde tänka sig att stödja studien, men idén om att placera ut bilder ovanför sängarna för att objektivt kunna verifiera utanför-kroppen-upplevelser skulle de inte få ha med. Antagligen för att de ansåg att det kunde förknippas med paranormalt ”flummeri” vilket de inte ville göra.

Parnia gick sin egen väg och drog igång Horizon Research Foundation i stället där han finansierar på annat sätt, bla. genom donationer.

Jag filosoferar kring om Hubbard på sin tid, dvs 50-talet men även 60- och 70-talet skulle ha väntat in finansiering från stora institutioner. Herregud, hans forskning skulle inte ha kommit någon vart. Han fick också dra igång allting själv i stället.

Under AWARE planeras ca 1 500 återupplivningar på 25 sjukhus i USA och Storbritannien att studerats vilket rent statistiskt borde ge ungefär 100 utanför-kroppen-upplevelser. Alla dessa lär väl inte se några bilder när det undersöks om UKU:er är på riktigt och medvetandet är skilt från kroppen, men säg att ca 30-50 procent av dessa ”har turen” att ser några bilder, så borde det alltså röra sig om ca 30-50 personer.

Även syrenivåer, koldioxidnivåer, EKG- och EEG-diagram i kombination med patienternas egna upplevelser kommer noggrant att studeras. Inte bara bilder ovanför sängarna kommer att användas utan även samkörningar av vittnesberättelser från sjukhuspersonal och patienter kommer att ske.

AWARE är den första vetenskapligt seriösa och omfattande undersökningen vad gäller NDUs och UKUs som hittills genomförts.

Omkring sommaren 2012 presenteras antagligen rapporten och Maya-indianernas domedagsprofetia infaller också år 2012. Konspirationsteoretiker har här lite material att arbeta med. Om rapporten är positiv kanske någon lämplig terroristgrupp eller varför inte supermakt spränger jorden i bitar efter en sådan hemskt upptäckt? 😉

Media skriver om ett eventuellt ”paradigmskifte” vad gäller forskningen inom schizofreni eftersom en gen har upptäckts som är 14 ggr vanligare hos schizofrena än hos friska.

Dock förekom genförändringen endast hos under 1 procent av patienterna, och än lär det dröja ett par år innan det finns en fungerande behandling för just denna variant tillgänglig för patienter, påpekar Martin Schalling.

1 procent? Det var inte särskilt statistiskt relevant.

Jag har som sagt en barndomskamrat som fick schizofreni i tidig vuxenålder efter en psykos så jag har själv på nära håll sett hela detta sjukdomsförlopp utvecklas. Min bedömning är inte att någon gen låg bakom detta. Snarare var det en kombination av en viss oförmåga att konfrontera problem, sociala konflikter, gå in i vuxenlivet med den ökade ansvarsbörda som föreligger, en viss form av ”allmän blindhet” etc som alltså under en period av flera år sakta ledde till en psykos/sammanbrott med sjukhusvistelse och sedan ett fortsatt försämrat allmäntillstånd med bla. hörande av röster etc.

Han tar antipsykotiska medel i dagsläget och bor på ett gruppboende men verkar ha det hyfsat bra. Medicinerna har dock biverkningar och darrningar i exempelvis händerna är en bieffekt.

Jag tror det finns många faktorer som påverkar huruvida en personen drabbas av schizofreni eller psykisk sjukdom. Det kan vara allt från uppväxt, sociala problem, omgivning men givetvis också beroende på själva individen. Vi är alla olika. En del klarar av att hantera konflikter bättre än andra.

Visserligen kan det finnas en möjlighet att en viss genuppsättning eller mutation gör det lättare att utveckla psykisk sjukdom, att de som ”ligger på marginalen” lättare puttas över kanten, men de grundläggande faktorerna för just psykisk sjukdom tror jag inte har mycket med genetik att göra, utan med själva människan (eller den spirituella varelsen om man så vill).

Hubbard har spekulerat i att en psykos (dvs. en form av mentalt sammanbrott) beror på att den mentala bildbanken (där alla minnen finns sparade från bla. tidigare liv) kollapsar på personen, att det blir för mycket av allt helt enkelt. Detta är inte heller någonting som bara inträffar hur som helst utan föregås antagligen av restimuleringar av incidenter etc.

Ljuset från en lampa är resultatet av att elektricitet passerar genom en glödtråd, men vårt medvetande är inte ett resultat av bioelektrisk verksamhet i vår hjärna, där är det i stället tvärtom.

Vi är andliga varelser utan plats i tid och rum som skapar och styr vår tillvaro, ibland under viss problematik.

Jag protesterar alltså något mot forskarnas överfokusering på materiell genetik i stället för att fokusera på spirituella orsaker.

Här en länk med mängder av underlag för varför jag anser att reinkarnation är det mest sannolika. (Sidan tar några sekunder att ladda.)

SvD, DN

New Yorker och andra tidningar börjar få upp ögonen för hur Sea Org personal, Church of Scientology’s ”munkar” som skrivit på för 1 miljard år och i princip jobbar gratis samtidigt som de får kurser, träning och auditering tillbaks, misstänks ha använts felaktigt av Miscavige och Tom Cruise.

Nu känner ju inte jag Tom Cruise, men jag får intrycket av att han verkar vara en hyfsat schysst person, till skillnad från Miscavige. Det kan ju vara så att Cruise personliga vinster inom scientologin har skapat en viss blindhet i kombination med hans nära vänskap med Miscavige.

Jag tycker det är olämpligt att Sea Org personal används för privata syften.

Här en länk där en anställd, John Brousseau, tagit mängder med bilder på arbeten (motorcyklar, hangarer etc) som gjorts för bla. Cruise av Sea Org-personal, samt hans egen berättelse.

Skandalerna fortsätter. Makt korrumperar, även bland scientologer. Det behöver införas en oberoende granskning av räkenskaper och verksamhet inom Church of Scientology enligt min bedömning. Uppenbarligen och otvetydigt är det inte så att allt blir automatiskt bra bara för att man är scientolog. Den fria viljan finns alltid kvar.

”You could be the storm or the sunset, you know?”

För att citera Hubbard (Miscavige förefaller föredra storm-positionen, han har en bit kvar.):

”So as you move from Clear to OT why, all additional automaticities and
miraculous changes of state and that sort of thing, these come under your
control and position, one right after the other. And you gradually get to a point where you could turn these things on and off, you see? You could be the storm or the sunset, you know? You would know what you were doing.”
-LRH, from”OT and Clear Defined”
A tape lecture of 29 November 1966

Har funderat lite på det här med Aspergers syndrom. Symptomen är alltså oförmåga att läsa av socialt samspel, har ofta några få specialintressen och bra betyg, tolkar saker och ting bokstavligt (dvs oförmåga att läsa mellan raderna), aktiv osv.

Måste detta egentligen diagnostiseras som en sjukdom? Jag skulle snarare vilja påstå att det är en viss människotyp. Ofta är människor med Asperger framgångsrika människor.

Det finns två stora huvudfält i livet som jag ser det, IQ (Intelligence Quote) och EQ (Emotional Quote).

Med IQ åsyftar jag framgång, arbete, aktivitet och framåtanda. Med EQ menar jag den sociala förmågan, fågelperspektivet etc.

Ofta har jag märkt genom att observera personer, och nu generaliserar jag något, att det blir en trade-off mellan IQ och EQ. Alla former av aktivitet tar energi och uppmärksamhet och de som lägger energi på att vara framgångsrika lägger nog mindre energi på EQ, medan de som lägger mer energi på EQ har mindre framgång osv. Väldigt förenklat givetvis.

Folk med Asperger har alltså en förskjutning åt IQ medan deras EQ kanske fått lida något. Å anda sidan är de mer framstegsinriktade än folk som har en förskjutning åt EQ. Nu har väl människor med Asperger inte direkt valt detta i och för sig.

Tänk dig att du sitter och kör rallybil i skogen i över 100 km/h. Är det så konstigt om du inte har tid att småprata om vädret när du är så fokuserad på att köra korrekt? Alla som är upptagna med något stressigt lider för stunden av Asperger. Ett sinne som är inriktat på full fart framåt får alltså automatiskt en sämre EQ, men de är åtminstone på väg någonstans. Visserligen kan detta bli besvärligt i längden.

Vilken beteckning i DSM har de som är slöa och lata och inte får någonting gjort?

Här en tjej som påstår sig ha Asperger. Hon har toppbetyg och idrottar. Jag tror man bör ha klart för sig att bokstavsdiagnoser som ADHD, DAMP och även Asperger ibland är milda ”sjukdomar” som knappt märks.

Dessutom bör Asperger mer betraktas som en människotyp än som en sjukdom enligt mitt sätt att se på saken. Däremot kan jag hålla med om att man bör kunna tala om psykiska sjukdomar, exempelvis psykos, bipolär och djup depression.

Exp1, Exp2, Exp3

Eftersom Aftonbladet skriver negativt om scientologikyrkan är det på sin plats att återigen differentiera mellan Church of Scientology och själva filosofin.

Den självutnämnde diktatorn David Miscavige är i dagsläget ledare för Church of Scientology. Han är olämplig för detta ämbete eftersom han örfilat folk, ljugit om statistik, haft folk i arbetsläger, satt alldeles för höga priser, förföljt människor som på korrekta grunder har kritiserat hans organisation.

Miscavige är ingen scientolog, han är en egoistisk idiot som inte har i scientologin att göra. Många scientologer ser gärna att han försvinner från posten så att en bra ledare kan ta över.

Läran däremot är oerhört intressant och innebär bland annat en tro på reinkarnation, att vi är spirituella varelser, att vi kan förbättra oss själva och vårt tillstånd. L. Ron Hubbard har producerat ca 35 miljoner ord (både talade och skriftliga) som är mycket intressanta och bör forskas vidare på.

Här är en sammanfattning om varför jag anser att reinkarnation är det mest sannolika.

AB, Kulturbloggen, apg29

Kulturell explosion

I Ancestor’s Tale av Richard Dawkins berättar han att en kraftig expansion vad gäller kultur inträffade för ca 35 – 40 000 år sedan då Cromagnon-människan fanns. Innan det fanns det inga grottmålningar, figurer, gravgods, utsmyckningar eller liknande. Detta är intressant eftersom det tyder på att en högre intelligens på en ganska kort tid utvecklades – eller kom till jorden?

Hubbard hävdar som sagt att de flesta av oss som själsliga varelser kom till jorden för ca 35 – 70 000 år sedan.

Delvis från History Of Man (1952):

The genetic entity (GE) apparently enters the protoplasm line
some two days or a week prior to conception. There is some
evidence that the GE is actually double, one entering on the
sperm side…) The GE carried on through the evolutionary
line, ‘usually on the same planet’, whereas the thetan only
came to earth about 35,000 years ago to supervise the
development of caveman into homo sapiens. Thus the GE was
once ‘an anthropoid in the deep forests of forgetten
continents or a mollusc seeking to survive on the shore of
some lost sea’. The discovery of the GE makes it possible
at last to vindicate the theory of evolution proposed by
Darwin’.

Ur ett granskande perspektiv bör det nämnas att Cromagnon-människan upptäcktes redan år 1868.

Jag tror att scientologin skulle ha ett mycket bättre rykte om psykopaten Miscavige kunde plockas bort från tronen.

Man skall alltid var skeptisk och kritiskt granskande.

Scientologin är inte perfekt. Version 1.0 är aldrig perfekt av någonting. Jag betraktar Hubbards arbeten i form av böcker, inspelade föreläsningar, kurser, e-metern, auditeringslistor etc som ett pågående forskningsarbete han utförde under sitt liv.

Följer man hans arbeten inser man att han forskade hela tiden. Nya definitioner plockades fram och ändrades och så vidare. Ständigt pågående forskning. Jag är också helt övertygad om att det finns mycket mer att utforska.

Det är upp till eftervärlden att förfina detta och jag välkomnar de Freezoners och oberoende scientologer som fortsätter att utforska tidsspåret. De gör en stor insats och fortsätter förutsättningslöst att forska. Jag skulle gärna se mycket mer forskning på allt det som Hubbard har upptäckt.

Personligen är jag något kritisk till statistikhetsen inom scientologikyrkorna. Jag tror Hubbard ville väl, men om statistikhetsen inte hade funnits (vilket orsakat stress) hade scientologin kommit mycket längre i dag. Det finns vissa felaktigheter inbyggda i systemet tyvärr som skulle behöva förbättras.

Jeff Hawkins diskuterar dessa problem på ett schangtilt sätt på hans blogg Leaving Scientology.

Så till Miscavige:

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrum. Inom diagnossystemet DSM IV krävs i sammanfattning att personen har normal eller hög intelligens och normal språklig förmåga, men signifikant nedsatt social interaktionsförmåga och specifika intressen. För att ställa diagnosen är det även nödvändigt att symtomen framträder under tidig barndom och att det leder till en signifikant funktionsnedsättning i det dagliga livet. (Källa)

Som jag förstår det lider människor med Aspergers syndrom av en påtaglig ”här och nu”-problematik vilket resulterar i svårigheter vad gäller ett övergripande perspektiv. Kommer ihåg ett TV-program jag såg där en människa med Asperger var i snabbköpet och läste på mjölkpaketet: Öppnas här. ”Öppnas här?” tänkte mannen och trodde att de menade just HÄR där han stod på platsen.

Asperger.

Man är så fokuserad på ”present time” att man glömmer fågelperspektivet. En bra chef bör ha ett fågelperspektiv medan medarbetarna gärna får ha en släng av Asperger som jag ser det.

Vet inte hur många historier jag läst om Miscavige och hans ”spinning mind” och överfokuserade tillstånd. Amy Scobee, Jeff Hawkins, Marty Rathbun, Tom DeVocht och många fler som arbetat nära honom i toppen har lämnat kyrkan och startat bloggar samt skrivit böcker om hur illa det fungerar.

Miscavige har slagit och örfilat folk, satt alldeles för höga priser på diverse tjänster, SP-förklarat folk till höger och vänster, ljugit om mängder med statistik, förändrat i teknologin till både höger och vänster, förföljt Rathbun och andra som lämnat scientologin etc.

Dags att konfrontera sanningen? Konspirationsteorier är jag som sagt inte mycket för.

Jag misstänker att Miscavige har en släng av Asperger. Scientologer är oftast snälla människor och kan ha svårt att säga ifrån. Detta är nog en av anledningarna till varför Miscavige har lyckats klänga sig kvar så länge.

Här en av de mycket få TV-inspelade intervjuer som finns med Miscavige. Del 1 av 9. Döm själva.

Personligen tycker jag det luktar ”My way or the highway” lång väg.