Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2010

Här är en video där skeptiker tillhandahåller ett materialistiskt förklaringsperspektiv vad gäller utanför-kroppen-upplevelser och andra fenomen. Jag betvivlar inte att manipulation i form av mekanisk eller kemisk påverkan av hjärnan (exempelvis droger) kan skapa diverse upplevelser. I nedanstående klipp handlar det till stor del om magnetisk påverkan av temporalloberna som skapar liknande förnimmelser.

En uppenbar frågeställning dock – Hur ofta har folk med riktiga NDU’s utsatts för stark riktad magnetism eller liknande? Spontant känns det som att man här försöker förklara ett visst fenomen med helt andra förutsättningar än vad som existerade vid tidpunkten för de ”riktiga” upplevelserna, dvs när patienter etc upplevde NDU’s, UKU’s. Dessutom verkar skeptikern som utsätts för experimenten vara lite svävande vad gäller sina upplevelser.

Intressant frågeställning dock: Kan man via mekanisk väg framkalla en UKU (utanför-kroppen-upplevelse)? Uppenbarligen går det vid arkebusering men frågan är om det finns något mer humanare mekaniskt sätt?

Ska som sagt bli intressant när AWARE-projektet presenteras nästa år och deras forskningsresultat presenteras vad gäller NDU’s etc. Där har de bla. satt upp bilder ovanför patienters sängar att eventuellt använda som extern bevisning.

Annonser

Read Full Post »

Bloggens syfte?

Huvudsyftet från början var att lyfta fram ett positivt perspektiv där scientologi och dess frågeställningar kunde debatteras på ett öppet sätt utan inskränkta skygglappar om att läran är perfekt och utan att devisen ”always attack never defend” skulle tillämpas. Öppen debatt helt enkelt där det som är bra kan konstateras och det som brister kan ifrågasättas i sann polemisk anda. På svenska.

Jag märker att jag ägnat en hyfsat stor del av inläggen åt att försöka bekräfta vissa paranormala fenomen, dels för min egen skull. Jag gillar den här gränszonen där korrekta iakttagelser faktiskt förskjuter mina egna observationer åt rätt håll (dvs sanningen, vad den nu är), för det finns en hel del paranormala fenomen som är mycket svårförklarliga och som jag genomlyst på denna blogg. Detta har förstärkts av mina egna begränsade upplevelser inom det paranormala som jag också skrivit om.

För bara en vecka sedan hade jag en svag prekognition (icke av det allvarligare slaget) som uppfylldes, dvs i mitt fall en känsla av eufori som senare återföljs av att något negativt inträffar. Utfallsprocenten för dessa upplevelser är omkring 40 procent för de svagare och i princip 100 procent för de starkare (totalt 2-3 st) vilket jag bedömer som mer än bara slumpen.

Jag ser ingen anledning att ljuga för mig själv vad gäller dessa upplevelser och analyserar därför i detalj för att själv bilda mig en uppfattning om det bara är inbillning eller om det finns något paranormalt i det. Personligen är jag numera helt övertygad om att något paranormalt är inblandat och det skulle i mitt fall rent konkret innebära någon form av förmåga att känna av postulat som går emot mina under vissa omständigheter etc. Inte exakt, repeterbart och vetenskapligt, men mer än bara slumpen.

Det fysiska förklaringsalternativet, att mitt undermedvetna på något sätt räknat ut en ”fara” baserat på mängder med variabler som min hjärna känner till och sedan signalerat till mig genom en euforisk upplevelse håller inte eftersom det i vissa fall inte funnits kännedom från min sida om saken över huvud taget.

Men jag gillar den här spännande gränszonen mellan paranormalt/skepticism etc för det är där vi kan hitta indicier huruvida paranormala fenomen existerar eller inte. Att hålla sig på en polariserad kant gör ingen vetenskaplig nytta enligt min mening.

Av den anledningen känns det som om bloggen har fått en viss förskjutning åt att försöka ta reda på hur mycket av det som Hubbard säger är sant eller tillämpbart och i vilken utsträckning eftersom det uppenbarligen finns en rad skillnader vad gäller upplevelser inom exempelvis auditering och detta gör mig nyfiken. Vad beror det på och hur kan det förbättras?

Read Full Post »

Jag kan förstå skeptiker och jag välkomnar skeptiker. Jag anser att skeptiker förefaller vara kloka och förståndiga med ett nyktert betraktelsesätt. Jag gillar de flesta skeptiker eftersom de utgår från det de ser och den verklighet vi lever i och lägger an ett skeptiskt perspektiv vad gäller allt som har med paranormalt och övernaturligt att göra. Många skojare har avslöjats av skeptiker.

Peter Popoff var en skojare som lurade folk med att han hade paranormala förmågor vilket var lögn. Han ägnade sig åt skojeri och bluff och här är ett litet klipp där ”the grand-daddy of all skeptics” James Randi avslöjar honom.

Skeptikerna har mycket bevisning på sin sida och jag förstår hur de tänker. Vi lever inte i en värld där människor går omkring och flyttar föremål med tanken, läser andras tankar, exterioriserar från sin kropp eller uträttar andra stordåd med inslag av fantasy. Sådana företeelser är inte en del av vår vardag.

Tyvärr har dock begreppet skeptiker mer kommit att betyda folk som inte tror på och motarbetar paranormala fenomen i stället för att betyda folk som vill titta efter men som inte tror på paranormala fenomen. Stor skillnad.

Den relativt starka bevisning i ämnet som faktiskt finns vad gäller tidigare liv, tillfälliga exterioriseringar, visst svårförklarligt andeprat etc förefaller inte vara intressant och bortses ifrån. Märkligt.

Deras största misstag enligt mig är att de utgår från sin egen verklighet och sina egna erfarenheter. Detta är en utmärkt början men räcker inte till som seriös vetenskaplig forskning. Ungefär som att hävda att eftersom jag inte hör ultraljud så finns det inte. Fladdermössen hör ultraljud alldeles utmärkt och använder den i sin navigering.

Betänk att det kanske var bra många år sedan vi som reinkarnerade varelser faktiskt hade paranormala förmågor som en del av vår vardag.

Däri ligger skeptikernas största misstag och ovanstående styckes frågeställning återstår att utreda ytterligare.

Read Full Post »

En del hävdar att Miscavige är bra, andra hävdar att han är dålig och en del hävdar mittemellan. Jag hävdar att Miscavige bör avgå och jag ska nu förklara varför jag anser det. Det centrala är inte att han uppenbarligen har slagit och misshandlat människor eller att han förefaller ha ett lynnigt humör, ej heller om pengarna har spenderats felaktigt ibland osv även om detta givetvis är besvärande omständigheter.

Det mest belastande i sammanhanget enligt mig är dessa punkter:

  • Högra priser som gör scientologin otillgänglig för stora delar av allmänheten.
  • Inskränkning av yttrandefriheten och ibland militant kontroll av medlemmarna.
  • Felaktig tillämpning av policybrev på ett mycket strängare sätt än vad Hubbard hade i åtanke.
  • Inga allmänna val.
  • Statistiken går egentligen nedåt eller åtminstone inte bra alls för kyrkorna.
  • Varumärket scientologi och scientologikyrka är idag inte av den starkare sorten, mycket beroende på en enkelspårigt blind ton satt av högsta ledningen. Scientologin blir redan motarbetat för vad det är av onda krafter och av den anledningen allena bör stränga krav ställas på organisationernas etik och moral.

Scientologin måste kunna samarbeta med forskare och andra föreningar och öppna upp för mer vetenskapliga studier i ämnet. Detta är omöjligt när organisationen befinner sig i ett ”ivory tower” där scientologin har rätt och alla andra har fel.

Baserat på ovanstående punkter anser jag att Miscavige är olämplig som ledare. Dessutom undrar jag lite smått om han har svaga drag av Aspergers syndrom? Bara framåtanda och inte mycket LOOKINGNESS.

Jag har kommit på ett nytt axiom jag anser är tillämpligt:

THE TRUTH IS ALWAYS SENIOR OR EQUAL TO SCIENTOLOGY.

Sanningen är alltid överordnad eller lika med scientologin.

Read Full Post »

Konst

Även om jag själv inte har någon större talang eller ambition vad gäller konstnärlig verksamhet (även om det skulle vara roligt att kunna måla bra) så har Hubbard skrivit en hel del om ämnet.

Exempelvis finns det en historia han återberättar i en R&D-volym som handlar om en folkpöbel som var väldigt upprörd (av någon anledning) på en konstnär. De stormade hans hus och bankade på dörren och till slut släppte konstnären in dem. När de stövlade in med högafflar och påkar och fick se tavlan han målade så stannade de upp och all ilska försvann. Tavlan var helt fantastisk. De gick hem en efter en utan att säga ett ord.

”The elevation of a culture can be measured directly by the numbers of its people working in the field of aesthetics.” – L. Ron Hubbard

Read Full Post »

Newtons tredje lag:

Två kroppar som verkar på varandra med krafter utsätter varandra för lika stora men motsatt riktade krafter.

Vilken var motkraften till Big Bang är min fråga?

Detta hittade jag på nätet:

”Man säger att krafterna är motkrafter till varandra. De är alltid av samma art, dvs. om kraften är en elektrisk kraft då kommer motkraften också att vara en elektrisk kraft, är kraften en gravitationskraft så är motkraften också en gravitationskraft osv. Det innebär att om man kastar upp en boll i luften kommer inte bara jorden att dra sig åt bollen, utan bollen kommer också att dra åt sig jorden med samma kraft! Dock är jordens massa väldigt stor vilket leder till att accelerationen är ytterst ytterst liten.”

Får det dock inte att gå ihop riktigt.

Read Full Post »

Richard Dawkins

Richard Dawkins är en evolutionsbiolog som har publicerat flera böcker om evolution och även annat, bla. Illusionen om Gud som propagerar för ateism och har blivit uppmärksammad världen över. Richard menar att det saknas vetenskapliga belägg för Guds existens.

Här en video där han får en enkel fråga:

Jag tycker Richard har poänger i sin argumentation. I videon menar han att om man är född i Indien så är de hinduiska gudarna de enda rätta gudarna, är man född i ett kristet land är det Gud som är den rätta guden och är man född i mellanöstern är det antagligen Allah som är den rätta guden osv.

Han har en stark poäng i att den rätta guden borde inte bero på var någonstans man är född utan borde bero på någon form av objektiv sanning. Jag ger honom rätt i detta eftersom jag inte kan se att alla våra världsreligioner har rätt samtidigt. Förefaller märkligt att det skulle finnas olika typer av himlar och helveten beroende på vilken religion man tillhör.

Däremot skulle man ju faktiskt kunna betrakta världsreligionerna som just tolkningar av The Supreme Being. Att det alltså bara finns en enda Gud men att världsreligionerna använder sig av ett tolkningsutrymme för att återge sina tolkningar av detta fenomen. Men jag anser att även detta låter något långsökt.

Och där kommer scientologin in. Inom scientologin finns ingen utpräglad gudstro, jag kan spontant komma ihåg två-tre tillfällen (utan att ha läst alla Hubbards böcker) där Hubbard pratar/skriver om The Supreme Being. Men jag tolkar betydelsen av The Supreme Being inte nödvändigtvis som Gud, däremot som ett allsmäktigt allvetande väsen, vilket skulle kunna vara vi själva någon gång i framtiden eller där vi härstammar ifrån.

Så Richard Dawkins får svårt att kritisera scientologin på samma sätt som han gör i videon med andra religioner eftersom scientologin inte har någon utpräglad gudstro.

Scientologi handlar i stället om att själv förbättra sig själv.

Personligen tycker jag många humanister och evolutionsbiologer har viktiga poänger vad gäller vissa företeelser där ett nyktert betraktelsesätt bidrar till ett mer objektivt och vetenskapligt betraktelsesätt med mindre flummerier.

Däremot ser de väldigt ofta inte oss människor som andliga varelser och där kommer mina protester in. Det finns så många vittnesskildringar om utanför-kroppen-upplevelser samt detaljerade återgivningar från tidigare liv att jag blir förvånad över att så många intellektuella samt högutbildade individer väljer att blunda för dessa.

Märkligt för bövelen.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »